Lotar tablete (50/100mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Lotar i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Lotar
 3. Kako uzimati Lotar
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lotar
 6. Dodatne informacije

1. Što je Lotar i za što se koristi

Losartan (Lotar) pripada skupini lijekova koji se zovu antagonisti receptora angiotenzina II.

Angiotenzin II je tvar koja se stvara u tijelu i vezivanjem za receptore na krvnim žilama izaziva njihovo stezanje, što dovodi do porasta krvnog tlaka.

Losartan sprječava vezivanje angiotenzina II za te receptore i tako dovodi do opuštanja stjenke krvnih žila, zbog čega se onda snižava krvni tlak.

Losartan usporava slabljenje funkcije bubrega u bolesnika s povišenim krvnim tlakom i šećernom bolešću tipa 2.

Lotar se koristi:

 • za liječenje odraslih bolesnika i djece i adolescenata u dobi od 6 do 18 godina s povišenim krvnim tlakom (hipertenzijom);
 • za zaštitu bubrega u bolesnika s povišenim krvnim tlakom, šećernom bolešću tipa 2 i laboratorijski dokazanim oštećenjem funkcije bubrega i proteinurijom ≥ 0,5 g na dan (stanje u kojem mokraća sadrži preveliku količinu bjelančevina);
 • za liječenje bolesnika s kroničnim zatajenjem srca kad liječnik smatra da terapija specifičnim lijekovima koji se zovu inhibitori enzima konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori, lijekovi za snižavanje povišenog krvnog tlaka) nije prikladna. Ako je zatajenje srca stabilizirano pomoću ACE inhibitora, taj ACE inhibitor ne smije se zamijeniti losartanom
 • pokazalo se da losartan smanjuje rizik od moždanog udara u bolesnika s povišenim krvnim tlakom i zadebljanjem stjenke lijeve klijetke (“LIFE indikacija”).

2. Prije nego počnete uzimati Lotar

Nemojte uzimati Lotar

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati Lotar u ranoj trudnoći – vidjeti dio Trudnoća);
 • ako imate teško oštećenu funkciju jetre

Budite posebno oprezni s Lotarom

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Lotar.

Obavijestite svog liječnika ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Lotar se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati nakon 3. mjeseca trudnoće, jer može prouzročiti ozbiljna oštećenja djeteta ako se koristi u toj fazi trudnoće (vidjeti dio Trudnoća).

Prije nego počnete uzimati Lotar, važno je obavijestiti Vašeg liječnika o sljedećem:

 • ako ste bolovali od angioedema (oticanje lica, usana, grla i/ili jezika) (vidjeti također dio 4. Moguće nuspojave)
 • ako jako povraćate ili imate proljev, što može dovesti do izrazitog gubitka tekućine i/ili soli u tijelu
 • ako uzimate diuretike (lijekove koji povećavaju količinu vode koju izlučujete putem bubrega) ili ste na dijeti s ograničenim unosom soli, što može dovesti do izrazitog gubitka tekućine i soli iz tijela (vidjeti dio 3. Primjena u posebnih skupina bolesnika)
 • ako znate da imate suženje ili začepljenje krvnih žila bubrega ili vam je nedavno presađen bubreg, ako vam je oštećena funkcija jetre (vidjeti dio 2. Nemojte uzimati Lotar i dio 3. Primjena u posebnih skupina bolesnika)
 • ako bolujete od zatajenja srca sa ili bez oštećenja funkcije bubrega ili istodobno imate tešku i po život opasnu srčanu aritmiju; posebna pozornost potrebna je pri istodobnom uzimanju beta blokatora
 • ako imate tegobe sa srčanim zaliscima ili srčanim mišićem
 • ako bolujete od koronarne bolesti srca (uzrokovane smanjenim protokom krvi kroz krvne žile srca) ili cerebrovaskularne bolesti (uzrokovane smanjenim protokom krvi u mozgu)
 • ako bolujete od primarnog hiperaldosteronizma (sindrom povezan s povećanim izlučivanjem hormona aldosterona iz nadbubrežne žlijezde uzrokovan poremećajem u samoj žlijezdi)

Djeca i adolescenti

Ispitivana je primjena losartana u djece. Za više informacija, razgovarajte sa svojim liječnikom.

Losartan se ne preporučuje za primjenu u djece koja imaju oštećenu funkcije bubrega ili jetre, ili u djece mlađe od 6 godina, jer dostupni podaci o primjeni losartana u tim skupinama su ograničeni.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Posebnu pozornost obratite ako uzimate sljedeće lijekove tijekom liječenja Lotarom:

 • druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka, jer oni mogu dodatno sniziti krvni tlak. Krvni tlak mogu sniziti i sljedeći lijekovi/klase lijekova: triciklički antidepresivi, antipsihotici, baklofen, amifostin
 • lijekovi koji zadržavaju ili mogu povisiti razinu kalija u tijelu (npr., dodaci kalija, nadomjesci soli koji sadrže kalij ili lijekovi koji štede kalij poput određenih diuretika kao amilorid, triamteren i spironolakton, ili heparin)
 • nesteroidni protuupalni lijekovi poput indometacina, uključujući COX-2-inhibitore (lijekovi koji smanjuju upalu i mogu se koristiti za ublažavanje boli), jer mogu smanjiti učinak losartana na sniženje krvnog tlaka

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, istodobno uzimanje navedenih lijekova može izazvati pogoršanje funkcije bubrega.

Lijekovi koji sadrže litij ne smiju se uzimati u kombinaciji s losartanom bez strogog liječničkog nadzora. Potrebno je provoditi posebne mjere opreza (npr., krvne pretrage).

Uzimanje hrane i pića s Lotarom

Lotar tablete mogu se uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni, mislite da bi ste mogli biti trudni ili planirate trudnoću.

Liječnik će Vam savjetovati da prestanete uzimati Lotar prije trudnoće ili čim saznate da ste trudni te će Vam savjetovati da uzimate drugi lijek umjesto Lotara.

Uzimanje Lotara se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati nakon 3. mjeseca trudnoće, jer može prouzročiti ozbiljna oštećenja djeteta ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate dojiti. Uzimanje Lotara ne preporučuje se za vrijeme dojenja.

Ako želite dojiti, Vaš liječnik može izabrati drugačiju vrstu liječenja, osobito ako dojite novorođenče ili nedonošče.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja Lotara na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Lotar vjerojatno neće utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Međutim, kao i mnogi drugi lijekovi koji se koriste za snižavanje krvnog tlaka, losartan može prouzročiti omaglicu i omamljenost u nekih ljudi.

Ako osjetite omaglicu ili omamljenost, morate se posavjetovati s Vašim liječnikom prije nego što pokušate voziti ili raditi na stroju.

Važna informacija o nekim sastojcima lijeka Lotar

Lotar tablete sadržavaju laktozu hidrat. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Lotar

Uvijek uzmite Lotar tablete točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ukoliko niste sigurni.

Vaš liječnik će odlu čiti o odgovarajućoj dozi Lotara ovisno o Vašem zdravstvenom stanju i drugim lijekovima koje uzimate.

Važno je da nastavite s uzimanjem Lotara onoliko dugo koliko je to propisao liječnik kako biste bez poteškoća kontrolirali Vaš krvni tlak.

Odrasli bolesnici s povišenim krvnim tlakom

Liječenje obično započinje s 50 mg losartana (jedna Lotar 50 mg tableta) jedanput na dan.

Maksimalni učinak sniženja krvnog tlaka postiže se nakon 3-6 tjedana liječenja. U nekih se bolesnika doza kasnije može povisiti na 100 mg losartana (dvije Lotar 50 mg tablete ili jedna Lotar 100 mg tableta) jedanput na dan.

Ako imate dojam da je djelovanje losartana prejako ili preslabo, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Primjena u djece i adolescenata (u dobi od 6 do 18 godina)

Preporučena početna doza u bolesnika s tjelesnom težinom između 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana po kilogramu tjelesne težine primijenjena jedanput na dan (do 25 mg Lotara).

Liječnik može povisiti dozu ako krvni tlak nije pod kontrolom.

Odrasli bolesnici s povišenim krvnim tlakom i šećernom bolešću tipa 2

Liječenje se obično počinje s 50 mg losartana (jedna Lotar 50 mg tableta) jedanput na dan.

Doza se kasnije može povisiti na 100 mg losartana (dvije Lotar 50 mg tablete ili jedna Lotar 100 mg tableta) jedanput na dan ovisno o odgovoru krvnog tlaka.

Losartan se može primijeniti s drugim lijekovima za snižavanje krvnog tlaka (npr. diuretici, blokatori kalcijevih kanala, alfa ili beta blokatori i lijekovi s centralnim djelovanjem), kao i s inzulinom i drugim uobičajeno korištenim lijekovima koji smanjuju razinu glukoze u krvi (npr. sulfonilureje, glitazoni i inhibitori glukozidaze).

Odrasli bolesnici sa zatajenjem srca

Liječenje se obično počinje s 12,5 mg losartana jedanput na dan.

Općenito, doza se mora povećavati korak po korak iz tjedna u tjedan (npr. 12,5 mg dnevno tijekom prvog tjedna, 25 mg dnevno tijekom drugog tjedna, 50 mg dnevno tijekom trećeg tjedna, 100 mg dnevno tijekom četvrtog tjedna, 150 mg tijekom petog tjedna) do doze održavanja koju će Vam odrediti Vaš liječnik. Može se koristiti maksimalna doza od 150 mg losartana.

U liječenju zatajenja srca losartan se obič no kombinira s diureticima (lijekovima koji povećavaju količinu vode koja prolazi kroz bubrege) i/ili digitalisom (lijekom koji pomaže srcu da bude jače i učinkovitije) i/ili beta blokatorima.

Primjena u posebnim skupinama bolesnika

Liječnik može savjetovati uzimanje niže doze, osobito na početku liječenja u određenih bolesnika kao što su oni koji se lije če visokim dozama diuretika, bolesnici s oštećenjem funkcije jetre ili bolesnici stariji od 75 godina.

Uporaba losartana ne preporučuje se u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre (vidi dio Nemojte uzimati Lotar).

Način primjene

Tablete progutajte s čašom vode. Pokušajte uzimati svoju dnevnu dozu Lotara svakog dana u isto vrijeme.

Važno je da nastavite uzimati Lotar onoliko dugo koliko Vam je to preporučio liječnik.

Ako uzmete više Lotara nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše tableta, odmah se javite liječniku. Simptomi predoziranja su nizak krvni tlak, ubrzan rad srca, a moguć je i usporen rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti Lotar

Ako ste slučajno propustili uzeti dnevnu dozu, samo uzmite sljedeću prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Lotar

Nemojte naglo prekinuti uporabu lijeka. Pitajte svog liječnika ili ljekarnika kako da postupno smanjite uzimanje lijeka.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Lotara, obratite se liječniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak uređen:

Saznajte više o dijabetesu u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: LOTAR TABLETE, lotar, lotar lek, lek lotar, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lotar tablete (50/100mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.