Klimicin otopina za injekciju/infuziju – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Klimicin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Klimicin
 3. Kako primjenjivati Klimicin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Klimicin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Klimicin i za što se koristi

Ime Vašeg lijeka je Klimicin. On sadržava aktivnu tvar klindamicin.

Klimicin je antibiotik za liječenje infekcija. On pripada skupini linkozamidnih antibiotika. Djeluje tako da uništava bakterije i neke druge mikroorganizme koji uzrokuju infekcije.

Klimicin Vam je propisan za liječenje ili sprečavanje infekcije. Vaš liječnik ili medicinska sestra mogu Vam reći više o vašoj infekciji.

Klimicin injekcije primjenjuju se u bolesnika koji ne mogu uzimati kapsule za liječenje teških infekcija:

 • infekcija tkiva okolo zuba
 • infekcija gornjih i donjih dišnih putova
 • infekcija kože i mekog tkiva
 • akutnih i kroničnih infekcija kostiju i zglobova
 • infekcija krvi
 • infekcija trbušne šupljine – u kombinaciji s drugim antibioticima
 • genitalnih infekcija – u kombinaciji s drugim antibioticima
 • infekcija mozga uzrokovanih mikroorganizmom Toxoplasma gondii u bolesnika s AIDS-om u kombinaciji s drugim antimikrobnim lijekom
 • upale pluća uzrokovane mikroorganizmom Pneumocystis carinii u bolesnika s AIDS-om (gubitak imuniteta uzrokovanog HIV-infekcijom) u kombinaciji s drugim antimikrobnim lijekom
 • nekih tipova malarije u kombinaciji s drugim antimikrobnim lijekom

Klimicin se također primjenjuje za sprječavanje infekcija koje nastaju prilikom kirurških zahvata u usnoj i trbušnoj šupljini.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Klimicin

Nemojte uzimati Klimicin i recite svom liječniku:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na klindamicin ili na bilo koji drugi sastojak ovoga lijeka (naveden u djelu 6).

Vjerojatno patite od alergije ako ste bilo kada prije imali kožni osip ili oticanje lica, vrata ili tijela za vrijeme primjene ovoga lijeka, ili ako ste ikada imali poteškoća s disanjem zbog ovoga lijeka.

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na linkomicin.

Klimicin otopina za injekciju ili infuziju ne smije se primjenjivati u:

 • nedonoščadi i novorođenčadi zbog sadržaja benzilnog alkohola.

Upozorenja i mjere opreza

Recite svom liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku prije nego počnete primjenjivati Klimicin:

 • ako ste već imali teške alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti)
 • ako ste uzimali Klimicin dulje vrijeme – liječnik će Vam možda više puta uzeti krv za provjeru krvne slike, rada bubrega i jetre.

Osim toga, dugotrajna primjena Klimicina može dovesti do razvoja dodatnih infekcija s mikroorganizmima koji nisu osjetljivi na Klimicin, a koje se mogu manifestirati kao proljev ili kao promjene na sluznici usta i rodnice kod žena.

 • ako patite od želučanih poremećaja poput celijakije (preosjetljivost crijeva prema glutenu – bjelančevini iz žitarica), jejunalne divertikuloze (vrećastog proširenja u stjenci tankog crijeva), Crohnove bolesti (teške upalne bolesti crijeva), kolitisa (upale debelog crijeva) ili ako imate AIDS (gubitak imuniteta uzrokovanog HIV-infekcijom): liječnik će Vam prilagoditi dozu lijeka
 • ako ste nekada imali teški proljev tijekom primjene antibiotika ili nakon primjene. Kod uporabe gotovo svih antibiotika može se pojaviti pseudomembranski kolitis (vrsta upale debelog crijeva), koji se očituje blagim do smrtno opasnim proljevom.
 • ako imate problema s Vašim bubrezima ili jetrom: liječnik će prilagoditi dozu lijeka, a možda će Vam i više puta izvaditi krv za provjeru rada bubrega i jetre te razine lijeka u krvi.
 • ako imate šećernu bolest i primate lijek u mišić: liječnik će Vas pažljivo nadzirati tijekom liječenja.

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku u svim ovim stanjima. Posavjetujte se s liječnikom i onda ako se gornje tvrdnje odnose na vaša stanja u prošlosti.

Liječnik (ili sestra) uvijek će razrijediti lijek prije nego što ga primite u venu. Lijek će polako infundirati u venu kroz 10 do 60 minuta ovisno o dozi koju morate primiti.

Djeca

Sigurnost primijene lijeka nije utvrđena u djece mlađe od 1 mjeseca.

Klimicin otopina za injekciju ili infuziju ne smije se primjenjivati u nedonoščadi i novorođenčadi zbog sadržaja benzilnog alkohola, budući da može u djece te dobne skupine izazvati „sindrom teškog disanja“ (može imati fatalni ishod).

Može uzrokovati toksične reakcije i anafilaktoidne reakcije u dojenčadi i djece mlađe od 3 godine.

