Copegus (200mg) – Uputa o lijeku

Copegus 200 mg filmom obložene tablete

ribavirin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Copegus i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Copegus
 3. Kako uzimati Copegus
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Copegus
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Copegus i za što se koristi

Ribavirin je antivirusna djelatna tvar lijeka Copegus koji inhibira umnožavanje mnogih vrsta virusa, uključujući viruse hepatitisa C (koji mogu uzrokovati infekciju jetre koja se zove hepatitis C).

Copegus se primjenjuje u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje određenih kroničnih oblika hepatitisa C.

Copegus se primjenjuje samo u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje hepatitisa C. Ne smije ga se primjenjivati samog.

Pročitajte i Uputu o lijeku za druge lijekove koje koristite u kombinaciji s lijekom Copegus.

2. Što morate znati prije nego što počnete uzimati Copegus

Nemojte uzimati Copegus:

 • ako ste alergični na ribavirin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
 • ako ste trudni ili dojite (vidjeti odjeljak „Trudnoća i dojenje“).
 • ako ste u posljednjih šest mjeseci imali srčani udar ili ste bolovali od neke ozbiljne srčane bolesti
 • ako imate krvnu bolest, kao što su anemija srpastih stanica ili talasemija (slabljenje i uništavanje crvenih krvnih stanica).

Pročitajte i Uputu o lijeku za druge lijekove koje koristite u kombinaciji s lijekom Copegus.

Nemojte uzimati Copegus u kombinaciji s drugim lijekovima koji se zovu interferoni ili pegilirani interferoni ako imate tešku bolest jetre.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Copegus

 • ako ste žena u reproduktivnoj dobi (vidjeti odjeljak “Trudnoća i dojenje”)
 • ako ste muškarac i Vaša je partnerica u reproduktivnoj dobi (vidjeti odjeljak “Trudnoća i dojenje”)
 • ako patite od srčanih bolesti. U tom slučaju morate biti pod pažljivim nadzorom. Prije početka liječenja i za vrijeme njegova trajanja preporučuje se snimanje srca (EKG ili elektrokardiogram).
 • ako se uz intenzivan umor razvila srčana bolest. To može biti posljedica anemije uzrokovane lijekom Copegus.
 • ako ste ikada imali anemiju (općenito je rizik od razvoja anemije veći u žena nego u muškaraca)
 • ako imate problema s bubrezima. Liječenje lijekom Copegus možda će biti potrebno smanjiti.
 • ako Vam je transplantiran organ (poput jetre ili bubrega) ili ako planirate transplantaciju u bližoj budućnosti
 • ako Vam se razviju simptomi alergijske reakcije, kao što su otežano disanje, piskanje, iznenadna natečenost kože i sluznice, svrbež ili osip. Liječenje lijekom Copegus treba odmah prekinuti, a vi morate odmah potražiti liječničku pomoć.
 • ako ste ikad patili od depresije ili Vam se tijekom liječenja lijekom Copegus razviju simptomi povezani s depresijom (npr. osjećaj tuge, potištenosti itd.) (vidjeti dio 4).
 • ako ste odrasla osoba koja uživa ili je ranije uživala sredstva ovisnosti (npr. alkohol ili droge)
 • ako ste mlađi od 18 godina. Vaš liječnik će se pobrinuti da drugi lijek koji koristite u kombinaciji s lijekom Copegus bude primjeren za bolesnika Vaše dobi.
 • ako ste istovremeno zaraženi virusom HIV-a i liječite se lijekovima protiv virusa HIV-a.
 • ako Vam je prekinuto ranije liječenje hepatitisa C zbog anemije ili malog broja krvnih stanica.

Prije početka liječenja lijekom Copegus u svih bolesnika treba ispitati funkciju bubrega. Prije početka liječenja lijekom Copegus liječnik Vas mora poslati na krvne pretrage. Krvne pretrage treba ponoviti nakon 2. i 4. tjedna liječenja, a zatim onoliko često koliko liječnik procijeni da je potrebno.

Ako ste žena u reproduktivnoj dobi, prije početka liječenja lijekom Copegus morate napraviti test na trudnoću, a potrebno ga je ponavljati svakog mjeseca tijekom trajanja liječenja i četiri mjeseca nakon završetka liječenja (vidjeti odjeljak “Trudnoća i dojenje”).

U bolesnika koji primaju kombiniranu terapiju lijekom Copegus i peginterferonom alfa -2 primijećeni su poremećaji zubi i desni koji mogu izazvati gubitak zubi. Uz to, tijekom dugotrajnog liječenja kombinacijom lijeka Copegus i peginterferona alfa-2a suhoća usta može imati štetne posljedice po zube i sluznice usta. Trebali biste temeljito prati zube dva puta dnevno i redovito ići na preglede stomatologu. Osim toga, u nekih bolesnika može doći do povraćanja. Ako dođe do takve reakcije, nakon nje temeljito isperite usta.

Drugi lijekovi i Copegus

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući lijekove koje ste kupili bez recepta.

Bolesnici koji su zaraženi HIV-om: recite svom liječniku ako se liječite protiv virusa HIV-a.

Laktična acidoza (nakupljanje laktične kiseline u tijelu, zbog čega krv postaje kiselom) i pogoršavanje funkcije jetre nuspojave su koje se obično povezuju s visokoaktivnom antiretroviralnom terapijom, režimom liječenja bolesnika zaraženih HIV-om. Ako primate visokoaktivnu antiretroviralnu terapiju, dodatak lijeka Copegus peginterferonu alfa-2a ili interferonu alfa-2a može povećati opasnost od pojave laktične acidoze ili zatajenja jetre. Vaš će liječnik pomno pratiti pojavljuju li se kod Vas znakovi i simptomi navedenih stanja.

Ako uzimate zidovudin ili stavudin, zato što ste HIV pozitivni ili zato što bolujete od AIDS-a, moguće je da Copegus umanji učinak tih lijekova. Stoga ćete morati redovito obavljati krvne pretrage da biste bili sigurni da vam se stanje uzrokovano infekcijom HIV-om ne pogoršava. Ako se pogorša, Vaš liječnik može prekinuti liječenje lijekom Copegus. Uz to, bolesnici koji primaju zidovudin u kombinaciji s lijekom Copegus i interferonima alfa izloženi su većem riziku od nastanka anemije.

Ne preporučuje se kombinirano liječenje lijekom Copegus i didanozinom (lijekom za infekciju HIV – om). Određene nuspojave didanozina (npr. problemi s jetrom, peckanje i bol u rukama i/ili nogama, pankreatitis) mogu se češće događati.

Bolesnici koji primaju azatioprin u kombinaciji s lijekom Copegus i peginterferonom imaju povećani rizik nastanka teških poremećaja krvne slike.

Pročitajte i Uputu o lijeku za druge lijekove koje koristite u kombinaciji s lijekom Copegus.

Ribavirin se u tijelu može zadržati i dva mjeseca, stoga biste trebali porazgovarati sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije početka liječenja bilo kojim lijekom spomenutim u ovoj uputi.

Copegus s hranom i pićem

Copegus filmom obložene tablete najčešće se uzimaju dva puta dnevno uz hranu (ujutro i uvečer) i moraju se progutati čitave.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, ako mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, prije uzimanja ovog lijeka upitajte liječnika ili ljekarnika za savjet.

Copegus može biti veoma štetan za nerođeno dijete te može prouzročiti urođene mane. Ako ste bolesnica, veoma je važno izbjeći trudnoću tijekom liječenja i 4 mjeseca nakon njega. Copegus može oštetiti spermije i tako nanijeti štetu embriju (nerođenom djetetu). Ako ste bolesnik, veoma je važno da Vaša partnerica izbjegava trudnoću tijekom Vašeg liječenja i 7 mjeseci nakon njega.

Ako ste žena u reproduktivnoj dobi i uzimate Copegus, prije početka liječenja, svaki mjesec tijekom liječenja i 4 mjeseca nakon liječenja morate imati negativan test na trudnoću. Vi morate koristiti učinkovitu mjeru kontracepcije za vrijeme liječenja i 4 mjeseca nakon prestanka liječenja. O tome porazgovarajte sa svojim liječnikom. Ako se Vaš partner liječi lijekom Copegus, pogledajte odjeljak “Ako ste muškarac”.

Ako ste muškarac koji uzima Copegus, nemojte imati spolne odnose s trudnom ženom bez korištenja kondoma. To će smanjiti mogućnost da ribavirin ostane u tijelu žene. Ako Vaša partnerica nije trudna sada, ali se nalazi u reproduktivnoj dobi, mora se napraviti test na trudnoću svaki mjesec tijekom trajanja liječenja i 7 mjeseci nakon prestanka liječenja. Vi ili Vaša partnerica morate koristiti učinkovitu mjeru kontracepcije za vrijeme liječenja i 7 mjeseci nakon prestanka liječenja. O tome porazgovarajte sa svojim liječnikom. Ako se Vaša partnerica liječi lijekom Copegus, pogledajte odjeljak “Ako ste žena“.

Ako ste trudni ili dojite, ako mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, prije uzimanja ovog lijeka upitajte liječnika ili ljekarnika za savjet.

Nije poznato izlučuje li se Copegus u majčino mlijeko. Žene ne smiju dojiti dok uzimaju Copegus jer to može naštetiti djetetu. Ako je liječenje lijekom Copegus nužno, dojenje treba prekinuti.

Pročitajte i Uputu o lijeku za druge lijekove koje koristite u kombinaciji s lijekom Copegus.

Upravljanje vozilima i strojevima

Copegus zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada sa strojevima.

No, drugi lijekovi koje uzimate s lijekom Copegus mogu imati učinka. Provjerite i Uputu o lijeku za druge lijekove koje koristite u kombinaciji s lijekom Copegus.

3. Kako uzimati Copegus

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Vaš će liječnik odredi ti pravu dozu za Vas, ovisno o Vašoj tjelesnoj težini, vrsti virusa i lijeku koji uzimate u kombinaciji s lijekom Copegus.

Kada se uzima u kombinaciji s peginterferonom alfa-2a ili interferonom alfa-2a, uobičajena doza iznosi:

 • 800 mg/dan: uzimate 2 Copegus tablete od 200 mg ujutro i 2 tablete navečer
 • 1000 mg/dan: uzimate 2 Copegus tablete od 200 mg ujutro i 3 tablete navečer
 • 1200 mg/dan: uzimate 3 Copegus tablete od 200 mg ujutro i 3 tablete navečer

Za bolesnike istovremeno zaražene HIV-om i HCV-om preporučena doza lijeka Copegus kreće se od 800 do 1200 mg dnevno u kombinaciji sa 180 mikrograma peginterferona alfa-2a jednom tjedno, ovisno o Vašoj tjelesnoj težini i tipu virusa s kojim ste zaraženi. Molimo provjerite sa svojim liječnikom i pridržavajte se preporučenog trajanja liječenja.

U slučaju kombinirane terapije s drugim lijekovima pridržavajte se doziranja koje Vam je preporučio liječnik, a pročitajte i Uputu o lijeku za druge lijekove koje koristite.

Tablete progutajte cijele i uzimajte ih s hranom.

Budući da je ribavirin teratogen (može prouzročiti abnormalnosti nerođenog djeteta), tabletama treba pažljivo rukovati i ne smije ih se lomiti ni mrviti. Ako slučajno dotaknete oštećene tablete, temeljito sapunom i vodom operite svaki dio tijela koji je došao u dodir sa sadržajem tablete. Ako Vam imalo praška iz tableta dospije u oči, dobro ih isperite sterilnom vodom ili običnom ako vam sterilna voda nije dostupna.

Koliko dugo ćete morati uzimati Copegus filmom obložene tablete ovisi o vrsti virusa kojim ste zaraženi, o tome koji drugi lijek uzimate, o odgovoru na liječenje i o tome jeste li već ranije liječeni. Provjerite sa svojim liječnikom i pridržavajte se preporučenog trajanja liječenja.

Ako ste stariji od 65 godina, prije primjene lijeka Copegus posavjetujte se s liječnikom.

Ako Vam se učini da je učinak lijeka Copegus prejak ili preslab, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako se za vrijeme liječenja pojave nuspojave, Vaš liječnik može prilagoditi dozu ili prekinuti liječenje.

Pročitajte i Uputu o lijeku za druge lijekove koje koristite u kombinaciji s lijekom Copegus.

Ako uzmete više Copegus tableta nego što ste trebali

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku što je moguće prije.

Ako ste zaboravili uzeti Copegus

Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ipak propustite uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Copegus

Samo liječnik može odlučiti kada liječenje treba prekinuti. Nikako nemojte sami prekidati liječenje jer se bolest od koje se liječite može vratiti ili pogoršati.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Neki ljudi postaju depresivni tijekom primanja lijeka Copegus u kombinaciji s interferonom, a u nekim su slučajevima razmišljali o samoubojstvu ili se ponašali agresivno (ponekad usmjereno prema drugima poput misli o ugrožavanju života drugih ljudi). Neki su bolesnici i počinili samoubojstvo. Obavezno potražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite da postajete depresivni, razmišljate o samoubojstvu ili ste uočili promjene u svom ponašanju. Bilo bi dobro da člana obitelji ili bliskog prijatelja zamolite da vas upozori ako opazi znakove depresije ili promjene u ponašanju.

Rast i razvoj (djeca i adolescenti):

Tijekom liječenja lijekom Pegasys u kombinaciji s ribavirinom u trajanju do jedne godine, neka djeca i adolescenti nisu dobili na visini ili težini onoliko koliko se očekivalo. Neka djeca nisu dosegla očekivanu visinu unutar dvije godine nakon završetka liječenja, a to bi moglo utjecati na njihovu konačnu visinu u odrasloj dobi.

Tijekom liječenja liječnik će Vas redovito slati na krvne pretrage da provjeri ima li promjena u pogledu leukocita ili bijelih krvnih stanica (stanica koje se bore protiv infekcije), eritrocita ili crvenih krvnih stanica (stanica koje opskrbljuju kisikom), trombocita ili krvnih pločica (stanica koje sudjeluju u zgrušavanju krvi), funkcije jetre ili drugih laboratorijskih vrijednosti.

Pročitajte i Uputu o lijeku za druge lijekove koje koristite u kombinaciji s lijekom Copegus za informacije o nuspojavama tih lijekova.

Nuspojave navedene u ovom odjeljku primijećene su prvenstveno kada se Copegus primjenjivao u kombinaciji s interferonom alfa-2a ili peginterferonom alfa-2a.

Odmah obavijestite liječnika ako se pojavi bilo koja od sljedećih nuspojava: jaka bol u prsima, uporan kašalj, nepravilni otkucaji srca, poteškoće s disanjem, smetenost, depresija, jaka bol u trbuhu, krv u stolici ili urinu (ili crna, katranska stolica), jako krvarenje iz nosa, vrućica ili zimica, poteškoće s vidom. Te nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevati hitnu liječničku intervenciju.

Vrlo česte nuspojave u kombiniranoj terapiji pegiliranim interferonom alfa i ribavirinom (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • Poremećaji krvi: anemija (niska razina eritrocita), neutropenija (niska razina bijelih krvnih stanica)
 • Poremećaji metabolizma: gubitak teka
 • Psihijatrijski poremećaji: osjećaj depresije (osjećaj potištenosti, manjak samopoštovanja ili beznadnost), nesanica
 • Poremećaji živčanog sustava: glavobolja, teškoće s koncentracijom i omaglica Poremećaji dišnog sustava: kašalj, nedostatak zraka
 • Poremećaji probavnog sustava: proljev, mučnina, bol u trbuhu
 • Poremećaji kože: gubitak kose i reakcije na koži (uključujući svrbež, dermatitis i suhoću kože) Poremećaji mišićno-koštanog sustava: bolovi u zglobovima i mišićima
 • Opći poremećaji: vrućica, slabost, umor, drhtanje, zimica, bol, iritacija na mjestu uboda injekcijom i razdražljivost
 • Česte nuspojave u kombiniranoj terapiji pegiliranim interferonom alfa i ribavirinom (mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba):
 • Infekcije: infekcija gornjeg dišnog sustava, bronhitis, gljivična infekcija usta i herpes (česta recidivirajuća virusna infekcija usana, usta)
 • Poremećaji krvi: nizak broj trombocita (utječe na sposobnost zgrušavanja krvi) i povećane limfne žlijezde
 • Endokrini poremećaji: pojačana i smanjena aktivnost štitne žlijezde
 • Psihijatrijski poremećaji: promjene u raspoloženju ili emocijama, tjeskoba, agresija, nervoza, smanjenje seksualne želje
 • Poremećaji živčanog sustava: loše pamćenje, nesvjestica, smanjena snaga mišića, migrena, obamrlost, trnci, osjećaj peckanja, nevoljno drhtanje, promjene u okusu, noćne more, pospanost
 • Poremećaji oka: zamućen vid, bol u oku, upala oka, suhoća očiju
 • Poremećaji uha: osjećaj okretanja prostorije, bol u ušima, zujanje u ušima
 • Srčani poremećaji: brzi otkucaji srca, pulsiranje otkucaja srca, pojačano znojenje udova Krvožilni poremećaji: crvenilo praćeno osjećajem užarenosti, nizak krvni tlak
 • Poremećaji dišnog sustava: nedostatak zraka pri fizičkoj aktivnosti, krvarenje iz nosa, upala nosa i grla, infekcije nosa i sinusa (prostori ispunjeni zrakom u kostima glave i lica), curenje nosa, grlobolja
 • Poremećaji probavnog sustava: povraćanje, probavne smetnje, otežano gutanje, vrijed usta, krvarenje iz desni, upala jezika i usta, nadutost (povećana količina zraka ili plinova), zatvor, suhoća usta Poremećaji kože: osip, pojačano znojenje, psorijaza, koprivnjača (urtikarija), ekcem, osjetljivost na sunčevu svjetlost, noćna znojenja
 • Poremećaji mišićno-koštanog sustava: bol u leđima, upala zglobova, slabost mišića, bol u kostima, bol u vratu, bol u mišićima, grčevi u mišićima
 • Poremećaji reprodukcijskog sustava: impotencija (nemogućnost zadržavanja erekcije)
 • Opći poremećaji: bol u prsima, bolest nalik gripi, malaksalost (opće loše osjećanje), letargija, navale vrućine, žeđ, smanjenje tjelesne težine

