Minirin (0,2mg) – Uputa o lijeku

Minirin 0,2 mg tablete desmopresin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama (ili Vašem djetetu). Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što su Minirin tablete i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Minirin tablete
 3. Kako uzimati Minirin tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Minirin tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Minirin tablete i za što se koriste 

Svaka Minirin tableta sadrži kao djelatnu tvar desmopresin koji je djeluje kao prirodni hormon vasopresin i utječe na sposobnost bubrega da koncentrira urin.

Minirin tablete koriste se za liječenje:

 • centralnog dijabetesa insipidusa – stanja gdje uslijed poremećenog rada žlijezde hipofize nastupa vrlo jaki osjećaj žeđi i dolazi do prekomjernog izlučivanja razrijeđenog urina. Ovo stanje nije povezano sa šećernom bolesti (diabetes mellitus).
 • mokrenja u krevet osoba od 5-te godine života, a koja imaju normalnu sposobnost koncentracije urina.
 • simptoma noćnog, povećanog mokrenja u odraslih kada količina stvorene mokraće tijekom noći nadmašuje kapacitet mokraćnog mjehura (nevoljno otjecanje mokraće kod odraslih).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati minirin tablete 

Nemojte uzimati Minirin tablete ako:

 • ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • patite od prekomjernog uzimanja tekućine (polidipsije),
 • bolujete od zatajivanja srca ili drugih bolesti koje zahtjevaju primjenu tableta koje potiču mokrenje (diuretika),
 • bolujete od sindroma neprikladnog lučenja antidiuretskog hormona (hormona koji regulira izlučivanje mokraće u tijelu)
 • imate umjereno do teško oštećenje bubrežne funkcije
 • imate niske koncentracije natrija u serumu.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Minirin tablete:

 • ako bolujete od stanja koja uzrokuje poremećaj elektrolita i/ili tekućine u tijelu, npr. povraćanje, proljev, vrućica
 • ako bolujete od bolesti koja se može pogoršati poremćajem elektrolita i/ili tekućine u tijelu
 • ako imate poteškoće prilikom mokrenja
 • ako ste stariji od 65 godina
 • ako imate niske razine natrija u krvi
 • ako Vam je utvrđeno da izlučujete veliku količinu mokraće tijekom 24 sata
 • ako ste pod rizikom razvoja povišenog tlaka u lubanji (intrakranijalni tlak)

Drugi lijekovi i Minirin tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji se mogu dobiti bez recepta.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova jer mogu pojačati učinak ovog lijeka, uz povećani rizik abnormalnog nakupljanja tekućine u tijelu:

 • lijekovi protiv depresije (triciklički antidepresivi, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina),
 • klorpromazin (antipsihotik)
 • karbamazepin (lijek za liječenje epilepsije),
 • loperamid (protiv proljeva) i drugi lijekovi koji usporavaju prolaz kroz crijeva
 • lijekovi protiv bolova, upale ili povišene tjelesne temperature npr. indometacin

Minirin tablete s hranom i pićem

Uzimanje hrane može smanjiti učinak Minirina.

Trudnoća,dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Iskustvo s uzimanjem ovog lijeka tijekom trudnoće je ograničeno. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Desmopresin se izlučuje u majčino mlijeko, ali čini se da nema utjecaj na dojenče. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Minirin tablete sadrže laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom

3. Kako uzimati Minirin tablete 

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Doziranje je individualno i Vaš će vam liječnik propisati za vas najprikladniju dozu.

Dijabetes insipidus:

Preporučena doza za odrasle i djecu iznosi 1 do 2 tablete od 0,1 mg 3 puta na dan.

Mokrenje u krevet:

Preporučena doza za bolesnike od 5. godine života iznosi 1 do 2 tablete od 0,2 mg prije spavanja.

Ako liječnik procijeni da početna doza nije učinkovita, može ju povećati do maksimalne doze od 0,4 mg. Nemojte piti 1 sat prije te tijekom 8 sati nakon uzimanja lijeka, odnosno do jutra.

Potreba za nastavkom terapije se provjerava svakih tri mjeseca.

Noćno, povećano mokrenje (nevoljno otjecanje mokraće) kod odraslih:

Preporučena doza iznosi 1 tabletu od 0,1 mg prije spavanja.

Ako liječnik procijeni da početna doza nije učinkovita, može ju povećati u razmacima od tjedan dana, do maksimalne doze od 0,4 mg..

Nemojte piti 1 sat prije uzimanja te tijekom 8 sati nakon uzimanja lijeka, odnosno do jutra.

Primjena u starijih osoba

Primjena ovog lijeka u osoba starijih od 65 godina se ne preporučuje.

Primjena u djece

Primjena ovog lijeka u djece mlađe od 5 godina se ne preporučuje.

Primjena kod oštećenja funkcije bubrega

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati kod bolesnika s umjerenim do teškim oštećenjem funkcije bubrega.

Način primjene

Tablete treba uzeti kroz usta i uvijek uvijek u isto vrijeme u odnosu na unos hrane.

Ukoliko je učinak Minirina prejak ili preslab, upitajte za savjet vašeg liječnika ili ljekarnika.

Ako uzmete više Minirin tableta nego što ste trebali

Odmah se javite Vašem liječniku ili najbližoj bolničkoj ustanovi.

Ako ste zaboravili uzeti Minirin tablete

Ukoliko zaboravite uzeti Vašu dnevnu dozu, nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu, nego pričekajte do sljedeće doze i nastavite terapiju.

Ako prestanete uzimati Minirin tablete

Obavijestite o tome Vašeg liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

 • U slučaju kada uzimate velike količine tekućine tijekom liječenja ovim lijekom, prekomjerna količina tekućine nakupiti će se u tijelu što može dovesti do snižavanja razine natrija u krvi i razvoja napadaja.
 • Ako iskusite jaku ili produljenu glavobolju, mučninu, povračanje, bol u trbuhu, neobjašnjivo povećanje tjelesne težine, omaglicu ili vrtoglavicu, ili se općenito osjećate loše, prekinite uzimanje ovog lijeka i obratite se liječniku.

Sljedeće nuspojave mogu nastupiti:

Vrlo često (u više od 1 na 10 bolesnika): glavobolja.

Često (mogu se javiti u 1 na 10 bolesnika): omaglica, povišen krvni tlak, snižena razina natrija u krvi, mučnina, bolovi u trbuhu, proljev, zatvor, povraćanje, otekline, umor, urinarni simptomi.

Djeca i adolescenti: glavobolja

Manje često (mogu se javiti u 1 na 100 bolesnika): nesanica, izrazita pospanost, osjećaj trnjenja i bockanja, oštećenje vida, vrtoglavica, lupanje srca, pad krvnog tlaka pri ustajanju, otežano disanje, loša probava, vjetrovi, nadutost, znojenje, svrbež, osip, koprivnjača, grčevi u mišićima, bol u mišićima, malaksalost, bol u prsima, bolest slična gripi, povećanje tjelesne težine, povišenje tjelesne težine, snižena razina kalija u krvi.

Djeca i adolescenti: agresivnost, bolivi u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev, urinarni simptomi, otekline, umor

Rijetko (može se javiti u 1 na 1000 bolesnika): stanje smetenosti, alergijski dermatitis.

Djeca i adolescenti: simptomi tjeskobe, noćne more, promjene raspoloženja, razdražljivost, izrazita pospanost, povišeni krvni tlak

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka): teške alergijske reakcije, dehidracija, povišene razine natrija u krvi, konvulzije, opća slabost, koma.

Djeca i adolescenti: teške alergijske reakcije, snižena razina natrija u krvi, poremećeno ponašanje, emocionalni poremećaj, depresija, halucinacije, nesanica, poremećaj pozornosti, hiperreaktivnost, konvuzije, krvarenje iz nosa, osip, alergijski osip, znojenje, koprivnjača

5. Kako čuvati Minirin tablete 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi ispod 25°C. Tablete su osjetljive na vlagu, stoga sredstvo za sušenje koje se nalazi u čepu bočice ne smijete ukloniti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrže Minirin tablete

Djelatna tvar je desmopresin. Jedna tableta sadrži 0,2 mg desmopresina u obliku desmopresinacetata.

Drugi sastojci su:

Laktoza hidrat, krumpirov škrob, povidon i magnezijev stearat

Kako Minirin tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Bijele okrugle konveksne tablete s utisnutom oznakom 0,2 na jednoj strani tablete. 30 tableta u plastičnoj bočici, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o dijabetesu u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: minirin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Minirin (0,2mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.