Tertensif tablete (1,5mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika…

U ovoj uputi:

 1. Što je Tertensif i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Tertensif
 3. Kako uzimati Tertensif
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tertensif
 6. Dodatne informacije

1. Što je Tertensif i za što se koristi

Tertensif SR je lijek koji se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija).

Tertensif SR tablete su filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem, a sadrže indapamid kao djelatnu tvar.

Indapamid je diuretik. Većina diuretika povećavaju količinu mokraće koju proizvode bubrezi. Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diuretika jer uzrokuje samo malo povećanje količine proizvedene mokraće.

2. Prije nego počnete uzimati Tertensif

Nemojte uzimati Tertensif:

 • ako ste alergični na indapamid ili bilo koji drugi sulfonamid, ili bilo koji drugi sastojak lijeka Tertensif SR
 • ako imate ozbiljnu bolest bubrega
 • ako imate tešku bolest jetre ili bolujete od stanja nazvanog hepatička encefalopatija (degenerativna bolest mozga)
 • ako imate nisku vrijednost kalija u krvi

Budite posebno oprezni s lijekom Tertensif:

 • ako imate probleme s jetrom
 • ako imate šećernu bolest (dijabetes)
 • ako bolujete od gihta
 • ako imate probleme sa srčanim ritmom ili probleme s bubrezima
 • ako morate kontrolirati rad paratireoidne žlijezde

Obavijestite svog liječnika ako ste imali fotosenzibilne reakcije.

Vaš liječnik može od Vas zatražiti krvne pretrage kako bi kontrolirali razinu natrija, kalija odnosno kalcija u krvi.

Ako mislite da se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas ili ako imate pitanja ili dvojbe oko uzimanje ovog lijeka, posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom .

Sportaši trebaju znati da ovaj lijek sadrži djelatnu tvar koja može dati pozitivnu reakciju prilikom testiranju na doping.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta

Ne smijete uzimati Tertensif SR zajedno s litijem (koristi se u liječenju depresije) zbog opasnosti od povećanja razine litija u krvi.

Obavezno obavijestite svojeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer može zahtijevati posebno praćenje:

 • lijekovi za liječenje probleama sa srčanim ritmom (kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis)
 • lijekovi za liječenje mentalnih poremećaja poput depresije, tjeskobe, shizofrenije, itd. (npr. triciklički antidepresivi, antipsihotici, neuroleptici)
 • bepridil (koristi se za liječenje angine pektoris, stanja koje uzrokuje bol u prsima)
 • cisaprid, difemanil (koriste se za liječenje probavnih problema)
 • sparfloksacin, moksifloksacin (antibiotici koji se koriste u liječenju infekcija)
 • halofantrin (antiparazitni lijek koji se koristi u liječenju određenih oblika malarije)
 • pentamidin (koristi se u liječenju određenih oblika upale pluća)
 • mizolastin (koristi se u liječenju alergijskih reakcija, npr. peludna groznica)
 • esteroidni protuupalni lijekovi (npr. ibuprofen) ili salicilati u visokoj dozi (npr. aspirin)
 • ACE-inhibitori (za liječenje visokog krvnog tlaka i zatajenja srca)
 • kortikosteroidi koji se uzimaju na usta a koriste se u liječenju različitih stanja uključujući tešku astmu i reumatoidni artritis
 • stimulirajući laksativi
 • baklofen (za liječenje ukočenosti mišića koja se pojavljuje kod bolesti poput multiple skleroze)
 • diuretici koji štede kalij (amilorid, spironolakton, triamteren)
 • metformin (za liječenje dijabetesa)
 • jodirano kontrastno sredstvo (u rentgenskim dijagnostičkim metodama)
 • tablete kalcija ili druge nadomjeske kalcija
 • ciklosporin, takrolimus ili drugih lijekova koji se koriste za imunosupresiju nakon transplantacije, za liječenje autoimunih bolesti, ili teških reumtaskih ili dermatoloških oboljenja
 • tetrakozaktid (za liječenje Chronove bolesti)

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Uzimanje ovog lijeka se ne preporučuje za vrijeme trudnoće. Ako ste trudni ili ako planirate trudnoću, čim prije prijeđite na drugu terapiju. Molimo Vas da obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili ako planirate trudnoću.

Indapamid se izlučuje u majčinom mlijeku. Dojenje se ne preporučuje ako uzimate ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati nuspojave koje su povezane s padom krvnog tlaka kao npr. omaglica ili umor (vidjeti dio 4) . Ove se nuspojave će se vjerojatnije javiti na početku liječenja ili kad se poveća doza lijeka.

Ako se to dogodi, trebate se suzdržati od vožnje kao i drugih aktivnosti koji zahtjevaju pozornost. Međutim, ukolio je vaš tlak dobro reguliran, malo je vjerojatna pojava ovakvih nuspojava.

Važna informacija o nekim sastojcima lijeka Tertensif

Ovaj lijek sadrži sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Tertensif

Uputa za pravilnu primjenu

Uobičajena doza je jedna tableta na dan, najbolje ujutro. Tabletu možete uzeti neovisno o obroku. Tabletu treba progutati cijelu s čašom vode. Tabletu nemojte drobiti ili žvakati.

Liječenje visokog tlaka obično traje doživotno.

Ako uzmete više Tertensif nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Velika doza Tertensif SR -a mogla bi djelovati tako da izazove mučninu, povraćanje, pad krvnog tlaka, grčeve, vrtoglavicu, pospanost, zbunjenosti i promjenu u količinu mokrače koju izmokrite.

Ako ste zaboravili uzeti Tertensif

Ako zaboravite uzeti jednu dozu lijeka Tertensif SR, uzmite slijedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu da bi nadoknadili onu koju ste zaboravili uzeti.

Ako prestanete uzimati Tertensif

Budući da je liječenje visokog krvnog tlaka obično doživotno, trebali bi se posavjetovati sa svojim liječnikom prije prekida uzimanja ovog lijeka.

U slučaju bilo kakvih nejsnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Tertensif SR može uzrokovati nuspojave.

Često (pojavljuju se u manje od 1 na 10 bolesnika, ali u više od 1 na 100 bolesnika):

 • niska razina kalija u krvi što može uzrokovati slabost mišića

Manje često (pojavljuju se u manje od 1 na100 bolesnika, ali u više od 1 na 1000 bolesnika):

 • povraćanje
 • alergijske reakcije, uglavnom dermatološke, kao što su kožni osip, purpura (crvene točkice na koži) kod osoba s predispozicijom na alergijske ili astmatske reakcije.

Rijetko (pojavljuju se u manje od 1 na 1000 bolesnika, ali u više od 1 na 10 000 bolesnika):

 • osjećaj umora,omaglica, glavobolja, trnci i bockanje (parestezija)
 • poremećaji probavnog sustava (npr. mučnina, konstipacija)
 • suha usta
 • povećani rizik od dehidracije naročito kod starijih bolesnika i oni koji boluju od zatajenje srca

Vrlo rijetko (pojavljuju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika):

 • nepravilnosti srčanog ritma, niski krvni tlak bolest bubrega
 • pankreatitis (upalna bolest gušterače koja uzrokuje bol u gornjem dijelu trbuha)
 • nepravilan rad jetre. U slučaju zatajenja jetre, postoji mogućnost razvoja hepatične encefalopatije (degenerativna bolest mozga).
 • promjene u krvnim stanicama, kao npr. trombocitopenija (smanjenje broja trombocita što se može očitovati s pojavom modrica ili krvarenjem iz nosa)
 • leukopenija (smanjenje broja bijelih krvnih stanica, što se može očitovati pojavom neobjašnjive vrućice, grlobolje ili drugih simptoma poput gripe – ukoliko se ovo dogodi, odmah se javite svom liječniku) ili anemija (smanjenje broja crvenih krvnih stanica)
 • angioedem i/ili urtikatija, teške kožne promjene. Angioedem se očituje oticanjem kože udova ili lica, otokom usana, jezika, oticanjem sluznice grla ili dišnih puteva koji ima za posljedicu nedostatak zraka ili otežano gutanje. Ako se ovo dogodi, odmah se javite svom liječniku

Ukoliko bolujete od sistemskog lupusa eritematozusa (vrsta bolesti kolagena), Vaše stanje se može pogoršati.

Zabilježeni su pojedinačni slučajevi fotosenzibilnih reakcija (promjene u izgledu kože) nakon izlaganje suncu ili umjetnim ultraljubičastim zrakama.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju postojećih podataka):

Mogu se dogoditi promjene u nalazima Vaših laboratorijskih pretraga i shodno tome Vaš liječnik može vas poslati na vađenje krvi da bi se provjerilo Vaše stanje. Mogu se javiti slijedeće promjene:

 • niska razina kalija u krvi
 • niska razina natrija u krvi što može uzrokovati dehidraciju i niski krvni tlak
 • povećanje razine mokraćne kiseline, tvari koja može pogoršati giht (bolne zglobove, osobito u stopalima)
 • povećanje razine šećera u krvi kod bolesnika koji boluju od šećerne bolesti (dijabetes)
 • povećanje razine kalcija u krvi
 • povišena razina jetrenih enzima
 • nenormalni zapisi u EKG-u
 • nepravilan rad srca koje je životno ugrožavajući (Torsade de Pontes)
 • hepatitis
 • nesvijestica

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Tertensif

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Tertensif SR se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i spremniku. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Tertensif sadrži

Djelatna tvar je indapamid. Pomoćne tvari su:

 • u jezgri tablete: silicijev dioksid, koloidni, bezvodni (E551); hipromeloza (E464); laktoza hidrat; magnezijev stearat (E470B); povidon;
 • u ovojnici tablete: glicerol (E422); hipromeloza (E464); makrogol 6000; magnezijev stearat (E470B); titanijev dioksid (E171).

Kako Tertensif izgleda i sadržaj pakiranja

Bijela, okrugla filmom obložena tableta s produljenim oslobađanjem. Tablete su dostupne u blisterima od 30 tableta, u kartonskoj kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Servier Pharma d.o.o.Tuškanova 37, 10000 Zagreb, Hrvatska Telefon: 01/ 3016 222

Ime i adresa proizvođača lijeka

Les Laboratoires Servier Industrie,905 route de Saran,45520 Gidy, Francuska

Servier (Ireland) Industries Ltd, i Gorey Road – Arklow, Co. Wicklow, Irska

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. i Ul. Annopol 603-236,Varšava, Poljska

Način i mjesto izdavanja lijeka: Na recept, u ljekarni

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.33 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: tertensif, tertensif tablete, tertensif sr, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Tertensif tablete (1,5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.