Manje česte nuspojave u kombiniranoj terapiji pegiliranim interferonom alfa i ribavirinom (mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba):

 • Infekcije: infekcije donjeg dišnog sustava, infekcija mokraćnog sustava, infekcije kože
 • Imunološki poremećaji: sarkoidoza (područja upaljenog tkiva po cijelom tijelu), upala štitne žlijezde Endokrini poremećaji: šećerna bolest (visoka razina šećera u krvi)
 • Poremećaji metabolizma: dehidracija
 • Psihijatrijski poremećaji: samoubilačke misli, halucinacije (iskrivljene percepcije), ljutnja Poremećaji živčanog sustava: periferna neuropatija (poremećaj živaca koji zahvaćaju udove) Poremećaj oka: krvarenje u mrežnici (stražnjem dijelu oka)
 • Poremećaji uha i slušnog kanala: gubitak sluha Krvožilni poremećaji: povišeni krvni tlak Poremećaj dišnog sustava: piskanje
 • Poremećaji probavnog sustava: gastrointestinalno krvarenje, upala usana, upala desni Poremećaji jetre: loša funkcija jetre

Rijetke nuspojave u kombiniranoj terapiji pegiliranim interferonom alfa i ribavirinom (mogu se javiti u najviše 1 na 1000 osoba):

 • Infekcije: infekcija srca, infekcija vanjskog uha
 • Poremećaji krvi: značajno smanjenje broja eritrocita, leukocita i trombocita
 • Poremećaji imunološkog sustava: teške alergijske reakcije, sistemski lupus eritematosus (bolest u kojoj tijelo napada vlastite stanice), reumatoidni artritis (autoimuno oboljenje)
 • Psihijatrijski poremećaji: samoubojstvo, psihotični poremećaji (teški problemi s osobnošću i pogoršanje normalnog funkcioniranja u društvu)
 • Poremećaji živčanog sustava: koma (duboka i dugotrajna nesvijest), napadaji, paraliza lica Poremećaji oka: upala i natečenost očnog živca, upala mrežnice, vrijed rožnice
 • Srčani poremećaji: srčani udar, zatajenje srca, bol u srcu, ubrzani otkucaji srca, poremećaji ritma ili
 • upala srčane ovojnice
 • Krvožilni poremećaji: krvarenje u mozgu, vaskulitis (upala krvnih žila)
 • Poremećaji dišnog sustava: intersticijska upala pluća (upala pluća sa smrtnim ishodom), krvni ugrušci u plućima
 • Poremećaji probavnog sustava: vrijed želuca, upala gušterače Poremećaji jetre: zatajenje jetre, upala žučnog kanala, masna jetra Poremećaji mišićno-koštanog sustava: upala mišića
 • Ozljede ili trovanje: predoziranje supstancom

Vrlo rijetke nuspojave u kombiniranoj terapiji pegiliranim interferonom alfa i ribavirinom (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba):

 • Poremećaji krvi: aplastična anemija (nesposobnost koštane srži da proizvodi eritrocite, leukocite i trombocite)
 • Poremećaji imunološkog sustava: idiopatska (ili trombotska) trombocitopenijska purpura (povećana pojava modrica, krvarenja, smanjen broj trombocita, anemija i ekstremna slabost)
 • Poremećaji oka: gubitak vida
 • Krvožilni poremećaji: moždani udar
 • Poremećaji kože: toksična epidermalna nekroliza/Stevens -Johnsonov sindrom/multiformni eritem (niz osipa različite težine koji mogu biti povezani s plikovima u ustima, nosu, očima i drugim sluznicama), angioedem (oticanje kože i sluznice)
 • Nuspojave s nepoznatom učestalosti:
 • Poremećaji krvi: aplazija crvenih krvnih stanica (težak oblik anemije pri kojem je smanjena ili prekinuta proizvodnja crvenih krvnih stanica): može se očitovati simptomima poput osjećaja velikog umora i nedostatka energije.
 • Poremećaji imunog sustava: odbacivanje jetrenog i bubrežnog presatka, Vogt Koyangi Harada Syndrome – rijetka bolest karakterizirana gubitkom vida, sluha i kožne pigmentacije.
 • Psihijatrijski poremećaji: manija (epizode preuveličano dobrog raspoloženja) i bipolarni poremećaji (epizode preuveličano dobrog raspoloženja koje se izmjenjuju s tugom ili beznađem).
 • Poremećaji oka: rijetki oblik odvajanja mrežnice s prisutnom tekućinom.
 • Poremećaji probavnog sustava: ishemijski kolitis (nedovoljna opskrba crijeva krvlju), ulcerozni kolitis (upala debelog crijeva koja uzrokuje čireve, što za posljedicu ima proljev), promjena boje jezika Poremećaji mišićno-koštanog sustava: ozbiljna oštećenja mišića i bol.
 • Poremećaji bubrega: bubrezi prestaju adekvatno raditi, ostale pritužbe koje upućuju na bubrežne probleme.

Ako ste istovremeno zaraženi HCV-om i HIV-om te primate visokoaktivnu antiretroviralnu terapiju, dodatak lijeka Copegus terapiji peginterferonom alfa-2a ili interferonom alfa-2a može uzrokovati nuspojave kao što su: zatajenje jetre sa smrtnim ishodom, periferna neuropatija (utrnulost, škakljanje ili bol u rukama ili nogama), pankreatitis (simptomi mogu biti bol u trbuhu, mučnina i povraćanje), laktična acidoza (nakupljanje laktične kiseline u tijelu, što dovodi do toga da krv postaje kisela), gripa, upala pluća, afektivna labilnost (promjene raspoloženja), apatija (letargija), bol u ždrijelu i grkljanu, heilitis (suhe i ispucale usnice), stečena lipodistrofija (povećana količina masnoće u gornjem dijelu leđa i na vratu) i kromaturija (promjena boje urina).

U uputi za peginterferon alfa-2a ili interferon alfa-2a pronađite informacije o nuspojavama za navedene lijekove.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

5. Kako čuvati Copegus

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da su bočica ili pakiranje oštećeni.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Copegus sadrži

Jedna filmom obložena tableta sadrži 200 miligrama ribavirina.

Drugi sastojci su: jezgra tablete: prethodno geliran kukuruzni škrob, natrijev škroboglikolat (vrst A), mikrokristalična celuloza, kukuruzni škrob, magnezijev stearat

 film ovojnica: hipromeloza, talk, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172), vodena disperzija etilceluloze, triacetin

Kako Copegus izgleda i sadržaj pakiranja

Svijetloružičaste, plosnate ovalne filmom obložene tablete (s oznakom RIB 200 na jednoj i oznakom ROCHE na drugoj strani).

Copegus 200 mg filmom obložene tablete dostupne su u bočicama koje sadrže 42 tablete.

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu