Physiotens tablete (0,2/0,4mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Physiotens i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Physiotens
 3. Kako uzimati Physiotens
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Physiotens
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Physiotens i za što se koristi

Physiotens sadrži moksonidin. Pripada skupini lijekova koji se zovu antihipertenzivi.

Physiotens se koristi za liječenje visokoga krvnog tlaka (hipertenzije). Djeluje tako da opušta i širi krvne žile. Na taj način snižava krvni tlak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Physiotens

Nemojte uzimati Physiotens:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
 • ako imate usporen puls (bradikardiju) prouzročen stanjem koje se zove „sindrom bolesnoga sinusnog čvora“ ili „AV blok 2. ili 3. stupnja“
 • ako imate zatajenje srca

Ako se bilo što od navedenog odnosi na vas, nemojte uzimati Physiotens. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Physiotens ako:

 • imate poteškoću sa srcem koja se zove „AV blok 1. stupnja“
 • imate tešku koronarnu arterijsku bolest ili nestabilnu anginu pektoris (bol u prsnom košu)
 • imate poteškoće s bubrezima. Vaš će liječnik možda trebati prilagoditi dozu lijeka.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Physiotensa.

Drugi lijekovi i Physiotens

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta kao i biljne lijekove. To je zbog toga što Physiotens može utjecati na djelovanje nekih lijekova.

Također neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje Physiotensa.

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova:

 • druge lijekove za snižavanje povišenoga krvnog tlaka. Physiotens može pojačati njihovo djelovanje.
 • lijekove za liječenje depresije poput imipramina ili amitriptilina
 • anksiolitike, sedative ili tablete za spavanje poput benzodiazepina
 • beta blokatore (vidjeti „Ako prestanete uzimati Physiotens“ u dijelu 3)
 • Physiotens se izlučuje iz tijela putem bubrega takozvanom tubularnom ekskrecijom. Drugi lijekovi koji se na isti način izlučuju bubregom mogu utjecati na djelovanje Physiotensa.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Physiotensa.

Physiotens s hranom, pićem i alkoholom

Tablete možete uzimati s hranom ili bez nje

Nemojte piti alkohol za vrijeme liječenja Physiotensom jer Physiotens može pojačati učinke alkohola.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti, liječnik će preporučiti prestanak uzimanja Physiotensa, ali i savjetovati koji drugi lijek trebate uzimati umjesto Physiotensa.

Obavijestite liječnika ako dojite ili planirate dojiti. Physiotens se ne preporučuje ženama koje doje. Liječnik može preporučiti uzimanje drugog lijeka ili prestanak dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme uzimanja Physiotensa možete osjećati pospanost ili omaglicu. Ako se to dogodi, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije upravljanja vozilima ili strojevima.

Physiotens sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Physiotens

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje ovog lijeka

Progutajte cijelu tabletu s punom čašom vode.

Pokušajte uvijek uzimati tablete u isto doba dana. To će vam pomoći da ih se sjetite uzeti.

Koliko uzeti

Uobičajena početna doza je 0,2 mg dnevno.Liječnik može povisiti dozu do 0,6 mg dnevno.

Ako vam je liječnik rekao da uzimate 0,6 mg dnevno, to treba podijeliti u dvije doze. Maksimalna pojedinačna doza je 0,4 mg.

Ako imate problema s bubrezima, liječnik vam može reći da smanjite dozu.

Primjena u djece i adolescenata

Physiotens se ne smije davati djeci i mlađima od 18 godina.

Ako uzmete više Physiotensa nego što ste trebali

Ako uzmete više Physiotensa nego što ste trebali, odmah obavijestite o tome liječnika ili otiđite u bolnicu. Ponesite pakiranje lijeka sa sobom.

Mogu se pojaviti sljedeći simptomi:

 • glavobolja, pospanost (izrazita pospanost, sedacija), pad krvnog tlaka (hipotenzija), usporen rad srca (bradikardija), omaglica (vrtoglavica), suha usta, povraćanje, umor, opća slabost i bol u trbuhu (abdominalna bol).

Ako ste zaboravili uzeti Physiotens

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je skoro vrijeme za iduću dozu, preskočite zaboravljenu dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Physiotens

Nastavite uzimati lijek dok liječnik ne odluči da trebate prestati.

Ako trebate prestati uzimati lijek, liječnik će postupno snižavati dozu tijekom nekoliko tjedana.

Ako uzimate još neki lijek za snižavanje visokoga krvnog tlaka (poput beta blokatora), liječnik će vam reći koji lijek trebate prvi prestati uzimati. Na taj način će se vaš organizam polako prilagoditi promjeni.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Physiotens i odmah se obratite liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava – možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć:

 • oticanje lica, usana ili usta (angioedem). Ta se nuspojava može dogoditi kod manje od 1 na 100 bolesnika (manje često).

Ostale nuspojave uključuju:

Vrlo često (kod više od 1 na 10 bolesnika)

 • suha usta

Često (kod manje od 1 na 10 bolesnika)

 • bol u leđima
 • glavobolja
 • opća slabost (astenija)
 • omaglica, vrtoglavica
 • osip, svrbež (pruritus)
 • poteškoće sa snom (nesanica), pospanost (izrazita pospanost)
 • mučnina, proljev, povraćanje, loša probava (dispepsija).

Manje često (kod manje od 1 na 100 bolesnika)

 • bol u vratu
 • nervoza
 • nesvjestica (sinkopa)
 • oticanje (edem)
 • zujanje/zvonjava u ušima (tinitus)
 • usporen rad srca (bradikardija)
 • nizak krvni tlak, uključujući i nagli pad tlaka nakon ustajanja.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Physiotens

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Physiotens 0,2 mg: čuvati na temperaturi ispod 25 ºC.

Physiotens 0,4 mg: čuvati na temperaturi ispod 30 ºC.

Ovaj lijek se ne smije upotrebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Physiotens sadrži

Jedna filmom obložena tableta Physiotens 0,2 mg sadrži 0,2 moksonidina. Jedna filmom obložena tableta Physiotens 0,4 mg sadrži 0,4 mg moksonidina.

Pomoćne tvari su:

 • laktoza hidrat, povidon, krospovidon, magnezijev stearat, hipromeloza, etilceluloza, makrogol 6000, talk, željezov oksid crveni (E 172), titanijev dioksid (E 171).

Kako Physiotens izgleda i sadržaj pakiranja

Physiotens 0,2 mg: okrugle, blijedo ružičaste, konveksne, filmom obložene tablete s utisnutim “0,2” na jednoj strani

Physiotens 0,4 mg: okrugle, ciglasto crvene, konveksne, filmom obložene tablete s utisnutim “0,4” na jednoj strani

28 (1 x 28) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji. 30 (1 x 30) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji. 60 (2 x 30) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji. 90 (3 x 30) filmom obloženih tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Abbott Laboratories d.o.o. Koranska 2 10000 Zagreb, Hrvatska

Abbott Healthcare S.A.S. Route de Belleville Lieu-dit “Maillard” 01400 Châtillon sur Chalaronne Francuska

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: physiotens, physiotens tablete, Lek physiotens, phxziotens, physiotens 0 2 mg, PSYHOTENS, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Physiotens tablete (0,2/0,4mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.