Sab Simplex tablete (80mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Sab Simplex i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sab Simplex
 3. Kako uzimati Sab Simplex
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Sab Simplex
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Sab Simplex i za što se koristi

Sab simplex je lijek za funkcionalne crijevne poremećaje poput nadimanja i grčeva koji mogu nastati ako je previše zraka i plinova zatvoreno u želucu ili crijevima.

Djelatna tvar simetikon ne utječe na rad želuca i crijeva te dovodi do oslobađanja plinova iz crijeva koji se zatim uklanjaju prirodnim putem ili ih crijevna stijenka može apsorbirati.

Sab simplex koristi se za sljedeće:

 • kod pojačanog stvaranja i nakupljanja plinova u želučano-crijevnom traktu (meteorizam, nadutost, aerofagija, Roemheldov sindrom)
 • prije dijagnostičkih pretraga u području trbuha, u svrhu smanjenja zasjenjenja rendgenske slike zbog nakupljanja plinova;
 • kod pojačanog stvaranja plinova nakon kirurških zahvata.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sab Simplex

Pažljivo pročitajte sljedeću listu da vidite odnosi li se nešto od navedenog na Vas. Ako niste sigurni, upitajte svog liječnika.

Nemojte uzimati Sab simplex

Ako ste alergični na djelatnu tvar dimetikon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sab simplex tablete za žvakanje.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 6 godina starosti. Za primjenu u toj dobnoj skupini prikladni su drugi oblici ovog lijeka, molimo posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Drugi lijekovi i Sab simplex tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove

Za sada nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nisu provedena kontrolirana ispitivanja u trudnica i dojilja.

Sab simplex tijekom trudnoće i dojenja treba koristiti oprezno i to samo ako prema mišljenju liječnika korist liječenja nadilazi moguće rizike.

Upravljanje vozilima i strojevima

Sab simplex ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Sab simplex tablete sadrže sorbitol i laktozu

Ovaj lijek sadrži sorbitol (D-glucitol) pa se ne preporuča osobama s netolerancijom fruktoze (naslijeđenom netolerancijom fruktoze).

Jedna Sab simplex tableta sadržava oko 0,6 g sorbitola (D-glucitola), što odgovara 0,15 g fruktoze. Prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječ nik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Sab Simplex

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Trajanje primjene ovisi o manifestaciji tegoba.

Sab simplex tablete mogu se, po potrebi, uzimati i u dužem razdoblju.

U želučano-crijevnih smetnji uzrokovanih nakupljanjem plinova:

Odrasli i djeca iznad 14 godina:

Ako liječnik nije drugačije propisao, treba uzeti i sažvakati 1 do 2 Sab simplex tablete (odgovara 80 do 160 mg dimetikona) uz obrok ili nakon njega. Po potrebi mogu se uzeti još 1 do 2 tablete prije odlaska na spavanje.

Djeca u dobi od 6 do 14 godina:

Ako liječnik nije drugačije propisao, treba uzeti 1 Sab simplex tabletu (odgovara 80 mg dimetikona), 3 do 4 puta dnevno.

Djeca mlađa od 6 godina starosti:

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 6 godina starosti. Za primjenu u djece u toj dobnoj skupini prikladna je Sab simplex suspenzija; molimo posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Za pripremu prije dijagnostičkih pretraga:

Uzimajte Sab simplex kako vam je propisao liječnik.

Ako nije druga čije propisano: na dan prije pretrage treba uzeti 2 do 5 Sab simplex tablete (odgovara 160 do 400 mg dimetikona), a ujutro, na dan pretrage, 1 do 2 Sab simplex tablete (odgovara 80 do 160 mg dimetikona).

Sab simplex tablete treba uzimati uz obrok ili nakon njega, po potrebi i prije odlaska na spavanje.

Tabletu za žvakanje treba dobro sažvakati.

Ako uzmete više Sab simplex tableta nego što ste trebali

Za sada nema podataka o toksičnim učincima uzimanja dimetikona.

Ako ste zaboravili uzeti Sab simplex

Nastavite uzimati lijek prema opisu u uputama o doziranju.

Ako prestanete uzimati Sab simplex

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće nuspojave koje se mogu javiti prilikom primjene ovog lijeka su proljev, mučnina, povraćanje ili osip.

Njihova se učestalost na temelju dostupnih podataka ne može odrediti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Sab Simplex

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sab simplex sadrži

Jedna Sab simplex tableta sadržava 84, 66 mg simetikona, što odgovara 80 mg dimetikona.

Pomoćne tvari: silicijev dioksid koloidni, bezvodni; laktoza, mikrokristalična; magnezijev stearat; aroma peperminta; sorbitol (E420).

Kako Sab simplex izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete za žvakanje su bijele, okrugle, bikonveksne tablete

20 (2×10) tableta za žvakanje u (PVC/PVDC//Al) blisteru, u kutiji.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PFIZER CROATIA d.o.o. Slavonska avenija 6 10000 Zagreb Hrvatska

Proizvođač lijeka

Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12 D-37081 Gottingen Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Članak objavljen:

Saznajte više o nadutosti u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: sab simplex tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu