Ulcodyn šumeće tablete (75 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli najbolji rezultat
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku ili liječniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Ulcodyn šumeće tablete i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ulcodyn šumeće tablete
 3. Kako uzimati Ulcodyn šumeće tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ulcodyn šumeće tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Ulcodyn šumeće tablete i za što se koriste

ULCODYN 75 mg šumeće tablete sadrže kao aktivni sastojak ranitidin koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju antagonisti H2 receptora. Ranitidin djeluje u želucu gdje smanjuje lučenje želučane kiseline.

Želučana kiselina potrebna je u procesu probave, ali ako se luči prekomjerno može izazvati niz neugodnih simptoma u probavnom sustavu.

ULCODYN 75 mg šumeće tablete smanjuju prekomjernu kiselost u želucu te se stoga koriste za ublažavanje simptoma žgaravice, loše probave, povećane kiselosti u želucu i s njom povezane loše probave.

Ti su simptomi bol, pečenje, osjećaj nelagode i mučnine u želucu, nadutost, rana sitost (osjećaj punoće), učestalo podrigivanje, vraćanje želučanog sadržaja u jednjak (refluks) ili gubitak apetita. ULCODYN 75 mg šumeće tablete djelotvorno sprečavaju i uklanjaju navedene simptome tijekom 12 sati.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ulcodyn šumeće tablete

Nemojte uzimati ULCODYN 75 mg šumeće tablete

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na ranitidin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako ste mlađi od 16 godina

Upozorenja i mjere opreza

Budite posebno oprezni s ULCODYN 75 mg šumećim tabletama:

 • ako imate poteškoće u gutanju, stalne bolove u trbuhu ili ako nenamjerno gubite tjelesnu težinu zbog simptoma lijene probave
 • ako ste srednje dobi ili stariji s novim ili nedavno promijenjenim simptomima loše probave
 • ako imate oštećenu funkciju bubrega ili oštećenu funkciju jetre.
 • ako uzimate druge lijekove, koji su Vam propisani na recept ili ste ih nabavili bez recepta
 • ako ste zbog bilo kojeg drugog razloga pod redovitim liječničkim nadzorom
 • ako posjedujete rizik od razvoja ili Vam je dijagnosticiran vrijed (čir) na želucu.

Ako se nešto od iznad navedenog odnosi na Vas, morate potražiti savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika prije uzimanja Ulcodyn 75 mg šumećih tableta.

Terapija H2 antagonistima kao što su ULCODYN 75 mg šumeće tablete može prikriti simptome karcinoma želuca i na taj način odgoditi postavljanje pravovremene dijagnoze.

Ako uzimate nesteroidne protuupalne lijekove, posebno ako ste osoba starije dobi, prije početka uzimanja ULCODYN 75 mg šumećih tableta potražite savjet liječnika.

Bolesnici s porfirijom u povijesti bolesti trebaju izbjegavati korištenje ovog lijeka.

ULCODYN 75 mg šumeće tablete ne smijete uzimati neprekidno dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Ukoliko se simptomi javljaju povremeno i postoji potreba za čestom primjenom lijeka, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Nakon što popijete jednu kutiju ovog lijeka nemojte uzimati drugu kutiju bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom.

Djeca i adolescenti

Ulcodyn 75 mg šumeće tablete nisu namjenjene za primjenu u djece mlađe od 16 godina.

Drugi lijekovi i Ulcodyn šumeće tablete

Obavijestite svog liječnika il ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

To se posebno odnosi na sljedeće lijekove:

 • ako uzimate lijekove koji se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi koji se koriste za ublažavanje boli (poput acetilsalicilatne kiseline i ibuprofena), osobito ako ste starije životne dobi.
 • ako uzimate varfarin (lijek za liječenje poremećaja grušanja krvi)
 • ako uzimate prokainamid (lijekza liječenje poremećaja srčanog ritma)
 • ako uzimate ketokonazol (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)
 • ako uzimate glipizid (lijek za liječenje šećerne bolesti)
 • ako uzimate midazolam
 • ako uzimate sukralfat (lijek za liječenje vrijeda)

Ako uzimate sukralfat 8nakon konzultacije s Vašim liječnikom) Ulcodyn 75 šumeće tablete smijete uzeti u razmaku od najmanje 2 sata.

Ulcodyn šumeće tablete s hranom, pićem i alkoholom

ULCODYN 75 mg šumeće tablete možete uzimati za vrijeme jela ili između obroka jer prisutnost hrane u želucu ne utječe na njihov učinak.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ranitidin se smije primjenjivati tijekom trudnoće samo ako je neophodno. Prije primjene ovog lijeka potrebno je potražiti savjet liječnika.

Ranitidin se izlučuje putem majčinog mlijeka i dojilje prije početka uzimanja trebaju potražiti savjet liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka da ULCODYN 75 mg šumeće tablete utječu na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Međutim, nuspojave poput omaglice i zamagljenog vida zabilježene su pri primjeni ovog lijeka, stoga ako osjetite te tegobe nemojte upravljati vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Ulcodyn šumeće tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje i način primjene

Lijek se primjenjuje oralnim putem.

Odrasli (uključujući i osobe starije dobi) i djeca iznad 16 godina:

Nakon pojave simptoma jednu šumeću tabletu odmah otopite u čaši vode (1-2 dl, ali ne manje od 1 dl) te svježe priređenu otopinu popijte za vrijeme ili između obroka.

Ukoliko simptomi nakon jednog sata ne prestanu možete uzeti još jednu tabletu pripremljenu na gore opisani način.

Tijekom 24 sata ne smijete uzeti više od 2 tablete bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom. ULCODYN 75 mg šumeće tablete ne smijete uzimati neprekidno dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Djeca mlađa od 16 godina:

Primjena u djece mlađe od 16 godina ne preporučuje se.

Ako uzmete više šumećih tableta nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine lijeka odmah se javite svom liječniku, ljekarniku ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Molimo ponesite preostali lijek ili pakiranje.

Ako ste zaboravili uzeti šumeće tablete

Zaboravite li uzeti lijek u uobičajeno vrijeme, nastavite sa slijedećom uobičajenom dozom.

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati šumeće tablete

Jedina moguća posljedica prestanka uzimanja ULCODYN 75 mg šumećih tableta je da se simptomi zbog kojih ste ih i počeli koristiti ponovno jave (ako bolest koja ih uzrokuje nije izliječena).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ULCODYN 75 mg šumećih tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi ULCODYN 75 mg šumeće tablete mogu uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Pri primjeni ranitidina mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Manje često (javljaju se u manje od 1 bolesnika na 100 bolesnika koji uzimaju lijek i u više od 1 bolesnika na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • bolovi u trbuhu, proljev, zatvor i mučnina, no ti simptomi postepeno nestaju s kontinuiranim uzimanjem lijeka.

Rijetko (javljaju se u više od 1 bolesnika na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek i na manje od 1 bolesnika na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • reakcije preosjetljivosti (urtikarija, angioneurotski edem, povišena temperatura, bronhospazam, hipotenzija i bol u grudima), prolazne i reverzibilne promjene u funkcionalnim testovima jetre, kožni osip.

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 bolesnika na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • promjene u broju krvnih stanica (leukopenija, trombocitopenija), agranulocitoza ili pancitopenija, ponekad uz hipoplaziju ili aplaziju koštane srži, anafilaktički šok, nejasan (zamagljen) vid, reverzibilna mentalna konfuzija, depresija i halucinacije, glavobolja (ponekad teška), vrtoglavica i ireverzibilna pojava nevoljnih pokreta, bradikardija i A-V blok, vaskulitis, akutni pankreatitis, diareja, hepatitis (hepatocelularni, hepatokanalikularni ili mješoviti) s ili bez žutice, eritema multiforme, alopecija, mišićno-koštani simptomi kao što su artralgija i mijalgija, akutni intersticijalni nefritis, reverzibilna impotencija, poremećaji dojki (npr. povećanje dojki kod muškaraca, pojava mliječnog iscjetka iz dojke).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju, Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ulcodyn šumeće tablete

Ovaj lijek treba čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju . Ovaj lijek treba čuvati na temperaturi ispod 30°C u originalnom pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

Što ULCODYN 75 mg šumeće tablete sadrže

Djelatna tvar. Jedna šumeća tableta sadrži 75 mg ranitidina u obliku ranitidinklorida. Lijek također sadrži sljedeće pomoćne tvari: natrijev karbonat, bezvodni; citratnu kiselinu, bezvodnu; aromu grejpa; saharinnatrij; natrijev benzoat; povidon (K-30).

Kako ULCODYN 75 mg šumeće tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

ULCODYN 75 mg šumeće tablete su okrugle, bijele do svjetlo žute šumeće tablete, ravnih površina.

20 šumećih tableta (10×2) u strip (papir/PE/Al/Surlin) pakiranju smještene su u kutiji. 10 šumećih tableta (5×2) u strip (papir/PE/Al/Surlin) pakiranju smještene su u kutiji.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Fidifarm d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje, 10437 Bestovje, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!
Članak objavljen:

Saznajte više o nadutosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o probavi u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu