Lorista tablete (12,5/25/50/100mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja,obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Lorista i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Loristu
 3. Kako uzimati Loristu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Loristu
 6. Dodatne informacije

1. Što je Lorista i za što se koristi

Losartan pripada skupini lijekova pod nazivom antagonisti receptora angiotenzina II.

Angiotenzin II je tvar koja se stvara u tijelu i veže na receptore u krvnim žilama uzrokujući njihovo stezanje, što rezultira porastom krvnog tlaka.

Losartan sprječava vezanje angiotenzina II na te receptore, što dovodi do opuštanja krvnih žila i posljedičnog snižavanja krvnog tlaka.

Losartan usporava smanjenje funkcije bubrega kod bolesnika s povišenim krvnim tlakom i šećernom bolesti tipa 2.

Lorista se primjenjuje:

 • za liječenje bolesnika s povišenim krvnim tlakom (hipertenzija) kod odraslih osoba te djece i adolescenata u dobi od 6 – 18 godina
 • za zaštitu bubrega kod bolesnika s hipertenzijom i šećernom bolesti tipa 2 s laboratorijski dokazanim oštećenjem funkcije bubrega i proteinurijom ≥ 0,5 g dnevno (stanje u kojem mokraća sadrži povećanu količinu bjelančevina)
 • za liječenje bolesnika s kroničnim zatajenjem srca kada terapija specifičnim lijekovima pod nazivom inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori, lijekovi za snižavanje povišenog krvnog tlaka) prema mišljenju Vašeg liječnika nije primjerena. Ako je zatajenje srca stabilizirano ACE inhibitorom, tu terapiju nije potrebno mijenjati losartanom
 • kod bolesnika s povišenim krvnim tlakom i zadebljanjem lijeve klijetke srca, losartan smanjuje rizik od moždanog udara („LIFE indikacija“).

2. Prije nego počnete uzimati Loristu

Nemojte uzimati Loristu

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na losartan ili bilo koji drugi sastojak lijeka Lorista
 • ako imate teško oštećenje funkcije jetre
 • ako ste trudni već više od tri mjeseca (pored toga, bolje je izbjeći primjenu Loriste i u ranoj trudnoći – vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

Budite posebno oprezni s Loristom

Obavezno recite svom liječniku ako mislite da ste trudni ( ili biste mogli biti trudni) .

Lorista se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može uzrokovati ozbiljna oštećenja kod Vašeg djeteta ako se primjenjuje u tom stadiju trudnoće (vidjeti odjeljak o trudnoći).

Prije uzimanja Loriste, važno je obavijestiti liječnika o sljedećem:

 • ako ste u prošlosti imali angiooedem (oticanje lica, usana, ždrijela, i/ili jezika), vidjeti i dio 4 Moguće nuspojave.
 • ako imate jako povraćanje ili proljev koji dovode do izrazitog gubitka tekućine i/ili soli iz Vašeg tijela.
 • ukoliko primate diuretike (lijekovi koji povećavaju količinu vode koju izlučujete putem bubrega) ili ste na dijeti s ograničenim unosom soli koja dovodi do izrazitog gubitka tekućine i soli iz Vašeg tijela (vidjeti dio 3 Doziranje kod posebnih skupina bolesnika).
 • ako imate suženje ili blokadu krvnih žila koje opskrbljuju Vaše bubrege ili ukoliko Vam je nedavno transplantiran bubreg.
 • u slučaju oštećenja funkcije jetre (vidjeti dijelove 2 Nemojte uzimati Loristu i 3 Doziranje kod posebnih skupina bolesnika).
 • ako imate zatajenje srca sa ili bez poremećaja bubrega ili istodobne teške aritmije srca koje ugrožavaju život. Neophodan je osobiti oprez prilikom istodobnog liječenja ß-blokatorom.
 • ako imate poteškoće sa srčanim zaliscima ili srčanim mišićem
 • ako imate koronarnu bolest srca (uzrokovanu smanjenim protokom krvi kroz srčane krvne žile) ili cerebrovaskularnu bolest (uzrokovanu smanjenom cirkulacijom krvi u mozgu).
 • ako imate primarni hiperaldosteronizam (sindrom povezan s povećanim izlučivanjem aldosterona, hormona kojeg izlučuje nadbubrežna žlijezda, uzrokovan poremećajem same žlijezde).

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Budite osobito oprezni ako za vrijeme liječenja Loristom uzimate sljedeće lijekove:

 • druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka, jer oni mogu dodatno sniziti krvni tlak. Krvni tlak mogu sniziti i sljedeći lijekovi/skupine lijekova: triciklički antidepresivi, antipsihotici, baklofen, amifostin.
 • lijekove koji zadržavaju kalij ili povisuju razine kalija (npr. dodaci s kalijem, zamjene soli koje sadrže kalij ili lijekovi koji štede kalij kao što su određeni diuretici [amilorid, triamteren, spironolakton] ili heparin).
 • nesteroidne protuupalne lijekove kao što su indometacin, uključujući COX-2 inhibitore (lijekovi koji smanjuju upalu i koji se mogu koristiti za ublažavanje bolova) jer mogu oslabiti učinak losartana na snižavanje krvnog tlaka.

Ukoliko imate oslabljenu funkciju bubrega, istodobna primjena tih lijekova može dovesti do pogoršanja funkcije bubrega.

Lijekovi koji sadrže litij ne smiju se uzimati u kombinaciji s losartanom bez brižljivog liječničkog nadzora. Poduzeti se mogu i posebne mjere opreza (npr. krvne pretrage).

Uzimanje hrane i pića s Loristom

Loristu možete uzimati sa ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Obavezno morate obavijestiti liječnika ako mislite da ste trudni ili ukoliko biste mogli biti trudni.

Liječnik će Vam u pravilu savjetovati prestanak uzimanja Loriste već prije trudnoće ili čim saznate za trudnoću i preporučiti Vam primjenu drugog lijeka umjesto Loriste.

Lorista se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može uzrokovati ozbiljna oštećenja kod Vašeg djeteta ako se uzima nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Recite svom liječniku ako dojite ili namjeravate započeti s dojenjem.

Lorista se ne preporučuje majkama koje doje, stoga Vam, ukoliko želite dojiti, liječnik može odabrati drugu terapiju, osobito ako dojite novorođenče, ili dijete rođeno prije termina.

Primjena kod djece i adolescenata

Primjena losartana je ispitivana i kod djece. Posavjetujte se sa svojim liječnikom radi dodatnih informacija.

Upravljanje vozilima i strojevima

Studije o učincima na sposobnost vožnje i rukovanja strojevima nisu provedene. Nije vjerojatno da bi losartan utjecao na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Međutim, kao i kod mnogih drugih lijekova kojima se liječi povišeni krvni tlak, losartan kod pojedinih ljudi može uzrokovati omaglicu ili pospanost.

Ako osjetite omaglicu ili pospanost, obavezno se posavjetujte sa svojim liječnikom prije poduzimanja tih aktivnosti.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Važni podaci o nekim sastojcima Loriste

Lorista sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Loristu

Uvijek uzmite lijek Loristu točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Vaš liječnik će odrediti odgovaraju ću dozu Loriste, ovisno o Vašoj bolesti i uzimanju drugih lijekova.

Važno je da nastavite s uzimanjem Loriste onoliko dugo koliko je odredio liječnik radi održavanja kontrole Vašeg krvnog tlaka.

Lijekovi koji sadrže losartankalij dostupni su u sljedećim jačinama: 12,5 mg, 25 mg, 50 mg i 100 mg.

Odrasli bolesnici s povišenim krvnim tlakom

Liječenje obično počinje s 50 mg losartana (jedna tableta Loriste od 50 mg) jednom dnevno.

Maksimalni učinak na sniženje krvnog tlaka očekuje se 3 do 6 tjedana nakon početka liječenja. Kod pojedinih bolesnika doza se kasnije može povisiti do 100 mg losartana (dvije tablete Loriste od 50 mg) jednom dnevno.

Ako smatrate da je učinak lijeka Lorista prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Primjena kod djece i adolescenata (6 -18 godina starosti) s visokim krvnim tlakom

Preporučena početna doza kod bolesnika koji teže izmeđ u 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana po kg tjelesne mase, jednom dnevno (do 25 mg Loriste). Ukoliko krvni tlak nije kontroliran, liječnik može povisiti dozu.

Odrasli bolesnici s povišenim krvnim tlakom i šećernom bolesti tipa 2

Liječenje obično počinje s 50 mg losartana (jedna tableta Loriste od 50 mg) jednom dnevno.

Doza se kasnije može povisiti do 100 mg losartana (dvije tablete Loriste od 50 mg) jednom dnevno ovisno o odgovoru krvnog tlaka.

Losartan tablete se mogu primjenjivati s drugim lijekovima za snižavanje krvnog tlaka (npr. diuretici, blokatori kalcijevih kanala, alfa ili beta blokatori i lijekovi s centralnim djelovanjem) kao i s inzulinom i drugim lijekovima koji se obično primjenjuju za snižavanje razine glukoze u krvi (npr. derivati sulfonilureje, glitazoni i inhibitori glukozidaze).

Odrasli bolesnici sa zatajenjem srca

Liječenje obično počinje s 12,5 mg losartana (jedna tableta Loriste od 12,5 mg) jednom dnevno.

Općenito, doza se postupno povećava svaki tjedan (tj. 12,5 mg dnevno tijekom prvog tjedna, 25 mg dnevno tijekom drugog tjedna, 50 mg dnevno tijekom trećeg tjedna) sve do uobičajene doze održavanja od 50 mg losartana (jedna tableta Loriste od 50 mg) jednom dnevno, u skladu s Vašim stanjem.

U liječenju zatajenja srca, losartan se obično kombinira s diuretikom (lijek koji povećava količinu vode koju izlučujete putem bubrega) i/ili digitalisom (lijek koji pomaže u jačanju srca i povećava njegovu učinkovitost) i/ili beta-blokatorom)

Doziranje kod posebnih skupina bolesnika

Liječnik može savjetovati nižu dozu, osobito na početku liječenja kod određ enih bolesnika kao što su bolesnici liječeni visokim dozama diuretika, bolesnici s oštećenjem jetre, ili kod starijih od 75 godina.

Primjena losartana se ne preporučuje kod bolesnika s teškim oštećenjem jetre (vidjeti dio Nemojte uzimati Loristu).

Primjena

Tablete treba progutati uz čašu vode. Pokušajte uzeti Vašu dnevnu dozu u približno isto vrijeme svakoga dana.

Važno je da nastavite s uzimanjem Loriste sve dok liječnik ne odluči drugačije.

Ako uzmete više Loriste nego što ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli previše tableta, ili ako ih je progutalo dijete, odmah zatražite savjet liječnika.

Simptomi predoziranja su:

 • nizak krvni tlak, povećani broj otkucaja srca, a moguć je i smanjeni broj otkucaja srca.

Ako ste zaboravili uzeti Loristu

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste slučajno propustili uzeti dnevnu dozu, nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu, već samo uzmite sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Loriste obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Lorista može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ukoliko osjetite sljedeće nuspojave, prestanite s uzimanjem losartan tableta i odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite u hitnu službu najbliže bolnice:

Teška alergijska reakcija (osip, svrbež, oticanje lica, usana, usta ili ždrijela koji mogu uzrokovati otežano gutanje ili disanje).

To je ozbiljna, ali rijetka nuspojava koja zahvaća više od 1 na 10000 bolesnika i manje od 1 na 1000 bolesnika, a može zahtijevati hitno medicinsko zbrinjavanje ili ostanak u bolnici.

Nuspojave se mogu javiti određenom učestalošću, što je definirano u nastavku:

 • Vrlo česte: pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika
 • Česte: pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika
 • Manje česte: pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika
 • Rijetke: pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika
 • Vrlo rijetke: pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika
 • Nije poznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Sljedeće nuspojave su prijavljene uz losartan:

Često:

 • omaglica
 • vrtoglavica
 • nizak krvni tlak
 • slabost
 • umor
 • sniženje šećera u krvi (hipoglikemija)
 • povišenje kalija u krvi (hiperkalemija)
 • promjene u radu bubrega, uključujući zatajenje bubrega
 • smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija)
 • povećanje ureje u krvi, serumskog kreatinina i kalija u serumu u bolesnika sa zatajenjem srca.

Manje često:

 • pospanost
 • glavobolja
 • poremećaji spavanja
 • osjećaj ubrzanog rada srca (palpitacije)
 • jaka bol u prsima (angina pektoris)
 • sniženje krvnog tlaka (osobito nakon većeg gubitka vode koja se nalazi u krvnim žilama iz tijela, npr. kod bolesnika s teškim zatajenjem srca ili kod liječenja visokim dozama diuretika)
 • ortostatski učinci ovisni o dozi, kao što je sniženje krvnog tlaka koje se javlja prilikom ustajanja iz ležećeg ili sjedećeg položaja
 • kratkoća daha/nedostatak zraka (dispnea)
 • bolovi u trbuhu
 • zatvor
 • opća slabost
 • umor
 • proljev
 • mučnina,povraćanje
 • koprivnjača (urtikarija)
 • svrbež (pruritus)
 • osip, lokalizirani otok (edem)
 • kašalj

Rijetko:

 • preosjetljivost
 • angioedem
 • upala krvnih žila (vaskulitis uključujući Henoch-Schonleinovu purpuru)
 • osjećaj utrnulosti ili trnci (parestezija)
 • nesvjestica (sinkopa)
 • vrlo brzi i nepravilni otkucaji srca (fibrilacija artrija), moždani udar (kap)
 • upala jetre (hepatitis)
 • povišene vrijednosti alanin aminotransferaze (ALT) u krvi, koje se obično povlače nakon prekida liječenja

Nije poznato:

 • smanjeni broj trombocita (krvnih pločica)
 • migrena
 • poremećaji funkcije jetre
 • bol u mišićima i zglobovima
 • simptomi slični gripi
 • bol u leđima i infekcija mokraćnih putova
 • povećana osjetljivost na sunce (fotoosjetljivost)
 • neobjašnjivi bolovi u mišićima s tamnom (boje čaja) mokraćom (rabdomioliza)
 • impotencija
 • upala gušterače (pankreatitis)
 • niske razine natrija u krvi (hiponatrijemija)
 • depresija
 • opće loše stanje
 • zvonjenje, zujanje, brujanje ili pucketanje u ušima (tinitus).

Nuspojave kod djece su slične onima koje se viđaju kod odraslih.

Ukoliko bilo koja nuspojava postane ozbiljna, ili ako primijetite nuspojave koje nisu navedene u ovoj uputi, molimo obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Loristu

Loristu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lorista 12,5 mg/25 mg/100 mg filmom obložene tablete: Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lorista 50 mg filmom obložene tablete: Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Lorista se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Lorista sadrži

Djelatna tvar je losartankalij. Svaka filmom obložena tableta sadrži 12,5 mg, 25 mg, 50 mg ili 100 mg losartankalija, što odgovara 11,4 mg, 22,9 mg, 45,8 mg ili 91,6 mg losartana.

Pomoćne tvari Loriste 12,5 mg/25 mg su:

 • kukuruzni škrob, prethodno geliran škrob, mikrokristalična celuloza, koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, celaktoza (celuloza i laktoza hidrat) u jezgri tablete, a hipromeloza, talk, propilenglikol, titanijev dioksid (E171) i boja quinoline yellow (E104) u film ovojnici.

Pomoćne tvari Loriste 50 mg/100 mg su:

 • kukuruzni škrob, prethodno geliran škrob, mikrokristalična celuloza, koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, celaktoza (celuloza i laktoza hidrat) u jezgri tablete, a hipromeloza, talk, propilenglikol, titanijev dioksid (E171) i u film ovojnici.

Kako Lorista izgleda i sadržaj pakiranja

Lorista 12,5 mg: 28 ovalnih, konveksnih, žutih filmom obloženih tableta, u blisteru.

Lorista 25 mg: 28 ovalnih, konveksnih, žutih filmom obloženih tableta s razdjelnim urezom na jednoj strani, u blisteru.

Lorista 50 mg: 28 okruglih, konveksnih, bijelih filmom obloženih tableta, s razdjelnim urezom na jednoj strani u blisteru.

Lorista 100 mg: 28 ovalnih, konveksnih i bijelih filmom obloženih tableta, u blisteru.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

1 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lorista, lorista h, lorista tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lorista tablete (12,5/25/50/100mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.