Uputa o lijeku – Refemin filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 do 8 tjedana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Refemin i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Refemin?
 3. Kako uzimati Refemin?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Refemin?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Refemin i za što se koristi?

Refemin je biljni lijek koji se koristi za ublažavanje simptoma menopauze kao što su naleti vrućine i pojačano znojenje.

Refemin je namijenjen za primjenu samo u odraslih žena u menopauzi. Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 6 do 8 tjedana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Refemin?

Nemojte uzimati Refemin:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku  ili ljekarniku  prije nego uzmete Refemin:

 • ako ste imali ili imate oštećenje jetre
 • ako primijetite znakove oštećenja jetre (umor, gubitak apetita, žutu boju kože i očiju ili tešku bol u gornjem dijelu trbuha, uz mučninu i povraćanje ili tamnu mokraću) morate prestati uzimati ovaj lijek i odmah se obratiti liječniku
 • ako se pojavi vaginalno krvarenje ili drugi simptomi
 • ako uzimate nadomjesnu hormonsku terapiju (estrogeni)
 • ako ste se liječili ili se trenutno liječite od raka dojke ili drugih tumora ovisnih o hormonima te ako Vam se stanje pogorša tijekom primjene Refemina.

Djeca i adolescenti

Refemin nije namijenjen djevojčicama i adolescenticama.

Drugi lijekovi i Refemin

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Budući da nema raspoloživih podataka o interakcijama s drugim lijekovima, prije uzimanja Refemina posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Refemin s hranom i pićem

Nije poznato da li hrana i piće utječu na djelovanje Refemina.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Zbog nedostatka podataka o primjeni tijekom trudnoće i dojenja, trudnicama i dojiljama se ne preporučuje primjena Refemina.

Ako ste u reproduktivnoj dobi i uzimate ovaj lijek trebate primjenjivati odgovarajuću kontracepciju (mehaničke metode kontracepcije) s obzirom da cimicifuga može imati djelovanje nalik hormonskom djelovanju..

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju Refemina na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Refemina

Refemin sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Refemin?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje i način primjene

Osim ako Vam liječnik ne preporuči drugačije uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

Primjena u djece i adolescenata

Refemin nije namijenjen djevojčicama i adolescenticama.

Način primjene

Ako je moguće uvijek uzmite tabletu u isto doba dana (ujutro ili navečer) s puno tekućine. Tabletu progutajte cijelu, ne drobite i ne žvačite tabletu. Urez nije namijenjen za lomljene tableta.

Trajanje liječenja

Refemin ne pokazuje svoj učinak odmah. Prvi terapijski učinak vidljiv je nakon 2 tjedna primjene. Preporučljivo je uzimati Refemin nekoliko mjeseci, ali ne duže od 6 mjeseci bez liječničkog savjeta.

Ako uzmete više Refemina nego što ste trebali

Ako uzmete više tableta nego je preporučeno, obratite se za savjet Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Refemin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Preskočite propuštenu dozu i uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme na način kako je navedeno u ovoj uputi.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Prijavljene su sljedeće nuspojave povezane uz upotrebu Refemin tableta:

Nuspojave s nepoznatom učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • oštećenje jetre uključujući upalu jetre (hepatitis), žuticu i promijenjene rezultate testova funkcije jetre
 • poremećaji probavnog sustava (loša probava (dispepsija), proljev
 • alergijske reakcije na koži (osip, koprivnjača i svrbež)
 • oticanje lica i udova (gležnjeva, stopala ili prstiju).

5. Kako čuvati Refemin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi do 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Refemin sadrži?

Jedna tableta sadrži: 6,5 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Cimicifuga racemosa L. Nutt., rhizoma (cimicifugin podanak) (4,5–8,5 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 60 % V/V.

Lijek također sadrži sljedeće pomoćne tvari:

Jezgra tablete: prah celuloze, bezvodni koloidni silicijev dioksid, laktoza hidrat, magnezijev stearat, kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza i natrijev škroboglikolat (vrsta A)

Ovojnica: hipromeloza, makrogol 4000 i titanijev dioksid (E171).

Kako Refemin izgleda i sadržaj pakiranja?

Refemin su bijele, okrugle filmom obložene tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani, pakirane u PVC/PVDC//Al blisteru u kartonskoj kutiji. Urez nije namijenjen za lomljene tableta.

Originalno pakiranje sadrži 3×10 filmom obloženih tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu