Prilen tablete (2,5/5/10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

 1. Što su Prilen tablete i za što se koriste
 2. Prije nego što počnete uzimati Prilen tablete
 3. Kako uzimati Prilen tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Prilen tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Prilen tablete i za što se koriste

Prilen tablete sadrže djelatnu tvar ramipril.

Ramipril pripada skupini lijekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Prilen tablete djeluju tako što:

 • smanjuju proizvodnju tvari u tijelu koje bi mogle povisiti krvni tlak – proširuju i opuštaju krvne žile
 • olakšavaju srcu pumpanje krvi kroz tijelo

Prilen tablete se koriste:

 • za sniženje povišenog krvnoga tlaka (hipertenzija) za smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara
 • za smanjenje rizika ili odgađanje pogoršanja poteškoća s bubrezima (bez obzira imate li dijabetes ili ne)
 • za liječenje srca koje ne može osigurati dovoljno krvi ostatku tijela (zatajenje srca) za liječenje nakon srčanog udara (infarkt miokarda), sa srčanim zatajenjem.

2. Prije nego što počnete uzimati Prilen tablete

Nemojte uzimati Prilen tablete:

 • ako ste alergični na ramipril, na drugi ACE inhibitor ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka naveden u dijelu 6.; znakovi alergijske reakcije mogu uključivati osip, poteškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.
 • ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju pod nazivom „angioedem“. Znakovi uključuju svrbež, osip (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, poteškoće s disanjem i gutanjem
 • ako ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi; ovisno o aparatu koji se koristi Prilen tablete možda nisu pogodne za Vas
 • ako imate poteškoća s dotjecanjem krvi u bubrege zbog čega je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežnih arterija)
 • tijekom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidjeti dio Trudnoća i dojenje)
 • ako imate abnormalno nizak ili promjenljiv krvni tlak; Vaš liječnik treba donijeti procjenu. Nemojte uzimati Prilen tablete ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja Prilen tableta.

Budite posebno oprezni s Prilen tabletama

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Prilen tablete:

 • ako imate poteškoća sa srcem, jetrom ili bubrezima
 • ako ste izgubili mnogo soli ili tekućine iz tijela (zbog povraćanja, proljeva, pojačanog znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika ili zbog dijalize)
 • ako ćete ići na liječenje za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizacija)
 • ako trebate primiti anestetik. To se odnosi na operaciju ili zahvat na zubima, pri čemu ćete možda trebati prekinuti liječenje Prilen tabletama jedan dan prije; upitajte liječnika za savjet
 • ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga)
 • ako imate vaskularnu bolest vezivnog tkiva, kao što je skleroderma ili sistemski lupus erythematosus

Ako mislite da ste trudni ili da biste mogli zatrudnjeti morate obavijestiti svog liječnika.

Prilen tablete se ne preporučuju u prva 3 mjeseca trudnoće, a ne smiju se uzimati ako ste više od tri mjeseca trudni, jer mogu ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se uzimaju u tom stadiju (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

Djeca

Primjena Prilen tableta se ne preporučuje kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer da sigurnost i učinkovitost primjene ramiprila u djece još nije utvrđena.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), savjetujte se da svojim liječnikom prije uzimanja Prilen tableta.

Uzimanje drugih lijekova s Prilen tabletama

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta (uključujući biljne lijekove).

To je važno jer Prilen tablete mogu utjecati na djelovanje drugih lijekova. Također, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Prilen tableta.

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova jer oni mogu smanjiti učinkovitost Prilen tableta:

 • lijekovi koji se koriste za smanjivanje boli i upale (npr. nesteroidni protuupalni
 • lijekovi (NSAR) kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina)
 • lijekovi koji se koriste za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme i alergija kao što su efedrin, noradrenalin i adrenalin. Liječnik će Vam trebati provjeriti krvni tlak.

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova.

Uzimanje ovih lijekova zajedno s Prilen tabletama povećava mogućnost nastajanja nuspojava:

 • lijekovi koji se koriste za smanjivanje boli i upale (npr. nesteroidni protuupalni
 • lijekovi (NSAR) kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina)
 • lijekovi za liječenje karcinoma (kemoterapija)
 • lijekovi za sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao što je ciklosporin diuretici (lijekovi za mokrenje) kao što je furosemid
 • lijekovi koji mogu povećati razinu kalija u krvi kao što je spironolakton, triamteren, amilorid, kalijeve soli i heparin (za razrjeđivanje krvi)
 • steroidni lijekovi za liječenje upale kao što je prednizolon
 • alopurinol (lijek koji se koristi za smanjivanje razine mokraćne kiseline u krvi) prokainamid (lijek za liječenje poremećaja srčanog ritma)

Recite svom liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova.

Prilen tablete mogu utjecati na njihovo djelovanje:

 • lijekovi za liječenje šećerne bolesti kao što su oralni lijekovi za snižavanje glukoze u krvi te inzulin. Prilen tablete mogu smanjiti razinu šećera u krvi. Potrebno je provjeravati razinu šećera u krvi tijekom uzimanja Prilen tableta.
 • litij (za liječenje psihičkih problema). Prilen tablete mogu povisiti razinu litija u krvi. Potrebno je da Vaš liječnik pažljivo prati razinu litija u krvi.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), savjetujte se da svojim liječnikom prije uzimanja Prilen tableta.

Uzimanje hrane i alkohola s Prilen tabletama

Uzimanje alkohola istovremeno s Prilen tabletama može izazvati omaglicu ili ošamućenost.

Ako ste zabrinuti oko toga koliko alkohola smijete popiti tijekom uzimanja Prilen tableta, savjetujte se s Vašim liječnikom jer lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu međusobno pojačati učinak.

Prilen tablete se mogu uzimati s hranom ili između obroka.

Trudnoća i dojenje

Obavezno recite svom liječniku ako mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni. Tijekom prvih 12 tjedana trudnoće se ne preporučuje uzimati Prilen tablete, a nakon 13. tjedna se ne smiju uzimati jer mogu imati štetne učinke na dijete.

Ako zatrudnite tijekom uzimanja Prilen tableta, odmah obavijestite liječnika. U slučaju planirane trudnoće, treba unaprijed prijeći na liječenje drugim odgovarajućim lijekom.

Ne biste smjeli uzimati Prilen tablete ukoliko dojite.

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Za vrijeme uzimanja Prilen tableta, možete osjetiti omaglicu. Veća vjerojatnost za to postoji na početku liječenja i pri povećanju doze.

Ukoliko se to dogodi, nemojte upravljati vozilima i strojevima.

Ovaj lijek sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Prilen tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje lijeka

 • Lijek uzmite kroz usta u isto vrijeme svakog dana.
 • Tablete progutajte cijele, s tekućinom.
 • Nemojte drobiti niti žvakati tablete.

Koliko lijeka uzeti

Liječenje visokog krvnog tlaka

Uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

Liječnik će Vam prilagoditi dozu koju uzimate dok se ne postigne kontrola Vašeg krvnog tlaka.

Najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg dnevno.

Ako već uzimate diuretike, liječnik će možda smanjiti količinu ili prekinuti uzimanje diuretika prije početka liječenja Prilen tabletama.

Smanjenje rizika od srčanog ili moždanog udara

Uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

Liječnik može kasnije odlučiti povisiti dozu koju uzimate.

Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno.

Liječenje u svrhu ublažavanja ili odgađanja pogoršanja poteškoća s bubrezima

Početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.

Liječenje zatajenja srca

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno.

Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Najveća dopuštena dnevna doza iznosi 10 mg. Poželjno je lijek uzimati podijeljen u dvije doze na dan.

Liječenje nakon srčanog udara

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dvaput dnevno.

Liječnik će naknadno prilagoditi dozu koju uzimate.

Uobičajena doza je 10 mg dnevno. Poželjno je lijek uzimati podijeljen u dvije doze na dan.

Stariji bolesnici

Liječnik će smanjiti početnu dozu te će postupnije prilagođavati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Prilen tableta nego što ste trebali

Odmah se obratite liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu; neka Vas netko drugi odvede ili pozovite kola hitne pomoći.

Uzmite kutiju lijeka sa sobom kako bi liječnik znao koji lijek ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Prilen tablete

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite iduću tabletu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu lijeka.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Prilen tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: prilen, Prilen tablete, prilen plus, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Prilen tablete (2,5/5/10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.