Kod primjene lijeka u dojenčad će tijekom liječenja biti pažljivo nadzirana od strane liječnika koji će u više navrata provjeravati njihovu krvnu sliku kao i funkciju bubrega i jetre.

Drugi lijekovi i Klimicin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

To je zbog toga što Klimicin može utjecati na način na koji neki drugi lijekovi rade. Također neki lijekovi mogu utjecati na način rada Klimicina.

Konkretno, trebali biste provjeriti sa svojim liječnikom ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • lijekove iz skupine neuromuskularnih blokatora (lijekovi za opuštanje mišića tijekom anestezije, elektrošokova ili konvulzija): njihovi učinci mogu se povećati, stoga Vaš liječnik može smanjiti dozu tih lijekova.
 • lijekove iz skupine makrolida (npr. eritromicin) ili kloramfenikol (antibiotici): učinak Klimicina može se smanjiti.
 • antibiotik linkozamid
 • lijekove s učinkom na peristaltiku crijeva (lijekovi koji usporavaju ritmičke kontrakcije u crijevima i time prolazak hrane kroz crijeva): rizik od proljeva je povećan.
 • lijekove iz skupine oralnih kontraceptiva: njihov učinak može biti umanjen ukoliko se kombiniraju s klindamicinom.

Koristite dodatnu kontracepciju (zaštitu), npr. kondome dok uzimate Klimicin.

Također koristite dodatnu kontracepciju (zaštitu) najmanje jedan tjedan nakon prestanka uzimanja Klimicin kapsula.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Liječniku morate reći ako ste (ili mislite da ste) trudni ili ako dojite. Sigurnost primjene klindamicina tijekom trudnoće nije utvrđena.

Zbog toga, ovaj će Vam lijek biti propisan tijekom trudnoće samo ako to bude neophodno potrebno.

Klindamicin se izlučuje u majčino mlijeko, stoga zbog potencijala razvoja ozbiljnih nuspojava u dojenčadi, dojilje ne smiju uzimati ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Klimicin ima zanemariv utjecaj ili nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

Klimicin otopina za injekciju ili infuziju sadrži benzilni alkohol. Ne smije se dati nedonoščadi ili novorođenčadi.

Može uzrokovati toksične reakcije i alergijske reakcije u dojenčadi i djece mlađe od 3 godine.

Sadrži također i natrijev hidroksid koji služi za regulaciju pH, što treba uzeti u obzir u bolesnika koji su na dijeti s ograničenim unosom natrija.

3. Kako primjenjivati Klimicin

Liječnik će Vam reći koliko lijeka trebate primiti svaki dan i koliko dugo će trajati liječenje.

Kako se primjenjuje Klimicin otopina za injekciju ili infuziju

Klimicin injekcije primijenit će se u venu ili mišić. Liječnik ili medicinska sestra će primijeniti lijek; u iznimnim slučajevima, Vaš rođak ili prijatelj može naučiti kako će Vam primjeni lijek.

Ako primate ovaj lijek u venu, liječnik (ili sestra) uvijek će ga razrijediti prije primjene, i primijeniti ga polako u venu, tj. u trajanju od najmanje 10 do 60 minuta.

Koliko se Klimicin otopine za injekciju ili infuziju primjenjuje

Odrasli

Uobičajena doza za odrasle je između 600 mg i 1200 mg dnevno, podijeljeno u 2, 3 ili 4 jednake doze.

Djeca

Uobičajena doza Klimicin-a za djecu u dobi između 1 mjeseca i 16 godina je između 20 i

40 mg/kg dnevno, podijeljeno u 3 ili 4 jednake doze. Maksimalna dnevna doza za djecu je 40 mg/kg tjelesne težine.

Sigurnost primijene lijeka nije utvrđena u djece mlađe od 1 mjeseca.

Klimicin otopina za injekciju ili infuziju ne smije se primjenjivati u nedonoščadi i novorođenčadi zbog sadržaja benzilnog alkohola.

Benzilni alkohol se povezuje sa takozvanim „sindromom teškog disanja“ (teški sindrom s fatalnim ishodom koji se javlja kod novorođenčadi male porođajne težine (< 2,5 kg), karakteriziranim metaboličkom acidozom, progresivnim zatajivanjem disanja i zatajivanjem bubrega.

Može uzrokovati toksične reakcije i anafilaktoidne reakcije u dojenčadi i djece mlađe od 3 godine.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega i jetre

Ako imate teška oštećenja bubrega ili jetre, liječnik će Vam smanjiti dozu.

Ako ste primili više Klimicin otopine za injekciju ili infuziju nego što ste trebali

Ako ste primili veću dozu Klimicina od one koju ste trebali, odmah obavijestite liječnika.

Ako niste primili Klimicin

Klimicin trebate primiti redovito u propisano vrijeme. Ako imate dvojbe vezane uz to da li ste primili lijek, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri. A

ko ste zaboravili primiti lijek, učinite to čim se sjetite.

Nakon toga pokušajte lijek primjenjivati kao i prije (primijenite sljedeću dozu za 6 sati). Nemojte primijeniti dvije doze odjednom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće razviti kod svakoga.

Najčešće se javljaju alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) i probavne smetnje.

Odmah prestanite uzimati lijek i potražiti liječničku pomoć ako se bilo što od sljedećeg pojavi:

 • znakovi reakcije preosjetljivosti
 • anafilaktičkog šoka (kožni osip, vrućica, bolovi u zglobovima, natečene žlijezde na vratu, ispod pazuha ili na preponama ili oticanje, katkad lica ili usne šupljine i ždrijela ili drugih dijelova tijela, što može uzrokovati poteškoće u disanju)
 • rašireni osip s mjehurima i ljuštenjem kože, osobito oko usta, nosa, očiju i genitalija (Stevens-Johnsonov sindrom)

Pri primjeni ovoga lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 osoba koje uzimaju Klimicin):

 • reakcije preosjetljivosti, manifestiraju se osipom različitih vrsta (koprivnjača, makulopapulozni (mjehurasti) osip i osip nalik ospicama)
 • blage želučane nuspojave: bolovi u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev poremećaji osjeta okusa koji se zovu ageuzija ili disgeuzija

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba koje uzimaju Klimicin):

 • blago i prolazno povišenje serumskih transaminaza makulopapulozni osip
 • nadraženost kože na mjestu primjene, bol, oteklina ili sterilni apsces (nakupina gnoja) nakon primjene lijeka u mišić, a kod primjene lijeka u venu bol i tromboflebitis (upala venske stijenke)
 • pseudomembranski kolitis (vrsta upale debelog crijeva)

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju Klimicin):

 • neutropenija (smanjen broj neutrofila)
 • leukopenija (smanjen broj bijelih krvnih stanica)
 • eozinofilija (povećani broj jedne grupe leukocita)
 • trombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica)
 • granulocitopenija (smanjenje broja granulocita)
 • anemija (smanjenje broja eritrocita) se javlja prvenstveno u bolesnika koji razviju pseudomembranski kolitis)
 • neuromuskularna blokada
 • ozbiljni srčani poremećaji nakon brze intravenske injekcije (npr. pad krvnog tlaka i srčani zastoj).

Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba koje uzimaju Klimicin):

 • vrućica
 • multiformni eritem (kožni osip s crvenim, vlažnim, nepravilnim mrljama)
 • Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, svrbež, ljuštenje kože i upala kože praćena mjehurima
 • vaginalne infekcije (infekcije rodnice)

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10000 osoba koje uzimaju Klimicin):

 • anafilaktičke reakcije (ozbiljna reakcija preosjetljivosti)
 • anafilaktoidne reakcije
 • prolazni hepatitis s kolestatskom žuticom
 • poliartritis

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

 • gubitak teka (apetita)
 • vjetrovi, plinovi
 • ezofagitis (upala jednjaka) ili ezofagealni ulkus (čir na jednjaku)
 • upala oralne sluznice
 • akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (AGEP)
 • osip nalik ospicama, reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku mogu ću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati injekcije Klimicin

Lijek treba čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25° C.

Klimicin 300 mg/2 ml otopina za injekciju razrijeđ ena s navedenim infuzijskim otopinama do razine od 0,6 mg klindamicina/ml, u infuzijskoj je vrećici fizikalno-kemijski stabilna 24 sata pri temperaturi do 25° C.

Infuzijske otopine: 0,9 % otopina natrijevog klorida,5,0 % glukoza,5,0 % glukoza u 0,9 %,otopini natrijevog klorida,5,0 % glukoza u Ringerovoj otopini,5,0 % glukoza u 0,45 % otopini natrijevog klorida i 40 mEq kalijevog klorida 2,5 % glukoza u Ringerovom laktatu.

Lijek se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka valjanosti, označenog na pakiranju.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što injekcija Klimicin sadrži

Djelatna tvar

Djelatna tvar je klindamicin.

Svaka 2 ml otopine za injekciju ili infuziju (1 ampula) sadrži 300 mg klindamicina u obliku klindamicinfosfata.

Svaka 4 ml otopine za injekciju ili infuziju (1 bočica) sadrži 600 mg klindamicina u obliku klindamicinfosfata.

1 ml otopine za injekciju ili infuziju sadržava 150 mg klindamicina u obliku klindamicinfosfata.

Druge pomoćne tvari su:

benzilni alkohol; natrijev hidroksid (za reguliranje pH); voda za injekcije.

Kako Klimicin izgleda i sadržaj pakiranja

Otopina za injekciju ili infuziju.

Lijek je namijenjen za intramuskularnu i intravensku primjenu.

Bezbojna do blago žućkasta bistra otopina, gotovo bez vidljivih stranih čestica.

10 staklenih ampula s 300 mg/2 ml otopine za injekciju ili infuziju, u kutiji 10 staklenih bočica sa 600 mg/4 ml otopine za injekciju ili infuziju, u kutiji

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač lijeka

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: klindamicin otopina, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Klimicin otopina za injekciju/infuziju – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.