Uputa o lijeku – Meprelon 16 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju

 

Drugi lijekovi i Meprelon

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove uključujući i lijekove koji se ne izdaju na recept.

Na učinak Meprelona utječu sljedeći lijekovi

Pojačavaju njegov učinak i moguće nuspojave:

 • Određeni ženski spolni hormoni, npr. lijekovi za sprječavanje začeća (kontracepcija) mogu pojačati učinak ovog lijeka.
 • Lijekovi koji usporavaju razgradnju u jetri, kao što su određeni lijekovi protiv gljivičnih bolesti (lijekovi koji sadrže ketokonazol, itrakonazol) mogu pojačati učinak ovog lijeka.
 • Određeni lijekovi (uključujući lijekove za HIV: ritonavir, kobicistat) mogu pojačati učinak ovog lijeka, stoga Vas liječnik može tražiti da Vas redovito nadzire ako uzimate navedene lijekove
 • Lijekovi za liječenje srčanih bolesti (npr. diltiazem [blokator kalcijevih kanala]) mogu usporiti razgradnju metilprednizolona. Stoga Vas na početku liječenja s metilprednizolonom liječnik treba redovito nadzirati. Može biti potrebna prilagodba doze metilprednizolona.

Smanjuju njegov učinak:

 • Lijekovi koji ubrzavaju razgradnju u jetri, kao što su određeni lijekovi za spavanje (koji sadrže barbiturate), lijekovi protiv napadaja (koji sadrže fenitoin, karbamazepin, primidon) i određeni lijekovi protiv tuberkuloze (koji sadrže rifampicin) mogu smanjiti kortikosteroidni učinak .
 • Lijekovi koji sadrže efedrin za smanjenje oticanja sluznice mogu ubrzati razgradnju glukokortikoida i stoga smanjiti njihovu učinkovitost.

Meprelon utječe na učinak sljedećih lijekova

Pojačava njihov učinak i moguće nuspojave:

 • Kada se upotrebljava u isto vrijeme s određenim lijekovima za smanjenje krvnog tlaka (ACE inhibitorima), Meprelon može povećati rizik od promjena krvne slike.
 • Zbog manjka kalija, Meprelon može pojačati učinak lijekova za jačanje srca (srčani glikozidi).
 • Meprelon može pojačati izlučivanje kalija kod primjene lijekova za poticanje mokrenja (diuretika) i laksativa.
 • Kada se primjenjuje u isto vrijeme s lijekovima protiv upale i reumatizma (salicilati, indometacin i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi), Meprelon može povećati rizik od krvarenja iz probavnog sustava i razvoja čira u želucu i crijevima
 • Meprelon može produljiti učinak određenih lijekova na opuštanje mišića (nedepolarizirajući mišićni relaksansi) (pogledajte dio 4.).
 • Meprelon može pojačati učinak određenih lijekova koji pojačavaju očni tlak (koji sadrže atropin i druge antikolinergike).
 • Kada se primjenjuje u isto vrijeme s lijekovima protiv malarije i reumatskih bolesti (klorokin, hidroksiklorokin ili meflokin), Meprelon može povećati rizik od pojave mišićnih bolesti (miopatije) ili bolesti srčanog mišića (kardiomiopatije).
 • Meprelon može povećati razinu ciklosporina u krvi (lijeka za suzbijanje vlastitog imunološkog odgovora) i stoga povećati rizik od napadaja.

Smanjuje njihov učinak:

 • Meprelon može smanjiti učinak snižavanja razine šećera u krvi lijekova i inzulina koji se koriste kao dio terapije šećerne bolesti.
 • Meprelon može smanjiti učinak lijekova koji sprječavaju zgrušavanje krvi (oralni antikoagulansi, kumarinski derivati).
 • Meprelon može smanjiti učinak lijekova protiv parazita (koji sadrže prazikvantel).
 • Meprelon može smanjiti učinak hormona rasta (somatropina).
 • Meprelon može smanjiti porast stimulirajućeg hormona štitnjače (TSH) nakon primjene protirelina (TRH, hormona hipotalamusa).

Druge moguće interakcije

Utjecaj na rezultate pretraga

 • Glukokortikoidi mogu smanjiti kožne reakcije na alergološke testove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Tijekom trudnoće, osobito u prva tri mjeseca, liječenje s Meprelonom se smije započeti tek nakon pažljive procjene koristi i rizika. Stoga morate odmah obavijestiti Vašeg liječnika ako ste trudni ili ako zatrudnite.

Kod dugoročnog liječenja glukokortikoidima tijekom trudnoće, ne mogu se isključiti poremećaji rasta ploda. Nije isključen povećani rizik od rascjepa nepca u nerođenog djeteta, uzrokovanog primjenom glukokortikoida tijekom trećeg tromjesečja trudnoće. Liječenje na kraju trudnoće može dovesti do smanjenja (atrofije) kore nadbubrežne žlijezde u ploda, što može zahtijevati njegovo liječenje nakon rođenja.

Dojenje

Glukokortikoidi i među njima metilprednizolon se izlučuju u majčino mlijeko. Tijekom primjene viših doza ili tijekom dugoročnog liječenja, dojenje se mora izbjegavati.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom liječenja s metilprednizolonom, određene nuspojave, poput smanjene oštrine vida (zbog katarakte ili povećanja intraokularnog tlaka), omaglice ili glavobolje, , u rijetkim slučajevima mogu smanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. U tom slučaju, možda nećete moći dovoljno brzo reagirati na iznenadne i neočekivane situacije. To može predstavljati rizik ukoliko naprimjer upravljate vozilima ili radite sa strojevima. Isto se odnosi na rad bez odgovarajućih mjera zaštite. Na taj način možete nepotrebno dovesti u opasnost sebe i ostale. Molimo imajte na umu da alkohol čak može povećati ovaj rizik.

Maprelon 16 mg sadrži natrij

Meprelon 16 mg sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija u ampuli tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati Meprelon

Vaš liječnik će Vam primijeniti Meprelon 16 mg. Obično će kao smjernicu slijediti sljedeće preporuke o doziranju:

Kod akutnih stanja, obično se primjenjuje doza između 32 i 64 mg metilprednizolona (2-4 ampule Meprelona 16 mg) i više za odrasle. Meprelon 32 mg takoĎer je dostupan u tu svrhu. Kod djece se primjenjuje između 8 i 32 mg (0.5 -1 ampula Meprelona 16 mg) ili između 1 i 2 mg/kg tjelesne težine.

Doza za akutna, po život opasna stanja iznosi 250-500 mg metilprendizolona za odrasle, te 4-8 mg/kg tjelesne težine za djecu. Ovisno o simptomima, pojedinačne doze sve do 30 mg/kg tjelesne težine mogu biti potrebne. Za navedene doze dostupan je Meprelon 250 mg/1000 mg.

Daljnja primjena Meprelona 16 mg određena je kliničkom slikom. Ovisno o tijeku bolesti, intervali primjene injekcija kreću se između 30 minuta i 24 sata.

Osim ako Vaš liječnik nije propisao drugačije, preporučene doze, ovisno o Vašoj bolesti, su sljedeće:

Teški akutni napadaj astme

U početku 32-96 mg metilprednizolona (2-6 ampula Meprelona 16 mg), ovisno o simptomima, kao dodatak uobičajenoj osnovnoj terapiji/istodobno primijenjenim lijekovima. Meprelon 32 mg također je dostupan u tu svrhu. Navedene doze mogu se ponoviti svakih 6 sati, ovisno o kliničkoj slici.

Za teške, po život opasne napadaje astme (status astmatikus), preporučuje se primjena početnih doza od 250-500 mg metilprednizolona. U tu svrhu dostupan je Meprelon 250 mg.

Oticanje mozga (uzrokovano tumorom mozga ili sekundarnim tumorom mozga)

Za akutne ili teške moždane edeme, u početku 250-500 mg metilprednizolona. U tu svrhu dostupan je

Meprelon 250 mg.Za nastavak liječenja akutnog ili teškog moždanog edema, ili za blagi ili kronični moždani edem, 32-64 mg metilprednizolona (2-4 ampule Meprelona 16 mg) u pravilu se primjenjuju tri puta dnevno tijekom nekoliko dana. Meprelon 32 mg također je dostupan u tu svrhu. Ako je potrebno, doza se postepeno smanjuje i bolesnik prelazi na peroralnu terapiju.

Teška alergijska stanja (kao što su angioedem, nakon uboda insekata)

Kod angioedema, 96-160 mg metilprednizolona primijeniti u venu kao pojedinačnu dozu; kod uboda insekata 96 mg metilprednizolona i više primijeniti u venu kao pojedinačnu dozu. U tu svrhu prikladnije je primijeniti Meprelon 32 mg.Kod akutne stenoze (suženja) gornjeg dišnog sustava, doza od 250 mg metilprednizolona može biti potrebna, a ako je potrebno ponoviti je nakon 6 i 12 sati. U tu svrhu dostupan je Meprelon 250 mg.

Teška akutna kožna oboljenja (kao što su eritrodermija, pemfigus vulgaris);

Kod kožnih oboljenja, peroralna primjena 80-160 mg metilprednizolona dnevno može biti indicirana, ovisno o stupnju težine i progresije bolesti. Kod teških, akutnih slučajeva, parenteralna primjena 96-160 mg metilprednizolona također je moguća u početnoj fazi liječenja (u tu svrhu prikladnije je primijeniti Meprelon 32 mg), nakon čega slijedi prelazak na peroralnu terapiju.

Akutni poremećaji krvi (kao što su autoimuna hemolitička anemija, akutna trombocitopenična purpura) U početku, umjesto peroralne primjene, 96-160 mg metilprednizolona dnevno može se primijeniti u venu (u tu svrhu prikladnije je primijeniti Meprelon 32 mg), nakon čega slijedi prelazak na peroralnu terapiju.

Akutna bolest jetrenog tkiva (kao što je akutni alkoholni hepatitis)

U početku 16-32 mg metilprednizolona dnevno može se primijeniti u venu (1-2 ampule Meprelona 16 mg), nakon čega slijedi prelazak na peroralnu terapiju.

Toksični plućni edem uzrokovan udisanjem nadražujućeg plina

Odmah se primjenjuje 1000 mg metilprednizolona u venu , te se po potrebi ponavlja nakon 6, 12 i 24 sata. U tu svrhu dostupan je Meprelon 1000 mg.

Tijekom sljedeća dva dana primjenjuje se 32 mg metilprednizolona (2 ampule Meprelona 16 mg) u venu tri puta dnevno; zatim se tijekom naredna dva dana primjenjuje 16 mg metilprednizolona (1 ampula Meprelona 16 mg) u venu tri puta dnevno. Zatim se postepeno smanjuje doza i bolesnik prebacuje na liječenje kortikosteroidima koji se udišu.

Addisonova kriza

U početku 16-32 mg metilprednizolona (1-2 ampule Meprelona 16 mg) u obliku infuzije, kao dodatak istodobno primjenjenim lijekovima. Zatim daljnjih 16-32 mg metilprednizolona (1-2 ampule Meprelona 16 mg) primijeniti u obliku 24-satne infuzije, nakon čega slijedi prelazak na peroralnu zamjensku terapiju, ako je potrebno u kombinaciji sa mineralokortikoidima.

Napomena:

Preporučuje se da se prva doza u venu primjenjuje u bolnici zbog poznatog profila nuspojava. Meprelon se ubrzigava u venu (intravenska injekcija) ili kapanjem u venu (infuzija). Zbog nesigurnih uvjeta apsorpcije, Meprelon se daje u mišić samo iznimno, u slučajevima kada venski pristup nije moguć. Injekcija u venu se daje polako.

Za pripremu otopine za injekciju spremne za primjenu, ubrizga se priloženo otapalo (1 ml vode za injekcije) u ampulu s praškom neposredno prije primjene i mućka dok ne dođe do otapanja.

Za infuziju, prvo se učini priprema prema gore navedenim uputama i nakon toga se miješa s 5% otopinom glukoze, 0,9% otopinom natrijevog klorida ili Ringerovom otopinom. Otopine i mješavine moraju biti pripremljene i ubrizgane u sterilnim (bez mikroorganizama) uvjetima.

Mora se izbjegavati primjena zajedno s drugim pripravcima u štrcaljki jer će inače vjerojatno doći do precipitacije. Iz istog razloga, Meprelon se ne smije dodavati otopinama za infuziju osim onih koje su navedene niti ubrizgati u cjevčicu za infuziju.

Otopine za injekciju/infuziju pripremljene od praška moraju se upotrijebiti što je prije moguće. Parenteralne lijekove treba vizualno pregledati prije primjene. Smiju se primjenjivati samo bistre otopine bez čestica. Trajanje liječenja se procjenjuje individualno, ovisi o tijeku Vaše bolesti, a utvrđuje ga Vaš liječnik.

Nakon duljeg liječenja, osobito s relativno visokim dozama, primjena Meprelona se ne smije naglo prekinuti, već postepeno (s postepenim smanjivanjem doze).

Ako primijenite više Meprelona nego što ste trebali

Nije poznat slučaj akutnog trovanja s Meprelonom, te se ono niti ne očekuje zbog njegove niske toksičnosti. Ako se pojave naglašene ili neuobičajene nuspojave, nadležni liječnik će odlučiti o potrebnim mjerama. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2 3

Članak objavljen:

Saznajte više o alergijama u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu