Uputa o lijeku – GINKGO FORTE 120 mg filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obvezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 mjeseca primjene ovog lijeka.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je GINKGO FORTE i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati GINKGO FORTE?
 3. Kako uzimati GINKGO FORTE?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati GINKGO FORTE?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je GINKGO FORTE i za što se koristi?

GINKGO FORTE 120 mg filmom obložene tablete sadrže suhi ekstrakt listova biljke G biloba.

Ovaj lijek se primjenjuje za poboljšanje stanja bolesnika s oštećenjem kognitivnih funkcija povezanih sa starenjem (pamćenje, mišljenje, opće intelektualne funkcije) i poboljšanje kvalitete života u bolesnika s blagom demencijom (gubitak intelektualnih funkcija).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati GINKGO FORTE?

Nemojte uzimati GINKGO FORTE:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste trudni (pogledajte dio Trudnoća, dojenje i plodnost).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete GINKGO FORTE:

 • ako ne znate što je uzrok Vašim simptomima, prije početka liječenja ovim lijekom potrebno je jasno potvrditi da simptomi nisu posljedica bolesti koja zahtijeva drugo, specifično liječenje.
 • ako ste skloni krvarenju i/ili istodobno uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi i lijekove protiv stvaranja krvnih ugrušaka (pogledajte dio Drugi lijekovi i GINKGO FORTE)
 • ako imate planirani operativni zahvat, primjena ovog lijeka mora se prekinuti 3 do 4 dana prije zahvata
 • ako bolujete od epilepsije
 • ako uzimate efavirenz (lijek za liječenje HIV infekcija; pogledajte dio Drugi lijekovi i GINKGO FORTE).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, odmah se javite svom liječniku. Također se javite svom liječniku ako nastupi pogoršanje simptoma bolesti tijekom uzimanja ovog lijeka.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i GINKGO FORTE

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

GINKGO FORTE može utjecati na djelovanje sljedećih lijekova:

 • lijekova za razrjeđivanje krvi (npr. fenprokumon i varfarin)
 • lijekova protiv stvaranja krvnih ugrušaka (npr. klopidogrel, dabigatran, acetilsalicilatna kiselina i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi)
 • nifedipina (lijek za liječenje povišenog krvnog tlaka i boli u prsima)
 • efavirenza (lijek za liječenje HIV infekcija).

GINKGO FORTE s hranom i pićem

Ovaj lijek se može uzimati neovisno o hrani.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste trudni (pogledajte dio Nemojte uzimati GINKGO FORTE).

Ne preporučuje se uzimanje ovog lijeka ako dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju GINKGO FORTE na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati GINKGO FORTE?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ovaj lijek je namijenjen za primjenu kroz usta.
Tablete uzimajte cijele s nešto tekućine.
Tablete nemojte lomiti, žvakati niti drobiti.

Odrasli i starije osobe

Preporučena doza je 1 tableta (120 mg) dva puta dnevno ili 2 tablete (sadrže 240 mg) jednom dnevno. Dnevno smijete uzeti ukupno najviše 2 tablete od 120 mg (što iznosi ukupno 240 mg dnevno).

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata.

Trajanje liječenja

Ovaj lijek uzimajte najmanje 8 tjedana.

Ako nema poboljšanja simptoma nakon 3 mjeseca primjene lijeka te ako dođe do novih ili pojačavanja postojećih simptoma, tada se javite svom liječniku koji će razmotriti opravdanost daljnje primjene lijeka.

Ako uzmete više GINKGO FORTE tableta nego što ste trebali

Iako nisu zabilježeni simptomi predoziranja, obavijestite liječnika ili ljekarnika ako ste uzeli više od preporučene doze lijeka. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti GINKGO FORTE

U slučaju da ste zaboravili uzeti dozu GINKGO FORTE, uzmite je što prije, osim ako nije blizu uobičajeno vrijeme za sljedeću dozu.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • omaglica
 • proljev, bol u trbuhu, mučnina, povraćanje.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • krvarenje iz pojedinih organa (oči, nos, moždano krvarenje, krvarenja u probavnom sustavu)
 • reakcije preosjetljivosti (alergijski šok)
 • alergijske reakcije na koži (crvenilo kože, otekline kože, svrbež i osip).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati GINKGO FORTE?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek čuvajte na temperaturi ispod 30°C.
Lijek čuvajte u originalnoj ambalaži radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.
Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što GINKGO FORTE sadrži?

Djelatna tvar je pročišćeni i kvantificirani ginkov suhi ekstrakt.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 120 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafinirani i kvantificirani) iz Ginkgo biloba L., folium (ginkov list) (35-67:1), što odgovara 26.4 – 32.4 mg flavonoida izraženih kao flavonski glikozidi, 3.36 – 4.08 mg ginkolida A, B i C i 3.12 – 3.84 mg bilobalida. Ekstrakcijsko otapalo: aceton 65% V/V.

Drugi sastojci su:

Tabletna jezgra: kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; celuloza, mikrokristalična; talk; karamelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat.
Film ovojnica: talk; boja žuti željezov oksid (E172); makrogol 6000; boja titanov dioksid (E171); hipromeloza; voda, pročišćena.

Kako GINKGO FORTE izgleda i sadržaj pakiranja?

Tamno žute, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete s razdjelnim urezom na obje strane, nominalne duljine 14,5 mm i nominalne širine 7,5 mm.
Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.
30 (2×15) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – GINKGO FORTE 120 mg filmom obložene tablete

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.