Uputa o lijeku – Azitromicin PharmaS 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Azitromicin PharmaS i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Azitromicin PharmaS?
 3. Kako primjenjivati Azitromicin PharmaS?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Azitromicin PharmaS?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Azitromicin PharmaS i za što se koristi?

Azitromicin PharmaS pripada skupini lijekova koji se nazivaju makrolidni antibiotici, a djeluje tako da inhibira sintezu bakterijskih proteina i na taj način sprječava umnožavanje bakterija.

Azitromicin se koristi u liječenju infekcija mokraćnog sustava, upale sluznice maternice i jajovoda uzrokovanih bakterijama (klamidijom ili gonokokom).

Bolesnici koji su alergični na penicilin ili koji iz nekog drugog razloga ne mogu primiti penicilin, mogu dobiti Azitromicin PharmaS za liječenje upale pluća.

Azitromicin PharmaS može biti primijenjen za liječenje drugih bolesti koje nisu navedene u ovoj uputi. Pitajte svog liječnika, ljekarnika ili drugog zdravstvenog djelatnika ako imate dodanih pitanja i uvijek slijedite njihove upute.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Azitromicin PharmaS?

Azitromicin PharmaS ne smije se primijeniti:

 • ako ste alergični na azitromicin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
 • ako ste alergični na srodne antibiotike (kao što je eritromicin);
 • ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primite Azitromicin PharmaS.

Potreban je poseban oprez kod primjene azitromicina:

 • ako imate ili ste imali probleme s bubrezima, obratite se svom liječniku prije početka terapije;
 • ako imate ili ste imali probleme s jetrom: možda će Vaš liječnik morati nadzirati Vaše jetrene funkcije ili obustaviti liječenje;
 • ako imate produljeni i/ili neugodan proljev, obavijestite svog liječnika. Tijekom liječenja lijekom Azitromicin PharmaS može se javiti proljev izazvan bakterijama.
 • ako imate problema sa srcem, kao što su nepravilni ili spori otkucaji srca;
 • ako imate miasteniju gravis.

Ukoliko se u novorođenčeta koje se liječi azitromicinom javi povraćanje ili nelagoda prilikom hranjenja, potrebno je obavijestiti liječnika.

Recite smjesta svom liječniku ako imate bilo koji od sljedećih simptoma (angioedem):

 • Oticanje lica, jezika ili grla
 • Otežano gutanje
 • Koprivnjaču i otežano disanje

Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost primjene lijeka Azitromicin PharmaS za liječenje infekcija u djece nisu ustanovljene.

Drugi lijekovi i Azitromicin PharmaS

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Istovremena primjena azitromicina i drugih lijekova može utjecati na učinak liječenja.

Obavijestite svog liječnika prije primjene drugih lijekova, primjerice:

 • nekih lijekova za liječenje HIV infekcije (nelfinavir, zidovudin);
 • nekih lijekova za sprječavanje zgrušavanja krvi (varfarin, dabigatran);
 • nekih lijekova za liječenje srca (digoksin, kinidin);
 • lijekova za potiskivanje imunološkog sustava nakon transplantacije organa (ciklosporin);
 • lijekova za liječenje alergije koji sadrže terfenadin;
 • nekih lijekova za liječenje migrene (ergotamin);
 • lijekova za liječenje visokog kolesterola (statini).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primite ovaj lijek.

Trudnoća

Podaci o upotrebi azitromicina u trudnoći su ograničeni. Obratite se svom liječniku prije primjene lijeka Azitromicin PharmaS u trudnoći.

Dojenje

Ne smijete dojiti za vrijeme liječenja lijekom Azitromicin PharmaS.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša je odgovornost da procijenite jeste li u stanju upravljati vozilima i strojevima ili obavljati druge aktivnosti koje zahtijevaju pozornost. Jedan od faktora koji mogu utjecati na Vašu sposobnost u tom pogledu su nuspojave lijeka. Opis nuspojava može se naći u dijelu 4. ove upute. Pročitajte sve informacije o lijeku u ovoj uputi. Ako ste niste sigurni, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Azitromicin PharmaS sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 114 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj dozi. To odgovara 5,7% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

3. Kako primjenjivati Azitromicin PharmaS?

Pitajte svoga liječnika ili medicinsku sestru ukoliko ne razumijete zašto dobivate ovaj lijek.

Doziranje

Upala pluća

500 mg primijenjeno jednom dnevno u venu tijekom najmanje 2 dana; nakon čega slijedi primjena azitromicina 500 mg kroz usta jednom dnevno (ukupno trajanje liječenja je 7-10 dana).

Infekcija mokraćnog sustava, sluznice maternice i jajovoda

500 mg primijenjeno jednom dnevno u venu; nakon čega slijedi primjena azitromicina 250 mg kroz usta jednom dnevno (ukupno trajanje liječenja je 7 dana).

Vaš će liječnik, ovisno o Vašem odgovoru na liječenje, odlučiti kada je odgovarajuće vrijeme za prelazak na terapiju lijeka kroz usta.

Stariji bolesnici

Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih bolesnika.

Bolesnici s oštećenjem bubrega ili jetre

Obavijestite Vašeg liječnika ako imate probleme s bubrezima ili jetrom jer će Vam možda morati promijeniti dozu.

Način primjene

Azitromicin PharmaS se primjenjuje kao infuzija u venu kroz 3 sata uz koncentraciju od 1 mg/ml ili kroz 1 sat uz koncentraciju od 2 mg/ml.

Vrijeme infuzije za azitromicin se smije biti kraće od 60 minuta.

Rekonstituirana otopina je namijenjena za primjenu kao infuzija u venu.

Azitromicin se ne smije primjenjivati u obliku bolusa ili intramuskularne injekcije (injekcije u mišić).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Recite smjesta svom liječniku ako imate bilo koji od sljedećih simptoma (angioedem):

 • Oticanje lica, jezika ili grla
 • Otežano gutanje
 • Koprivnjaču i otežano disanje

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • proljev.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja
 • povraćanje, bol u trbuhu, mučnina
 • bol i upala na mjestu primjene infuzije
 • abnormalne vrijednosti laboratorijskih testova (npr. krvni testovi ili testovi funkcije jetre i bubrega).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • gljivične infekcije usta ili rodnice (sor)
 • niska razina leukocita (vrsta bijelih krvnih stanica)
 • reakcije preosjetljivosti, oticanje lica, jezika ili grla, ponekad s otežanim gutanjem i poteškoćama s disanjem (angioedem)
 • gubitak apetita
 • nervoza, nesanica
 • omaglica, pospanost, poremećaji okusa, spontani osjećaj trnjenja, bockanja, mravinjanja, žarenja u nekom dijelu tijela
 • oštećenje vida
 • problemi s uhom, vrtoglavica
 • osjećaj lupanja srca
 • navale vrućine (valunzi)
 • otežano disanje, krvarenje iz nosa
 • zatvor, vjetrovi, upala sluznice želuca (gastritis), poteškoće s gutanjem, nadimanje trbuha, suha usta, podrigivanje, stvaranje ranica u ustima, pojačano stvaranje sline
 • osip, svrbež, koprivnjača, dermatitis, suha koža, znojenje
 • upala kosti i zglobova, bol u mišićima, bol u leđima, bol u vrat
 • bolno i otežano mokrenje, bol u bubrezima
 • krvarenje iz maternice, poremećaj funkcije testisa
 • oticanje, opća slabost, malaksalost, umor, bol u prsima, vrućica, bol, oticanje lica, stopala i nogu
 • komplikacije nakon intervencija (zahvata).

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • uznemirenost
 • poremećaji srčanog ritma
 • abnormalna funkcija jetre, upala jetre
 • osjetljivost kože na sunce više nego što je to uobičajeno (fotoosjetljivost)
 • ozbiljne reakcije na lijek (DRESS sindrom) popraćene osipom, vrućicom, otečenim limfnim čvorovima i promijenjenim vrijednostima krvnih pretraga.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • proljev koji uzrokuje bakterija Clostridium difficile
 • smanjenje broja trombocita (krvne pločice), smanjen broj crvenih krvnih stanica
 • anafilaktičke reakcije, uključujući anafilaktički šok i edem
 • agresija, smetenost, halucinacije, tjeskoba
 • napadaji, kratkotrajni gubitak svijesti, smanjena osjetljivost na dodira ili osjeta, nemir, gubitak osjeta mirisa ili okusa, promjena u osjetu mirisa, miastenija gravis (bolest koja uzrokuje slabost mišića)
 • oštećenje sluha uključujući gluhoću i/ili zujanje u ušima (tinitus)
 • nizak krvni tlak
 • upala gušterače (pankreatitis), promjene u boji jezika
 • zatajenje jetre, oštećenje stanica jetre
 • promjene na koži i sluznicama (ponekad ozbiljne)
 • bol u zglobovima
 • zatajenje bubrega, upala bubrega.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Azitromicin PharmaS?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Rekonstituirana otopina (prema uputama)

Dokazana je kemijska i fizička stabilnost otopine nakon rekonstitucije tijekom 24 sata na temperaturi do 30°C. S mikrobiološkog stajališta otopina se mora odmah upotrijebiti, osim ako rekonstitucija sprječava rizik od mikrobiološke kontaminacije. Ako se otopina ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja otopine prije upotrebe su odgovornost korisnika.

Razrijeđena otopina (prema uputama)

Dokazana je kemijska i fizička stabilnost razrijeđene otopina tijekom 24 sata do 30°C, odnosno tijekom 7 dana u hladnjaku (2°-8°C).

S mikrobiološkog stajališta otopina se mora odmah upotrijebiti. Ako se otopina ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja otopine prije upotrebe su odgovornost korisnika i ne bi smjeli biti dulji od 24 sata na 2°C – 8°C, osim ako se razrjeđivanje provodilo u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite bilo kakve promjene u izgledu (npr. vidljive čestice u otopini).

Svaki neiskorišteni lijek se mora odbaciti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Azitromicin PharmaS sadrži?

 • Djelatna tvar je azitromicin (u obliku azitromicin dihidrata). Jedna bočica sadrži 500 mg azitromicina (što odgovara 524,1 mg azitromicin dihidrata).
 • Drugi sastojci su: bezvodna citratna kiselina i natrijev hidroksid.

Kako Azitromicin PharmaS izgleda i sadržaj pakiranja?

Azitromicin PharmaS je bijeli ili gotovo bijeli prašak za koncentrat za otopinu za infuziju. Pakiran je u bezbojnoj staklenoj bočici (staklo vrste I) za jednokratnu upotrebu s gumenim čepom i aluminijskom/plastičnom kapicom.

Azitromicin PharmaS je dostupan u pakiranju koje sadrži 1 bočicu.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja 

PharmaS d.o.o.

Radnička cesta 47

10000 Zagreb

Proizvođač 

Anfarm Hellas S.A

53-57 Perikleous str.,

Gerakas, Atena 15344, Grčka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Azitromicin PharmaS 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.