Plendil tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Plendil i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Plendil
 3. Kako uzimati Plendil
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Plendil
 6. Dodatne informacije

1. Što je Plendil i za što se koristi

Plendil se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije) i za liječenje stezanja krvnih žila u srcu (angine pektoris).

Plendil snižava krvni tlak tako što proširuje (opušta) krvne žile. Rezultat takvog djelovanja je da krv lakše teče kroz krvne žile i krvni tlak pada. Plendil ne utječe na sposobnost kontrakcije srca niti na puls.

Visoki krvni tlak se često pojavljuje kao posljedica otežanog protoka krvi kroz krvne žile. Kod slučajeva stezanja krvnih žila u srcu, širenje krvnih žila olakšava rad srca.

2. Prije nego počnete uzimati Plendil

Nemojte uzimati Plendil:

 • ako ste alergični na felodipin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.) ako ste trudni
 • ako bolujete od zatajenja srca koje se ne liječi ako imate akutni infarkt miokarda (srčani udar) ako imate nestabilnu anginu pektoris
 • ako bolujete od druge ozbiljne srčane bolesti (primjerice, kardijalne valvularne opstrukcije, dinamičke opstrukcije izlaznog trakta srca )

Budite posebno oprezni s lijekom Plendil:

Prije nego započnete uzimati Plendil, obavijestite svog liječnika ako se neko od sljedećih stanja odnosi na Vas:

 • suženje aortalnog srčanog zaliska (stenoza aorte) oštećenje jetrene funkcije
 • oštećenje bubrežne funkcije zatajenje srca
 • nizak krvni tlak

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koje ste nabavili bez recpeta, biljne lijekove i druge biljne proizvode.

Pojedini lijekovi/biljni lijekovi mogu utjecati na Plendil i obrnuto, Plendil može utjecati na njihov učinak.

Neki primjeri su:

 • cimetidin (lijek za liječenje žgaravice)
 • eritromicin (lijek za liječenje infekcija)
 • itrakonazol (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)
 • ketokonazol (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)
 • lijekovi za liječenje HIV infekcije iz skupine inhibitora proteaze (kao ritonavir)
 • fenitoin (lijek za liječenje epilepsije)
 • karbamazepin (lijek za liječenje epilepsije)
 • rifampicin (lijek za liječenje infekcija)
 • barbiturati (lijekovi za liječenje tjeskobe, problema sa spavanjem i epilepsije)
 • efavirenz (lijek za liječenje HIV infekcije)
 • nevirapin (lijek za liječenje HIV infekcije)
 • takrolimus (lijek koji se koristi kod presađivanja organa)

U nekim slučajevima, sok od grejpa može pojačati učinak lijeka Plendil pa ga stoga treba izbjegavati.

Lijekovi koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum) (lijek za liječenje depresije) mogu umanjiti učinak lijeka Plendil pa ih stoga treba izbjegavati.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Trudnice ne smiju uzimati Plendil zbog mogućeg rizika od oštećenja fetusa. Ako zatrudnite ili planirate trudnoću, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Dojenje

Felodipin prolazi u majčino mlijeko. Dojenje se mora prekinuti tijekom liječenja lijekom Plendil.

Upravljanje vozilima i strojevima

Plendil može usporiti Vašu sposobnost reagiranja te uzrokovati pojavu omaglice i umora za vrijeme primjene lijeka.

Odgovorni ste za prosudbu možete li upravljati vozilima ili obavljati radnje koje zahtijevaju veći stupanj pozornosti.

Primjena lijeka je jedan od faktora koji mogu utjecati na ove sposobnosti zbog njegovih učinaka i/ili nuspojava.

Svi učinci i nuspojave su opisani u drugim dijelovima ove Upute o lijeku. Stoga pročitajte cijelu uputu. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Plendil sadrži laktozu

Ako ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Plendil

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Upute za primjenu

Tablete je najbolje uzimati ujutro na prazan želudac ili uz lagan obrok s niskim sadržajem masti i ugljikohidrata.

Tableta se mora progutati cijela s najmanje pola čaše vode. Tableta se ne smije prepoloviti, drobiti niti žvakati.

Hipertenzija

Liječenje treba započeti s 5 mg jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš liječnik može povećati dozu li dodati drugi lijek koji snižava krvni tlak.

Uobičajena doza za liječenje ove bolesti tijekom duljeg vremenskog perioda je 5-10 mg jednom dnevno.

Stabilna angina pektoris

Liječenje treba započeti s 5 mg jednom dnevno, i ukoliko bude potrebno, Vaš liječnik može povećati dozu na 10 mg jednom dnevno.

Ako uzmete više Plendil tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše lijeka ili je, primjerice, dijete greškom uzelo lijek, obratite se svom liječniku, bolnici ili Centru za trovanja radi procjene rizika i savjeta.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Plendil može izazvati nuspojave.

Većina nuspojava lijeka Plendil povezana je s proširivanjem (opuštanjem) malih arterija i znak su da Plendil djeluje na sniženje krvnog tlaka.

Te se nuspojave mogu pojaviti na početku liječenja, tijekom prvog tjedna ili kod povećanja doze, a obično spontano nestaju.

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika):

 • natečeni zglobovi

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • glavobolja
 • crvenilo lica popraćeno osjećajem vrućine
 • naticanje gležnjeva

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • umor
 • omaglica
 • mučnina
 • ubrzano kucanje srca
 • palpitacije (lupanje srca)
 • nizak krvni tlak
 • bol u želucu
 • kožni osip sa ili bez svrbeža
 • trnci i mravinjanje

Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika)

 • povraćanje
 • koprivnjača
 • impotencija
 • nesvjestica
 • bol u zglobovima
 • bol u mišićima

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

 • reakcije preosjetljivosti poput vrućice ili oticanja usana i jezika
 • preosjetljivost na sunčevu svjetlost
 • upala malih krvnih žila u koži
 • promjena vrijednosti jetrenih enzima
 • povećana potreba za mokrenjem
 • upala desni (gingivitis)
 • oticanje desni (hiperplazija gingive). Oticanje desni se može izbjeći ili ublažiti pomnom higijenom usne šupljine.

Prijavljeni su pojedinačni slučajevi smetenosti i poremećaja spavanja, ali nije utvrđena direktna povezanost s lijekom Plendil.

Prestanite uzimati Plendil i odmah se javite svom liječniku ako primijetite neki od sljedećih simptoma (angioedem):

 • oticanje lica, jezika i/ili grla
 • otežano gutanje
 • koprivnjača
 • otežano disanje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava:

Agenciji za lijekove i medicinske proizvode,Odsjek za farmakovigilanciju, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Plendil

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Plednil se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti naznačenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Plendil sadrži

Djelatna tvar je felodipin.

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 5 mg ili 10 mg felodipina.

Pomoćne tvari su:

 • hidroksipropilceluloza; hipromeloza; laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalična; makrogolglicerolhidroksistearat; propilgalat; smjesa natrijevog oksida, aluminijevog oksida i silicijevog dioksida; natrijev stearilfumarat; karnauba vosak; željezov oksid (E 172), žuti; smjesa crvenog i smeđeg željezovog oksida (E 172); makrogol; titanijev dioksid (E 171).

Kako Plendil izgleda i sadržaj pakiranja

Plendil 5 mg tablete s produljenim oslobađ anjem su ružičaste, okrugle, bikonveksne tablete s oznakom A/Fm s jedne te oznakom 5 s druge strane.

Plendil 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem su crveno-smeđe, okrugle, bikonveksne tablete s oznakom A/FE s jedne te oznakom 10 s druge strane.

28 (2×14) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka

AstraZeneca d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska 4

Ime i adresa proizvođača lijeka

AstraZeneca AB, Gärtunavägen, S-151 85 Södertalje, Švedska

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Plendil tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.