Levemir otopina za injekciju (100 ml) – Uputa o lijeku

 

 • Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Levemir i za što se koristi
 2. Prije nego počnete primjenjivati Levemir
 3. Kako primjenjivati Levemir
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Levemir
 6. Dodatne informacije

1. Što je Levemir i za što se koristi

Levemir je moderni inzulin (inzulinski analog) s dugotrajnim djelovanjem. Moderni inzulinski pripravci poboljšane su verzije humanog inzulina.

Levemir se koristi za snižavanje visoke razine šećera u krvi u odraslih, adolescenata i djece u dobi od 2 ili više godina koji imaju dijabetes (šećernu bolest). Šećerna bolest je vrsta bolesti u kojoj tijelo ne proizvodi dovoljno inzulina za kontrolu razine šećera u krvi. Levemir se može primjenjivati u

kombinaciji s tabletama protiv šećerne bolesti ili kao dodatak lijeku liraglutidu (Victoza) koji se koristi za liječenje šećerne bolesti tipa 2 u odraslih. Levemir se može koristiti i s brzodjelujućim inzulinskim pripravcima koji se primjenjuju uz obrok.

Levemir ima dugo i ravnomjerno djelovanje na snižavanje razine šećera u krvi, koje nastupa unutar 3 do 4 sata od injiciranja. Levemir pokriva bazalne potrebe za inzulinom do 24 sata.

2. Prije nego počnete primjenjivati Levemir

Nemojte primjenjivati Levemir:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na detemir inzulin ili bilo koji drugi sastojak lijeka Levemir (vidjeti dio 6. Dodatne informacije).
 • ako sumnjate da počinje hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) (vidjeti Drugi učinci šećerne bolesti u dijelu 4).
 • u inzulinskim infuzijskim pumpama.
 • ako su uložak ili pomagalo u kojem se nalazi uložak pali, ako su oštećeni ili razbijeni.
 • ako nije ispravno čuvan ili ako je bio zamrznut (vidjeti dio 5. Kako čuvati Levemir).
 • ako inzulin nije bistar i bezbojan.

Ako se nešto od toga odnosi na Vas, nemojte primjenjivati Levemir. Obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku za savjet.

Prije primjene lijeka Levemir:

 • Provjerite naljepnicu kako biste bili sigurni da se koristite odgovarajućom vrstom inzulina.
 • Uvijek provjerite uložak, uključujući i gumeni klip (čep) na dnu uloška. Nemojte ga koristiti ako su vidljiva oštećenja ili ako je gumeni klip povučen iznad bijele trakice (oznake) na dnu Penfill uloška. To može biti posljedica istjecanja inzulina. Ako sumnjate da je uložak oštećen, vratite ga u ljekarnu. Za dodatne informacije pročitajte upute za uporabu Vaše brizgalice.
 • Uvijek upotrijebite novu iglu pri svakom injiciranju kako biste spriječili onečišćenje.
 • Igle i Levemir Penfill ne smiju se dijeliti s drugim osobama.

Budite posebno oprezni s lijekom Levemir:

Neka stanja i aktivnosti mogu utjecati na Vašu potrebu za inzulinom. To uključuje:

 • ako imate problema s bubrezima ili jetrom, ili s nadbubrežnim žlijezdama, hipofizom ili štitnjač
 • ako vježbate više no obično ili ako želite promijeniti uobičajenu prehranu, jer to može utjecati na razinu šećera u krvi.
 • ako ste bolesni, nastavite primjenjivati inzulin i posavjetujte se s liječnikom.
 • ako putujete u inozemstvo, putovanje kroz vremenske zone može utjecati na Vaše potrebe za inzulinom i na vrijeme injiciranja. Posavjetujte se s liječnikom ako planirate takvo putovanje.
 • ako imate vrlo niske razine albumina morate pomno pratiti razinu šećera u krvi. Porazgovarajte o tome sa svojim liječ

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uklju čujući i one koje ste nabavili bez recepta. Neki lijekovi utječu na način na koji šećer u krvi djeluje u tijelu, a to može utjecati na dozu inzulina. Slijedi popis najčešćih lijekova koji mogu utjecati na liječenje inzulinom.

Razina šećera u krvi može pasti (hipoglikemija) ako uzimate:

 • druge lijekove za liječenje šećerne bolesti
 • inhibitore monoamino-oksidaze (MAO inhibitore) (koriste se za liječenje depresije)
 • beta-blokatore (koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka)
 • inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitore) (koriste se za liječenje nekih srčanih poremećaja ili visokog krvnog tlaka)
 • salicilate (koriste se za ublažavanje boli i snižavanje povišene tjelesne temperature)
 • anaboličke steroide (poput testosterona)
 • sulfonamide (koriste se za liječenje infekcija).

Razina šećera u krvi može porasti (hiperglikemija) ako uzimate:

 • oralne kontraceptive (tablete za sprječavanje začeća)
 • tiazide (koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka ili prekomjernog nakupljanja tekućine u tijelu)
 • glukokortikoide (poput kortizona, koriste se za liječenje upale)
 • hormone štitnjače (koriste se za liječenje poremećaja štitnjače)
 • simpatomimetike (poput epinefrina [adrenalina] ili salbutamola, terbutalina koji se koriste za liječenje astme)
 • hormon rasta (lijek za stimulaciju rasta kostiju i tkiva s izraženim utjecajem na metaboličke procese u tijelu)
 • danazol (lijek koji djeluje na ovulaciju).

Oktreotid i lanreotid (koriste se za liječenje akromegalije, rijetkog hormonskog poremećaja koji se obično javlja u odraslih u srednjim godinama, a koji je uzrokovan prevelikom proizvodnjom hormona rasta u hipofizi) mogu ili povećati ili smanjiti razinu šećera u krvi.

Beta-blokatori (koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka) mogu oslabiti ili potpuno potisnuti prve upozoravajuće simptome koji Vam pomažu da prepoznate nisku razinu šećera u krvi.

Pioglitazon (tablete za liječenje šećerne bolesti tipa 2)

U nekih bolesnika koji dugo boluju od šećerne bolesti tipa 2 i imaju srčanu bolest ili su imali moždani udar, a liječeni su pioglitazonom i inzulinom, došlo je do razvoja zatajivanja srca. Obavijestite liječnika, što je prije moguće, ako osjetite znakove zatajivanja srca kao što je neuobičajeni nedostatak zraka ili naglo povećanje tjelesne težine ili lokalizirano oticanje (edem).

Ako ste uzimali bilo koje od navedenih lijekova, obavijestite svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

Konzumiranje alkohola i primjena lijeka Levemir

Ako konzumirate alkohol, Vaša potreba za inzulinom može se promijeniti jer Vam razina šećera u krvi može ili porasti ili pasti. Preporučuje se pomno prać

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se sa svojim liječ Možda će biti potrebno promijeniti dozu inzulina tijekom trudnoće i nakon poroda. Pažljiva kontrola šećerne bolesti i sprječavanje hipoglikemije važni su za zdravlje Vašeg djeteta.

Ako dojite, posavjetujte se s liječnikom jer će možda biti potrebno promijeniti doze inzulina. Dok ste trudni ili dojite, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Upitajte svog liječnika smijete li upravljati vozilom ili rukovati strojem:

 • ako imate česte hipoglikemije.
 • ako teško prepoznajete hipoglikemiju.

Ako je razina šećera u krvi niska ili visoka, to može utjecati na koncentraciju i sposobnost reagiranja pa time i na sposobnost vožnje ili rukovanja strojem. Imajte na umu da možete ugroziti sebe ili druge osobe.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Levemir

Levemir sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati Levemir

Doza i kada trebate primijeniti inzulin

Uvijek primijenite inzulin točno onako kako Vam je propisao liječnik i pozorno slijedite njegove savjete.

Levemir se može primjenjivati u kombinaciji s tabletama protiv šećerne bolesti ili kao dodatak lijeku liraglutidu (Victoza) koji se koristi za liječenje šećerne bolesti tipa 2 u odraslih. Levemir se može koristiti i s brzodjelujućim inzulinskim pripravcima koji se primjenjuju uz obrok.

Ako Vam je liječnik promijenio vrstu inzulina ili ste započeli s primjenom inzulina drugog proizvođača, liječnik će Vam možda morati prilagoditi dozu. Nemojte mijenjati inzulin ako Vam to ne kaže liječnik.

Primjena u djece

Levemir se može koristiti u adolescenata i djece u dobi od 2 ili više godina.

Nema iskustva s primjenom lijeka Levemir u djece mlađe od 2 godine.

Primjena u posebnim skupinama bolesnika

Ako imate smanjenu funkciju bubrega ili jetre, ili ste stariji od 65 godina, trebate češće kontrolirati razinu šećera u krvi i s liječnikom razgovarati o promjenama doze inzulina.

Koliko često injicirati?

Kad se Levemir koristi u kombinaciji s tabletama protiv šećerne bolesti ili kao dodatak liraglutidu, Levemir treba primijeniti jednom dnevno. Kad se Levemir primjenjuje u sklopu bazal-bolus inzulinske terapije.

Levemir treba primijeniti jednom ili dva puta dnevno, ovisno o bolesnikovim potrebama. Dozu lijeka Levemir treba prilagoditi potrebama pojedinog bolesnika. Injekcija se može dati u bilo koje doba dana, ali svakoga dana u isto vrijeme. U bolesnika kojima je za optimalnu kontrolu šećera u krvi potrebno doziranje dva puta dnevno, večernja se doza može primijeniti navečer ili prije odlaska na spavanje.

Kako i gdje injicirati?

Levemir je namijenjen injiciranju pod kožu (supkutano). Nemojte nikada injicirati inzulin izravno u venu (intravenski) ili mišić (intramuskularno).

Kod svake injekcije promijenite mjesto injiciranja unutar određenog područja na koži. To može umanjiti rizik od stvaranja kvržica ili ulegnuća na koži (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave). Najbolja mjesta za injiciranje su prednja strana bedara, područje trbuha (abdomen) ili nadlaktice. Uvijek valja redovito mjeriti razinu šećera u krvi.

Uložak nemojte ponovno puniti. Levemir Penfill ulošci namijenjeni su uporabi s pomagalima za primjenu inzulina proizvođača Novo Nordisk i iglama NovoFine ili NovoTwist.

Ako se liječite lijekom Levemir Penfill i još jednim inzulinom u Penfill ulošku, morate koristiti dva pomagala za primjenu inzulina, po jedan za svaku vrstu inzulina. Kao mjeru opreza uvijek sa sobom nosite rezervni Penfill uložak, u slučaju da se Vaš Penfill uložak izgubi ili ošteti.

Kako injicirati Levemir?

Injicirajte inzulin pod kožu. Primijenite tehniku injiciranja koju Vam je preporučio liječnik ili medicinska sestra i koja je opisana u uputama za uporabu Vaše brizgalice.

Zadržite iglu pod kožom najmanje 6 sekundi. Držite potisni gumb pritisnutim do kraja sve dok iglu ne izvadite iz kože. Tako ćete biti sigurni da je lijek pravilno primijenjen i smanjiti mogućnost protoka krvi u iglu ili spremnik s inzulinom.

Nakon svakog injiciranja iglu uvijek skinite i bacite u otpad, a potom spremite Levemir bez nataknute igle. Ako to ne učinite, tekućina može istjecati, što može rezultirati pogrešnim doziranjem.

Ako primijenite više inzulina nego što ste trebali

Ako primijenite previše inzulina previše će se sniziti razina šećera u krvi, to se zove hipoglikemija. Vidjeti Drugi učinci šećerne bolesti u dijelu 4.

Ako ste zaboravili primijeniti inzulin

Ako ste zaboravili primijeniti inzulin razina šećera u krvi može biti previsoka, to se zove hiperglikemija. Vidjeti Drugi učinci šećerne bolesti u dijelu 4.

Ako prestanete primjenjivati inzulin

Nemojte prestati primjenjivati inzulin bez savjetovanja s liječnikom koji će Vam reći što je potrebno napraviti. To može dovesti do vrlo visoke razine šećera u krvi (teške hiperglikemije) i ketoacidoze. Vidjeti Drugi učinci šećerne bolesti u dijelu 4.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Levemir može uzrokovati nuspojave iako se neće razviti kod svakoga.

Vrlo česte nuspojave (Javljaju se u više od 1 na 10 osoba):

 • Niska razina šećera u krvi (hipoglikemija): Vidjeti detalje u odjeljku Drugi učinci šećerne bolesti u daljnjem tekstu.

Česte nuspojave (Javljaju se u manje od 1 na 10 osoba):

 • Reakcije na mjestu injiciranja (bol, crvenilo, koprivnjača, upala, modrice, oteklina i svrbež): One obično nestaju nakon nekoliko tjedana primjene inzulina.

Ako ne nestanu, posjetite liječnika. Ako dobijete tešku reakciju ili reakcija potraje, možda ćete morati prestati primjenjivati Levemir i koristiti drugi inzulin.

Manje česte nuspojave (Javljaju se u manje od 1 na 100 osoba):

 • Znakovi alergije: Mogu nastupiti koprivnjača i osip.

Odmah zatražite medicinski savjet:

 • ako se pojave gore navedeni znakovi alergije
 • ako se iznenada počnete osjećati loše i počnete se znojiti, slabo Vam je (povraćate), imate poteškoća s disanjem, imate ubrzane otkucaje srca, osjetite omaglicu.

Ako primijetite nešto od navedenog, odmah potražite medicinski savjet.

Problemi s vidom: Kada prvi puta počnete liječenje inzulinom, može Vam se pogoršati vid, ali je ta smetnja obično privremena.

Promjene na mjestu injiciranja (lipodistrofija): Potkožno masno tkivo na mjestu injiciranja može se smanjiti (lipoatrofija) ili povećati (lipohipertrofija). Promjena mjesta injiciranja kod svake injekcije može pomoći umanjiti rizik od takvih promjena na koži. Ako opazite da Vam se na koži javljaju ulegnuća ili zadebljanja na mjestu injiciranja, obavijestite o tome svog liječnika ili medicinsku sestru. Te reakcije mogu postati teže ili mogu promijeniti apsorpciju inzulina ako ga injicirate na to mjesto.

Otečeni zglobovi: Kad počnete primjenjivati inzulin, nakupljanje vode može uzrokovati oticanje gležnjeva i drugih zglobova. To obično brzo nestane.

Dijabetička retinopatija (bolest očiju povezana sa šećernom bolešću koja može dovesti do gubitka vida): Ako imate dijabetičku retinopatiju, a razina šećera u krvi se vrlo brzo popravlja, retinopatija se može pogoršati. Razgovarajte o tome s liječnikom.

Rijetke nuspojave (Javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba):

 • Bolna neuropatija (bol zbog oštećenja živaca): Ako se razina šećera u krvi vrlo brzo popravlja, može se javiti bol koja je povezana sa živcima. To se naziva akutna bolna neuropatija i obično je prolazna.

Vrlo rijetke nuspojave (Javljaju se u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • Ozbiljna alergijska reakcija na Levemir ili neki od njegovih sastojaka (naziva se sistemska alergijska reakcija). Vidjeti također upozorenje u dijelu 2. Prije nego počnete primjenjivati Levemir.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

Drugi učinci šećerne bolesti su opisani u nastavku.

Niska razina šećera u krvi (hipoglikemija)

Niska razina šećera u krvi može nastupiti ako:

 • injicirate previše inzulina
 • jedete premalo ili preskočite obrok
 • vježbate više nego obično
 • pijete alkohol (vidjeti Konzumiranje alkohola i primjena lijeka Levemir u dijelu 2)

Znakovi koji upozoravaju na nisku razinu šećera u krvi:

Upozoravajući znakovi mogu nastupiti iznenada i mogu obuhvaćati: hladan znoj, hladnu blijedu kožu, glavobolju, ubrzane otkucaje srca, osje ćaj slabosti, osjećaj jake gladi, privremene promjene vida, pospanost, neuobičajen umor i slabost, uznemirenost ili drhtanje, osjećaj tjeskobe, osjećaj smetenosti, poteškoće s koncentracijom.

Što učiniti ako osjetite nisku razinu šećera u krvi:

Ako osjetite nisku razinu šećera u krvi, uzmite tablete glukoze ili pojedite neki međuobrok bogat šećerom (slatkiše, kekse, voćni sok). Ako možete, izmjerite razinu šećera u krvi, a zatim se odmarajte. Za svaki slučaj uvijek nosite sa sobom tablete glukoze, slatkiše, kekse ili voćni sok.

Kad simptomi niske razine šećera u krvi nestanu ili Vam se stabilizira razina šećera u krvi, nastavite liječenje inzulinom kao obično.

Recite ljudima u svojoj okolini da imate šećernu bolest te koje su moguće posljedice, uključujući rizik od nesvjestice (gubitka svijesti) zbog niske razine šećera u krvi. Recite im da Vas, ako se onesvijestite, moraju okrenuti na bok i odmah zatražiti medicinsku pomoć. Oni Vam ne smiju davati nikakvu hranu ni piće jer biste se mogli ugušiti.

Možete se brže probuditi iz nesvjestice ako Vam netko tko to zna injicira hormon glukagon. Ako Vam je injiciran glukagon, trebat ćete uzeti glukozu ili međ uobrok bogat šećerom čim se probudite iz nesvjestice. Ako ne reagirate na glukagon, morat ćete se liječiti u bolnici.

Ako se ozbiljna i dugotrajno niska razina šećera u krvi ne liječi, to može uzrokovati oštećenje mozga (privremeno ili trajno) pa čak i smrt.

Ako imate tako nisku razinu šećera u krvi pa se onesvijestite, ako Vam je bila potrebna injekcija glukagona ili ako često imate nisku razinu šećera u krvi, obratite se svom liječniku. Možda će biti potrebno uskladiti dozu ili vrijeme primjene inzulina, hranu ili tjelovježbu.

Visoka razina šećera u krvi (hiperglikemija)

Visoka razina šećera u krvi može nastupiti ako:

 • niste injicirali dovoljno inzulina
 • zaboravite primijeniti inzulin ili prestanete primjenjivati inzulin
 • više puta zaredom primijenite manje inzulina nego što Vam je potrebno
 • dobijete infekciju i/ili vrućicu
 • jedete više nego obično
 • vježbate manje nego obično

Znakovi koji upozoravaju na visoku razinu šećera u krvi:

Upozoravajući znakovi javljaju se postupno, a uključuju:

 • povećano mokrenje, osjećaj žeđi, gubitak teka, osjećaj slabosti (mučnina ili povraćanje), osjećaj pospanosti ili umora, crvenu suhu kožu, suha usta te acetonski zadah (miriši na voće).

Što učiniti ako osjetite visoku razinu šećera u krvi:

Ako primijetite neki od gore navedenih znakova, izmjerite razinu šećera u krvi i ako možete, provjerite ketone u urinu, a zatim odmah potražite medicinski savjet.

To mogu biti znakovi vrlo ozbiljnog stanja koje se zove dijabetička ketoacidoza (tijelo razgrađuje mast umjesto šećera pa dolazi do nakupljanja kiseline u krvi). Ako se ne liječi, to može dovesti do dijabetičke kome i u konačnici do smrti.

5. Kako čuvati Levemir

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Levemir se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici uloška i pakovanju iza oznake ‘Rok valjanosti’. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije otvaranja: Levemir Penfill koji ne koristite čuvati u hladnjaku na 2°C do 8°C, dalje od rashladnih dijelova. Ne zamrzavati.

Za vrijeme korištenja ili kad ga nosite kao rezervni: Levemir Penfill koji koristite ili nosite kao rezervni ne odlagati u hladnjak. Možete ga nositi uza se i čuvati na sobnoj temperaturi (ispod 30°C) do 6 tjedana.

Uvijek čuvajte uložak u vanjskom pakovanju kad ga ne koristite, radi zaštite od svjetlosti. Levemir se mora zaštititi od prevelike topline i svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Levemir sadrži?

Djelatna tvar je detemir inzulin. Jedan ml sadrži 100 U detemir inzulina. Jedan uložak sadrži:

U detemir inzulina u 3 ml otopine za injekciju. 1 jedinica (U) detemir inzulina odgovara internacionalnoj jedinici (IU) humanog inzulina.

Pomoćne tvari su:

 • glicerol, fenol, metakrezol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, kloridna kiselina, natrijev hidroksid i voda za injekcije.

Kako Levemir izgleda i sadržaj pakiranja?

Levemir je bistra, bezbojna, vodena otopina.

Veličina pakiranja: 5 uložaka od 3 ml.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Novo Nordisk Hrvatska d.o.o. Oreškovićeva 20 A 10 000 Zagreb Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Proizvođač se može identificirati pomoću serijskog broja otisnutog na pakiranju i naljepnici:

Ako su druga i treća oznaka S6, P5, K7, R7, VG, FG ili ZF, proizvođač je Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danska.

Ako su druga i treća oznaka H7 ili T6, proizvođač je Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue d’Orléans, F-28002 Chartres, Francuska.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o dijabetesu u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Levemir otopina za injekciju (100 ml) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.