Ibutren kapsule (200 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije nakon 3 dana uzimanja lijeka ili nakon 4 dana liječenja boli u odraslih.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Ibutren i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ibutren
 3. Kako uzimati Ibutren
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ibutren
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ibutren i za što se koristi

Ibutren sadrži djelatnu tvar ibuprofen. Ibuprofen pripada skupini lijekova poznatih kao nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL, nesteroidni antiinflamatorni lijekovi). NSAIL omogućuju olakšanje simptoma mijenjanjem tjelesnog odgovora na bol i povišenu tjelesnu temperaturu.

Ibutren kapsule se koriste za kratkotrajno simptomatsko liječenje blage do umjerene boli, kao što je glavobolja, zubobolja i menstrualni bolovi, te vrućice i boli kod prehlade.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ibutren

Nemojte uzimati Ibutren

 • ste alergični na ibuprofen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (navedeni u dijelu 6)
 • ste imali alergijsku reakciju kao što je astma, poteškoće u disanju, oticanje lica, jezika ili grla,
 • koprivnjaču, curenje i svrbež nosa nakon primjene acetilsalicilatne kiseline ili drugih NSAIL-a,
 • imate (ili ste ranije imali dvije ili više epizoda) čira na želucu ili dvanaesniku ili krvarenje
 • ste ranije imali krvarenje ili perforacije (proboj stjenke) u želučano-crijevnom sustavu uslijed
 • primjene NSAIL-a
 • imate krvarenje u mozgu (cerebrovaskularno krvarenje) ili drugo aktivno krvarenje
 • patite od nerazjašnjenih poremećaja stvaranja krvi
 • imate tešku dehidraciju (nedostatak tjelesne tekućine zbog povraćanja, proljeva ili nedovoljnog
 • unosa tekućine)
 • imate teško zatajenje jetre, bubrega ili srca
 • ste u posljednjem tromjesečju trudnoće

Ibutren 200 mg kapsule se ne smiju dati djeci mlađoj od 6 godina (s tjelesnom težinom manjom od 20 kg).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete Ibutren:

 • ste nedavno imali veći operativni zahvat
 • imate ili ste ikada imali astmu ili alergijske bolesti jer Vam se može javiti nedostatak zraka
 • patite od sezonskog alergijskog rinitisa, nosnih polipa ili kroničnog opstruktivnog
 • poremećaja dišnog sustava, jer je povećan rizik od alergijskih reakcija. One se mogu očitovati
 • napadajima astme (tzv. analgetička astma), Quinckeovim edemom ili koprivnjačom
 • ste ikada imali čir u želučanocrijevnom sustavu (vidjeti takoĎer dio „Nemojte uzimati Ibutren“)
 • ste ikad bolovali od želučanocrijevnih bolesti (kao što je ulcerozni kolitis ili Crohnova bolest)
 • imate sistemski eritemski lupus ili miješanu bolest vezivnog tkiva (bolest koja zahvaća kožu,
 • zglobove i bubrege)
 • imate odreĎeni priroĎeni poremećaj stvaranja krvi (npr. akutna intermitentna porfirija)
 • imate poremećaj zgrušavanja krvi
 • uzimate druge NSAIL. Istodobno uzimanje s drugim NSAIL-om uključujući inhibitore
 • ciklooksigenaze-2 može povećati rizik od nuspojava (vidjeti ispod dio „Drugi lijekovi i Ibutren“), i
 • trebalo bi to izbjegavati.
 • imate vodene kozice (varičele) preporuča se izbjegavati uzimanje Ibutren kapsula
 • ste starije dobi.

Liječenje trebate započeti najmanjom mogućom dozom ako ste ranije imali čireve u želučanocrijevnom sustavu, ako ste starije dobi ili trebate uzimati niže doze acetilsalicilatne kiseline ili druge lijekove koji bi mogli povećati rizik od gastrointestinalnog krvarenja (vidjeti dio „Drugi lijekovi i Ibutren“). Vaš liječnik također može uvesti dodatno liječenje sa zaštitnim lijekovima za sluznicu želuca (npr. mizoprostol ili inhibitori protonske pumpe). Obratite se liječniku ukoliko, odmah nakon početka primjene ovog lijeka primijetite bilo kakve neuobičajene simptome vezane za trbuh, posebno znakove krvarenja poput povraćanja krvi ili pojave katranaste stolice (vidjeti također dio 4. „Moguće nuspojave“).

Bolesnici koji imaju problema s bubrezima ili jetrom trebaju se prvo posavjetovati s liječnikom prije uzimanja ibuprofena.

Protuupalni lijekovi/lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago povećanim rizikom od srčanog udara ili moždanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u visokim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja (vidjeti dio 3).

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ibutren ako:

 • imate srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu), ili ako ste imali srčani udar, ugradnju premosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u stopalima zbog
  uskih ili začepljenih arterija) ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući “mini moždani udar” ili prolazni ishemijski napadaj).
 • imate visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moždanog udara u obitelji, ili ako ste pušač.

Ako imate problema sa srcem, ako ste imali moždani udar ili mislite da biste mogli biti u opasnosti od ovih stanja (na primjer ako imate visoki krvni tlak, šećernu bolest ili visoki kolesterol ili ste pušač), trebate se o svom liječenju posavjetovati s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Vrlo rijetko su prijavljene potencijalno po život opasne kožne reakcije (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza) vezano uz primjenu ibuprofena. Najveći rizik pojave ovih simptoma u bolesnika je najčešće unutar prvog mjeseca liječenja. Odmah prestanite uzimati Ibutren i javite se liječniku ili ljekarniku ako se pojavi kožni osip, oštećenja na sluznicama ili bilo koji drugi znak alergijske reakcije (vidjeti dio 4).

Neželjeni učinci mogu se umanjiti primjenom najniže učinkovite doze kroz najkraće moguće vrijeme. U starijih osoba je veći rizik od nastanka nuspojava.

Općenito, redovita uporaba (nekoliko vrsta) analgetika (lijekova protiv boli) može dovesti do trajnih ozbiljnih problema s bubrezima. Rizik se može povećati uslijed tjelesnog napora povezanog s gubitkom soli i dehidracijom. Stoga to treba izbjegavati.

Dugotrajna primjena bilo kojeg lijeka protiv bolova u cilju ublažavanja glavobolje, može dovesti do njenog pogoršanja. Ako se takvo što primijeti ili posumnja, potrebno je posavjetovati se s liječnikom i prekinuti terapiju. U bolesnika koji imaju česte ili svakodnevne glavobolje, unatoč (ili zbog) redovite upotrebe lijekova protiv glavobolje, treba posumnjati na dijagnozu „glavobolje zbog prekomjerne upotrebe lijekova“.

NSAIL mogu prikriti simptome infekcije i vrućice.

Kod dugotrajne primjene Ibutrena, potrebno je redovito kontrolirati vrijednosti funkcije jetre, funkciju bubrega i krvnu sliku, ako je potrebno. Liječnik će Vas možda poslati na krvne pretrage tijekom liječenja.

Djeca i adolescenti

Postoji rizik od oštećenja bubrega u dehidrirane djece i adolescenata.

Ibutren 200 mg kapsule se ne smiju dati djeci mlađoj od 6 godina (s tjelesnom težinom manjom od 20 kg).

Drugi lijekovi i Ibutren

Što biste trebali izbjegavati kada uzimate ovaj lijek?

Neki lijekovi koji su antikoagulansi (lijekovi protiv zgrušavanja krvi, npr. acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin), neki lijekovi za snižavanje krvnog tlaka (ACE-inhibitori poput kaptoprila, blokatori beta-receptora, antagonisti angiotenzin-II receptora) pa i neki drugi lijekovi mogu promijeniti djelovanje Ibutrena ili Ibutren može promijeniti njihovo djelovanje. Stoga je uvijek potrebno potražiti savjet liječnika ili ljekarnika prije nego se ibuprofen počne uzimati istodobno s drugim lijekovima.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Pogotovo ih obavijestite ako uzimate:

 • acetilsalicilatnu kiselinu ili druge NSAIL (protuupalni lijekovi i analgetici): jer to može povećati
 • rizik od nastanka želučanocrijevnih čireva i krvarenja
 • digoksin (za liječenje zatajivanja srca): jer učinak digoksina može biti pojačan
 • glukokortikoidi (lijekovi koji sadrže kortizon ili kortizonu slične tvari): jer to može povećati rizik
 • od nastanka čireva i krvarenja u želučanocrijevnom sustavu
 • fenitoin (za liječenje epilepsije): jer učinak fenitoina može biti pojačan
 • selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (lijek za liječenje depresije): jer to može
 • povećati rizik od želučanocrijevnih krvarenja
 • litij (lijek za liječenje manično-depresivne bolesti i depresije): jer učinak litija može biti pojačan
 • probenecid i sulfinpirazon (lijek za liječenje gihta): jer mogu odgoditi izlučivanje ibuprofena
 • diuretici koji štede kalij: jer mogu dovesti do hiperkalijemije (visoka razina kalija u krvi)
 • metotreksat (lijek za liječenje karcinoma ili reumatizma): jer učinak metotreksata može biti pojačan
 • takrolimus i ciklosporin (lijekovi za potiskivanje imunih reakcija): jer se može pojaviti oštećenje bubrega
 • zidovudin (lijek za liječenje infekcije HIV-om/liječenje AIDS-a): jer primjena ibuprofena može
 • dovesti do povećanog rizika od krvarenja u zglobove ili krvarenja koja mogu dovesti do oticanja u
 • HIV pozitivnih bolesnika s hemofilijom
 • sulfonilureja (lijekovi protiv šećerne bolesti): moguće su interakcije
 • kinolonski antibiotici: jer rizik od pojave konvulzija može biti povećan
 • mifepriston (lijek koji se propisuje za medicinski prekid trudnoće): jer ibuprofen može smanjiti
 • učinak ovog lijeka
 • bisfosfonati (lijekovi koji se propisuju za liječenje osteoporoze): jer to može povećati rizik od
 • želučanocrijevnih čireva ili krvarenja
 • okspentifilin (pentoksifilin) (lijek koji se propisuje za povećanje protoka krvi u rukama i nogama): jer to može povećati rizik od želučanocrijevnih krvarenja
 • baklofen (lijek za opuštanje mišića): jer se može pojačati toksičnost baklofena

Ibutren s alkoholom

Izbjegavajte konzumiranje alkohola za vrijeme uzimanja Ibutren kapsula jer to može pojačati moguće nuspojave.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nemojte uzimati Ibutren ako ste u zadnjem tromjesečju trudnoće. Ako ste u prvih 6 mjeseci trudnoće, dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete zatražite savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika prije nego uzmete ovaj lijek.

Ibuprofen može dospjeti u vrlo malim koncentracijama u majčino mlijeko, ali može se uzimati tijekom dojenja ako se uzima u preporučenim dozama i što je kraće moguće. Sigurnost nakon dugotrajne primjene nije utvrđena.

Ibutren kapsule pripadaju skupini lijekova koji mogu negativno djelovati na plodnost žena. Ovaj učinak se povlači nakon prestanka uzimanja lijeka. Malo je vjerojatno da će Ibutren kapsule, ako se povremeno uzimaju, utjecati na mogućnost da zatrudnite. Međutim, ako pokušavate zatrudnjeti, a imate poteškoća obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri kratkotrajnoj primjeni i preporučenim dozama, ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ako iskusite nuspojave poput umora, omaglice, omamljenosti i poremećaja vida, nemojte upravljati vozilima ni raditi sa strojevima. Konzumiranje alkohola povećava rizik od nuspojava.

Ibutren sadrži sorbitol

Ovaj lijek sadrži 38,9 mg sorbitola u svakoj kapsuli.

3. Kako uzimati Ibutren

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ovaj lijek je namijenjen samo za kratkotrajno liječenje. Morate primijeniti najnižu učinkovitu dozu kroz najkraće moguće vrijeme potrebno za ublažavanje Vaših simptoma.

