Uputa o lijeku – Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Fomicyt i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego što dobijete Fomicyt
 3. Kako se Fomicyt daje
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Fomicyt
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Fomicyt i za što se koristi

Fomicyt pripada skupini lijekova koji se nazivaju antibiotici. Djeluje tako da uništava odreĎene vrste mikroorganizama (bakterija) koji uzrokuju ozbiljne zarazne bolesti. Ako se zarazna bolest ne liječi, može se proširiti tijelom i završiti smrću. Važno je da za takvo stanje primite učinkovito liječenje. Ovaj lijek daju liječnik ili medicinska sestra kao infuziju u venu (tzv. drip). Fomicyt se primjenjuje u odraslih i djece za liječenje sljedećih infekcija prouzročenih bakterijama:

 • infekcije pluća
 • infekcije kostiju
 • infekcije bubrega i mokraćnog mjehura
 • infekcije mozga (meningitis)

Ovaj se lijek primjenjuje kad se drugi antibiotici ne mogu primijeniti ili kad nisu djelovali. Ovaj se lijek može dati sam ili u kombinaciji s drugim antibioticima.

2. Što morate znati prije nego što dobijete Fomicyt

U odreĎenim okolnostima liječnik može odlučiti da Vam ne da ovaj lijek.

Ne smijete dobiti Fomicyt i obavijestite svog liječnika:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na fosfomicin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (pogledajte dio 6: Sadržaj pakiranja i druge informacije). Ako niste sigurni, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što dobijete Fomicyt.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete ovaj lijek ako bolujete od jednog od sljedećih poremećaja:

 • srčane tegobe (insuficijencija srca)
 • povišen krvni tlak (hipertenzija)
 • određeni poremećaji hormonskog sustava (hiperaldosteronizam)
 • povišene razine natrija u krvi (hipernatremija)
 • nakupljanje tekućine u plućima (plućni edem)
 • tegobe s bubrezima.

Liječnik će Vam možda trebati promijeniti dozu ovog lijeka (pogledajte dio 3 ove upute).

Stanja na koja morate paziti

Fomicyt može uzrokovati ozbiljne nuspojave. One uključuju alergijske reakcije i upalu debelog crijeva. Morate paziti na određene simptome dok uzimate ovaj lijek kako biste smanjili rizik od nekih tegoba. Pogledajte „Stanja na koja je potrebno paziti“ u dijelu 4.

Drugi lijekovi i Fomicyt

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Do danas nisu zabilježene nikakve štetne smetnje kad se ovaj lijek davao zajedno s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego što dobijete Fomicyt ako ste trudni, planirate imati dijete ili dojite. Fosfomicin može prijeći na dijete dok je u maternici ili putem majčinog mlijeka. Ako ste trudni ili dojite, liječnik će Vam dati ovaj lijek samo kad je to očito potrebno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kad se daje Fomicyt, mogu nastati nuspojave poput omaglice, smetenosti ili tegoba s vidom (pogledajte također dio 4 “Moguće nuspojave”). Ako nastanu, ne smijete upravljati vozilima niti raditi sa strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Fomicyt

Ovaj lijek sadrži natrij (14 mmol (320 mg) natrija na 1 g fosfomicina). Jedna bočica s 2 g fosfomicina sadrži 28 mmol (640 mg) natrija, jedna bočica s 4 g fosfomicina sadrži 56 mmol (1280 mg) natrija i jedna bočica s 8 g fosfomicina sadrži 111 mmol (2560 mg) natrija. O tome treba voditi računa ako ste na dijeti s ograničenjem unosa natrija. Dok se liječite ovim lijekom, trebate se pridržavati dijete s niskim sadržajem natrija kako biste smanjili unos natrija.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu