Uputa o lijeku – Relpax 20 mg filmom obložene tablete

RELPAX 20 mg filmom obložene tablete
RELPAX 40 mg filmom obložene tablete 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Relpax i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Relpax?
 3. Kako uzimati Relpax?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Relpax?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Relpax i za što se koristi?

Relpax sadrži djelatnu tvar eletriptan. Relpax pripada skupini lijekova koji se zovu agonisti serotoninskih receptora. Serotonin je prirodna tvar koja se nalazi u mozgu, a pomaže suziti krvne žile.

Relpax se može koristiti za liječenje migrenske glavobolje sa ili bez aure. Prije početka migrenske glavobolje možete doživjeti fazu koja se naziva aurom, a koja može uključivati poremećaje vida, utrnulost i poremećaje govora.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Relpax?

Nemojte uzimati Relpax:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na eletriptan ili neki drugi sastojak ovog lijeka naveden u dijelu 6.
 • ako imate tešku bolest jetre ili bubrega.
 • ako imate umjereno ili jako povišen krvni tlak ili blago povišen krvni tlak koji ne liječite.
 • ako ste ikada imali srčanih tegoba (npr. srčani udar, srčanu anginu, zatajenje srca ili značajan poremećaj srčanog ritma (aritmiju), privremeno naglo sužavanje jedne krvne žile srca).
 • ako imate slabu cirkulaciju (bolest perifernih krvnih žila).
 • ako ste ikada doživjeli moždani udar (makar i blagi koji je potrajao svega nekoliko minuta ili sati).
 • ako ste uzeli ergotamin ili lijekove nalik ergotaminu (uključujući metisergid) unutar 24 sata prije ili nakon uzimanja lijeka Relpax.
 • ako uzimate neki drugi lijek čije ime završava na “triptan” (npr. sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan i frovatriptan).

Ako se nešto od navedenoga odnosi na Vas ili se odnosilo na Vas bilo kada u prošlosti, molimo obratite se svom liječniku i nemojte uzimati Relpax.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Relpax.

Lijekovi nisu uvijek prikladni za svakoga. Ako se nešto od navedenoga odnosi na Vas, morate o tome obavijestiti svog liječnika prije uzimanja lijeka Relpax:

 • ako imate šećernu bolest,
 • ako ste pušač ili uzimate zamjensku terapiju za nikotin,
 • ako ste muškarac stariji od 40 godina,
 • ako ste žena u postmenopauzi,
 • ako Vi ili netko u Vašoj obitelji ima bolest srčanih arterija,
 • ako su Vam rekli da ste možda izloženi povećanom riziku od srčanih bolesti, obavijestite o tome svog liječnika prije uzimanja lijeka Relpax.

Uzastopno uzimanje lijekova protiv migrene

Ako uzimate Relpax ili bilo koji lijek za liječenje migrene uzastopno tijekom nekoliko dana ili tjedana, može doći do pojave svakodnevnih dugotrajnih glavobolja. Obavijestite svog liječnika ako se to dogodi, jer ćete možda morati na neko vrijeme prekinuti liječenje.

Drugi lijekovi i Relpax

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali, ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Uzimanje lijeka Relpax u kombinaciji s nekim drugim lijekovima može izazvati ozbiljne nuspojave. Nemojte uzimati Relpax:

 • ako ste uzeli ergotamin ili lijekove nalik ergotaminu (uključujući metisergid) unutar 24 sata prije ili nakon uzimanja lijeka Relpax.
 • ako uzimate neki drugi lijek čije ime završava na “triptan” (npr. sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan i frovatriptan).

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Relpax ili lijek Relpax može umanjiti učinkovitost drugih lijekova koji se istodobno uzimaju. To uključuje:

 • lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol i itrakonazol),
 • lijekove za liječenje bakterijskih infekcija (npr. eritromicin, klaritromicin i josamicin),
 • lijekove za liječenje AIDS-a i HIV infekcije (npr. ritonavir, indinavir i nelfinavir).

Biljni pripravci koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum) ne smiju se uzimati istodobno s lijekom

Relpax. Ako već uzimate pripravak od gospine trave, obratite se svom liječniku za savjet prije nego prestanete uzimati pripravak gospine trave.

Prije početka liječenja eletriptanom obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove za depresiju ili neki drugi psihički poremećaj koji se zovu selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina. Ti lijekovi mogu povećati rizik od pojave serotoninskog sindroma ako se primjenjuju u kombinaciji s određenim lijekovima protiv migrene. Pogledajte dio 4.

„Moguće nuspojave“ za dodatne informacije o simptomima serotoninskog sindroma.

Relpax s hranom i pićem

Relpax se može uzeti prije ili nakon hrane i pića.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku prije uzimanja lijeka Relpax, jer on možda neće biti prikladan za Vas.

Obavijestite svog liječnika ako dojite. Preporučuje se izbjegavati dojenje 24 sata nakon uzimanja ovoga lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Relpax ili migrena mogu izazvati pospanost. Ovaj lijek također može izazvati omaglicu. Stoga treba izbjegavati upravljanje vozilima i strojevima tijekom napadaja migrene ili nakon uzimanja lijeka.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Relpax

Relpax sadrži laktozu, jednu vrstu šećera. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži boju Sunset Yellow Aluminium Lake (E 110), koja može izazvati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Relpax?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Lijek možete uzeti bilo kada nakon početka migrenske glavobolje, ali najbolje je uzeti ga što prije.

Međutim, Relpax smijete uzeti samo tijekom faze glavobolje u migrenskom napadaju. Ovaj se lijek ne smije uzimati za sprječavanje migrenskoga napadaja.

 • Uobičajena početna doza je jedna tableta od 40 mg.
 • Tabletu progutajte cijelu s vodom.
 • Ako prva tableta ne ublaži migrenu, nemojte uzeti još jednu tabletu za isti napadaj.
 • Ako prva tableta ublaži migrenu, ali se ona zatim vrati, možete uzeti još jednu tabletu. Međutim, nakon uzimanja prve tablete morate pričekati barem 2 sata prije uzimanja druge tablete.
 • Ne smijete uzeti više od 80 mg (dvije tablete od 40 mg) unutar 24 sata.
 • Ako jedna tableta od 40 mg ne ublaži migrenu, obratite se liječniku – on može odlučiti povećati dozu na dvije tablete od 40 mg kod budućih napadaja.

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina

Relpax tablete ne preporučuju se za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Starije osobe

Relpax tablete ne preporučuju se za bolesnike starije od 65 godina.

Oštećenje funkcije bubrega

Ovaj lijek može se primijeniti u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem bubrega. U tih se bolesnika preporučuje početna doza od 20 mg, a ukupna dnevna doza ne smije premašiti 40 mg. Liječnik će Vam reći koju dozu trebate uzeti.

Oštećenje funkcije jetre

Ovaj lijek može se primijeniti u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem jetre. Nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem jetrene funkcije.

Ako uzmete više Relpax tableta nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše Relpax tableta, odmah se javite svom liječniku ili otiđite u hitnu službu najbliže bolnice. Uvijek sa sobom ponesite pakovanje lijeka, neovisno o tome ima li u njemu još lijeka ili ne. Nuspojave koje se javljaju ako uzmete previše lijeka Relpax uključuju visok krvni tlak i srčane tegobe.

Ako ste zaboravili uzeti Relpax

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije vrijeme za sljedeću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s ovim lijekom, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite svog liječnika ako nakon uzimanja lijeka primijetite neki od sljedećih simptoma:

 • iznenadno piskanje pri disanju, otežano disanje, oticanje kapaka, lica ili usana, osip ili svrbež (posebno ako zahvaća cijelo tijelo), jer to može biti znak reakcije preosjetljivosti.
 • bol i stezanje u prsima, koji mogu biti intenzivni i proširiti se na grlo. To mogu biti simptomi problema s protokom krvi u srcu (ishemijska bolest srca).
 • znakove i simptome serotoninskog sindroma koji mogu uključivati nemir, halucinacije, nekoordinirane pokrete, ubrzano kucanje srca, povišenu tjelesnu temperaturu, brze promjene krvnog tlaka i hiperaktivne reflekse.

Druge nuspojave koje se mogu javiti su:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

 • bol ili stezanje ili pritisak u prsima, lupanje srca (palpitacije), ubrzano kucanje srca
 • omaglica, osjećaj da se sve oko Vas okreće (vrtoglavica), glavobolja, pospanost, smanjen osjet dodira ili boli
 • grlobolja, stezanje u grlu, suha usta
 • bol u trbuhu i želucu, probavne tegobe, mučnina (osjećaj nelagode u želucu ili trbuhu praćen nagonom na povraćanje)
 • ukočenost (povišen mišićni tonus), slabost mišića, bolovi u leđima, bolovi u mišićima
 • osjećaj opće slabosti, osjećaj vrućine, zimica, curenje nosa, znojenje, trnci ili neuobičajeni osjeti na koži, naleti crvenila, bol.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

 • otežano disanje, zijevanje
 • oticanje lica ili šaka i stopala, upala ili infekcija jezika, kožni osip, svrbež
 • pojačan osjet dodira ili boli (hiperestezija), nekoordinirani pokreti, usporeni ili ograničeni pokreti, nevoljno drhtanje, nerazgovjetan govor
 • osjećaj kao da niste u vlastitom tijelu (depersonalizacija), depresija, neuobičajene misli, uznemirenost, zbunjenost, promjene raspoloženja (euforija), stanje nepomičnosti (stupor), osjećaj opće nelagode ili bolesti (malaksalost), nesanica
 • gubitak teka i smanjenje tjelesne težine (anoreksija), poremećaj okusa, žeđ.
 • promjene zglobova (artroza), bol u kostima, bol u zglobovima
 • pojačana potreba za mokrenjem, tegobe s mokrenjem, prekomjerno mokrenje, proljev
 • poremećaj vida, bol u oku, nepodnošenje svjetlosti, suhe ili suzne oči
 • bol u uhu, zvonjava u ušima (tinitus)
 • slaba cirkulacija (poremećaj perifernih krvnih žila).

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

 • šok, astma, koprivnjača (urtikarija), poremećaj kože, otečen jezik
 • infekcija u grlu ili dišnim putevima, otečene limfne žlijezde
 • usporeno kucanje srca
 • emocionalna labilnost (promjene raspoloženja)
 • upala zglobova (artritis), poremećaj mišića, trzanje
 • zatvor, upala jednjaka, podrigivanje
 • bol u dojkama, obilno ili dugotrajno menstrualno krvarenje
 • infekcija oka (konjunktivitis)
 • promjene glasa
 • povišene vrijednosti bilirubina u krvi, povišene vrijednosti jetrenog enzima AST u krvi.

Ostale prijavljene nuspojave uključuju nesvjesticu, visok krvni tlak, upalu debelog crijeva i povraćanje, događaji povezani sa mozgom ili krvnim žilama, neadekvatan protok krvi kroz srce, srčani udar, spazam srčanog mišića/spazam povezan sa arterijom.

Liječnik Vam također može redovito uzimati uzorke krvi kako bi ispitao jesu li povišene vrijednosti jetrenih enzima ili postoje neki problemi s krvnom slikom.

5. Kako čuvati Relpax?

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenoga na kutiji ili blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Relpax sadrži?

Djelatna tvar je eletriptan (u obliku eletriptanbromida).

Jedna Relpax 20 mg filmom obložena tableta sadrži 20 mg eletriptana (u obliku eletriptanbromida). Jedna Relpax 40 mg filmom obložena tableta sadrži 40 mg eletriptana (u obliku eletriptanbromida).

Drugi sastojci su: celuloza, mikrokristalična; laktoza hidrat; karmelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat; titanijev dioksid (E 171); hipromeloza; triacetin i boja Sunset Yellow Aluminium Lake (E 110).

Kako Relpax izgleda i sadržaj pakiranja?

Relpax filmom obložene tablete su okrugle, konveksne tablete narančaste boje.

Relpax 20 mg filmom obložene tablete imaju oznaku „PFIZER“ na jednoj strani i „REP 20“ na drugoj i približnih su dimenzija 6,25 mm.

Relpax 40 mg filmom obložene tablete imaju oznaku „PFIZER“ na jednoj strani i „REP 40“ na drugoj i približnih su dimenzija 8,0 mm.

Relpax sadrži 6 tableta u blister pakiranju (3 tablete u blisteru, dva blistera).

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Članak objavljen:

Saznajte više o epilepsiji u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o glavobolji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu