Pinox tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Pinox tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Pinox tablete
 3. Kako uzimati Pinox tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Pinox tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Pinox tablete i za što se koriste

PINOX 10 mg filmom obložene tablete pripadaju skupini lijekova koji se zovu blokatori kalcijevih kanala (derivati dihidropiridina).

PINOX 10 mg filmom obložene tablete primjenjuju se u liječenju visokog krvnog tlaka (hipertenzije) u odraslih koji su stariji od 18 godina (ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od 18 godina).

2. Prije nego počnete uzimati Pinox tablete

Nemojte uzimati PINOX 10 mg filmom obložene tablete:

 • ako bolujete od sljedećih bolesti srca:
  • neliječeno zatajivanje srca
  • opstrukcija protoka krvi iz srca
  • nestabilna angina pektoris (angina u mirovanju ili progresivno pogoršanje)
  • unutar mjesec dana od srčanog udara.
 • ako ste imali alergijsku reakciju na srodne lijekove kao što su amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin ili lacidipin
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate težak poremećaj u radu jetre ili bubrega
 • ako uzimate lijekove koji su inhibitori enzima CYP3A4 poput:
  • lijekova za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol ili itrakonazol)
  • makrolidnih antibiotika (npr. eritromicin ili troleandomicin)
  • lijekova za liječenje virusnih infekcija (npr. ritonavir).
 • ako uzimate lijek koji se zove ciklosporin (primjenjuje se nakon transplantacije kako bi se spriječilo odbacivanje organa)
 • sa grejpom ili sokom od grejpa.

PINOX nemojte uzimati ako ste trudni ili dojite (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

Upozorenja i mjere opreza

Budite oprezni s Pinox filmom obloženim tabletama ako:

 • bolujete od drugih srčanih bolesti ili imate elektrostimulator srca (pacemaker) ili bolujete od angine pektoris (bol u prsima)
 • imate poremećaj u radu jetre ili bubrega ili ste na dijalizi.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

PINOX 10 mg filmom obložene tablete se ne smije primijeniti u djece mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Pinox tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovo se odnosi i na lijekove koje ste nabavili bez recepta, kao i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Obavijestite liječnika ako uzimate:

 • blokatore beta receptora (npr. metoprolol), diuretike (lijekovi za izmokravanje) ili ACE inhibitore (lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka)
 • cimetidin (u dozi većoj od 800 mg, lijek za čireve, lošu probavu ili žgaravicu) digoksin (lijek za srčane bolesti)
 • midazolam (lijek za spavanje)
 • rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze) astemizol ili terfenadin (lijekovi za alergije)
 • amiodaron ili kinidin (lijekovi za liječenje ubrzanog rada srca)
 • fenitoin ili karbamazepin (lijekovi za liječenje epilepsije). U ovom slučaju će Vam liječnik kontrolirati krvni tlak češće nego što je uobičajeno.

Pinox tablete s hranom, pićem i alkoholom

Bolesnici ne smiju konzumirati alkoholna pića tijekom liječenja s PINOX 10 mg filmom obloženim tabletama, jer alkohol može pojačati djelovanje ovog lijeka.

Bolesnici također ne smiju konzumirati grejp ili sok od grejpa.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

PINOX 10 mg filmom obložene tablete se ne smiju uzimati tijekom trudnoć e ili dojenja.

Ako planirate trudnoću ili ne poduzimate odgovarajuće kontracepcijske mjere, nemojte uzimati PINOX 10 mg filmom obložene tablete.

Ako uzimate PINOX 10 mg filmom obložene tablete i mislite da ste možda trudni, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Potreban je oprez prilikom primjene PINOX 10 mg filmom obloženih tableta jer može uzrokovati omaglicu, slabost i umor.

Nemojte upravljati vozilima i strojevima dok ne vidite kako PINOX 10 mg filmom obložene tablete djeluju na Vas.

3. Kako uzimati Pinox tablete

Uvijek uzmite lijek PINOX 10 mg filmom obložene tablete točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Uobičajena doza je jedna PINOX 10 mg filmom obložena tableta na dan. Preporučuje se tablete uzimati u otprilike isto doba svakoga dana, najbolje ujutro, barem 15 minuta prije doručka, jer masniji obrok značajno povećava koncentraciju lijeka u krvi.

Ako je potrebno, doza se može povećati na 20 mg na dan, po preporuci liječnika.

Tabletu treba progutati cijelu, s čašom vode.

Starije osobe

U starijih osoba nije potrebna prilagodba dnevne doze, ali je potreban oprez na početku liječenja PINOX 10 mg filmom obloženih tableta.

Bolesnici s poremećajem u radu jetre ili bubrega

Potreban je poseban oprez prilikom primjene PINOX 10 mg filmom obloženih tableta u ovih bolesnika, osobito prilikom povećavanja doze na 20 mg dnevno.

Djeca

PINOX 10 mg filmom obložene tablete se ne smije primijeniti u djece mlađe od 18 godina.

Ako uzmete više Pinox tableta nego što ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli više PINOX 10 mg filmom obloženih tableta nego što Vam je liječ nik propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Prevelika doza PINOX 10 mg filmom obloženih tableta može uzrokovati prekomjerno sniženje krvnog tlaka te ubrzan i nepravilan rad srca. Također može doći i do gubitka svijesti.

Ako ste zaboravili uzeti Pinox tablete

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, uzmite ju čim se sjetite, osim ako nije blizu uobičajeno vrijeme za dozu.

U tom slučaju preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Pinox tablete

Ako prekinete uzimati PINOX 10 filmom obložene tablete, tada opet može doći do povišenja krvnog tlaka.

Ne prekidajte liječenje PINOX 10 mg filmom obloženim tabletama prije nego se savjetujete s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi PINOX 10 mg filmom obložene tablete mogu izazvati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne, stoga ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava, odmah se obratite liječniku.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 na 1000 bolesnika)

 • bol u prsima zbog smanjenog protoka krvi prema srčanom mišiću (angina pektoris).

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u 1 na 10000 bolesnika):

 • bol u prsima, pad krvnog tlaka
 • nesvjestica
 • alergijske reakcije (simptomi uključuju svrbež, osip i koprivnjaču).

Ako ste prije bolovali od angine pektoris (bol u prsima) tijekom uzimanja nekih drugih lijekova iz skupine kojoj pripadaju i PINOX 10 mg filmom obložene tablete, tada kod Vas može doći do povećane učestalosti, trajanja ili jačine ovih napadaja. Zabilježeni su i pojedini slučajevi srčanog udara.

Ostale moguće nuspojave:

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1 na 100 bolesnika):

 • glavobolja, omaglica
 • ubrzani otkucaji srca, palpitacije (osjećaj lupanja srca)
 • iznenadna pojava crvenila lica, vrata ili gornjeg dijela prsa
 • oteklina gležnjeva

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 na 1000 bolesnika):

 • pospanost, umor
 • mučnina, povraćanje, žgaravica, bol u trbuhu, proljev
 • kožni osip
 • bolovi u mišićima
 • obilno mokrenje

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u 1 na 10000 bolesnika):

 • oteklina zubnog mesa
 • promjene u radu jetre (vidi se na krvnim pretragama)
 • učestalo mokrenje tijekom dana

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Pinox tablete

Čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju

PINOX 10 mg filmom obložene tablete se ne smiju primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pinox tablete sadrže

Djelatna tvar je lerkanidipin u obliku lerkanidipinklorida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg lerkanidipinklorida.

Pomoćne tvari su:

 • Tabletna jezgra: kukuruzni škrob; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalična; poloksamer 188; natrijev stearilfumarat; makrogol 6000.
 • Film ovojnica: hipromeloza; makrogol 6000; željezov oksid, žuti (E172); titanijev dioksid (E171).

Kako Pinox tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

PINOX 10 mg filmom obložena tableta je žuta, okrugla, bikonveksna filmom obložena tableta s razdjelnom crtom na jednoj strani. Razdjelna crta nema namjenu podjele tablete na dvije jednake doze.

28 (1×28) ili 56 (2×28) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: pinox, pinox tablete, Pinox Medikamen, pinox tab, pinox tablet, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Pinox tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.