Odrasli i adolescenti iznad 40 kg tjelesne težine (12 godina i stariji)
Preporučena doza je 200 mg do 400 mg (1 do 2 kapsule) do 3 puta dnevno, ako je potrebno. Napravite razmak od najmanje 4 sata između dvije doze od 200 mg (1 kapsula) i najmanje 6 sati između dvije doze od 400 mg (2 kapsule). Nemojte uzeti više od 6 kapsula ibuprofena (1200 mg) tijekom 24 sata.

Ako je u odraslih ovaj lijek potreban duže od 3 dana za liječenje vrućice ili dulje od 4 dana za liječenje boli, odnosno ako se simptomi pogoršaju, treba se posavjetovati s liječnikom.

Primjena u djece starije od 6 godina (20 kg – 40 kg tjelesne težine)
Preporučena dnevna doza je 20 – 30 mg/kg tjelesne težine podijeljena u 3 do 4 pojedinačne doze koju treba davati prema priloženoj tablici. Pričekajte najmanje 6 do 8 sati između dviju doza.

Tjelesna težina (20 kg – 29 kg):

Pojedinačna doza: 1 kapsula od 200 mg (odgovara 200 mg ibuprofena)

Maksimalna dnevna doza: 3 kapsule od 200 mg (odgovaraju 600 mg ibuprofena)

Tjelesna težina (30 kg – 39 kg):

Pojedinačna doza: 1 kapsula od 200 mg (odgovara 200 mg ibuprofena)

Maksimalna dnevna doza: 4 kapsule od 200 mg (odgovaraju 800 mg ibuprofena)

Ako je u djece i adolescenata ovaj lijek potreban duže od 3 dana, odnosno ako se simptomi pogoršaju, treba se posavjetovati s liječnikom.

Primjena u djece mlađe od 6 godina (ispod 20 kg tjelesne težine)

Nemojte davati Ibutren 200 mg djeci mlađoj od 6 godina (lakšoj od 20 kg tjelesne težine).

Način primjene

Ibutren kapsule se moraju progutati cijele s mnogo vode. Nemojte žvakati kapsule.

Bolesnici s osjetljivim želucem trebaju uzimati kapsule tijekom obroka. Uzimanje kapsule nakon obroka može odgoditi početak ublažavanja boli ili temperature. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili uzimati doze češće od preporučenog.

Ako uzmete više lijeka Ibutren nego što ste trebali

Ako ste uzeli više X nego što ste trebali, ili ako su djeca slučajno uzela lijek, obratite se liječniku ili najbližoj bolnici kako biste dobili mišljenje o riziku i savjet o postupku koji će se poduzeti.

Simptomi mogu uključivati mučninu, bol u trbuhu, povraćanje (prošarano krvlju), glavobolju, zujanje u ušima, smetenost i nekontroliran pokret oka. Pri visokim dozama zabilježeni su omamljenost, bol u prsnom košu, osjećaj lupanja srca, gubitak svijesti, konvulzije (uglavnom u djece), slabost i omaglica, krv u mokraći, osjećaj hladnoće po tijelu i problemi s disanjem.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Ibutren

Samo pratite prethodno navedene upute o uzimanju lijeka i nemojte uzeti više nego je navedeno. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave se mogu smanjiti na najmanju mjeru uzimanjem najniže doze kroz najkraće moguće vrijeme potrebno za ublažavanje simptoma. U starijih osoba koje uzimaju ovaj lijek povećan je rizik od razvoja problema povezanih s nuspojavama.

Lijekovi poput Ibutren kapsula mogu biti povezani s blago povećanim rizikom od srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara.

Neke od niže navedenih nuspojava se javljaju rjeđe kada je maksimalna dnevna doza 1200 mg u odnosu na dugotrajnu primjenu visokih doza lijeka kod reumatskih bolesnika.

Ako mislite da imate bilo koju od niže navedenih nuspojava ili simptoma, prestanite uzimati ovaj lijek i smjesta zatražite medicinsku pomoć:

 • čirevi u želucu i crijevima, ponekad s krvarenjima i perforacijama, povraćanjem krvi ili katranastom stolicom (često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika)
 • bolest bubrega s pojavom krvi u mokraći koja može biti povezana sa zatajenjem bubrega (manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika)
 • teške alergijske reakcije (vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika) kao što su:
  • poteškoće u disanju ili neobjašnjivo piskanje
  • omaglica ili ubrzani otkucaji srca
  • pad krvnog tlaka koji može dovesti do šoka
  • oticanje lica, jezika ili grla
 • potencijalno po život opasni osip kože sa stvaranjem mjehura i krvarenjem u usnicama, očima, ustima, nosu i spolovilu (Stevens Johnsonov sindrom) ili ozbiljne kožne reakcije koje počinju kao bolna crvena područja, zatim prelaze u velike mjehure na koži i završavaju s ljuštenjem slojeva kože. To je popraćeno vrućicom i zimicom, boli u mišićima i općim lošim osjećanjem (toksična epidermalna nekroliza) (vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • može se pojaviti teška kožna reakcija poznata kao sindrom DRESS. Simptomi DRESS-a uključuju: osip kože, vrućicu, oticanje limfnih čvorova i povećanje razine eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica) (učestalost nepoznata: učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)
 • teške promjene na koži koje mogu zahvatiti usta i druge dijelove tijela sa simptomima koji uključuju: crvene, točkaste promjene često sa svrbežom, slične ospicama, koje počinju na udovima i ponekad na licu i ostatku tijela. Te točkaste promjene mogu prijeći u mjehure ili napredovati u smislu uzdignutih crvenih promjena svjetlijeg središta. Zahvaćeni ovim promjenama mogu imati vrućicu, grlobolju, glavobolju, i/ili proljev (vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000
  bolesnika)
 • jako perutanje ili ljuštenje kože (vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • upala gušterače s jakim bolom u gornjem dijelu trbuha, često s mučninom i povraćanjem (vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • mučnina, povraćanje, gubitak apetita, opće loše osjećanje, vrućica, svrbež, žuta boja kože i očiju, svijetla boja stolice, tamno obojena mokraća, što mogu biti znakovi upale i zatajenja jetre (vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • bolesti srca s nedostatkom zraka i oticanjem stopala ili nogu zbog nakupljanja tekućine (srčano zatajenje) (vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • aseptični meningitis (upala ovojnica mozga ili kralježnične moždine sa simptomima vrućice, mučninom, povraćanjem, glavoboljom, ukočenim vratom i izrazitom osjetljivošću na jako svjetlo, pomućenjem mentalnog stanja zbog čega osoba nije u potpunom kontaktu s okolinom) (vrlo
  rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • srčani udar (infarkt miokarda, vrlo rijetko: može se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika) ili moždani udar (nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)
 • teško oštećenje bubrega (papilarna nekroza), posebice kod dugotrajne primjene (rijetko: mogu se javiti u 1 na 1000 bolesnika)
 • pogoršanje upala povezanih s infekcijom (npr. razvoj tzv. bolesti koja jede meso, tj. teške bakterijske infekcije mekog tkiva), osobito ako se uzimaju i drugi NSAIL (vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)
 • problemi sa stvaranjem krvnih stanica – prvi znakovi su vrućica, grlobolja, površinski čirevi u ustima, simptomi slični gripi, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa i kože (vrlo rijetko: mogu se
  javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika).

Prestanite uzimati ovaj lijek i javite se liječniku, ako zamijetite:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika):

 • lošu probavu ili žgaravicu
 • bolove u abdomenu (bolovi u trbuhu) ili neuobičajena zbivanja s trbuhom.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • poremećaji vida.

Ukoliko se jave neke od sljedećih nuspojava, javite se liječniku:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika):

 • mučnina, vjetrovi, proljev, zatvor, povraćanje.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • glavobolja, pospanost, omaglica, osjećaj vrtnje, umor, uznemirenost, nemogućnost spavanja, razdražljivost
 • čirevi želuca i crijeva, povremeno s krvarenjem i perforacijom; okultnim (nevidljivim) gubitkom krvi koji može prouzročiti stanja u kojima je smanjen broj crvenih krvnih stanica (simptomi uključuju: umor, glavobolju, nedostatak zraka pri vježbanju, omaglicu i bljedoću), crna katranasta stolica, povraćanje krvi, čirevi u ustima i mjehurići, upala debelog crijeva (simptomi uključuju proljev, obično s krvlju i sluzi, bol u trbuhu, vrućicu), pogoršanje upalne bolesti crijeva, upala stjenke crijeva.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • koprivnjača, svrbež, neuobičajeno krvarenje ili modrice ispod kože, kožni osip, napadaji astme (ponekad sa sniženim krvnim tlakom)
 • curenje ili začepljenost nosa, kihanje, pritisak u licu ili bol, poteškoće u disanju
 • upale u trbuhu (simptomi uključuju bol, mučninu, povraćanje, povraćanje krvi, pojavu krvi u stolici)
 • pojačana osjetljivost kože na sunce
 • oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla što može uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju, ponekad s povišenjem krvnog tlaka
 • nakupljanje tekućine u tkivima, osobito u bolesnika s visokim krvnim tlakom ili bubrežnim problemima.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika)

 • bolest koja zahvaća kožu, zglobove i bubrege (sistemski eritemski lupus)
 • depresija, smetenost, halucinacije, mentalna bolest s čudnim ili uznemirujućim mislima ili raspoloženjima.
 • zujanje, šištanje, zviždanje, zvonjava ili drugi stalno prisutni šumovi u ušima
 • porast ureje u krvi, povišeni jetreni enzimi (transaminaze i alkalna fosfataza) u serumu, snižene
 • vrijednosti hemoglobina i hematokrita, inhibicija agregacije trombocita, produženo vrijeme krvarenja, snižena vrijednost kalcija u serumu, povišene vrijednosti mokraćne kiseline u serumu, sve vidljivo u pretragama krvi
 • gubitak vida.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika):

 • brzi ili nepravilni otkucaji srca (palpitacije)
 • nakupljanje tekućine u tjelesnim tkivima
 • visoki krvni tlak
 • upala jednjaka, suženje crijeva
 • bolesti jetre, oštećenje jetre (osobito pri dugotrajnom uzimanju lijeka), zatajenje jetre, žuta boja
 • kože i/ili očiju, zvana još i žutica
 • neuobičajeno prorjeĎenje ili gubitak kose
 • teške kožne infekcije s komplikacijama na mekim tkivima mogu se javiti ako imate vodene kozice
 • poremećaji menstrualnog ciklusa
 • nakupljanje tekućine u plućima, simptomi uključuju nedostatak zraka, što može biti vrlo teško i obično se pogoršava u ležećem položaju.

5. Kako čuvati Ibutren

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ibutren sadrži

 • Djelatna tvar je ibuprofen.

Svaka kapsula sadržava 200 mg ibuprofena.

Drugi sastojci su:

 • makrogol 400 (E1521), tekući sorbitol (E420), sorbitanoleat (E494), kalijev hidroksid (E525);
 • Ovojnica kapsule: želatina (E441), makrogol 400 (E1521), tekući sorbitol (E420), trigliceridi srednje duljine lanca;
 • Oznaka na kapsuli: šelak glazura; amonijak, koncentrirana otopina; crni željezov oksid, propilenglikol

Kako Ibutren izgleda i sadržaj pakiranja

Prozirne, ovalne, meke želatinske kapsule koje sadrže bezbojnu do svijetložutu bistru viskoznu tekućinu, s crnom utisnutom oznakom „200“ na ovojnici kapsule.

Dimenzije: 15 mm x 8 mm.

Ibutren je dostupan u blister pakiranjima od 10, 12, 20, 24 i 30 kapsula.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem, Nizozemska
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2018.

Članak objavljen:

Saznajte više o glavobolji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu