Ladiomil tablete – Uputa o lijeku

Proizvođač: Pliva
Samo na recept? DA
Primjena: Antidepresivi

Skoči na:

» opis
» primjena
» doziranje
» mjere opreza
» napomene

Opis

Sastav

Jedna tableta sadržava 25 mg, odnosno 50 mg maprotilin klorida.

  • Pomoćne tvari: laktoza, hipromeloza, boje E171 i E172. Farmaceutski oblik i veličina pakovanja Tablete; 30 tableta

Farmakoterapijska skupina i djelovanje

Ladiomil sadržava maprotilin, tetraciklički antidepresiv koji osim što djeluje antidepresivno i anksiolitički, ublažava agitaciju i psihomotornu retardaciju.

Posjeduje izraženi i selektivni inhibitorni učinak na preuzimanje noradrenalina u presinaptičkim neuronima kortikalnih struktura središnjeg živčanog sustava, čime povećava njegovu sinaptičku koncentraciju.

Takav učinak na serotoninKemijska tvar koja prenosi informacije od jedne do druge živčane stanice. ne ispoljava. Posjeduje slab do umjereni afinitet za središnje alfa1-adrenergične receptore, naglašeni inhibitorni učinak na H1-receptore i umjereni antikolinergični učinak.

Smatra se da su promjene funkcionalnog odgovora neuroendokrinog sustava (hormon rasta, melatonin, endorfini) i/ili neurotransmitera (noradrenalin, serotoninKemijska tvar koja prenosi informacije od jedne do druge živčane stanice., GABA) tijekom dugotrajnog liječenja također uključeni u mehanizam djelovanja maprotilina.

Način i mjesto izdavanja

Na recept

Rok valjanosti

Označen je na pakiranju. Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti. Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

LIJEK VALJA ČUVATI IZVAN DOSEGA DJECE !

Primjena

Terapijske indikacije

Depresija unipolarna depresija, bipolarni poremećaj (manično-depresivna bolest), distimički poremećaji (depresivne neuroze) i tjeskoba združena s depresijom.

Doziranje

Doziranje i način uporabe

Ladiomil se dozira ponaosob; doza ovisi o bolesnikovom stanju i terapijskom odgovoru. Večernja se doza može povećati, a dnevne smanjiti ili se može primijeniti samo jedna dnevna doza.

Terapijski učinak bi trebalo postići najnižom učinkovitom dozom. Stoga, kad se tijekom liječenja simptomi bolesti povuku, može se pokušati smanjenjem doze.

Ako se simptomi ponovno pogoršaju, dozu valja ponovno povećati. Ladiomil tablete valja popiti s tekućinom.

Blaga do umjerena depresija 25 mg 1 do 3 puta na dan ili 25 do 75 mg jedanput na dan, tijekom najmanje 2 tjedna; doza se po potrebi, i ovisno o podnošljivosti, može postupno povisivati za 25 mg na dan. Najviša dnevna doza iznosi 150 mg.

Teška depresija 25 mg 3 puta na dan ili 75 mg jedanput na dan; doza se po potrebi, i ovisno o podnošljivosti, može postupno povisivati do najviše 150 mg na dan.

Doziranje u starijih bolesnika

Početna doza iznosi 25 mg na dan. Doza se po potrebi, i ovisno o podnošljivosti, može postupno povisivati do najviše 75 mg na dan, jednokratno ili podijeljeno u 3 doze.

Predoziranje

Znakovi se predoziranja općenito pojavljuju tijekom prva 4 sata nakon uzimanja, a najjači su 24 sata nakon uzimanja. Zbog farmakokinetičkih osobina maprotilina bolesnik je u opasnosti i slijedećih 4 do 6 dana.

Znakovi središnjeg živčanog sustava koji se mogu pojaviti su jaka pospanost i vrtoglavica, koma, konvulzije, nemir ili agitiranost, mišićna ukočenost ili slabost.

Od kardiovaskularnih komplikacija mogu se pojaviti tahikardija, aritmije, poremećaji provođenja, te srčano zatajenje.

Bolesnik može imati vrućicu, povraćati, a može se pojaviti i depresija disanja.

Kako maprotilin nema antidota liječenje je simptomatsko i suportivno. Što prije treba potaknuti povraćanje ili, ako bolesnik nije pri svijesti, uvesti zračni put, te isprati želudac.

Ako je bolesnik u cirkulacijskom kolapsu primijenjuju se tekućine intravenski, kisik i kortikosteroidi. Pri kongestivnom zatajenju srca bolesnika valja brzo digitalizirati.

Za srčane aritmije primijenjuje se natrij bikarbonat, a ako su refraktorne, fenitoin ili oprezno propranolol.

Ako se pojave konvulzije i hiperiritabilnost primijenjuju se pažljivo titrirani benzodiazepini. Povišenu temperaturu treba sniziti.

Mjere opreza

Liječenje Ladiomilom valja započeti malim dozama, održavati ih tijekom 2 tjedna, a potom postupno s manjim porastima povećavati.

Dozu valja održavati na najnižoj učinkovitoj razini. Nagli prekid liječenja Ladiomilom valja izbjegavati. Tijekom liječenja Ladiomilom bolesnika se mora nadzirati.

Tijekom liječenja Ladiomilom preporučuje se periodično praćenje krvne slike, redoviti nadzor jetrene i bubrežne funkcije, te redoviti pregledi zubi, posebice tijekom dugotrajnog liječenja.

Kontraindikacije

Ladiomil je kontraindiciran u bolesnika preosjetljivih na maprotilin, u bolesnika s konvulzivnim poremećajima (postojećima ili njihovom anamnezom), akutnim srčanim infarktom, te u bolesnika koji se liječe inhibitorima monoaminooksidaze (vidi Interakcije).

Posebna upozorenja

Ladiomil valja s oprezom primjenjivati u starijih bolesnika i u bolesnika s kardiovaskularnim bolestima, uključujući preboljeli srčani infarkt, smetnje provođenja, aritmije i/ili ishemijsku srčanu bolest.

U takovih je bolesnika potrebno nadzirati srčanu funkciju, uključujući EKG, posebice tijekom dugotranog liječenja.

U bolesnika sklonih ortostatskoj hipotenziji potrebno je redovito mjeriti krvni tlak.

Ladiomil s oprezom valja primijenjivati u bolesnika s glaukomom uskog kuta ili povećanim intraokularnim tlakom, kroničnom jačom opstipacijom, poremećajima jetrene funkcije, hipertireozom, te retencijom mokraće (postojećom ili u anamnezi), posebice u bolesnika s hipertrofijom prostate.

U shizofrenih bolesnika koji se liječe Ladiomilom postoji mogućnost pogoršanja psihoze, dok u bolesnika s bipolarnim (cikličnim afektivnim) poremećajima Ladiomil može potaknuti hipomanične i manične epizode, zbog kojih valja smanjiti dozu ili prekinuti liječenje te primijeniti antipsihotik.

U rijetkih depresivnih bolesnika antidepresivi mogu potaknuti egzacerbaciju suicidnih skonosti (koje su inače sastavni dio bolesti).

Triciklički antidepresivi mogu potaknuti farmakogene psihoze u starijih i u bolesnika sklonijih takvim reakcijama. Takva stanja nestaju spontano tijekom nekoliko dana nakon prekida liječenja.

Uporaba u starijih bolesnika

U starijih se bolesnika preporučuju manje doze (vidi Doziranje i način uporabe). Uporaba u djece Učinkovitost i neškodljivost u djece (mlađe od 18 godina) nije utvrđena.

Trudnoća i dojenje

Ladiomil se tijekom trudnoće i dojenja može koristiti samo ako je neophodno.

Nuspojave

Nuspojave Ladiomila su obično blage i prolazne, nestaju tijekom nastavka liječenja ili nakon smanjenja doze.

Neke je nuspojave (umor, poremećaji spavanja, agitacija, tjeskoba, opstipacija, suhoća usta) često teško razlučiti od simptoma same depresije.

Središnji živčani sustav – psihički učinci

  • Nervoza, tjeskoba, nesanica, agitacija; rjeđe konfuzija, halucinacije, dezorijentacija, nemir, noćne more, hipomanija, manija, egzacerbacija psihoze, poremećaji pamćenja

Neurološki učinci

  • Pospanost, vrtoglavica, tremor; rjeđe obamrlost, motorna hiperaktivnost, akatizija, konvulzije, EEG promjene, tinitus, ekstrapiramidni simptomi, ataksija, dizartrija. Učinci u kardiovaskularnom sustavu
  • Rijetko: hipotenzija, hipertenzija, tahikardija, palpitacije, aritmije, srčani blok, sinkopa.

Antikolinergični učinci

  • Suhoća usta, opstipacija, zamagljen vid; rjeđe: poremećaji akomodacije, midrijaza, retencija mokraće, problemi s mokrenjem, zubni karijes. Alergijski učinci
  • Rijetko: kožni osip, petehije, svrbež, fotosenzitizacija, edemi, lijekom uzrokovana vrućica.

Učinci u probavnom sustavu

  • Mučnina; rjeđe: povraćanje, želučani problemi, proljev, gorak okus, grčevi u trbuhu, disfagija.

Učinci u endokrinom sustavu

  • Rjeđe: pojačan ili oslabljen libido, impotencija, povećanje ili smanjenje koncentracije glukoze u krvi.

Učinci u hematopoetskom sustavu

  • Izolirani slučajevi: leukopenija, agranulocitoza, eozinofilija, trombocitopenija.

Ostali učinci

  • Slabost, umor, glavobolja, promijenjena jetrena funkcija, žutica, smanjenje ili porast tjelesne težine, pretjerano znojenje, crvenilo lica, učestalo mokrenje, povećano stvaranje sline, kongestija nosne sluznice, alopecija.

O svakoj nuspojavi valja obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika.

Interakcije

Zbog mogućnosti opasnih interakcija maprotilin i inhibitori monoaminooksidaze se ne smiju uzimati istodobno.

Liječenje Ladiomilom smije započeti nakon najmanje 2 tjedna od prestanka liječenja inhibitorima monoaminooksidaze.

Nakon prestanka liječenja Ladiomilom također se tijekom najmanje 2 tjedna ne smije započeti liječenje inhibitorima monoaminooksidaze.

Maprotilin može pojačati kardiovaskularne učinke simpatomimetika čak ako su primijenjeni u obliku kapi za nos ili kao lokalni anestetici (npr. u stomatologiji), te je potreban strogi nadzor (krvnog tlaka i srčane frekvencije) te pažljivo prilagođavanje doze.

Maprotilin može pojačati i učinke antikolinergičnih lijekova na očne zjenice, središnji živčani sustav, debelo crijevo i mokraćni mjehur.

Zbog sinergizma antikolinergičnih učinaka maprotilin se ne bi smio kombinirati s kinidinom i sličnim antiaritmicima.

Kombinacija tricikličkih antidepresiva i maprotilina može pojačati njihove učinke i sniziti prag pojave konvulzija.

Kombiniranjem maprotilina s alkoholom ili depresorima središnjeg živčanog sustava mogu se pojačati depresivni učinci na središnji živčani sustav.

Oprez je potreban pri kombiniranju maprotilina s hormonima štitnjače zbog moguće pojačane kardiotoksičnosti.

Maprotilin može smanjiti ili blokirati antihipertenzivni učinak blokatora adrenergičnih neurona (gvanetidin, betanidin, rezerpin, klonidin, alfa-metildopa), te hipertenzivnim bolesnicima koji se liječe Ladiomilom treba dati antihipertenziv drugog mehanizma djelovanja.

Lijekovi koji aktiviraju jetrene mikrosomne enzime (npr. barbiturati, fenitoin, karbamazepin, oralni kontraceptivi) mogu ubrzati metabolizam maprotilina smanjujući mu plazmatsku koncentraciju i učinkovitost, te dozu ponekad valja prilagoditi.

Plazmatska se koncentracija maprotilina može povećati u kombinaciji s cimetidinom ili s fluoksetinom.

I zbog znatne biotransformacije propranolola može se povećati plazmatska koncentracija maprotilina te se moraju kombinirati oprezno, uz nadziranje plazmatskih razina.

Maprotilin može pojačati učinke kumarinskih antikoagulansa, oralnih hipoglikemika (tipa sulfonilureje) i inzulina.

Napomene

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PLIVA d.d. Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođači

PLIVA d.d. Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, Hrvatska i NOVARTIS, Basel, Švicarska u suradnji

Članak objavljen:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ladiomil, ladiomil tablete, ladiomil iskustva, maprotilin iskustva, Ladiomil tbl, maprotilin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu