Priligy tablete (30/60mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u u ovoj uputi:

 1. Što je Priligy i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Priligy
 3. Kako uzimati Priligy
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Priligy
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Priligy i za što se koristi

Priligy sadrži djelatnu tvar koja se zove dapoksetin. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI). Priligy može biti poznat i kao urološki lijek.

Priligy produljuje vrijeme potrebno za ejakulaciju i može poboljšati nadzor nad ejakulacijom. To može smanjiti frustraciju ili zabrinutost zbog brze ejakulacije.

Priligy se koristi za liječenje prijevremene ejakulacije u odraslih muškaraca, u dobi od 18 do 64 godine.

Prijevremena ejakulacija je ona koja se zbiva nakon malo seksualne stimulacije i prije nego što to muškarac želi. Muškarcu to može prouzročiti probleme i teškoće u seksualnim odnosima.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Priligy

Nemojte uzimati Priligy:

 • Ako ste alergični na dapoksetin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6); Ako imate teškoća sa srcem, npr. zatajenje srca, ili teškoća sa srčanim ritmom
 • Ako ste ranije imali nesvjesticu
 • Ako ste ikada imali maniju (simptomi uklju čuju osjećaj pretjerane uzbuđenosti, razdražljivosti ili nesposobnost jasnog razmišljanja) ili ste bili u teškoj depresiji

Ako uzimate:

 • lijekove za liječenje depresije koji se zovu inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori) o tioridazin, koji se koristi za liječenje shizofrenije
 • druge lijekove za liječenje depresije
 • litij – lijek za liječenje bipolarnog poremećaja
 • linezolid antibiotik za liječenje infekcija o triptofan – lijek koji pomaže da zaspete
 • gospinu travu – biljni pripravak
 • tramadol daje se za liječenje jake boli o lijekove za liječenje migrene.

Nemojte uzimati Priligy istodobno s bilo kojim od navedenih lijekova. Ako ste uzeli neki od tih lijekova, morat ćete pri čekati 14 dana nakon prestanka uzimanja tog lijeka, prije nego što počnete uzimati Priligy.

Nakon što prestanete uzimati Priligy, morate pričekati 7 dana prije nego što počnete uzimati bilo koji od navedenih lijekova. Ako niste sigurni što učiniti, obratite se liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek (vidjeti poglavlje “Drugi lijekovi i Priligy”).

 • određene lijekove za gljivične infekcije, uključujući ketokonazol i itrakonazol (vidjeti poglavlje “Drugi lijekovi i Priligy”)
 • određene lijekove za liječenje HIV-a, uključujući ritonavir, sakvinavir, nelfinavir i atazanavir (vidjeti poglavlje “Drugi lijekovi i Priligy”)
 • određene antibiotike za liječenje infekcija, uključujući telitromicin (vidjeti poglavlje “Drugi lijekovi i Priligy”)
 • nefazodon antidepresiv (vidjeti poglavlje “ Drugi lijekovi i Priligy ”). Ako imate umjereni ili teški poremećaj jetrene funkcije.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Priligy:

 • ako Vam nije dijagnosticirana prijevremena ejakulacija
 • ako imate i drugih seksualnih teškoća, poput erektilne disfunkcije
 • ako ste prije imali omaglicu zbog niskoga krvnog tlaka
 • ako uzimate rekreacijske droge, npr. ecstasy, LSD, narkotike ili benzodijazepine
 • ako konzumirate alkohol (vidjeti poglavlje “Priligy s hranom, pićem i alkoholom“)
 • ako ste bilo kada imali teškoća s mentalnim zdravljem, npr. depresiju, maniju (simptomi uključuju osjećaj pretjerane uzbuđenosti, razdražljivosti ili nesposobnost jasnog razmišljanja), bipolarni poremećaj (simptomi uključuju nagle promjene raspoloženja od manije do depresije) ili shizofreniju (psihijatrijska bolest)
 • ako imate epilepsiju
 • ako ste prije imali teškoće s krvarenjem ili zgrušavanjem krvi ako imate poremećaj bubrežne funkcije
 • ako imate visok očni tlak (glaukom) ili ste izloženi riziku od njegove pojave.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Prije nego počnete uzimati ovaj lijek, liječnik treba provesti test kako bi bio siguran da Vam se pri ustajanju nakon ležanja tlak ne snižava previše.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek ne smiju uzimati djeca ni adolescenti mlađi od 18 godina.

Drugi lijekovi i Priligy

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Navedeno se odnosi i na lijekove koje ste nabavili bez recepta, poput biljnih lijekova. To je zato što Priligy može utjecati na djelovanje drugih lijekova.

Uz to, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Priligy tableta. Stoga, uzimanje drugih lijekova može utjecati na određivanje najveće doze Priligy tableta koju smijete uzeti.

Nemojte uzimati Priligy istodobno s bilo kojim od sljedećih lijekova

 • Lijekovi za liječenje depresije koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori)
 • Tioridazin, koji se koristi za liječenje shizofrenije Drugi lijekovi za liječenje depresije
 • Litij – lijek za liječenje bipolarnog poremećaja Linezolid antibiotik za liječenje infekcija
 • Triptofan – lijek koji pomaže da zaspite Gospina trava – biljni pripravak
 • Tramadol – za liječenje jake boli Lijekovi za liječenje migrene

Nemojte uzimati Priligy istodobno s bilo kojim od navedenih lijekova. Ako ste uzeli neki od tih lijekova, morat ćete pričekati 14 dana nakon prestanka uzimanja tog lijeka, prije nego što počnete uzimati Priligy.

Nakon što prestanete uzimati Priligy, morate pričekati 7 dana prije nego što počnete uzimati bilo koji od navedenih lijekova.

Ako niste sigurni što učiniti, obratite se liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

 • Određeni lijekovi za liječenje gljivične infekcije, uključujući ketokonazol i itrakonazol
 • Određeni lijekovi za liječenje HIV-a, uključujući ritonavir, sakvinavir, nelfinavir i atazanavir Određeni antibiotici za liječenje infekcija, uključujući telitromicin
 • Nefazodon antidepresiv

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova

 • Lijekovi za liječenje tegoba povezanih s mentalnim zdravljem, osim depresije Nesteroidni protuupalni lijekovi, poput ibuprofena ili acetilsalicilne kiseline
 • Lijekovi za razrjeđivanje krvi, npr. varfarin
 • Određeni lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije, npr. sildenafil, tadalafil i vardenafil, jer mogu sniziti krvni tlak, što je moguće pri ustajanju
 • Određeni lijekovi za liječenje visokoga krvnog tlaka i bolova u prsištu (angina pektoris) (npr. verapamil i diltiazem), te povećane prostate, jer ti lijekovi također mogu sniziti krvni tlak, što je moguće pri ustajanju
 • Određeni lijekovi za liječenje gljivične infekcije, npr. flukonazol
 • Određeni lijekovi za liječenje HIV-a, npr. amprenavir i fosamprenavir
 • Određeni antibiotici za liječenje infekcija, npr. eritromicin i klaritromicin Aprepitant za liječenje mučnine

Ako niste sigurni odnosi li se bilo što od gore navedenog na Vas, obratite se liječniku ili ljekarniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Priligy s hranom, pićem i alkoholom

Ovaj se lijek može uzimati s hranom ili bez nje.

Lijek morate uzimati uz barem jednu punu čašu vode. Izbjegavajte alkohol dok uzimate ovaj lijek.

Učinci alkohola, poput osjećaja omaglice, pospanosti i usporenih reakcija, mogu se pojačati ako ga uzimate s ovim lijekom.

Uzimanje alkohola istodobno s ovim lijekom može povećati opasnost od ozljeđivanja zbog nesvjestice i ostalih nuspojava.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ovaj lijek ne smiju uzimati žene.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom uzimanja ovog lijeka mogu se pojaviti pospanost, omaglica, nesvjestica, teškoće pri koncentriranju i zamagljen vid.

Pojavi li se neka od tih nuspojava, ili slična, morate izbjegavati upravljanje vozilima i rad na opasnim strojevima.

Učinci alkohola mogu se poja čati ako ga uzmete s ovim lijekom, pa se može povećati opasnost od ozljeđivanja zbog nesvjestice ili drugih nuspojava.

Priligy sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu (vrsta šećera).

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

4.07 / 5   15

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: Priligy, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu