Sonalia (50mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Sonalia i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sonaliu?
 3. Kako uzimati Sonaliu?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Sonaliu?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE SONALIA I ZA ŠTO SE KORISTI?

Sonalia sadrži djelatnu tvar sertralin. Sertralin je lijek koji pripada skupini lijekova pod nazivom selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI). Ovi se lijekovi koriste za liječenje depresije i/ili poremećaja tjeskobe.

Sonalia se može primijenjivati za liječenje:

 • depresije i prevencije ponovne pojave depresije (u odraslih)
 • socijalnog anksioznog poremećaja (u odraslih)
 • posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) (u odraslih)
 • paničnog poremećaja (u odraslih)
 • opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP) (u odraslih i djece u dobi između 6 i 17 godina)

Depresija je klinička bolest sa simptomima poput osjećaja tuge, nesanice ili nesposobnosti uobičajenog uživanja u životu.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) i napadaj panike su bolesti povezane s tjeskobom i simptomima poput stalnog naviranja ideja (opsesije) koje Vas potiču da činite ponavljajuće rituale (kompulzije).

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je stanje koje se može pojaviti nakon vrlo emotivnog traumatskog iskustva i ima neke simptome slične simptomima depresije i tjeskobe.

Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija) je bolest koja je povezana s tjeskobom. Karakteriziraju je osjećaji intenzivne tjeskobe ili stresa u socijalnim situacijama (na primjer: u razgovoru sa strancima, prilikom držanja govora pred skupinom ljudi, pri konzumaciji hrane ili pića pred drugim osobama ili zabrinutost da ćete se možda osramotiti).

Vaš liječnik će odlučiti je li ovaj lijek prikladan za liječenje Vaše bolesti.

Obratite se Vašem liječniku ako niste sigurni zašto Vam je propisao Sonaliu.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POčNETE UZIMATI SONALIU?

Nemojte uzimati Sonaliu:

 • ako ste alergični na sertralin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako uzimate ili ste uzimali lijekove poznate pod nazivom inhibitori monoaminooksidaza (MAOI, kao što su selegilin, moklobemid) ili njima slične lijekove (kao što je linezolid). Ako ste prekinuli liječenje sertralinom, morate pričekati najmanje jedan tjedan, prije nego započnete liječenje s MAOI. Nakon prestanka uzimanja MAOI, morate pričekati najmanje dva tjedna prije nego započnete uzimati sertralin.
 • ako uzimate lijek pimozid (lijek za liječenje psihičkih poremećaja).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete Sonaliu, ako se nešto od sljedećeg odnosi na Vas:

 • Ako bolujete od epilepsije ili ste u prošlosti imali epileptičke napadaje. U slučaju napadaja, odmah se obratite liječniku.
 • Ako bolujete ili ste bolovali od manične depresije (bipolarni poremećaj) ili shizofrenije. U slučaju manične epizode, odmah se obratite liječniku.
 • Ako imate ili ste imali razmišljanja o samoubojstvu ili samoozljeđivanju (pogledajte pod Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja).
 • Ako bolujete od serotoninskog sindroma. U rijetkim slučajevima ovaj sindrom se može javiti pri istovremenom uzimanju nekih lijekova sa sertralinom (za simptome pogledajte dio 4. Moguće nuspojave). Vaš liječnik će Vam reći ako ste u prošlosti bolovali od ove bolesti.
 • Ako imate poremećaj seksualne funkcije. Lijekovi poput Sonalie (takozvani SSRI-ovi/SNRI-ovi) mogu uzrokovati simptome poremećaja seksualne funkcije (vidjeti dio 4). U nekim su se slučajevima ti simptomi nastavili nakon prestanka liječenja.
 • Ako imate niske vrijednosti natrija u krvi, obzirom da i Sonalia može sniziti vrijednosti natrija. Također, obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate određene lijekove za snižavanje tlaka, jer i oni mogu utjecati na vrijednosti natrija u krvi.
 • Ako ste starije životne dobi posebno pripazite na vrijednost natrija u krvi jer možete imati veći rizik od pojave smanjenja razine natrija u krvi (kako je navedeno gore).
 • Ako imate problema s jetrom; Vaš liječnik može odlučiti da trebate uzimati nižu dozu Sonalie.
 • Ako imate šećernu bolest (dijabetes); razina glukoze u Vašoj krvi može se promijeniti uslijed liječenja Sonaliom, pa će možda biti potrebno prilagoditi dozu lijekova za dijabetes.
 • Ako bolujete ili ste bolovali od poremećaja krvarenja ili uzimate lijekove koji razrjeđuju krv (npr. acetilsalicilnu kiselinu ili varfarin) ili mogu povećati rizik od krvarenja, ili ako ste trudni (pogledajte dio „Trudnoća, dojenje i plodnost”).
 • Ako ste mlađi od 18 godina. Sonaliu mogu koristiti samo djeca i adolescenti u dobi od 6 do 17 godina za liječenje opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP). Ako se liječite od ovog poremećaja, Vaš liječnik će Vas htjeti pažljivo nadzirati (pogledajte pod Djeca i adolescenti).
 • Ako primate elektro-konvulzivnu terapiju (EKT).
 • Ako imate problema s očima poput određenih vrsta glaukoma (povišenog očnog tlaka).
 • Ako su Vam nakon elektrokardiograma (EKG-a) rekli da imate abnormalnosti u srčanom ritmu poznate kao produljenje QT intervala.

Nemir/akatizija

Primjena sertralina povezana je s akatizijom (nemirom i potrebom za kretanjem, često nesposobnošću mirnog sjedenja ili stajanja). Najčešće se javlja unutar prvih nekoliko tjedana liječenja. Povećanje doze može biti štetno, pa se obratite Vašem liječniku ukoliko razvijete takve simptome.

Reakcije ustezanja

Nuspojave povezane s prekidom terapije (reakcije ustezanja) su česte, posebno ako je liječenje prekinuto naglo (pogledajte dio 3. Ako prestanete uzimati Sonaliu i 4. Moguće nuspojave). Rizik pojave simptoma ustezanja ovisi o trajanju terapije, terapijskoj dozi i brzini smanjivanja doze. Općenito, takvi su simptomi blagi do umjereni. Međutim, u nekih bolesnika mogu biti ozbiljni. Obično se javljaju unutar prvih nekoliko dana nakon prekida liječenja. Općenito, takvi simptomi sami nestaju i povlače se unutar 2 tjedna. U nekih bolesnika mogu trajati dulje (2-3 mjeseca ili više). Kod prekida liječenja sa Sonaliom preporuča se postupno smanjivanje doze tijekom razdoblja od nekoliko tjedana ili mjeseci i o načinu prekida liječenja trebate uvijek razgovarati s Vašim liječnikom.

Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako bolujete od depresije i/ili od anksioznog poremećaja, ponekad možete razmišljati o ozljeđivanju samog sebe ili samoubojstvu. Takve misli mogu biti naglašenije na početku liječenja antidepresivima, budući da tim lijekovima treba neko vrijeme za početak djelovanja. Obično su potrebna dva tjedna, ali katkad i duže.

Možda ćete imati više takvih misli:

 • ako ste već prethodno razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećan rizik samoubilačkog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihičkom bolešću koji su liječeni antidepresivima.

Ako razmišljate o samoozljeđivanju ili o samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku.

Možda će Vam pomoći ako porazgovarate s rodbinom ili bliskim prijateljem o tome da ste depresivni ili imate anksiozni poremećaj te ih zamolite da pročitaju ovu Uputu. Možete ih pitati misle li da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršava i jesu li zabrinuti za promjene Vašeg ponašanja.

Djeca i adolescenati

Sertralin se ne bi smio davati djeci i adolescentima mlađima od 18 godina, osim kod bolesnika s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP). Bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećan rizik za razvoj nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljstvo (uglavnom agresija, protivljenje i ljutnja) tijekom liječenja ovom vrstom lijekova. Moguće je da liječnik odluči propisati Sonaliu bolesniku mlađem od 18 godina ako je takva odluka u interesu bolesnika. Ukoliko Vas zanima razlog propisivanja Sonalie bolesniku mlađem od 18 godina, obratite se liječniku koji je donio tu odluku.

Obavijestite liječnika ako se bilo koja od gore navedenih nuspojava pojavi ili pogorša, a znate da je bolesnik mlađi od 18 godina i uzima Sonaliu.

Također, nije utvrđena dugotrajna sigurnost primjene sertralina unutar ove dobne skupine u odnosu na rast, sazrijevanje te razvoj kognitivnih sposobnosti i ponašanja.

Drugi lijekovi i Sonalia

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Neki lijekovi mogu mijenjati učinak Sonalie isto kao što i Sonalia može izmijeniti učinak drugih lijekova ako se uzimaju istodobno.

Istodobna primjena Sonalie i sljedećih lijekova može uzrokovati ozbiljne nuspojave:

 • lijekovi koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAOI), kao što su moklobemid (za liječenje depresije) i selegilin (za liječenje Parkinsonove bolesti), antibiotik linezolid i metilensko modrilo (za liječenje stanja koje se naziva methemoglobinemija). Ne primjenjujte Sonaliu istodobno s ovim lijekovima.
 • lijekovi za liječenje psihičkih poremećaja (pimozid). Ne primjenjujte Sonaliu istodobno s pimozidom.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

 • biljne lijekove koji sadrži gospinu travu (Hypericum perforatum). Učinak gospine trave može trajati 1-2 tjedna.
 • proizvode koji sadrže aminokiselinu triptofan
 • lijekove za liječenje jake boli (npr. tramadol)
 • lijekove koji se primjenjuju kod anestezije ili za liječenje kronične boli (npr. fentanil, mivakurin)
 • lijekove za liječenje migrene (npr. sumatriptan)
 • lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi (varfarin)
 • lijekove za liječenje boli/upale zglobova (nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL) kao što su ibuprofen i acetilsalicilna kiselina)
 • sedative (diazepam)
 • lijekove za mokrenje (diuretike, također zvane „tablete za vodu“)
 • lijekove za liječenje epilepsije (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin)
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti (dijabetesa) (tolbutamid)
 • lijekove za liječenje povećanog izlučivanja kiseline u želucu i čira (cimetidin, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol)
 • lijekove za liječenje manije i depresije (litij)
 • ostale lijekove za liječenje depresije (kao što su amitriptilin, nortriptilin, nefazodon, fluoksetin, fluvoksamin)
 • lijekove za liječenje shizofrenije i drugih psihičkih poremećaja (kao što su perfenazin, levomepromazin i olanzapin).
 • lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka, boli u prsima ili regulaciju srčanog ritma (kao što su verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon).
 • lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija (kao što su rifampicin, klaritromicin, telitromicin, eritromicin)
 • lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (kao što su ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol)
 • lijekovi za liječenje HIV-a i hepatitisa C (inhibitori proteaze kao što su ritonavir, telaprevir)
 • lijekovi koji se primjenjuju za sprječavanje mučnine i povraćanja nakon operacije ili kemoterapije (aprepitant)
 • lijekovi za koje je poznato da povećavaju rizik od promjena električne aktivnosti srca (npr. neki antipsihotici i antibiotici).

Sonalia s hranom, pićem i alkoholom

Sonalia se može uzimati sa ili bez hrane.

Za vrijeme uzimanja Sonalie treba izbjegavati konzumaciju alkohola.

Sonalia se ne smije uzimati u kombinaciji sa sokom od grejpa jer može doći do povećanja koncentracije sertralina u Vašem organizmu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako uzimate lijek Sonaliu pred kraj trudnoće, može postojati povećani rizik od jakog krvarenja iz rodnice nedugo nakon porođaja, posebno ako u povijesti bolesti imate poremećaje zgrušavanja krvi.

Vaš liječnik ili primalja trebaju znati da uzimate lijek Sonalia kako bi vas mogli savjetovati.

Sigurnost primjene sertralina u trudnica nije u potpunosti utvrđena. Ukoliko ste trudni, sertralin će Vam biti propisan samo ako Vaš liječnik procjeni da je korist za Vas veća od mogućih rizika za razvoj djeteta. Provjerite znaju li Vaša primalja i/ili liječnik da koristite Sonaliu. Kada se uzimaju tijekom trudnoće, a posebno tijekom zadnja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Sonalie mogu u djece povećati rizik od pojave ozbiljnih stanja, tzv. perzistentne plućne hipertenzije novorođenčeta (PPHN), uslijed koje dolazi do ubrzanog disanja i plavičaste obojenosti kože djeteta. Ovi simptomi obično počinju tijekom prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako dođe do toga, odmah se obratite svojoj primalji i/ili liječniku.

U novorođenčeta se mogu javiti i druga stanja koja se obično razviju unutar 24 sata nakon poroda. Ovi simptomi uključuju:

 • poteškoće s disanjem
 • plavičastu boju kože, povišenu ili sniženu tjelesnu temperaturu
 • plave usne
 • povraćanje ili nemogućnost hranjenja
 • umor, nemogućnost dužeg spavanja, dugotrajni plač
 • ukočene ili mlohave mišiće
 • nevoljno drhtanje, nervozu, napadaje
 • pojačane reflekse
 • razdražljivost
 • nizak šećer u krvi

Ako Vaše novorođenče nakon poroda ima bilo koji od navedenih simptoma, ili ako ste zabrinuti za djetetovo zdravlje, kontaktirajte primalju ili liječnika koji će Vas savjetovati.

Postoje dokazi da se sertralin izlučuje u mlijeko dojilja. Sonalia se smije primjenjivati u dojilja samo ako liječnik procjeni da korist od liječenja za majku nadilazi sve moguće rizike za dijete.

U istraživanjima na životinjama neki lijekovi slični sertralinu doveli su do smanjenja kvalitete spermija.

Teoretski, to bi moglo imati učinak na plodnost, ali takav učinak na plodnost u ljudi do sada nije zapažen.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lijekovi koji utječu na središnji živčani sustav kao što je sertralin mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilom i rada sa strojevima. Zbog toga ne smijete upravljati vozilom ili raditi sa strojevima dok ne saznate kako Sonalia djeluje na Vas.

Sonalia sadrži laktozu.

Sonalia sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI SONALIU?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli:

Depresija i opsesivno kompulzivni poremećaj

Za depresiju i opsesivno kompulzivni poremećaj (OKP), uobičajena učinkovita doza iznosi 50 mg dnevno. Dnevna doza može se povećavati za 50 mg i to u intervalima od najmanje jednog tjedna, tijekom razdoblja od nekoliko tjedana. Maksimalna preporučena doza iznosi 200 mg dnevno.

Napadaj panike, socijalno anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj

Za napadaj panike, socijalno anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj liječenje treba započeti s 25 mg dnevno te nakon jednog tjedna povećati na 50 mg dnevno.

Dnevna doza tada se može povećavati za 50 mg u intervalima, tijekom razdoblja od nekoliko tjedana.

Maksimalna preporučena doza iznosi 200 mg dnevno.

Primjena u djece i adolescenta

Sonalia se smije primjenjivati isključivo za liječenje djece i adoloescenata u dobi od 6 do 17 godina, koji boluju od opsesivno–kompulzivnog poremećaja (OKP-a).

Opsesivno-kompulzivni poremećaj:

Djeca u dobi od 6 do 12 godina: preporučena početna doza je 25 mg dnevno. Nakon jednog tjedna, doza se može povisiti na 50 mg dnevno. Najviša doza je 200 mg dnevno.

Adolescenti u dobi od 13 do 17 godina: preporučena početna doza je 50 mg dnevno. Najviša doza je 200 mg dnevno.

Obavijestite Vašeg liječnika ako imate probleme s jetrom ili bubrezima te slijedite njegove upute.

Način primjene:

Sonaliu možete uzimati neovisno o obroku.

Uzimajte Sonaliu jednom dnevno, ujutro ili navečer.

Liječnik će Vam savjetovati koliko dugo morate uzimati ovaj lijek. To će ovisiti o prirodi Vaše bolesti te o Vašoj reakciji na liječenje. Može proći nekoliko tjedana prije nego osjetite poboljšanje. Liječenje depresije najčešće treba nastaviti još 6 mjeseci nakon poboljšanja.

Ako uzmete više Sonalie nego što ste trebali

Ukoliko slučajno uzmete previše Sonalia tableta, odmah se javite Vašem liječniku ili se hitno javite u bolnicu. Uvijek sa sobom ponesite pakiranje Sonalie, bez obzira da li u njemu još ima tableta ili je prazno. Simptomi predoziranja uključuju pospanost, mučninu, povraćanje, ubrzani rad srca, drhtavicu, uznemirenost, omaglicu i u rijetkim slučajevima gubitak svijesti.

Ako ste zaboravili uzeti Sonaliu

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako ste zaboravili uzeti dozu, ne uzimajte preskočenu dozu. Samo uzmite sljedeću propisanu dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Sonaliu

Nemojte prestati uzimati Sonaliu, osim ako Vam to nije savjetovao Vaš liječnik. Vaš liječnik će Vam postepeno smanjivati dozu Sonalie tijekom nekoliko tjedana, prije nego u potpunosti prestanete uzimati lijek. Ako naglo prestanete uzimati ovaj lijek možete osjetiti nuspojave kao što su omaglica, utrnulost, poremećaj sna, uznemirenost ili tjeskoba, glavobolja, osjećaj bolesti, mučnina i drhtavica. Ako primjetite bilo koju nuspojavu za vrijeme prestanka uzimanja Sonalie, obratite se Vašem liječniku.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Najčešća nuspojava je mučnina. Nuspojave ovise o dozi i obično prolaze ili se ublaže s nastavkom liječenja.

Odmah se javite liječniku:

Ako tijekom uzimanja ovog lijeka primijetite neki od sljedećih simptoma, koji mogu biti ozbiljni:

 • ako razvijete teški kožni osip kod kojeg se stvaraju mjehurići (erythema multiforme), (može zahvatiti usta i jezik). Oni mogu biti znakovi stanja poznatog kao Stevens-Johnsonov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza (TEN). U tom će slučaju Vaš liječnik prekinuti liječenje.
 • alergijske reakcije ili alergije koje obuhvaćaju simptome poput kožnog osipa koji svrbi, problema s disanjem, piskanja pri disanju, oticanja vjeđa, lica ili usana.
 • ako osjetite uznemirenost, smetenost, imate proljev, visoku temperaturu i visoki krvni tlak, prekomjerno znojenje i ubrzan rad srca. Ovo su simptomi serotoninskog sindroma. U rijetkim slučajevima ovaj sindrom se može javiti pri istodobnom uzimanju određenih lijekova sa sertralinom. Liječnik tada može prekinuti terapiju.
 • ako primijetite žutilo kože i očiju što može ukazivati na oštećenje jetre.
 • ako osjetite simptome depresije s mislima o samoozljeđivanju ili samoubojstvu (suicidalne misli).
 • ako počnete osjećati nemir te ako niste u stanju mirno sjediti ili stajati nakon što ste počeli uzimati Sonaliu. Obratite se svom liječniku ako počnete osjećati nemir.
 • ako imate epileptički napadaj.
 • ako imate maničnu epizodu (pogledajte dio 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sonaliu?)

Sljedeće nuspojave zabilježene su u kliničkim ispitivanjima u odraslih osoba:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • nesanica, vrtoglavica, pospanost, glavobolja, proljev, osjećaj mučnine, suhoća usta, nemogućnost ejakulacije, umor.

česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • grlobolja, anoreksija, povećan apetit,
 • depresija, osjećate se čudno, noćne more, tjeskoba, uznemirenost, nervoza, smanjena želja za seksom, škrgutanje zubima,
 • utrnulost i trnci, drhtavica, napetost mišića, čudan okus, smanjenje pažnje,
 • poremećaji vida, zvonjava u ušima,
 • osjećaj lupanja srca, valunzi, zijevanje,
 • bol u trbuhu, povraćanje, zatvor, mučnina u želucu, nadutost,
 • osip, pojačano znojenje, bol u mišićima, erektilna disfunkcija, bol u prsima
 • bol u zglobovima,
 • opće loše stanje.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • prehlada, curenje iz nosa,
 • preosjetljivost,
 • niska razina hormona štitnjače,
 • halucinacije, osjećaj prevelike sreće, nedostatak brige, neuobičajene misli, agresivnost,
 • konvulzije, nevoljne mišićne kontrakcije, poremećaj koordinacije, pojačano kretanje, gubitak pamćenja, smanjenje osjećanja, poremećaj govora, omaglica pri ustajanju, nesvjestica, migrene,
 • proširene zjenice,
 • bol u uhu, ubrzan rad srca, visoki krvni tlak, crvenilo uz osjećaj vrućine,
 • otežano disanje, zviždanje pri disanju, nedostatak zraka, krvarenje iz nosa,
 • upala jednjaka, otežano gutanje, hemoroidi, pojačano slinjenje, poremećaji jezika, podrigivanje,
 • oticanje očiju, ljubičaste pjege na koži, edem lica, gubitak kose, hladni znoj, suha koža, koprivnjača, svrbež,
 • osteoartritis, slabost mišića, bol u leđima, trzanje mišića,
 • noćno mokrenje, nemogućnost mokrenja, pojačano mokrenje, povećana učestalost mokrenja, problemi s mokrenjem, urinarna inkontinencija (nemogućnost zadržavanja mokraće),
 • krvarenje iz rodnice, seksualni poremećaji (disfunkcija), seksualni poremećaji u žena, nepravilnosti menstrualnog ciklusa, oticanje nogu, zimica, vrućica, slabost, žeđ, povećane vrijednosti jetrenih enzima, gubitak težine, povećanje težine.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • crijevni problemi, infekcije uha, rak, oticanje žlijezda, visok kolesterol, niski šećer u krvi,
 • fizički simptomi zbog stresa ili emocija, ovisnost o lijeku, psihotični poremećaji, paranoja, misli o samoubojstvu, hodanje u snu, preuranjena ejakulacija,
 • teške alergijske reakcije,
 • koma, abnormalni pokreti, otežano kretanje, pojačani osjeti, poremećaji osjetila,
 • povećan tlak u oku (glaukom), problemi sa suzenjem, mrlje pred očima, dvostruki vid, osjetljivost očiju na svjetlo, krvarenje u oku, mrlje ispred očiju, zjenice nejednake veličine, abnormalan vid, problem sa suzama
 • problemi kontroliranja razine šećera u krvi (dijabetes),
 • srčani udar, usporen rad srca, srčani problemi, slaba cirkulacija u rukama i nogama, zatvaranje grla, ubrzano disanje, usporeno disanje, otežan govor, štucanje,
 • krv u stolici, bol u ustima, ulceracije jezika, poremećaj zuba, problemi s jezikom, ulceracije usta, problemi s funkcijom jetre,
 • kožni problemi s pojavom mjehurića, osip na vlasištu, poremećaj strukture kose, poremećaj mirisa kože, poremećaj kostiju,
 • smanjeno mokrenje, oklijevanje pri mokrenju, prisutnost krvi u mokraći,
 • prekomjerno krvarenje iz rodnice, suhoća vaginalnog područja, crvenilo i bolnost penisa i prepucija, genitalni iscjedak, prolongirana erekcija, iscjedak iz dojki,
 • hernija, smanjenje podnošljivosti lijeka, otežano hodanje, povećanje razine kolesterola u krvi, abnormalnost sjemena, ozljede, proširenje krvnih žila,
 • slučajevi suicidalnih misli i suicidalnog ponašanja zabilježeni su za vrijeme primjene sertralina ili ubrzo nakon prekida liječenja (pogledajte dio 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sonaliu?)

Nakon stavljanja sertralina na tržište, zabilježene su sljedeće nuspojave:

 • smanjenje broja bijelih krvnih stanica, smanjenje broja trombocita, endokrini problemi, niska razina soli u krvi, povećanje razine šećera u krvi,
 • zastrašujući snovi, samoubilačko ponašanje,
 • problemi s pokretanjem mišića (kao što su prekomjerno kretanje, napetost mišića, otežano hodanje i ukočenost, grčevi i nevoljni mišićni pokreti), nesvjestica, iznenadne teške glavobolje
 • (mogu biti znak ozbiljnog poremećaja poznatog kao reverzibilni cerebralni vazokonstrikcijski sindrom (RCVS)),
 • poremećaji vida, nejednaka veličina zjenica, problemi s krvarenjem (kao što je krvarenje u želucu), progresivno stvaranje ožiljaka na plućnom tkivu (intersticijska plućna bolest), upala gušterače, teški poremećaji funkcije jetre, žutica (žuto obojena koža i oči), djelomičan gubitak vida
 • edem kože, reakcija kože na sunce, grčevi mišića, povećanje dojki, abnormalni klinički laboratorijski rezultati, problemi sa zgrušavanjem, noćno mokrenje u krevet.
 • slabije glavobolje, nesvjestica ili nelagoda u prsima koji mogu biti znakovi promjena u električnoj aktivnosti (vidljivo na elektrokardiogramu) ili nepravilnosti srčanog ritma
 • upala debelog crijeva (koja uzrokuje proljev)
 • Jako krvarenje iz rodnice nedugo nakon porođaja (postpartalno krvarenje), pogledajte dio Trudnoća, dojenje i plodnost u dijelu 2. za više informacija.

Dodatne nuspojave u djece i adolescenata

U kliničkim ispitivanjima s djecom i adolescentima, nuspojave su uglavnom bile slične kao i u odraslih osoba (pogledati gore navedeno). Najčešće nuspojave u djece i adolescenata su glavobolja, nesanica, proljev i osjećaj mučnine.

Simptomi koji se mogu javiti nakon prekida terapije

Ako naglo prestanete uzimati ovaj lijek, mogu se javiti nuspojave kao što su omaglica, utrnulost, poremećaj sna, uznemirenost ili tjeskoba, glavobolja, osjećaj bolesti, mučnina i drhtavica (pogledajte dio 3. Ako prestanete uzimati Sonaliu).

Uočen je povećan rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji su uzimali ovu vrstu lijekova.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO čUVATI SONALIU?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25˚C, u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake “EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša .

6. SADRžAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Sonalia sadrži?

 • Djelatna tvar je sertralin. Svaka filmom obložena tableta sadrži 50 mg sertralina u obliku sertralinklorida.
 • Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: laktoza hidrat; mikrokristalična celuloza; umrežena karmelozanatrij; kopovidon; bezvodni koloidni silicijev dioksid; magnezijev stearat; hipromeloza 3cP; hidroksipropilceluloza; titanijev dioksid (E171); makrogol 400; hipromeloza 50cP.

Kako Sonalia izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijele do kremaste, filmom obložene tablete oko 4,6 mm širine i 10,7 mm duljine s urezom na jednoj strani tablete i oznakom “50” na drugoj strani.

Urez služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu, ako je ne možete progutati cijelu.

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera s po 14 tableta), u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN -GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 15. prosinca 2020.

Članak uređen:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: sonalija tablete za depresiju, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Sonalia (50mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.