Androcur tablete (50mg) – Uputa o lijeku

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovu uputu.

 • Spremite uputu. Može se ukazati potreba da je pročitate iznova.
 • Imate li kakvih dodatnih pitanja, posavjetujete se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
 • Ovaj je lijek propisan za vas. Nemojte ga davati drugima. Drugima ovaj lijek može škoditi, čak i ako imaju simptome slične vašima.
 • O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Ova uputa o lijeku sadrži sljedeća poglavlja:

 1. Što je Androcur i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Androcur
 3. Kako uzimati Androcur
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Androcur
 6. Dodatne informacije

1. Što je Androcur i za što se koristi

Androcur je hormonski preparat čija je djelatna tvar je ciproteronacetat.

Kod muškaraca

Kod muškaraca Androcur djeluje protiv muških spolnih hormona (androgena). Androcur smanjuje u krvi koncentraciju hormona testosterona koji pripada skupini androgenih hormona, što uzrokuje smanjenje spolnog nagona.

Androgeni pospješuju rast raka prostate. Kod bolesnika sa rakom prostate, Androcur sprječava taj učinak.

Androcur se kod muškaraca primjenjuje za:

 • smanjenje spolnog nagona kod seksualnih devijacija
 • antiandrogenu terapiju kod karcinoma prostate koji se ne može operirati (neoperabilni karcinom)

Kod žena

Kod žena Androcur blokira učinak androgena, spolnih hormona koji se stvaraju uglavnom kod muškaraca, ali se također u manjoj mjeri stvaraju i kod žena.

Androcur ima povoljan učinak na stanja koja ovise o androgenuima kao što su prekomjeran rast dlaka kod hirzutizma, gubitak kose (androgena alopecija) i pojačana funkcija lojnih žlijezda kod akni i seboreje.

Dodatno uz Androcur, liječnik vam može propisati i lijek iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen kako bi se osigurala kontracepcijska zaštita i stabilizirao ciklus. Za vrijeme ovog kombiniranog liječenja funkcija jajnika je blokirana, ta blokada prestaje nakon prekida liječenja.

Androcur se kod žena primjenjuje za:

Teške oblike poremećaja uzrokovanih androgenim hormonima (androgenizacija), kao što su:

 • vrlo težak oblik hirzutizma (prekomjeran rast dlaka na mjestima na tijelu na kojima se dlake u žena ne očekuju)
 • težak gubitak kose ovisan o androgenima koji dovodi do ćelavosti (teška androgena alopecija)
 • teški oblici akni i/ili seboreje

2. Prije nego počnete uzimati Androcur

Nemojte uzimati Androcur

Nemojte uzimati Androcur ako se bilo što od dolje navedenog odnosi na vas. Recite to svom liječniku prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Muškarci

Ako vam je lijek propisan za smanjenje spolnog nagona u slučajevima seksualne devijacije nemojte uzimati Androcur

 • ako imate bolest jetre
 • ako bolujete od nasljednog poremećaja funkcije jetre sa poremećenim izlučivanjem pigmenta crvenih krvnih stanica koji se zove bilirubin (Dubin-Johnsonov sindrom ili Rotorov sindrom)
 • ako imate ili ste ikada imali dobroćudan ili zloćudan tumor jetre
 • ako imate ili ste ikada imali dobroćudan tumor mozga (meningeom)
 • ako imate iscrpljujuću bolest (bolest koja uzrokuje propadanje ili gubitak snage)
 • ako bolujete od teške kronične depresije
 • ako imate ili ste ikada imali poremećaj koji zahvaća cirkulaciju krvi: posebno stanja povezana sa trombozom (stvaranje krvnog ugruška) u krvnim žilama (tromboembolijski proces)
 • ako imate teški oblik šećerne bolesti sa promjenama na krvnim žilama
 • ako imate anemiju srpastih stanica
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na ciproteronacetat ili bilo koju pomoćnu tvar u Androcuru

Ako vam je lijek propisan za terapiju neoperabilnoog karcinoma prostate nemojte uzimati Androcur

 • ako imate bolest jetre
 • ako bolujete od nasljednog poremećaja funkcije jetre sa poremećenim izlučivanjem pigmenta crvenih krvnih stanica koji se zove bilirubin (Dubin-Johnsonov sindrom ili Rotorov sindrom)
 • ako imate ili ste ikada imali dobroćudan ili zloćudan tumor jetre
 • ako imate ili ste ikada imali dobroćudan tumor mozga (meningeom)
 • ako imate iscrpljujuću bolest (bolest koja uzrokuje propadanje ili gubitak snage, osim ako se radi o neoperabilnom raku prostate)
 • ako bolujete od teške kronične depresije
 • ako imate ili ste ikada imali poremećaj koji zahvaća cirkulaciju krvi: ponajviše stanja povezana sa trombozom (stvaranje krvnog ugruška) u krvnim žilama (tromboembolijski proces)
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na ciproteronacetat ili bilo koju pomoćnu tvar u Androcuru

Žene

 • ako ste trudni ili dojite
 • ako imate bolest jetre
 • ako ste imali žuticu ili stalan svrbež za vrijeme prethodne trudnoće
 • ako ste imali trudnički herpes
 • ako bolujete od nasljednog poremećaja funkcije jetre sa poremećenim izlučivanjem pigmenta crvenih krvnih stanica koji se zove bilirubin (Dubin-Johnsonov sindrom ili Rotorov sindrom)
 • ako imate ili ste ikada imali dobroćudan ili zloćudan tumor jetre
 • ako imate ili ste ikada imali dobroćudan tumor mozga (meningeom)
 • ako imate iscrpljujuću bolest (bolest koja uzrokuje gubitak tjelesne mase koji dovodi do propadanja ili gubitka snage)
 • ako bolujete od teške kronične depresije
 • ako imate ili ste ikada imali poremećaj koji zahvaća cirkulaciju krvi: ponajviše stanja povezana sa trombozom (stvaranje krvnog ugruška) u krvnim žilama (tromboembolijski proces)
 • ako imate teški oblik šećerne bolesti s promjenama na krvnim žilama
 • ako imate anemiju srpastih stanica
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na ciproteronacetat ili bilo koju pomoćnu tvar u Androcuru

Liječnik vam može preporučiti da u kombinaciji s Androcurom uzimate lijek iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen. U tom slučaju prije započinjanja terapije trebate pažljivo pročitati i Uputu o lijeku za taj drugi propisani lijek.

Budite oprezni s Androcurom

Muškarci i žene

Recite svom liječniku ako bolujete od šećerne bolesti jer ć e možda biti potrebno prilagoditi dozu vaših lijekova za liječenje šećerne bolesti. To zahtijeva strog nadzor za vrijeme liječenja sa Androcurom (vidi također odjeljak “Ne uzimajte Androcur”).

Podaci iz ispitivanja na životinjama upućuju da Androcur može smanjiti funkciju žlijezde koja proizvodi hormone, vezane na bubreg (adrenalna žlijezda). Stoga bi liječnik mogao provesti neka ispitivanja ovog učinka za vrijeme liječenja Androcurom.

Pojava benignih tumora mozga (pojedinačnih ili višestrukih meningeoma) zabilježena je kod dugotrajne upotrebe (više godina) ciproteronacetata u dozama od 25 mg/ dan i višim.

Ako vam je dijagnosticiran meningeom, vaš liječnik će prekinuti liječenje Androcurom (vidi odjeljak “Ne uzimajte Androcur”).

Nastanak krvnih ugrušaka (tromboembolijski događaji) prijavljeni su kod bolesnika koji su upotrebljavali Androcur, iako direktna povezanost sa Androcurom nije dokazana.

Bolesnici koji su prethodno imali krvne ugruške ili bolesnici sa uznapredovalim tumorom imaju povećan rizik za nastanak krvnih ugrušaka.

Recite svom liječniku ako ste ikada imali arterijski ili venski krvni ugrušak, kao što su duboka venska tromboza, ugrušak u plućima (plućna embolija), srčani udar (infarkt miokarda) ili moždani udar (cerebrovaskualrni incident).

Muškarci

Ne preporučuje se uporaba Androcura u muške djece i adolescenata ispod 18 godina jer sigurnost i učinkovitost primjene lijeka u toj dobi nisu utvrđeni.

Androcur se ne smije primijeniti prije završetka puberteta jer može imati negativan učinak na rast i nezrelu hormonsku regulaciju.

Za vrijeme liječenja Androcurom zapažena je pojava anemije, te će vam liječnik stoga nadzirati krvnu sliku.

Ako se liječite zbog raka prostate, recite svom liječniku ako ste ikada imali problem sa nečim od sljedeće navedenog jer će liječnik morati pažljivo procijeniti prije odluke o propisivanju Androcura:

 • poremećaj cirkulacije krvi (posebno ako ste imali krvne ugruške)
 • anemiju srpastih stanica
 • težak oblik šećerne bolesti sa promjenama na krvnim žilama

Ako se liječite radi smanjenja spolnog nagona u slučajevima seksualne devijacije, učinak Androcura može biti smanjen pod utjecajem alkohola.

Žene

Androcur se ne smije primjenjivati prije završetka puberteta kod ženske djece i adolescentica, jer može imati negativan učinak na rast i funkcije nezrele hormonske regulacije.

Prije početka liječenja, potrebno je obaviti detaljan liječnički i ginekološki pregled (uključujući pregled grudi i citološki razmaz obriska grlića maternice – PAPA test), te isključiti trudnoću.

Ako se tijekom prva 3 tjedna od početka istovremenog uzimanja Androcur 50 mg tableta i lijeka iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen pojavi lagano krvarenje izvan očekivanog rasporeda, uzimanje tableta ne treba prekidati.

Ipak, ako je krvarenje jako, posavjetujte se sa liječnikom.

Ako je neophodno istovremeno uzimanje lijeka iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen, obratite pozornost i na Uputu o lijeku za taj lijek.

Uzimanje drugih lijekova sa Androcurom

Recite svom liječ niku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući lijekove koji se kupuju bez recepta.

Posebice recite liječniku ako uzimate statine (lijekovi za smanjenje masnoća u krvi), budući da visoke doze Androcura mogu pogoršati pojedine nuspojave (oštećenje mišića, miopatiju ili rabdomiolizu) koje se mogu pojaviti za vrijeme uzimanja statina.

Također obavijestite svog liječnika ako uzimate lijekove koji djeluju na jetru, kao što su:

 • ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (za gljivične infekcije)
 • ritonavir (za virusne infekcije)
 • rifampicin (za tuberkulozu)
 • fenitoin (za epilepsiju)
 • biljni lijek koji sadrži gospinu travu

Visoke doze Androcura (100 mg, 3x dnevno) mogu blokirati neke jetrene enzime što može negativno utjecati na učinak drugih lijekova i povećati rizik od nastanka nuspojava.

Trudnoća i dojenje

Tijekom trudnoće i dojenja Androcur 50 mg tablete se ne smiju primjenjivati, jer je u tim stanjima njihova upotreba kontraindicirana.

Upravljanje vozilima i strojevima

Androcur može izazvati umor i smanjenje energije, te smanjiti vašu koncentraciju.

Ostala upozorenja

Androcur sadrži 105,5 mg laktoze po tableti. Ako vam je liječnik rekao da bolujete od nepodnošenja pojedinih šećera, obratite se svom liječniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati Androcur

Uzmite tablete s nešto tekućine nakon jela.

Ako mislite da je učinak Androcura prejak ili preslab, recite to svom liječniku ili ljekarniku.

Doziranje u muškaraca

Ne uzimajte više od najveće preporučene dnevne doze od 300 mg.

Smanjenje spolnog nagona u slučajevima seksualne devijacije kod muškaraca

Pojedinačnu dozu odredit će vaš liječnik.

 • Općenito, liječenje treba započeti s 1 tabletom Androcura dvaput na dan.
 • Vaš će liječnik možda povećati dozu na 2 tablete dvaput na dan, ili čak 2 tablete triput na dan tijekom kraćega razdoblja.
 • Kada se postigne željeni rezultat, liječnik će vam preporučiti najmanju moguću dozu kojom će zadržati terapijski uč Često je dovoljno 1/2 tablete dvaput na dan.
 • Pri određivanju doze za zadržavanje terapijskog učinka ili pri prestanku uzimanja lijeka, liječnik će dozu smanjiti postupno. S tim ciljem, vaš liječnik može smanjivati dnevnu dozu za 1 ili bolje za 1/2 tablete dnevno, u razdobljima od nekoliko tjedana.

Da bi se stabilizirao terapijski učinak, potrebno je uzimati Androcur tijekom duljega razdoblja. Vaš liječnik vam može u istom periodu preporučiti psihoterapijsko liječenje.

Antiandrogena terapija pri neoperabilnom karcinomu prostate

Dnevna doza je 2 tablete dva do tri puta dnevno (= 200 – 300 mg dnevno).

Nakon što počnete osjećati poboljšanje, terapiju i propisanu dozu nemojte mijenjati ni prekidati.

Redukcija početnoga povećanja muških spolnih hormona što je posljedica liječenja s agonistima hormona koji oslobađaju gonadotropine (GnRH agonisti)

 • U početku dnevna doza je 2 tablete samo Androcura dvaput dnevno (= 200 mg dnevno) u trajanju od 5 do 7 dana.
 • Nakon toga uzimaju se 2 tablete Androcura dvaput dnevno (= 200 mg dnevno) zajedno s GnRH agonistom u dozi koju preporučuje proizvođač tog lijeka (vidi Uputu o lijeku za GnRh agonist) u trajanju od 3 do 4 tjedna.

Liječenje navala vrućine u bolesnika koji se liječe GnRH analozima ili čiji su testisi odstranjeni (orhidektomija)

 • Dnevna doza je 1-3 tablete dnevno (50 – 150 mg dnevno).
 • Ako je potrebno doza se može povećati do 2 tablete tri puta dnevno (300 mg dnevno).

Doziranje u žena

Žene u reproduktivnoj dobi

Ako ste trudni, ne smijete uzimati Androcur. Stoga se prije početka terapije trudnoća mora isključiti.

Liječenje počinje prvoga dana ciklusa (= prvi dan krvarenja). Samo žene koje nemaju menstruacijsko krvarenje (amenoreja) mogu započeti liječenje Androcurom odmah. U tom slučaju prvi dan terapije treba smatrati prvim danom ciklusa te slijediti upute kao obično.

Treba uzeti 1 tabletu Androcura dvaput dnevno prvoga do desetoga dana ciklusa (= 10 dana).

Dodatno, ako je indicirano, pojedine žene će trebati istovremeno uzimati i lijek iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen od 1. do 21. dana ciklusa kako bi se osigurala potrebna kontracepcijska zaštita i stabilizirao ciklus. To je ciklička kombinirana terapija.

Ako uzimate ciklički kombiniranu terapiju, trebate uzimati tablete otprilike u isto vrijeme svakog dana.

Nakon 21 dana uzimanja lijeka iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen koji sadrži antiandrogen i estrogen slijedi stanka od 7 dana, tijekom koje dolazi do krvarenja.

Točno 4 tjedna (28 dana) nakon početka prvog ciklusa liječenja, istog dana u tjednu, započinje sljedeći ciklus kombinirane terapije, neovisno o tome da li je krvarenje prestalo ili ne.

Kada vaš liječnik uoči da je došlo do kliničkoga poboljšanja za vrijeme kombiniranog liječenja sa lijekom iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen, može vam smanjiti dnevnu doza Androcura tijekom prvih 10 dana kombinirane terapije na 1 do 1/2 tablete.

Moguće je također nakon poboljšanja, da liječnik odluči da je lijek iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen dovoljan u vašoj daljnjoj terapiji.

Propušteno krvarenje

Ukoliko u rijetkim slučajevima ne dođe do krvarenja, uzimanje tableta se privremeno prekida, te se treba posavjetovati s liječnikom da bi se isključila trudnoća prije nastavka liječenja.

Bolesnice u postmenopauzi ili koje su imale histerektomiju

U bolesnica u postmenopauzi ili koje su imale histerektomiju Androcur se može uzimati kao samostalna terapija.

Ovisno o težini bolesti, prosječ na doza treba biti od 1 do 1/2 tablete Androcura jednom dnevno tijekom 21 dana, nakon čega slijedi 7 dana stanke u kojoj se tablete ne uzimaju.

Stariji bolesnici/ bolesnice (više od 65 godina)

Nema podataka koji bi upućivali na potrebu za prilagodbom doze kod starijih bolesnika/ bolesnica.

Bolesnici/ bolesnice sa oštećenom funkcijom jetre

Ne uzimajte Androcur ako imate oštećenu funkciju jetre (vidi odjeljak “Nemojte uzimati Androcur”).

Bolesnici/ bolesnice sa oštećenom funkcijom bubrega

Nema podataka koji bi upućivali na potrebu za prilagodbom doze kod bolesnika/ bolesnica sa oštećenom funkcijom bubrega.

Ako uzmete više Androcura nego što ste trebali

Nisu zabilježeni štetni učinci zbog uzimanja previše tableta Androcura.

Ako ste zaboravili uzeti Androcur

Muškarci

Nemojte uzimati propuštenu tabletu Androcura (nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu). Nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Žene

Nemojte uzimati propuštenu tabletu Androcura (nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu).

Nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu zajedno sa kombiniranim oralnim kontraceptivom koji sadrži antiandrogen i estrogen.

Ako uzimate cikličku kombiniranu terapiju sa kombiniranim oralnim kontraceptivom koji sadrži antiandrogen i estrogen, lijek trebate uzimati u određeno isto doba dana (zajedno sa Androcurom).

Ako ste propustili uzeti kontraceptiv u uobičajeno vrijeme, morate ga uzeti najkasnije unutar 12 sati. Ako je prošlo više od 12 sati od vremena kad inače uzimate kontraceptiv, kontracepcijska zaštita može biti smanjena u tom ciklusu.

Obratite pozornost na posebne upute o pouzdanosti i preporuke u slučaju propuštene tablete u Uputi o lijeku za kontracepcijski lijek.

Ako prestanete uzimati Androcur

Stanje zbog kojeg vam je liječ nik propisao ovaj lijek može se pogoršati. Nemojte prestati uzimati Androcur osim ako vam tako nije rekao liječnik. Ako želite prestati uzimati Androcur, posavjetujte se prvo sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Androcura obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Androcur može izazvati nuspojave.

Obavijestite odmah svog liječnika ako primijetite neki od sljedećih simptoma:

 • Opće loše osjećanje, vrućica, mučnina, povraćanje, gubitak apetita, svrbež cijelog tijela, žuta boja kože i očiju, svijetlo obojena stolica, tamno obojen urin. Ovi simptomi mogu upućivati na jetrenu toksičnost, uključujući upalu jetre (hepatitis) ili zatajenje jetre.
 • Poremećaji funkcije jetre, neki od njih teški (žutica, hepatitis i zatajenje jetre) uočeni su kod bolesnika liječenih Androcurom.
 • Pri dozama od 100 mg i višim, zabilježeni su također slučajevi sa smrtnim ishodom. Najviše zabilježenih smrtnih slučajeva bilo je u muškaraca s uznapredovalim rakom prostate.
 • Poremećaji funkcije jetre vezani su uz dozu i uobičajeno se razviju unutar nekoliko mjeseci od početka liječenja.

Stoga će liječnik pratiti funkciju vaše jetre prije početka i za vrijeme liječenja, posebno ako postaje bilo kakvi simptomi ili znakovi koji upućuju na moguću jetrenu toksičnost.

Ako je jetrena toksičnost potvrđena, liječnik će prekinuti liječenje Androcurom, osim ako se toksičnost jetre ne može objasniti drugim uzrokom (npr. metastatski tumor kod raka prostate).

U tom slučaju liječnik može preporučiti nastavak liječenja Androcurom ako je procijenjeno da od terapije ima više koristi nego rizika.

 • Neuobičajena bol u gornjem dijelu trbuha koja ne nestaje spontano i u kratkom vremenskom periodu. Ovi simptomi mogu biti znakovi benignih ili malignih tumora jetre koji mogu dovesti do po život opasnog unutarnjeg krvarenja (krvarenje u trbušnu šupljinu).
 • Oticanje nogu, bol u prsima, nedostatak daha ili iznenadni osjećaj slabosti. Ovi simptomi mogu biti znak stvaranja krvnog ugruška (tromboembolijskog događaja).

Zabilježene nuspojave u muškaraca

Nuspojave se mogu pojaviti sa određenom učestalošću koja se definira na sljedeći način:

Vrlo česte nuspojave (kod najmanje 1 od 10 bolesnika)
 • prolazni prestanak proizvodnje spermija (spermatogeneze)
 • smanjen spolni nagon (smanjen libido)
 • nesposobnost postizanja ili održavanja erekcije (erekcijska disfunkcija)
Česte nuspojave (kod najmanje 1 od 100 bolesnika, ali kod manje od 1 od 10 bolesnika)
 • jetrena toksičnost, uključujući žuticu, upalu jetre (hepatitis), zatajenje jetre
 • povećanje tjelesne težine
 • smanjenje tjelesne težine
 • depresivno raspoloženje
 • privremen nemir
 • povećanje grudi (ginekomastija)
 • umor
 • navale vrućine
 • znojenje
 • nedostatak daha
Manje česte nuspojave (javljaju se kod najmanje 1 od 1 000 bolesnika ali kod manje od 100 od bolesnika)
 •  osip
Rijetke nuspojave (javljaju se kod najmanje 1 od 10 000 bolesnika ali kod manje od 1 od 1000 bolesnika)
 • alergijska reakcija (preosjetljivost)

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se kod najmanje 1 od 10 000 bolesnika)

 • dobroćudni i zloćudni tumori jetre

Nuspojave čija učestalost nije poznata (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)

 • unutarnje krvarenje (intraabdominalno krvarenje)
 • stvaranje krvnih ugrušaka (tromboembolijski događaji) (vidi odjeljak „Budite oprezni s Androcurom“)
 • dobroćudni tumori mozga (meningeomi) (vidi odjeljke „Nemojte uzimati Androcur” i „Budite oprezni s Androcurom“)
 • osteoporoza
 • anemija

Za vrijeme liječenja Androcurom spolni nagon i moć su smanjeni i funkcija testisa je blokirana. Ove promjene prestaju nakon prestanka liječenja Androcurom.

Nakon nekoliko tjedana liječenja Androcur koči stvaranje spermija (spermatogenezu) kao rezultat antiandrogenog i antigonadotropnog učinka. Spermatogeneza se uspostavlja postepeno unutar nekoliko mjeseci nakon prestanka liječenja Androcurom.

Androcur može izazvati oticanje dojki (tzv. ginekomastiju, ponekad praćenu sa osjetljivošću bradavica na dodir) što se obično povlači nakon prestanka liječenja Androcurom.

Kao i pri liječenju drugim antiandrogenima, dugotrajna upotreba Androcura može izazvati osteoporozu.

Dobroćudni tumori mozga (meningeomi) zabilježeni su kod dugotrajne upotrebe Androcura (nekoliko godina) u dozama 25 mg i višim (vidi odjeljke „Nemojte uzimati Androcur” i „Budite oprezni s Androcurom“).

Zabilježene nuspojave u žena

Najčešć e prijavljene nuspojave u žena su sukrvavi iscjedak iz rodnice, povećanje tjelesne težine i depresivno raspoloženje.

Nuspojave u žena zabilježene su nakon stavljanja lijeka u promet te se ne može procijeniti njihova učestalost.

 • dobroćudni i zloćudni tumori jetre
 • dobroćudni tumori mozga (meningeomi) (vidi odjeljke „Nemojte uzimati Androcur” i „Budite oprezni s Androcurom“)
 • alergijske reakcije (preosjetljivost)
 • povećanje tjelesne težine
 • smanjenje tjelesne težine
 • depresivno raspoloženje
 • privremen nemir
 • smanjen spolni nagon (smanjen libido)
 • pojačan spolni nagon (pojačan libido)
 • stvaranje krvnih ugrušaka (tromboembolijski događaji – vidi odjeljak „Budite oprezni s Androcurom“)
 • nedostatak daha
 • unutarnje krvarenje (intraabdominalno krvarenje)
 • jetrena toksičnost, uključujući žuticu, upalu jetre (hepatitis), zatajenje jetre
 • osip
 • blokirana ovulacija
 • osjetljivost dojki
 • sukrvavi iscjedak iz rodnice
 • umor

Ovulacija je spriječena kod kombiniranog liječenja sa lijekom iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen, tako da se javlja stanje neplodnosti.

Ako vam liječnik propiše lijek iz skupine kombiniranih oralnih kontraceptiva koji sadrži antiandrogen i estrogen u kombinaciji sa Androcurom, trebate obratiti pozornost i na upute o nuspojavama sadržane u Uputi o lijeku za taj lijek.

Dobroćudni tumori mozga (meningeomi) zabilježeni su kod dugotrajne upotrebe Androcura (nekoliko godina) u dozama 25 mg i višim (vidi odjeljke „Nemojte uzimati

Androcur” i „Budite oprezni s Androcurom“).

Ako primijetite bilo koju nus potrebno je obavijestiti liječnika ili ljepojavukarnika.

5. Kako čuvati Androcur

Androcur morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nema posebnih zahtjeva za čuvanje ovog lijeka.

Androcur se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Androcur 50 mg tablete sadrže

Djelatna tvar je ciproteronacetat.

Svaka tableta sadrži 50 mg ciproteronacetata.

Pomoćne tvari su:

 • laktoza hidrat, škrob, kukuruzni, povidon 25, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat.

Kako Androcur 50 mg tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Androcur tablete su bijele do blijedo žute tablete, sa razdjelnim urezom na jednoj strani i oznakom „BV“ u pravilnom šesterokutu na drugoj strani tablete. Tableta se može podijeliti na dva jednaka dijela.

Androcur 50 mg tablete dostupne su na tržištu u pakovanju sa 50 tableta (5 blistera sa po 10 tableta).

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača

Delpharm Lille S.A.S., Z.I. de Roubaix Est, Rue de Toufflers, Lys Lez Lannoy, Francuska

Bayer Weimar GmbH und Co. Produktions KG, Döbereinerstr. 20, Weimar, Njemačka

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

4 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Androcur tablete (50mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.