Glurenorm tablete (30mg) – Uputa o lijeku

Prije početka primjene lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda će biti potrebno ponovno ju pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Ovaj lijek je propisan isključivo Vama.
 • Nemojte ga davati drugim osobama jer im može štetiti, čak i ako imaju simptome istovjetne Vašima.
 • Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute o lijeku:

 1. Što je Glurenorm i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Glurenorm
 3. Kako uzimati Glurenorm
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Glurenorm
 6. Dodatne informacije

1. Što je Glurenorm i za što se koristi

Glurenorm 30 mg tablete se primjenjuju u liječenju šećerne bolesti (dijabetesa). One potiču stanice za proizvodnju inzulina na izlučivanje tjelesnog inzulina.

Glurenorm 30 mg tablete se primjenjuju u liječenju šećerne bolesti kada nije nužno koristiti inzulin (dijabetes melitus tipa 2 “dijabetes odraslih”), kada dijetetske mjere nisu dostatne za uspostavljenje normalne izmjene tvari.

2. Prije nego počnete uzimati Glurenorm

Nemojte uzimati GLURENORM:

 • ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na glikvidon ili derivate sulfonilureje i sulfonamide kao i na neki od ostalih sastojaka Glurenorm 30 mg tablete ukoliko uzimate inzulin (kod dijabetes melitusa tipa 1)
 • ukoliko se kod Vas javljaju značajne promjene metabolizma s poremećajima stanja svijesti ili s tendencijom zakiseljenja krvi
 • ukoliko patite od teških oštećenja funkcije jetre ili od akutne intermitentne (hepatičke) porifirije (nasljedni poremećaj stvaranja hema – sastavnog dijela krvi u jetri)
 • ukoliko Vam je uklonjena gušterača
 • ukoliko patite od teških infekcija
 • prije operativnog zahvata
 • ukoliko ste trudni ili dojite
 • ukoliko patite od rijetke nasljedne bolesti metabolizma koja dovodi do nepodnošljivosti neke od pomoćnih tvari lijeka (vidi poglavlje “Važne informacije o određenim pomoćnim tvarima Glurenorma”)

Budite posebno oprezni s GLURENORMom:

Obavijestite liječnika ako bolujete ili ste bolovali od medicinskih stanja ili simptoma, osobito od sljedećeg:

 • teške bolesti bubrega (u tom slučaju potreban je pojačani liječnički nadzor. Ukoliko se tijekom terapije Glurenormom 30 mg tabletama ne osjećate dobro, pojave se znakovi premale količine šećera u krvi, temperatura, osip, mučnina ili druga neuobičajena stanja, potrebno je odmah obavijestiti liječnika
 • ukoliko patite od manjka glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (rijetke genetske bolesti), molimo posavjetujte se s liječnikom prije početka terapije Glurenorm 30 mg –tabletama
 • ukoliko se liječenje započinje Glurenorm 30 mg tabletama, odnosno ukoliko se nastavlja Glurenorm 30 mg tabletama (ovo je potrebno provesti postupnim povećanjem doze koju određuje liječnik)
 • ukoliko primjetite znakove alergijske reakcije ili znakove preosjetljivosti (znakovi hipoglikemije, temperatura, osip, mučnina) odmah se javite liječniku
 • ukoliko se izlažete velikim tjelesnim naporima (izlaganje tijela prekomjernim naporima može dodatno intenzivirati smanjenje šećera u krvi)

Liječenje dijabetesa ovim lijekom zahtjeva redovitu liječničku kontrolu.

Morate pripaziti na redovito uzimanje obroka i točno se držati propisane prehrane (vidi poglavlje “Uzimanje Glurenorma s hranom i pićem”).

Uzimanje drugih lijekova

Molimo, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o drugim lijekovima koje primjenjujete, odnosno lijekovima koje koje ste nedavno uzimali, čak iako se radi o lijekovima koji su dostupni bez recepta.

Lijekovi koji pojačavaju djelovanje Glurenorma

 • pojedini lijekovi protiv bolova (nesteroidni antireumatici kao npr. aspirin)
 • pojedini lijekovi za liječenje depresije (MAO inhibitori)
 • pojedini lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka (ACE inhibitori)
 • klofibrat (lijek za smanjenje masnoće u krvi)
 • pojedini lijekovi protiv reume i raka, kao npr. citostatici (ciklofosfamid i derivati: ifosfamid, trofosfamid)
 • pojedini lijekovi protiv infekcija (antibiotici iz skupine tetraciklina i sulfonamida kao i drugi antibiotici koji inhibiraju eliminaciju)
 • drugi lijekovi za liječenje šećerne bolesti (oralni antidijabetici), kao i inzulin.

Lijekovi kod kojih je moguće pojačanje i produljenje djelovanje Glurenorma

 • Određeni lijekovi za liječenje viskog krvnog tlaka (ß-blokatori i drugi simpatikolitici, uključujući klonidin), rezerpin kao i gvanetidin.

Simptomi smanjene količine šećera u krvi mogu ostati prikriveni zbor primjene nekih od ovih lijekova!

Lijekovi koji smanjuju djelovanje Glurenorma

 • Protuupalni lijekovi iz skupine glukokortikoida
 • kontracepcijska sredstva (steroidni kontraceptivi)
 • pojedini lijekovi protiv astme (simpatikomimetici)
 • hormoni štitnjače
 • diuretici iz skupine tijazidnih diuretika i diuretici Henelove petlje, fenotiazin, glukagon, diazoksid i nikotinska kiselina.

Lijekovi koji mogu smanjiti djelovanje Glurenorma aktivacijom jetrenih enzima

 • Sredstva za spavanje iz skupine barbiturata, rifampicin i fenitoin.

Uz pojedine lijekove protiv prekomjernog lučenja želučane kiseline (antagonisti H2-receptora [cimetidin i ranitidin]) i alkohol zabilježeni su i smanjenje i pojačanje djelovanje Glurenorm 30 mg tableta.

Istovremeno uzimanje s alkoholom umanjuje podnošljivost alkohola (tj. brže se osjeća djelovanje alkohola) te pogoršava metabolizam. Uporaba laksativa kroz dulji period ili u povišenim dozama također dovodi do pogoršanja metabolizma.

Uzimanje Glurenom-a s hranom i pićem

Glurenorm 30 mg tablete se uzimaju na početku obroka, s malo tekućine.

Potrebno je paziti na redovito uzimanje dnevnih obroka, jer u protivnom može doći do prekomjernog smanjenja šećera u krvi, što može utjecati na sposobnost koncentracije.

Ukoliko dođe do stanja smanjene količine šećera u krvi (stanje hipoglikemije), ovaj se problem najčešće može riješiti uzimanjem kockice šećera, nečeg slatkog ili pića koje sadrži šećer.

Stoga biste uvijek nadohvat ruke trebali imati šećer u kocki. U ovakvim slučajevima, nije pogodno uzeti umjetno sladilo. Ukoliko usprkos uzimanju šećera, stanje hipoglikemije i dalje perzistira, odmah potražite liječnika.

Molimo da se točno pridržavate propisane prehrane.

Antidijabetici niti u jednom slučaju nisu zamjena za redovitu prehranu, jer se njome, u prvom redu, postiže smanjenje ili prevencija prekomjerne težine te smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti vezanih uz prekomjernu težinu.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja svakog lijeka.

Glurenorm 30 mg tablete ne smiju se primjenjivati u trudnoći ili za tijekom dojenja. Ukoliko planirate imati djecu ili tijekom terapije Glurenorm 30 mg tabletama dođe do trudnoće, treba prekinuti primjenu i odmah se obratiti liječniku.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Glurenorm 30 tablete mogu i pri propisanom doziranju imati značajan utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Potrebo je poduzeti mjere opreza kako ne bi došlo do hipoglikemije.

Osobe koje ne znaju prepoznati znakove hipoglikemije ili pak češće doživljavaju hipoglikemijske epizode, ne bi trebale upravljati vozilima.

Važne informacije o određenim pomoćnim tvarima Glurenorma

Ukoliko je liječnik konstatirao da patite od nepodnošljivosti nekih vrsta šećera, posavjetujte se s liječnikom prije nego što počnete uzimati Glurenorm 30 mg tablete.

Glurenorm 30 mg tablete u preporučenoj maksimalnoj dnevnoj dozi (4 tablete) sadrže 538 mg laktoze (mliječnog šećera).

Ukoliko patite od rijetke nasljedne bolesti metabolizma (nepodnošljivost galaktoze, nedostatak Lapp laktaze ili malapsorpcija glukoza-galaktoze) ne smijete primjenjivati ovaj lijek. 1 tableta sadrži 0,1346 g ugljikohidrata, što odgovara 0,0011 jedinica kruha (org. Broteinheiten [BE])

3. Kako uzimati Glurenorm

Glurenorm 30 mg tablete uzimajte uvjek točno prema uputi liječnika. Molimo posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom, ukoliko niste sigurni kako uzimati lijek.

Početna terapija

Terapiju Glurenormom liječnik će započeti propisivanjem doze od ½ tablete (15 mg) uz doručak. Ako se to pokaže nedovoljnim, doza se postepeno povećava prema uputama liječnika.

Treba uzeti u obzir da dnevne doze koje prelaze 4 tablete (120 mg) u pravilu ne poboljšavaju izmjenu tvari.

Dnevne doze do 2 tablete (60 mg) uzimaju se odjednom, po mogućnosti uz prvi obrok u danu.

Ukoliko liječnik smatra da su potrebne više dnevne doze, podijelit će doze da se uzmu 2 ili 3 puta dnevno na početku pojednih obroka, jer se time postiže ujednačenija izmjena tvari.

U ovom slučaju najviša doza se uzima uz prvi obrok u danu.

Prelazak s drugih istovrsnih antidijabetika

Liječnik će odrediti potrebnu dozu prema trenutnom stanju vašeg metabolizma. Prijelaz se općenito počinje sa ½ tablete Glurenorma.

Kod prelaska s drugog antidijabetika potrebno je uzeti u obzir da je djelovanje 1 tablete Glurenorma (30 mg) jednako djelotvorno kao 1000 mg tolbutamida.

Posebne skupine bolesnika

Bolesnici s ograničenom funkcijom jetre ili bubrega

Ukoliko patite od ograničene funkcije jetre ili bubrega, liječnik će početi terapiju s najnižom dozom uz provođenje redovite kontrole razine šećera u krvi.

Ukoliko patite od teškog oštećenja funkcije jetre, ne smijete uzimati Glurenorm (vidi poglavlje “Nemojte uzimati GLURENORM”)

Djeca i mlade osobe

Glurenorm se ne preporuča u liječenju djece i mladih.

Ako uzmete više Glurenorm-a nego što ste trebali

U slučaju prekoračenja propisane doze, može doći do smanjenja razine šećera u krvi, što može utjecati na sposobnost koncentracije.

Ukoliko dođe do stanja smanjene količine šećera u krvi (stanje hipoglikemije), ovaj se problem najčešće može riješiti uzimanjem kockice šećera, nečeg slatkog ili pića koje sadrži šećer.

Stoga biste uvijek nadohvat ruke trebali imati šećer u kocki. U ovakvim slučajevima nije pogodno uzeti umjetno sladilo.

Ukoliko, usprkos uzimanju šećera, stanje hipoglikemije i dalje perzistira, odmah se javite liječniku.

Znaci hipoglikemije mogu biti: nesvjestica, ubrzani puls, vlažna koža, nemir i pojačani refleksi.

Ako ste zaboravili uzeti Glurenorm

U liječenju šećerne bolesti važno je uzimati redovito i obroke i lijek. Ukoliko ste zaboravili pravovremeno uzeti lijek, nastavite uzimanje lijeka u propisanoj dozi pri sljedećem obroku. Nemojte uzimati dvostruku dozu, ukoliko ste prethodnu zaboravili uzeti.

Ako prestanete uzimati Glurenorm

Šećerna bolest zahtjeva trajno liječenje. Ne prekidajte uzimanje GLURENORMa bez prethodnog razgovora s liječnikom, odnosno terapiju ne smijete uopće prekinuti jer se u tom slučaju može doći do teških promjena metabolizma, s posljedicama opasnima po život.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom GLURENORMa obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Glurenorm 30 mg tablete može izazvati nuspojave koje se ne moraju nužno javiti kod svih osoba.

Tijekom terapije Glurenorm 30 mg tabletama, uz pridržavanje liječnič kih uputa, kod otprilike 1% bolesnika dolazi do pojave smanjenja šećera u krvi, koje u pravilu nisu teška pojava.

Može doći do slijedećih nuspojava:

Često su primjećene:

 • pojave smanjenja šećera u krvi
 • nepodnošljivost želučano-crijevnog trakta (mučnina, povraćanje, zatvor, proljev, gubitak apetita).
 • Povremeno se javljaju alergijske reakcije kože (svrbež, upala kože [ekcem], glavobolja, vrtoglavica i smetnje vida (smetnje prilagodbe očiju na različite udaljenosti).

Rijetko je zabilježena trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica).

Zabilježeni su i pojedinačni slučajevi:

 • leukopenije (smanjenje broja krvnih zrnaca)
 • agranulocitoze (uništenje određenih bijelih krvnih stanica u perifernoj krv)
 • intraheptička kolestaza (određeni oblik prestanka prolaska žuči)
 • urtikarije te Stevens-Johnsonov sindrom (upala u ustima, nosu, spolnim organima i anusu).
 • Opisani su i slučajevi povećanja tjelesne težine.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ukoliko primjetite da imate neku od navedenih nuspojava ili primjetite nuspojave koje nisu navedene u ovoj Uputi o lijeku.

5. Kako čuvati Glurenorm

Glurenorm morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Čuvati u orginalnom pakovanju radi zaštite tableta od svjetlosti.

GLURENORM se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i foliji blistera.

6. Dodatne informacije

Što Glurenorm sadrži

Djelatna tvar je 30 mg glikvidona.

Pomoćne tvari:

 • laktoza hidrat, kukuruzni škrob (sušeni), kukuruzni škrob (topivi), magnezijev stearat

Kako Glurenorm izgleda i sadržaj pakiranja

GLURENORM 30 mg tablete su bijele, plosnate, okruglog oblika, urezane s obje strane te imaju izbočenu oznaku (s jedne strane kod 57C, a s druge strane simbol tvrtke Boehringer Ingelheim).

Tablete se mogu podijeliti na jednake polovice.

60 tableta (6 x 10) u PVC/PVDC/Al blister pakiranju

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Radnička cesta 40-5 10 000 Zagreb

Ime i adresa proizvođača lijeka

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Paianias Markopoulou 124 00 Koropi, Atena Grčka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni

Članak uređen:

Saznajte više o dijabetesu u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Glurenorm tablete (30mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.