Triapin tablete (2,5/5mg)- Uputa o lijeku

Pročitajte pažljivo cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Triapin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Triapin
 3. Kako uzimati Triapin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Triapin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Triapin i za što se koristi

Triapin 2,5 mg/2,5 mg i Triapin 5 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem (u ovoj uputi zvane i Triapin tablete) sadrže dvije djelatne tvari koje se zovu ramipril i felodipin.

Ramipril pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori). Djeluje tako da zaustavlja stvaranje tvari koje podižu krvni tlak te tako Vaše krvne žile opušta i širi.

Felodipin pripada skupini lijekova koji se zovu antagonisti kalcija. Pomaže u snižavanju krvnoga tlaka opuštajući i šireći Vaše krvne žile.

Triapin tablete koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija). Visoki krvni tlak može značiti da postoji veća vjerojatnost da ćete imati probleme kao što su srčana bolest, bolest bubrega i moždani udar.

Ovaj lijek snizuje Vaš krvni tlak, a time smanjuje i rizik od tih problema.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Triapin

Nemojte uzimati Triapin tablete

Ako ste alergični (preosjetljivi):

 • na ramipril ili na bilo koji drugi ACE inhibitor;
 • na felodipin ili na bilo koji drugi antagonist kalcija
 • na bilo koju pomoćnu tvar u Triapin tabletama (navedene u dijelu 6.)
 • ako ste ikada imali tešku alergijsku reakciju zvanu „angioedem“. Znakovi uključuju svrbež, koprivnjaču (urtikariju), crvene mrlje na dlanovima, stopalima i grlu, naticanje grla i jezika, naticanje predjela oko očiju i usana, poteškoće u disanju i gutanju. Uzimanje ovog lijeka može povećati rizik pojave težeg oblika tog stanja.
 • ako imate problema sa srcem kao što su zatajenje srca, nestabilna angina pektoris, srčani poremećaj poznat kao atrioventrikularni blok II. ili III. stupnja, ako ste ikada imali srčani udar (akutni infarkt miokarda) ili moždani udar (poremećaj cirkulacije krvi u mozgu)
 • ako imate teški problem s bubrezima; ako ste na dijalizi
 • ako imate teški problem s jetrom
 • ako ste trudni, pokušavate zatrudnjeti ili dojite (vidjeti niže dio Trudnoća i dojenje), ako uzimate lijek za sniženje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren i imate dijabetes
 • ako uzimate lijek za sniženje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren i imate probleme s bubrezima.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, prije uzimanja Triapin tableta razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Triapin tablete:

 • ako imate problema s bubrezima, šećernu bolest ili uzimate lijekove koji povisuju razinu kalija; Vaš liječnik može odrediti uobičajene krvne pretrage, osobito za kontrolu razine kalija u krvi
 • ako uzimate lijekove koji mogu smanjiti razinu natrija u krvi ili imate stanje u kojem se može desiti isto; vaš liječnik može provesti redovite pretrage krvi, posebno provjeru razine natrija u krvi i to naročito ako ste starije dobi
 • ako imate problema s bubrežnom arterijom
 • ako imate suženje glavne krvne žile koja vodi krv iz srca (stenoza aorte) ili bolest srčanog mišića (hipertrofična kardiomiopatija)
 • ako imate bilo koji drugi problem sa srcem
 • ako imate sistemski eritemski lupus ili sklerodermiju; ako patite od problema s jetrom
 • ako ćete primiti anesteziju ili biti operirani
 • ako uzimate lijekove koji smanjuju broj određenih krvnih stanica
 • ako ste crne rase jer lijek može manje učinkovito djelovati na Vaš krvni tlak i možete imati više nuspojava
 • ako planirate liječenje kojim će se smanjiti alergijski učinak na ubod pčele ili ose (desenzibilizacija)
 • ako se liječite na način da se Vaša krv obrađuje izvan tijela, kao što je „afereza lipoproteina niske gustoće“

Ako niste sigurni odnosi li se na Vas nešto od gore navedenog, prije uzimanja Triapin tableta razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Drugi lijekovi i Triapin tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

To uključuje i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta te biljne lijekove. Triapin tablete mogu, naime, utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova. Isto tako, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Triapin tableta.

Posebice je važno obavijestiti liječnika ako uzimate ili se liječite s nekim od sljedećih lijekova:

 • lijekovi za snižavanje visokog krvnog tlaka (antihipertenzivi), uključujući lijekove koji sadrže aliskiren i drugi lijekovi koji snizuju krvni tlak (nitrati, antipsihotici, narkotici i anestetici)
 • lijekovi za liječenje HIV infekcija
 • prokainamid – koristi se za liječenje poremećaja srčanog ritma
 • tablete za izmokravanje (diuretici) koje mogu uzrokovati visoku razinu kalija u krvi, kao što su amilorid, spironolakton, triamteren
 • heparin – koristi se za razrjeđivanje krvi
 • pripravci litija – koriste se za liječenje manije, depresije i manično-depresivne bolesti
 • fenitoin, karbamazepin i barbiturati koji se uobičajeno koriste za liječenje epilepsije, napadaja i konvulzija; barbiturati se koriste i za probleme sa spavanjem
 • teofilin – koristi se za liječenje astme
 • simpatomometici kao što su adrenalin, noradrenalin ili efedrin (lijekovi koji djeluju na srce i krvne žile)
 • eritromicin, itrakonazol, ketokonazol – koriste se za liječenje infekcija rifampicin – koristi se za liječenje tuberkuloze
 • alopurinol – koristi se za liječenje gihta
 • nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL) – koriste se za smanjenje bolova i upale imunosupresivi – koriste se za reumatoidni artritis ili nakon transplantacije organa
 • takrolimus, lijek koji se daje za sprječavanje odbacivanja presađenih organa, kao što su bubreg ili jetra
 • citostatici – koriste se za liječenje raka
 • inzulin, glibenklamid, metformin i drugi lijekovi koji se koriste za liječenje šećerne bolesti glukokortikoidi („steroidi“)
 • soli kalija
 • gospina trava.

Ako niste sigurni odnosi li se na Vas nešto od gore navedenog, prije uzimanja Triapin tableta razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom

Triapin tablete s hranom i pićem

Uzimanje tablete s alkoholom može pojačati učinak lijeka. Ne preporučuje se uzimanje ovog lijeka sa sokom od grejpa.

Povećanje količine soli u Vašoj prehrani može smanjiti učinak ovog lijeka. Tablete treba uzimati na prazan želudac ili nakon laganog obroka.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Triapin tablete:

 • ako ste trudni, možete zatrudnjeti ili mislite da ste trudni, jer lijek može naštetiti Vašoj bebi. ako dojite ili planirate dojiti, jer male količine lijeka mogu prijeći u majčino mlijeko.

Ako za vrijeme liječenja Triapin tabletama posumnjate na trudnoću, odmah obavijestite svog liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon uzimanja lijeka možete osjećati omaglicu ili ošamućenost. U tom slučaju nemojte voziti ili koristiti bilo kakve alate ili strojeve.

Triapin tablete sadrže laktozu i hidrogenizirano ricinusovo ulje

Ovaj lijek sadrži laktozu, jednu vrstu šećera. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Lijek sadrži hidrogenirano ricinusovo ulje, koje može uzrokovati želučane tegobe ili proljev.

3. Kako uzimati Triapin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Triapin 2,5mg /2,5 mg i Triapin 5 mg/5 mg tablete namijenjene su isključivo odraslim osobama. Nemojte ih davati djeci.

Uzimanje ovog lijeka

Lijek uzmite na usta.

Tablete uzimajte na prazan želudac ili nakon laganog obroka.

Tablete progutajte cijele s pola čaše vode ili drugog pića. Tablete nemojte lomiti, drobiti ili žvakati. Nemojte uzimati tablete sa sokom od grejpa ili alkoholom.

Koliko lijeka uzeti

Uobičajena doza je jedna Triapin 2,5mg /2,5 mg tableta ili jedna Triapin 5 mg/5 mg tableta jednom dnevno.

Vaš liječnik može početi liječenje s Triapin 2,5mg /2,5 mg tabletama, te prijeći na Triapin 5 mg/5 mg tablete i time Vam povećati dozu.

Maksimalna doza iznosi dvije Triapin 2,5mg /2,5 mg tablete jednom dnevno ili jedna Triapin 5 mg/5 mg tableta jednom dnevno.

Ako već uzimate diuretike (tablete za izmokravanje), liječnik Vam prije početka liječenja s Triapin 2,5 mg /2,5 mg ili Triapin 5 mg/5 mg tabletama može ukinuti ili smanjiti dozu diuretika koji uzimate.

Primjena u djece

Nemojte davati Triapin 2,5mg /2,5 mg ili Triapin 5 mg/5 mg djeci.

Ako uzmete više Triapina nego što ste trebali

Ako uzmete više Triapina 2,5 mg/2,5 mg ili Triapina 5 mg/5 mg nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika ili otiđite u hitnu službu najbliže bolnicu.

Kutiju lijeka uzmite sa sobom kako bi liječnik znao što ste uzeli. Možete osjećati omaglicu i ošamućenost jer Vam je krvni tlak prenizak.

Ako ste zaboravili uzeti Triapin

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka i sjetite se toga istog dana uzmite ju čim se sjetite sljedećeg dana uzmite svoju uobičajenu dozu Triapina 2,5 mg/2,5 mg ili Triapina 5 mg/5 mg.

Ako ste zaboravili uzeti dozu i sjetite se toga sljedećeg dana uzmite samo svoju uobičajenu dozu Triapina 2,5 mg/2,5 mg ili Triapina 5 mg/5 mg nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili dozu koju ste propustili.

Ako prestanete uzimati Triapin

Lijek nastavite uzimati sve dok Vam liječnik ne kaže da prestanete. Nemojte prestati uzimati lijek samo zato što se osjećate bolje. Ako prestanete, Vaš krvni tlak se može ponovno povisiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom Triapina 2,5 mg/2,5 mg ili Triapina 5 mg/5 mg obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: triapin, tablete za izmokravanje bez recepta, triapin tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu