Uputa o lijeku – Meprelon 16 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Meprelon i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Meprelon
 3. Kako primjenjivati Meprelon
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Meprelon
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Meprelon i za što se koristi

Meprelon  sadrži  djelatnu  tvar  iz  skupine  prilagođenih  hormona  kore  nadbubrežne  žlijezde (glukokortikoida) u obliku koji je vrlo lako topljiv u vodi. Stoga se Meprelon daje u svim stanjima koja zahtijevaju liječenje s glukokortikoidima, te u kojima je potreban brz nastup djelovanja odnosno primjena direktno u krvotok.

Meprelon se koristi za: liječenje svih poremećaja koji zahtjevaju terapiju glukokortikoidima kada je potreban brzi nastup njihovog djelovanja, te kada je, iz razloga kao što su povraćanje ili nesvjestica neophodna primjena direktno u krvotok, naročito u sljedećim stanjima :

 • teški akutni napadaj astme,
 • oticanje mozga (samo u slučaju kada je povećan pritisak na mozak potvrđen kompjuteriziranom tomografijom) uzrokovano tumorom ili sekundarnim tumorom mozga,
 • teška alergijska stanja (kao što su angioedem, nakon uboda insekata),
 • početno liječenje teških akutnih kožnih oboljenja (kao što su eritroderma, pemfigus vulgaris),
 • akutni poremećaji krvi (kao što su autoimuna hemolitička anemija, akutna trombocitopenična purpura),
 • akutne bolesti jetrenog tkiva (kao što je akutni alkoholni hepatitis),
 • nakupljanje tekućine u plućima nakon udisanja otrovnih plinova (toksični plućni edem),
 • smanjena ili odsutna funkcija kore nadbubrežne žlijezde (adrenokortikalna insuficijencija): Addisonova kriza (lijek prvog izbora: hidrokortizon).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Meprelon

Nemojte primjenjivati Meprelon

 • ako ste alergični na metilprednizolon, druge glukokortikoide ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primite Meprelon.
U slučaju teških infekcija, Meprelon se smije primjenjivati samo u kombinaciji sa specifičnim liječenjem mikroorganizama koji uzrokuju infekciju. Meprelon se treba primjenjivati za slijedeće poremećaje ako Vaš liječnik smatra da je to apsolutno neophodno. Primjena dodatnih lijekova usmjerenih protiv infektivnih uzročnika bolesti može biti potrebna u slijedećim bolestima:

 • akutne virusne infekcije (npr. vodene kozice, herpes zoster, herpes simplex infekcije, upale rožnice oka uzrokovane herpes virusima)
 • zarazna upala jetre (HBsAg-pozitivni kronični aktivni hepatitis)
 • otprilike 8 tjedana prije do 2 tjedna nakon cijepljenja s cjepivom koje sadrži žive mikroorganizme
 • gljivična infekcija sa zahvaćanjem unutrašnjih organa
 • određene bolesti uzrokovane parazitima (amebom ili crvima)
 • dječja paraliza
 • bolest limfnog čvora nakon cijepljenja protiv tuberkuloze
 • akutne i kronične bakterijske infekcije
 • u slučaju tuberkuloze u Vašoj povijesti bolesti trebate istovremeno primati lijekove protiv tuberkuloze i biti pod pažljivim medicinskim nadzorom

Nadalje, Meprelon smijete primiti u sljedećim bolestima samo ako Vaš liječnik smatra da je to apsolutno neophodno i ako su Vam ove bolesti u isto vrijeme liječene na odgovarajući način:

 • gastrointestinalni čirevi
 • teška osteoporoza (bolest krhkih kostiju)
 • previsoki krvni tlak koji je teško kontrolirati
 • šećerna bolest koju je teško kontrolirati (diabetes mellitus)
 • duševne (psihijatrijske) bolesti (uključujući i u anamnezi)
 • povećani očni tlak (glaukom zatvorenog i otvorenog kuta)
 • ozljede i čirevi rožnice oka

Zbog opasnosti od probijanja (perforacije) crijevne stijenke s upalom trbušne opne (peritonitisom), Meprelon se može koristiti samo ako postoje uvjerljivi medicinski razlozi i ako je osigurano odgovarajuće praćenje bolesnika:

 • kod teške upale debelog crijeva (ulcerozni kolitis) s prijetećim probijanjem, s ograničenim nakupinama gnoja (apscesima) ili gnojnim upalama
 • kod upala izbočenja stijenke debelog crijeva (divertikulitis)
 • nakon određenih operacija na crijevima (enteroanastomoze), odmah nakon operacije.

Znakovi nadraženosti trbušne opne nakon probijanja čira u želucu ili crijevima ne moraju biti prisutni u bolesnika koji primaju visoke doze glukokortikoida. U bolesnika koji imaju šećernu bolestmetabolizam se mora provjeravati na redovitoj bazi te je potrebno uzeti u obzir mogućnost povećane potrebe za lijekovima za liječenje šećerne bolesti (inzulin, tablete itd.).

Ako imate previsoki krvni tlak ili teško zatajenje rada srca, budite pod pažljivim nadzorom Vašeg liječnika jer inače postoji rizik od pogoršanja ovih bolesti.

Feokromocitomska kriza, karakterizirana visokim krvnim tlakom sa glavoboljom, znojenjem, ubrzanim radom srca i bljedoćom kože, može imati fatalan ishod te je prijavljena nakon primjene kortikosteroida (pogledajte dio 4. „Moguće nuspojave“). Kortikosteroidi se smiju primjenjivati samo u bolesnika sa suspektnim ili utvrđenim feokromocitomom (tumor smješten najčešće u tkivu nadbubrežne žlijezde, koji izlučuje hormone) nakon odgovarajuće evaluacije koristi i rizika.

Uz primjenu kortikosteroida prijavljena je pojava krvnih ugrušaka (tromboza) i začepljenje krvnih žila u venskom sustavu sa posljedičnim stvaranjem uguršaka (venska tromboembolija).Obratite se Vašem liječniku ako imate ili ste skloni stvaranju ugrušaka koji mogu uzrokovati začepljenje krvene žile. U tom slučaju Meprelon je potrebno primjenjivati s oprezom.

Na početku liječenja s Meprelonom može doći do pogoršanja istodobno prisutne mijastenije gravis (određena vrsta slabosti mišića) i napredovanja bolesti do mijastenične krize. Liječenje s Meprelonom može prikriti simptome infekcije i stoga može otežati otkrivanje postojeće infekcije ili infekcije u razvoju.

Zbog slabljenja imunosti organizma, liječenje s glukokortikoidima, kao što je Meprelon, može dovesti do povećanog rizika od infekcije s mikroorganizmima koji inače samo rijetko uzrokuju infekcije (tzv. oportunistički patogeni).

Cijepljenja s umrtvljenim mikroorganizmima su u principu moguća. Međutim, mora se uzeti u obzir da imunološka reakcija i stoga uspjeh cijepljenja mogu biti ugroženi kod viših doza kortikosteroida. Stoga se cijepljenje ne preporučuje u bolesnika na terapiji održavanja s visokim dozama (osim kod nadomjesnog liječenja).

Osobito ako uzimate visoke doze Meprelona, trebate osigurati dovoljan unos kalija (npr. uzimanjem povrća, banana) i ograničiti unos soli. Neka Vam liječnik prati razinu kalija u krvi.

Virusne bolesti mogu imati osobito težak i ponekad po život opasan tijek u bolesnika liječenih s Meprelonom. Osobito su podložna djeca s oslabljenim imunitetom (imunosuprimirana djeca) i ljudi koji nisu preboljeli ospice ili vodene kozice. Ako ove osobe dođu u kontakt s ljudima koji imaju ospice, vodene kozice ili herpes zoster tijekom liječenja s Meprelonom, trebaju odmah potražiti savjet liječnika koji će onda započeti prikladno zaštitno (preventivno) liječenje.

Nakon primjene u venu visokih doza metilprednizolona (iznad 500 mg metilprednizolona) zabilježena je pojava poremećaja srčanog ritma i/ili cirkulatorni kolaps i/ili srčani zastoj, čak i u bolesnika bez poznatih srčanih bolesti. Stoga se preporučuje temeljiti medicinski nadzor tijekom liječenja i nekoliko dana nakon završetka liječenja.

Tijekom ili nakon primjene u venu visokih doza metilprednizolona, može doći do pojave usporenog rada srca (bradikardija) koja nije nužno povezana s brzinom ili trajanjem primjene lijeka.

Primjena u venu visokih doza metilprednizolona (obično u početnoj dozi ≥1000 mg/dan) može rezultirati oštećenjem jetre, uključujući akutnu upalu jetre (hepatitis) i povišene vrijednosti jetrenih enzima. Prijavljeni su rijetki slučajevi oštećenja jetre. Vrijeme do nastupa može biti nekoliko tjedana ili duže. U većini prijavljenih slučajeva uočeno je povlačenje nuspojava nakon prekida primjene lijeka. Stoga je potrebno odgovarajuće praćenje (pogledajte dio 4. „Moguće nuspojave“).

Sistemsko liječenje s glukokortikoidima (koje djeluje na cijeli organizam) može uzrokovati bolest žilnice i mrežnice oka (korioretinopatija) koja može dovesti do poremećaja vida uključujući gubitak vida. Dugotrajnije sustavno liječenje s glukokortikoidima može uzrokovati korioretinopatiju čak i pri niskim dozama (pogledajte dio 4.).

Meprelon je lijek namijenjen za kratkotrajnu primjenu. Ako se Meprelon ne primjenjuje kako je namjenjeno kroz dulje vrijeme, potrebno je pridržavati se dodatnih upozorenja i mjera opreza koja vrijede za lijekove koji sadrže glukokortikoide za dugotrajnu primjenu. Tijekom dugotrajnog liječenja s glukokortikoidima, potrebne su redovite liječničke kontrole (uključujući preglede oka svaka tri mjeseca).

Ako se tijekom liječenja glukokortikoidima pojave situacije s izrazitim fizičkim stresom, poput bolesti s vrućicom, nesreće, operacije ili poroda potrebno je odmah zatražiti liječničku pomoć ili obavijestiti liječnika u hitnoj službi o lijeku kojeg primate. Možda će biti potrebno privremeno povećati dnevnu dozu glukokortikoida. Zbog toga bi Vam u slučaju dugotrajnog liječenja Vaš liječnik trebao izdati posebnu iskaznicu koja će ukazivati da dobivate glukokortikoide i koju trebate uvijek imati uz sebe.

Ovisno o dozi i trajanju liječenja, za očekivati je negativan učinak na metabolizam kalcija; stoga se preporučuje prevencija od osteoporoze. To se naročito odnosi na slučajeve kada istodobno postoje drugi čimbenici rizika, kao što je obiteljska predispozicija, starija dob, nedovoljan unos bjelančevina i kalcija, intenzivno pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola, nakon menopauze kao i manjak tjelesne aktivnosti. Prevencija se sastoji u dovoljnom unosu kalcija i vitamina D, kao i u fizičkoj aktivnosti. Ako već imate osteoporozu, treba razmisliti o dodatnoj terapiji lijekovima.

Nakon završetka ili ako je potrebno prekida dugotrajnog liječenja s glukokortikoidima treba uzeti u obzir sljedeće rizike: ponovna pojava ili pogoršanje osnovne bolesti, akutni manjak funkcije kore nadbubrežne žlijezde (osobito u stresnim situacijama, npr. tijekom infekcija, nakon ozljeda, tijekom povećanog fizičkog napora), znakovi i simptomi bolesti zbog ustezanja od glukokortikoida.

U bolesnika sa smanjenom funkcijom štitnjače koja se ne liječi ili sa cirozom jetre, mogu biti dovoljne relativno niske doze ili može biti potrebno općenito smanjenje doze. Takvim bolesnicima mora biti osiguran pažljiv medicinski nadzor.

Djeca i adolescenti

U djece i adolescenata se Meprelon smije primjenjivati samo ako postoje uvjerljivi medicinski razlozi, jer u njih postoji rizik od usporavanja tjelesnog rasta. Tijekom dugotrajnog liječenja Meprelonom potrebno je redovito praćenje napredovanja u tjelesnom rastu.

Učinci zloupotrebe kao doping-sredstva

Primjena Meprelona može uzrokovati pozitivne rezultate doping testova. Posljedice po zdravlje zbog uzimanja Meprelona kao sredstva dopinga se ne mogu predvidjeti; teške posljedice po zdravlje se ne mogu isključiti.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2 3

Članak objavljen:

Saznajte više o alergijama u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu