Efient (5mg) – Uputa o lijeku

Efient 5 mg filmom obložene tablete

Efient 10 mg filmom obložene tablete

Prasugrel

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Efient i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Efient
 3. Kako uzimati Efient
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Efient
 6. Dodatne informacije

1. Što je Efient i za što se koristi

Efient pripada skupini lijekova koji se nazivaju antitrombocitni lijekovi. Trombociti (krvne pločice) su vrlo male stanice koje cirkuliraju u krvi. Kod oštećenja krvne žile, na primjer ako se porežete, trombociti se nakupljaju i pomažu pri stvaranju krvnog ugruška (tromba). Zato su trombociti bitni za zaustavljanje krvarenja. Ako ugrušak nastane unutar otvrdnute krvne žile kao što je arterija, može biti vrlo opasan jer može dovesti do prestanka snabdijevanja krvlju što uzrokuje srčani udar (infarkt miokarda), moždani udar ili smrt. Ugrušci u arterijama koje snabdijevaju srce krvlju mogu također smanjiti prokrvljenost, uzrokujući nestabilnu anginu (jaka bol u prsnom košu).

Efient sprječava nakupljanje trombocita te tako smanjuje vjerojatnost nastanka krvnog ugruška.

Efient Vam je propisan jer ste već imali srčani udar ili nestabilnu anginu, te ste bili podvrgnuti postupku kojim se otvaraju začepljene srčane arterije. Možda Vam je također postavljen jedan ili više stentova koji osiguravaju prohodnost začepljenih ili suženih arterija koje snabdijevaju srce krvlju. Efient smanjuje mogućnost ponovnog nastanka srčanog udara, moždanog udara ili smrti kao posljedice ovih atero-trombotskih događaja. Vaš liječnik će Vam također propisati i acetilsalicilnu kiselinu kao drugi antitrombocitni lijek.

2. Prije nego počnete uzimati efiant

Nemojte uzimati Efient

 • Ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar (prasugrel) ili bilo koji drugi sastojak Efienta. Alergijska reakcija se može manifestirati kao osip, svrbež, oticanje lica, usana ili nedostatak zraka. Ako se to dogodi odmah obavijestite svog liječnika.
 • Ako bolujete od bolesti koja trenutno izaziva krvarenje, kao što je npr. krvarenje iz želuca ili crijeva.
 • Ako ste ikad preboljeli moždani udar ili imali tranzitornu ishemijsku ataku (TIA).
 • Ako bolujete od teške bolesti jetre.

Budite oprezni s Efientom

Obratite se svom liječniku prije nego uzimete Efient ako se bilo što od navedenog u daljnjem tekstu odnosi na Vas:

 • Ako imate povećan rizik krvarenja, kao na primjer:
 • dob od 75 godina ili više. Liječnik Vam mora propisati dnevnu dozu od 5 mg zato što je rizik nastanka krvarenja veći kod bolesnika starijih od 75 godina
 • nedavno nastale ozbiljne ozljede
 • nedavne operacije (uključujući i neke stomatološke zahvate)
 • nedavno ili opetovano krvarenje iz želuca ili crijeva (npr. čir želuca ili polipi debelog crijeva)
 • tjelesna težina manja od 60 kg. Liječnik Vam mora propisati dnevnu dozu od 5 mg Efienta ako imate manje od 60 kg.
 • bubrežna bolest ili umjerene jetrene tegobe
 • uzimanje određenih vrsta lijekova (vidjeti „Uzimanje drugih lijekova“ dalje u tekstu)
 • planirana operacija (uključujući i neke stomatološke zahvate) u narednih 7 dana. Vaš liječnik može zatražiti da privremeno prestanete uzimati Efient zbog povećanog rizika krvarenja.
 • Ako ste imali alergijske reakcije (preosjetljivost) na klopidogrel ili bilo koji drugi antitrombocitni lijek molimo recite to svom liječniku prije početka liječenja Efientom. Ako počnete uzimati Efient i osjetite alergijsku reakciju, koja se može manifestirati kao osip, svrbež, oticanje lica, oticanje usnica ili nedostatak zraka, morate se odmah obratit svom liječniku.

Dok uzimate Efient:

Morate odmah reći svom liječniku ako Vam se razvije medicinsko stanje zvano trombotička trombocitopenijska purpura (TTP) koja uključuje vrućicu i nastajanje potkožnih modrica koje se mogu pojaviti kao okrugle, crvene točkice veličine vrška pribadače, sa ili bez neobjašnjivog ekstremnog umora, smetenosti, žutila koža ili očiju (žutica) (vidjeti odjeljak 4 „ Nuspojave“).

Uzimanje drugih lijekova s Efientom

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, dodatke prehrani ili biljne lijekove. Posebno je važno da obavijestite svoga liječnika ako ste liječeni klopidogrelom (antitrombocitni lijek), varfarinom (antikoagulans) ili nesteroidnim protuupalnim lijekom protiv boli i vrućice (poput ibuprofena, naproksena, etorikoksiba, itd.). Primijenjeni u kombinaciji s Efientom ovi lijekovi mogu povećati rizik krvarenja.

Za vrijeme liječenja Efientom druge lijekove smijete uzimati samo uz odobrenje Vašeg liječnika.

Uzimanje hrane i pića s Efientom

Efient možete uzimati neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svoga liječnika ukoliko zatrudnite ili pokušavate ostati trudni za vrijeme uzimanja Efienta. Efient smijete uzimati samo nakon što ste sa svojim liječnikom razgovarali o očekivanoj koristi i mogućim rizicima za Vaše nerođeno dijete.

Ako dojite upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena istraživanja o utjecaju primjene Efienta na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Nije vjerojatno da bi Effient mogao imati utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Važna upozorenja o nekim sastojcima Efienta

Efient sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik ikad rekao da ne podnosite pojedine vrste šećera, posavjetujte se s Vašim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Efient

Uvijek uzmite Efient točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik će odrediti koliko tableta Efienta trebate uzimati. Uobičajena doza Efienta je 10 mg na dan. Liječenje će započeti jednokratnom dozom od 60 mg.

Ako težite manje od 60 kg ili ako ste stariji od 75 godina dnevna doza Efienta je 5 mg.

Vaš liječnik će Vam također odrediti da uzimate acetilsalicilnu kiselinu, i pritom će Vam reći točno koju dozu trebate uzimati (obično između 75 mg i 325 mg dnevno).

Efient možete uzimati neovisno o obroku. Uzimajte lijek svaki dan u približno isto vrijeme. Nemojte lomiti niti drobiti tablete.

Važno je da obavijestite svog liječnika, stomatologa ili ljekarnika da uzimate Efient. Efient se ne smije primjenjivati kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako uzmete više Efienta nego što ste trebali

Odmah se javite svom liječniku ili u bolnicu jer postoji rizik jakog krvarenja. Liječniku morate pokazati svoje pakovanje Efienta.

Ako ste zaboravili uzeti Efient.

Ako ste propustili predviđenu dnevnu dozu, uzmite Efient kad se sjetite. Ako niste uzeli Efient tijekom cijelog dana, samo nastavite s uobičajenom dozom sljedeći dan. Nemojte uzeti dvije doze u jednom danu. Kod pakovanja od 14, 28, 56, 84 i 98 tableta, možete na kalendaru otisnutom na blisteru provjeriti koji dan ste uzeli prethodnu tabletu Efienta.

Ako prestanete uzimati Efient

Nemojte prekinuti uzimanje Efienta bez konzultacije s Vašim liječnikom. Vrlo je važno razgovarati s liječnikom prije prestanka uzimanja Efienta jer se i rizici i korist temelje na njegovoj redovitoj primjeni.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi Efient može izazvati nuspojave.

Ako primijetite bilo što od sljedećeg odmah se javite svom liječniku:

 • iznenadnu utrnulost ili slabost ruke, noge ili lica, osobito ako je zahvaćena samo jedna strana tijela.
 • iznenadnu smetenost, poteškoće pri govoru ili razumijevanju drugih
 • iznenadne poteškoće pri hodanju ili gubitak ravnoteže ili koordinacije
 • iznenadnu omaglicu ili iznenadnu tešku glavobolju bez jasnog uzroka.

Sve gore navedeno može biti znak moždanog udara. Moždani udar je manje česta nuspojava Efienta kod bolesnika koji nikad ranije nisu preboljeli moždani udar ili tranzitornu ishemijsku ataku (TIA).

Također se odmah javite svom liječniku ako primijetite nešto od slijedećeg:

 • vrućicu ili nastajanje potkožnih modrica koje se mogu pojaviti kao okrugle crvene točkice veličine vrška pribadače, sa ili bez neobjašnjivog ekstremnog umora, smetenosti, žutila kože ili očiju (žutica). (vidjeti odjeljak 4 „Prije nego počnete uzimati effient“)
 • osip, svrbež ili oticanje lica i usnica/jezika ili nedostatak zraka. To sve mogu biti znaci alergijske reakcije (preosjetljivosti) (vidjeti odjeljak 4 „Prije nego počnete uzimati efient“)

Isto tako što prije obavijestite svoga liječnika ako primijetite nešto od sljedećeg:

 • krv u mokraći
 • krvarenje iz rektuma (završni dio debelog crijeva), krv u stolici ili crnu stolicu
 • krvarenje koje ne možete zaustaviti npr. iz posjekotine

Sve gore navedeno može biti znak krvarenja, koje je najčešća nuspojava Efienta. Iako se događa manje često, teško krvarenje može biti opasno po život.

Česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 100 bolesnika)

 • krvarenje u želucu ili crijevima
 • krvarenje na mjestu uboda iglom krvarenje iz nosa
 • kožni osip
 • male crvene modrice na koži (ekhimoze) krv u mokraći
 • hematomi (potkožna krvarenja na mjestu davanja injekcije ili krvarenja u mišić, koja uzrokuju oticanje)
 • niska razina hemoglobina ili smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija) modrice

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 1000 bolesnika)

 • alergijska reakcija (osip, svrbež; oticanje usana/jezika ili nedostatak zraka)
 • spontana krvarenja iz oka, rektuma, desni ili oko unutrašnjih organa u trbuhu
 • krvarenje nakon operacije
 • iskašljavanje krvi krv u stolici

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 10 000 bolesnika) smanjen broj trombocita (krvnih pločica)

 • potkožni hematom (potkožno krvarenje koje uzrokuje oticanje)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Efient

Efient morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Efient se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju (EXP). Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek treba čuvati u originalnom pakovanju kako bi bio zaštićen od zraka i vlage.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što EFIENT sadrži

Djelatna tvar je prasugrel.

Efient 10 mg: Jedna tableta sadrži 10 mg prasugrela (u obliku klorida). Efient 5 mg: Jedna tableta sadrži 5 mg prasugrela (u obliku klorida).

Ostali sastojci su celuloza mikrokristalična, manitol (E421), karmelozanatrij, umrežena, hipromeloza (E464), magnezijev stearat, laktoza hidrat, titanijev dioksid (E171), triacetin (E518), željezov oksid crveni (samo u tabletama od 10 mg) (E172), željezov oksid žuti (E172) i talk.

Kako EFIENT izgleda i sadržaj pakovanja

Efient 10 mg: Tablete su bež boje, oblika dvostruke strelice s oznakom „10 mg“ utisnutom na jednoj strani i „4759“ na drugoj.

Efient 5 mg: Tablete su žute boje, oblika dvostruke strelice s oznakom „5 mg“ utisnutom na jednoj strani i „4759“ na drugoj.

Efient je dostupan u pakovanjima od 28 i 30 tableta. Ne moraju sva pakovanja biti na tržištu.

Način i mjesto izdavanje lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu