Blocar tablete (2,5/5/10mg) – Uputa o lijeku

Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.

 • Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
 • Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.
 • O svakoj nuspojavi obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika

Uputa sadrži:

 1. Što su Blocar tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete koristiti Blocar tablete
 3. Kako koristiti Blocar tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Blocar tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Blocar tablete i za što se koriste

Blocar tablete sadrže djelatnu tvar ramipril koja snižava krvni tlak.

Blocar tablete koriste se za liječenje:

 • povišenog krvnog tlaka (hipertenzije),
 • zatajenja srca (bolest kod koje srce ne pumpa krv po tijelu u dovoljnoj mjeri),
 • nakon preboljelog srčanog udara da se sprječi daljnje slabljenje srca,
 • bubrežnih komplikacija u bolesnika sa šećernom bolesti (dijabetička nefropatija) i bez šećerne bolesti (nedijabetičke nefropatije).

2. Prije nego počnete koristiti Blocar tablete

Nemojte uzimati Blocar tablete

 • ako ste preosjetljivi na ramipril, bilo koju pomoćnu tvar u lijeku ili na bilo koji ACE inhibitor
 • ako ste ranije imali alergijsku reakciju (koja je uzrokovala oticanje ruku, nogu, zglobova, lica, usana, jezika i/ili grla uz otežano disanje i gutanje), povezanu s uzimanjem ACE inhibitora odnosno ako je netko u obitelji imao sličnu reakciju
 • ako ste trudni ili dojite
 • ako imate značajno suženje bubrežnih arterija ili suženje bubrežne arterije ako imate samo jedan bubreg
 • ako imate nizak ili nestabilan krvni tlak
 • ako idete na hemodijalizu, hemofiltraciju s visokopropusnim membranama, provodi se afereza lipoproteina male gustoće pomoću dekstran sulfata jer može nastati teška anafilaktoidna reakcija.

Ako mislite da imate bilo koji od navedenih problema ili imate nekih nedoumica pitajte svoga liječnika prije uzimanja Blocar tableta.

Budite oprezni s Blocar tabletama

Prije primjene Blocar tableta obavijestite liječnika o svim zdravstvenim problemima koje imate ili ste prije imali, kao i o svim alergijama.

Posebne su mjere opreza nužne pri niže navedenim stanjima.

Snižen krvni tlak (koji se može očitovati kao vrtoglavica i ošamućenost, posebice u stojećem položaju).

Ako se jave znaci moguće alergije na lijek (otjecanje lica, udova, očiju, usta, jezika, otežano gutanje i disanje, jaki svrbež kože uz uzdignuća na koži) odmah treba prestati koristiti lijek i obavijestiti liječnika.

Ako idete ili planirate postupak desenzibilizacije zbog alergije npr. na ubod insekta.

To je proces smanjenja alergijske reakcije npr. na ubod ose ili pčele, međutim ponekad može biti uzrokom jače alergijske reakcije kada se tijekom tog postupka koristi i ACE inhibitor.

Kod bolesti krvnih žila (kolagena bolest krvnih žila) te ako uzimate alopurinol (lijek za liječenje gihta), prokainamid (lijek za liječenje poremećaja ritma srca), imunosupresive (lijekove koji sprječavaju imunološku reakciju organizma).

Kod povraćanja i/ili proljeva.

Bolest bubrega, odnosno ako idete na dijalizu. Bolest jetre.

Ukoliko ste na dijeti sa smanjenim unosom soli, odnosno ako uzimate nadomjestke kalija.

Bolesnici koji idu na operativni zahvat moraju obavijestiti svoga liječnika ili stomatologa prije primjene lokalne ili opće anestezije, radi lijekova (anestetika) koji mogu izazvati pad krvnog tlaka.

Djeca

Blocar tablete se ne preporučaju djeci i adolescentima mlađim od 18 godina, jer nema dovoljno podataka o primjeni lijeka u ovoj populaciji.

Uzimanje drugih lijekova s Blocar tabletama

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, pa i one lijekove koje vam nije propisao liječnik.

 • diuretici (povećavaju izlučivanje mokraće), uključujući one koji štede kalij. neki drugi lijekovi za sniženje krvnog tlaka (antihipertenzivi)
 • preparati kalija, nadomjestci koji sadrže kalijeve soli
 • lijekovi za liječenje duševnih bolesti (poput litija, antipsihotika)
 • nesteroidni antireumatici (koriste se za liječenje artritisa i boli u mišićima, poput indometacina ili acetilsalicilne kiseline), a u dozi većoj od 3 g dnevno.
 • simpatomimetici (lijekovi koji stimuliraju središnji živčani sustav, npr. efedrin, pseudoefedrin, salbutamol), a mogu biti sastavni dio nekih pripravaka koji se primjenjuju kod začepljenosti nosa, prehlade ili astme.
 • lijekovi za liječenje šećerne bolesti (inzulin, peroralni hipoglikemici).
 • imunosupresivi (lijekovi koji suzbijaju imunološku reakciju organizma), alopurinol (za liječenje gihta) ili prokainamid (za liječenje poremećaja rada srca).

Uzimanje hrane i pića s Blocar tabletama

Uzimanje alkohola s Blocar tabletama može izazvati omaglicu ili ošamućenost.

Ako ne znate koliko smijete popiti dok uzimate Blocar, razgovarajte s vašim liječnikom, s obzirom da lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu pojačati osjećaj omaglice i ošamućenosti.

Blocar se može uzeti s obrokom ili između obroka.

Trudnoća i dojenje

Ramipril se ne smije koristiti u trudnoći.

Ukoliko ste trudni, odmah se javite Vašem liječniku.

Ramipril se može izlučiti u majčino mlijeko. Ako dojite ili namjeravate dojiti, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Za vrijeme uzimanja Blocar tableta možete osjetiti omaglicu.

Veća je vjerojatnost da se to dogodi na početku liječenja ili kad uzmete veću dozu lijeka. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili koristiti alate i strojeve.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari

Svaka Blocar tableta sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako koristiti Blocar tablete

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.

Ne zaboravite koristiti lijek. Liječnik će vas uputiti koliko dugo trebate koristiti Blocar tablete.

Blocar tablete uzimaju se jednom dnevno u približno isto vrijeme.

Mogu se uzeti prije, za vrijeme i nakon obroka. Uzimaju se s tekućinom.

Tablete se ne smiju drobiti ili žvakati.

Doziranje je individualno i treba ga prilagoditi svakom bolesniku, a doze odrediti ovisno o vrijednostima krvnog tlaka.

Blocar se može koristiti sam ili u kombinaciji s drugim lijekovima za sniženje tlaka.

Povišen krvni tlak

Uobičajena je početna doza Blocar tableta 2,5 mg dnevno, a doza održavanja je u rasponu od 2,5-10 mg dnevno.

Ako se istodobno koristi i diuretik, početna je doza lijeka 1,25 mg.

Zatajenje srca

Preporučuje se početna doza od 1,25 mg ujutro.

Uobičajena je doza održavanja u rasponu od 2,5-10 mg dnevno. Lijek se može uzimati 1-2 puta na dan.

Stanje nakon srčanog udara

Uobičajena početna doza je 2,5 mg, dva puta na dan (između trećeg i desetog dana od infarkta), a nakon 2 dana doza se može povećati na 5 mg, dva puta dnevno.

Ako bolesnik ne podnosi dozu od 2,5 mg, treba započeti s 1,25 mg, dva puta dnevno. U bolesnika koji ne podnose dozu od 2 x 2,5 mg, liječenje ramiprilom se prekida.

Dijabetes s mikroabuminurijom

Početna je doza 1,25 mg jednom dnevno.

Doza održavanja dobije se udvostručavanjem početne doze ramiprila svaka 2 tjedna do doze od 5 mg.

Dijabetes (+ minimum jedan kardiovaskulani čimbenik rizika)

Početna je doza 2,5 mg jednom dnevno.

Ovisno o bolesnikovoj podnošljivosti lijeka, doza se može povećavati udvostručavanjem početne doze na 5 mg nakon 2 tjedna od početka liječenja.

U slijedaća 2-3 tjedna može se povećati do 10 mg, što je i maksimalna i ciljna doza.

Nedijabetička nefropatija (makroproteinurijom 3g/dan)

Početna je doza 1,25 mg jednom na dan.

Ovisno o odgovoru na liječenje, doza se može postupno povećavati i to:

udvostručiti dozu na 2,5 mg u razdoblju od 2 tjedna te slijedeća 2 tjedna povećati dozu na 5 mg na dan.

Zatajenje bubrega

Liječenje ovih bolesnika treba biti bazirano na osnovi vrijednosti klirensa kreatinina (vidi

Poglavlje 5.2).

 • Klirens kreatinina 10-30 ml/min /hemodijaliza

1,25 mg/dan početna doza

Maksimalna doza 5 mg/dan

 • Klirens kreatinina 30-60 ml/min 

Maksimalna doza 5 mg/dan

 • Klirens kreatinina ≥60 ml/min

Nema potrebe prilađođavati dozu

Lijek se daje bolesniku nekoliko sati nakon hemodijalize.

Sprječavanje kardiovaskularnih događaja

Preporučena je početna doza 2,5 mg na dan.

Dozu se može postupno povećavati, ovisno o podnošljivosti lijeka.

Nakon prvog ili drugog tjedna od početka liječenja može se udvostručiti početnu dozu, a nakon slijedeća 2-3 tjedna liječenja povećati dozu do makismalnih 10 mg ukoliko je potrebno.

Zatajenje jetre

Zbog oslabljene funkcije metabolizam ramiprila je usporen, što dovodi do povećane koncentracije ramiprila u plazmi.

Početna je doza 1,25 mg na dan, a maksimalna je doza održavanja 2,5 mg a dan, uz povećan oprez.

Starije osobe

Početna je doza 1,25 mg. Potreban je oprez u bolesnika liječenih diureticima, sa zatajenjem srca, bubrega i/ili jetre. Nakon toga, doza se može povećavati.

Djeca

Uporaba ramiprila u djece nije istražena te se u djece ne preporučuje.

Ako ste uzeli više Blocar tableta nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli previše Blocar tableta (više od vaše uobičajene dnevne doze), obavezno se obratite svom liječniku.

Najvjerojatnija posljedica biti će pad tlaka.

Ukoliko je pad tlaka značajniji, bolesnik može zatrebati infuziju fiziološke otopine. Ramipril se sporo uklanja hemodijalizom.

Ako ste propustili uzeti Blocar tablete

Nemojte primjeniti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu!

Primjenite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Blocar tablete

Ukoliko prekinete uzimati Blocar tablete prije vremena mogu vam se simptomi ponovno javiti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom kada prestati koristiti Blocar tablete.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi i Blocar tablete mogu izazvati nuspojave.

Nuspojave su češće u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega (insuficijencijom) i u slučajevima kada se uzimaju velike doze ramiprila.

Ramipril može utjecati na bubrege i prouzročiti smanjenje ili prestanak izlučivanja mokraće.

Česte nuspojave (u 1% ili više bolesnika, ali manje od 10%)

 • Glavobolja, omaglica naročito pri naglom ustajanju, vrtoglavica, kašalj, bronhitis, sinusitis, otežano disanje, povraćanje, mučnina, proljev, nelagoda u želucu, probavne smetnje, dispepsija, umor.

Manje česte nuspojave (u 0,1% ili više bolesnika, ali manje od 1%)

 • Promjena okusa, pospanost, poteškoće sa spavanjem, ubrzan rad srca, bol u grudima, preskakanje srca, poremećaj rada srca, smetnje vida, oticanje zglobova, anoreksija, smanjen apetit, osip, svrbež, cvenilo lica, pojačano znojenje, porast jetrenih enzima, impotencija, poreme ćaj osjeta ravnoteže. Izraziti pad krvnog tlaka u bolesnika s koronarnom bolesti srca, u onih sa suženjem (stenozom) mitralnog zaliska, suženjem aorte ili bubrežne arterije odnosno u bolesnika s povećanjem debljine srčanog mišića (hipertrofična kardiomiopatija).

Rijetke nuspojave (u 0,01% ili više bolesnika, ali manje od 0,1%)

 • Upala sluznice jezika, alergijska reakcija, vrućica, zbunjenost, gubitak kose, pogoršanje psorijaze, zujanje u ušima, otjecanje prsiju oko bradavice u muškaraca, promjene u krvnoj slici(moguće je da će Vaš liječnik povremeno provjeravati stanje Vaše krvne slike), ponekad se te promjene mogu očitovati kao umor, bolovi u grlu, mišićima i zglobovima, infekcija ili otjecanjem limfnih čvorova. Promjena boje prstiju na rukama i nogama (u početku blijedo plava, kasnije crvena) praćena obamrlošću i trncima.

Vrlo rijetke nuspojave (u manje od 0,01% bolesnika)

 • Upala jetre ili gušterače, bolovi u područ ju sinusa, suženje dišnih puteva, upala pluća, teške promjene na koži sa stvaranjem mjehurića, crvenilom i ljuštenjem kože.

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Blocar tablete

Lijek morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju. Rok valjanosti otisnut je na pakovanju.

Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.

6. Dodatne informacije

Što Blocar tablete sadrže

1 tableta sadržava 2,5 mg, 5 mg odnosno 10 mg ramiprila.

Pomoćne tvari:

Blocar 2,5 mg tablete:

 • laktoza hidrat, hipromeloza, krospovidon, celuloza mikrokristalična, natrijev stearilfumarat, željezov oksid, žuti (E172).

Blocar 5 mg tablete:

 • laktoza hidrat, hipromeloza, krospovidon, celuloza mikrokristalična, natrijev stearilfumarat. željezov oksid, crveni (E172).

Blocar 10 mg tablete:

 • laktoza hidrat, hipromeloza, krospovidon, celuloza mikrokristalična, natrijev stearilfumarat.

Kako Blocar tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Blocar 2,5 mg tablete: Žuta, duguljasta tableta s razdjelnom crtom na obje strane. 28 tableta (2×14) tableta u PVC/PVAC//Al blisteru, u kutiji.

Blocar 5 mg tablete: Crvenkasta do boje breskve duguljasta tableta s razdjelnom crtom s jedne strane.

28 tableta (2×14) tableta u PVC/PVAC//Al blisteru, u kutiji.

Blocar 10 mg tablete: Bijela, duguljasta tableta s razdjelnom crtom na obje strane. 28 tableta (4×7) tableta u PVC/PVAC//Al blisteru, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja/proizvođača lijeka

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Članak uređen:

Saznajte više o dijabetesu u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: blocar, blocar tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Blocar tablete (2,5/5/10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.