Uputa o lijeku – Amlodipin/valsartan tablete (5 mg/80 mg)

Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/80 mg filmom obložene tablete
Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/160 mg filmom obložene tablete
Amlodipin/valsartan Pliva 10 mg/160 mg filmom obložene tablete
amlodipin/valsartan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Amlodipin/valsartan Pliva i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Amlodipin/Valsartan Pliva
 3. Kako uzimati Amlodipin/valsartan Pliva
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Amlodipin/valsartan Pliva
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Amlodipin/valsartan Pliva i za što se koristi

Amlodipin/valsartan Pliva tablete sadrže dvije djelatne tvari koje se zovu amlodipin i valsartan. Obje tvari pomažu u kontroli povišenog krvnog tlaka.

 • Amlodipin pripada skupini tvari koje se nazivaju „blokatori kalcijevih kanala“. Amlodipinsprečava ulazak kalcija u stjenku krvne žile i tako sprečava sužavanje krvne žile.
 • Valsartan pripada skupini tvari koje se nazivaju „antagonisti angiotenzin II receptora“.Angiotenzin II se stvara u tijelu i dovodi do sužavanja krvnih žila te na taj način povećava krvni tlak. Valsartan djeluje tako što blokira učinak angiotenzina II.

To znači da oba ova lijeka pomažu u sprečavanju sužavanja krvnih žila, što dovodi do njihovog opuštanja i snižavanja krvnog tlaka.

Amlodipin/Valsartan Pliva primjenjuje se za liječenje povišenog krvnog tlaka u odraslih osoba čiji krvni tlak nije dovoljno kontroliran bilo samo amlodipinom ili samo valsartanom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Amlodipin/Valsartan Pliva

NEMOJTE uzimati Amlodipin/Valsartan Pliva:

 • ako ste alergični na amlodipin (ili na bilo koji drugi blokator kalcijevih kanala, a to može uključivati svrbež, crvenilo kože ili teškoće pri disanju), na valsartan ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Ako mislite da biste mogli biti alergični, porazgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja lijeka Amlodipin/valsartan Pliva.
 • ako imate ozbiljne probleme s jetrom ili probleme sa žuči, poput bilijarne ciroze ili kolestaze.
 • ako imate ozbiljne probleme s bubrezima ili ako ste na dijalizi.
 • ako ste trudni više od 3 mjeseca (Također je bolje izbjegavati Amlodipin/valsartan Pliva u ranoj trudnoći, vidjeti dio Trudnoća).
 • ako imate jako nizak krvni tlak (hipotenzija).
 • ako imate suženje aortnog zaliska (stenoza aorte) ili kardiogeni šok (stanje u kojem Vaše srce ne može opskrbiti tijelo dovoljnom količinom krvi).
 • ako patite od zatajivanja srca nakon srčanog udara.
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, NEMOJTE uzeti Amlodipin/valsartan Pliva i obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Amlodipin/valsartan Pliva:

 • ako ste bili bolesni (povraćanje ili proljev).
 • ako imate probleme s jetrom ili bubrezima.
 • ako Vam je presađen bubreg ili ako Vam je rečeno da imate suženje bubrežnih arterija.
 • ako bolujete od stanja koje utječe na nadbubrežne žlijezde, a naziva se „primarni hiperaldosteronizam“.
 • ako ste imali zatajivanje srca ili ste doživjeli srčani udar. Pridržavajte se pažljivo uputa svog liječnika o početnoj dozi. Liječnik može također provjeriti funkciju Vaših bubrega.
 • ako Vam je liječnik rekao da imate suženje srčanih zalistaka („aortalna ili mitralna stenoza“) ili da je debljina Vašeg srčanog mišića nenormalno povećana („opstruktivna hipertrofična kardiomiopatija“).
 • ako ste uočili pojavu oticanja, osobito lica i grla, dok ste uzimali druge lijekove (uključujući inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Ako uočite te simptome, PRESTANITE uzimati Amlodipin/valsartan Pliva i ODMAH se javite svom liječniku. Nemojte više NIKAD uzimati Amlodipin/valsartan Pliva.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

 • ACE inhibitor (primjerice enalapril, lizinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 • aliskiren.

Liječnik Vam može u redovitim vremenskim razmacima provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi.

Vidjeti također informacije pod naslovom „NEMOJTE uzimati Amlodipin/valsartan Pliva“.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika prije uzimanja lijeka Amlodipin/valsartan Pliva.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena lijeka Amlodipin/valsartan Pliva u djece i adolescenata (ispod 18 godina starosti).

Drugi lijekovi i Amlodipin/valsartan Pliva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza. U nekim ćete slučajevima možda morati prekinuti uzimati jedan od lijekova. To se posebno odnosi na sljedeće lijekove:

 • ACE inhibitori ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Amlodipin/valsartan Pliva“ i „Upozorenja i mjere opreza“);
 • diuretici (vrsta lijeka koja se naziva i „tablete za mokrenje“, koje povećavaju količinu mokraće koju proizvodite);
 • litij (lijek koji se koristi za liječenje nekih vrsta depresije);
 • diuretici koji štede kalij, nadomjesci kalija, zamjene za sol koje sadrže kalij i ostale tvari koje mogu povećati razinu kalija;
 • određene vrste lijekova protiv bolova koji se nazivaju nesteoridni protuupalni lijekovi

(NSAILi) ili selektivni inhibitori ciklooksigenaze-2 (COX-2 inhibitori). Liječnik će Vam možda provjeriti i bubrežnu funkciju;

 • antikonvulzivni lijekovi (npr. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon);
 • gospina trava;
 • nitroglicerin i drugi nitrati ili drugi lijekovi koji se nazivaju „vazodilatatori“;
 • lijekovi koji se primjenjuju za liječenje HIV infekcije/SIDA-e (npr. ritonavir, indinavir, nelfinavir);
 • lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol);
 • lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija (antibiotici kao npr. rifampicin, eritromicin, klaritromicin, talitromicin);
 • verapamil, diltiazem (lijekovi za srce);
 • simvastatin (lijekovi koji se koriste za kontrolu visokih razina kolesterola);
 • dantrolen (infuzija za teške poremećaje tjelesne temperature);
 • lijekovi koji se koriste kao zaštita od odbacivanja transplantata (ciklosporin);
 • takrolimus (upotrebljava se za kontrolu imunološkog odgovora vašeg tijela, što omogućuje vašem tijelu da prihvati transplantirani organ);
 • klaritromicin (za infekcije uzrokovane bakterijama).

Amlodipin/valsartan Pliva s hranom i pićem

Bolesnici koji uzimaju Amlodipin/valsartan Pliva ne smiju konzumirati grejp ili sok od grejpa. Grejp i sok od grejpa u nekih bolesnika mogu dovesti do povećanja razina djelatne tvari amlodipina u krvi, što može uzrokovati neočekivano pojačani učinak lijeka Amlodipin/valsartan Pliva na snižavanje krvnog tlaka (vidjeti dio 3. Kako uzimati Amlodipin/valsartan Pliva).

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste (ili biste mogli ostati) trudni. Liječnik će Vas u pravilu savjetovati da PREKINETE uzimati Amlodipin/valsartan Pliva prije trudnoće ili čim saznate da ste trudni te će Vas savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto lijeka Amlodipin/valsartan Pliva. Amlodipin/valsartan Pliva se NE preporučuje u ranoj trudnoći (prva 3 mjeseca) te se NE SMIJE uzimati kada ste trudni više od 3 mjeseca jer može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se uzima nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Pokazalo se da amlodipin prelazi u majčino mlijeko u malim količinama. Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate početi dojiti. Amlodipin/valsartan Pliva se ne preporučuje majkama koje doje, a ako želite dojiti liječnik Vam može odabrati drugo liječenje, posebno ako je Vaše dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati omaglicu. To može utjecati na Vašu sposobnost koncentracije. Stoga, ako niste sigurni kako će ovaj lijek djelovati na Vas, NEMOJTE voziti, upravljati strojevima ili se baviti drugim aktivnostima koje zahtijevaju koncentraciju.

Amlodipin/valsartan Pliva sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite određene šećere, obratite mu se prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

3.Kako uzimati Amlodipin/valsartan Pliva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni. To će Vam pomoći u postizanju najboljih rezultata i smanjenju rizika od nuspojava.

Put i način primjene lijeka:

Uobičajena doza lijeka Amlodipin/valsartan Pliva je jedna tableta na dan.

 • Savjetuje se uzimanje lijeka svakog dana po mogućnosti u isto vrijeme.
 • Progutajte tablete s čašom vode.
 • Amlodipin/valsartan Pliva možete uzimati s hranom ili bez nje. NEMOJTE uzimati Amlodipin/valsartan Pliva s grejpom ili sokom od grejpa.

Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/80 mg i 5 mg/160 mg: Razdjelna crta služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja.

Amlodipin/valsartan Pliva 10 mg/160 mg: Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Ovisno o tome kako reagirate na liječenje, liječnik Vam može predložiti višu ili nižu dozu.

NEMOJTE prekoračiti propisanu dozu.

Amlodipin/valsartan Pliva i starije osobe (starosti od 65 ili više godina)

Vaš liječnik treba oprezno postupati kod povećavanja doze.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više lijeka Amlodipin/valsartan Pliva nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta Amlodipin/valsartan Pliva ili ako je netko drugi uzeo Vaše tablete, odmah se posavjetujte s liječnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Amlodipin/valsartan Pliva

Ako ste zaboravili uzeti ovaj lijek, uzmite ga čim se sjetite. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Međutim, ako je već blizu vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu. NEMOJTE uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Amlodipin/valsartan Pliva

Prestanak liječenja lijekom Amlodipin/valsartan Pliva može dovesti do pogoršanja bolesti od koje bolujete. NEMOJTE prestati uzimati lijek osim po uputi liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevati neodgodivo liječenje:

Nekoliko bolesnika je imalo ove ozbiljne nuspojave (mogu se javiti kod 1 na 1000 osoba). Ako se dogodi nešto od sljedećeg, odmah obavijestite svog liječnika:

Alergijska reakcija sa simptomima poput osipa, svrbeža, oticanja lica ili usnica ili jezika, teškoće pri disanju, nizak krvni tlak (osjećaj nesvjestice, ošamućenost).

Ostale moguće nuspojave lijeka Amlodipin/valsartan Pliva:

Česte (mogu se javiti kod 1 na 10 osoba): Influenca (gripa); začepljen nos, grlobolja i osjećaj nelagodepri gutanju; glavobolja; oticanje ruku, šaka, nogu, gležnjeva ili stopala; umor; astenija (slabost); crvenilo i osjećaj topline u licu i/ili vratu.

Manje česte (mogu se javiti kod 1 na 100 osoba): Omaglica; mučnina i bol u trbuhu; suha usta;omamljenost, trnci ili obamrlost šaka ili stopala; vrtoglavica; ubrzani otkucaji srca, uključujući osjećaj lupanja srca; omaglica kod ustajanja; kašalj; proljev; zatvor; kožni osip, crvenilo kože; oticanje zglobova, bol u leđima; bol u zglobovima.

Rijetke (mogu se javiti kod 1 na 1000 osoba): Osjećaj tjeskobe; zvonjava u ušima (tinitus);nesvjestica; pojačano mokrenje ili pojačan nagon na mokrenje; nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije; osjećaj težine; nizak krvni tlak sa simptomima poput omaglice, omamljenosti; pojačano znojenje; kožni osip po čitavom tijelu; svrbež; grč mišića.

Ako se bilo što od navedenog kod Vas pojavi u težem obliku, obavijestite svog liječnika.

Prijavljene nuspojave s amlodipinom ili valsartanom primijenjenima samostalno ili uopće nisu opažene s lijekom Amlodipin/valsartan Pliva ili su opažene s većom učestalošću nego s lijekom Amlodipin/valsartan Pliva:

Amlodipin

ODMAH se javite liječniku ako osjetite bilo koju od sljedećih teških nuspojava nakon uzimanja ovog lijeka:

 • Iznenadno piskanje pri disanju, bol u prsima, nedostatak zraka ili teškoće pri disanju.
 • Oticanje očnih kapaka, lica ili usnica.
 • Oticanje jezika i grla koje uzrokuje velike teškoće pri disanju.
 • Jake kožne reakcije, uključujući intenzivan kožni osip, koprivnjaču, crvenilo kože po čitavom tijelu, jaki svrbež, stvaranje mjehurića, ljuštenje i oticanje kože, upalu sluznica (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza) ili druge alergijske reakcije.
 • Srčani udar, nepravilan rad srca.
 • Upalu gušterače, koja može uzrokovati jake bolove u trbuhu i leđima pri čemu se bolesnik općenito osjeća vrlo loše.
 • Prijavljene su sljedeće nuspojave. Ako Vam bilo koja od tih nuspojava stvara probleme ili ako one potraju dulje od jednog tjedna, obratite se svojem liječniku.

Često (mogu se javiti kod 1 na 10 osoba): Omaglica, pospanost; palpitacije (svijest o radu Vašeg srca);crvenilo uz osjećaj vrućine, oticanje gležnjeva (edem); bol u trbuhu, mučnina.

Manje često (mogu se javiti kod 1 na 100 osoba): Promjene raspoloženja, tjeskoba, depresija,pospanost, drhtanje, poremećaji okusa, nesvjestica, gubitak osjećaja boli; poremećaji vida, oštećenje vida, zvonjava u ušima; nizak krvni tlak; kihanje/curenje iz nosa uzrokovano upalom sluznice nosa (rinitis); loša probava, povraćanje; ispadanje kose, pojačano znojenje, svrbež kože, promjena boje kože; poremećaj mokrenja, pojačana potreba za mokrenjem noću, povećan broj mokrenja, nemogućnost postizanja erekcije, nelagoda ili povećanje dojki u muškaraca, bol, loše osjećanje, bol u mišićima, grčevi u mišićima; povećanje ili smanjenje tjelesne težine.

Rijetko (mogu se javiti kod 1 na 1000 osoba): Smetenost.

Vrlo rijetko (mogu se javiti kod 1 na 10 000 osoba): Smanjen broj bijelih krvnih stanica, smanjen brojkrvnih pločica što može dovesti do pojave neuobičajenih modrica ili lakog krvarenja (oštećenje crvenih krvnih stanica); povišen šećer u krvi (hiperglikemija); oticanje desni, nadutost u trbuhu (gastritis); nepravilna jetrena funkcija, upala jetre (hepatitis), žutilo kože (žutica), povišeni jetreni enzimi što može imati učinak na neke medicinske testove; povećana napetost mišića, upala krvnih žila često s kožnim osipom, osjetljivost na svjetlost; poremećaji koji kombiniraju krutost, nevoljno drhtanje i/ili poremećaje kretanja.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): drhtanje, kruto držanje, licepoput maske, spori pokreti i neuravnotežen hod sa sitnim koracima.

Valsartan

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): smanjenje broja crvenih krvnihstanica, vrućica, grlobolja ili ranice u ustima zbog infekcija; spontano krvarenje ili stvaranje modrica; visoka razina kalija u krvi; poremećeni nalazi testova jetrene funkcije; smanjene funkcije bubrega i jako smanjene funkcije bubrega; oticanje uglavnom lica i grla; bol u mišićima; osip, ljubičasto-crvene pjege; vrućica; svrbež; alergijska reakcija; stvaranje mjehura na koži (znak stanja koje se zove bulozni dermatitis)..

Ako osjetite bilo što od navedenog, odmah obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Amlodipin/valsartan Pliva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „Rok valjanosti/ EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Amlodipin/valsartan Pliva sadrži

 • Djelatne tvari u su amlodipin (u obliku amlodipinbesilata) i valsartan.

Jedna Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/80 mg filmom obložena tableta sadrži 5 mg amlodipina i 80 mg valsartana.

Jedna Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/160 mg filmom obložena tableta sadrži 5 mg amlodipina i 160 mg valsartana.

Jedna Amlodipin/valsartan Pliva 10 mg/160 mg filmom obložena tableta sadrži 10 mg amlodipina i 160 mg valsartana.

 • Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, krospovidon, natrijev škroboglikolat vrste A, bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, laktoza hidrat, hipromeloza 15 cP, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172) i makrogol 4000.

Kako Amlodipin/valsartan Pliva izgleda i sadržaj pakiranja

Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/80 mg su okrugle, tamno žute, filmom obložene tablete kosih rubova, promjera 9 mm, s utisnutim oznakama 5 i 80 podijeljenima razdjelnom crtom.Amlodipin/valsartan Pliva 5 mg/160 mg su ovalne, tamno žute, filmom obložene tablete kosih rubova, dimenzija 14,5 mm x 7,5 mm s utisnutim oznakama 5 i 160 podijeljenima razdjelnom crtom. Amlodipin/valsartan Pliva 10 mg/160 mg su ovalne, žute, filmom obložene tablete kosih rubova, dimenzija 14,5 mm x 7,5 mm, s utisnutim oznakama 10 i 160 podijeljenima razdjelnom crtom.

Amlodipin/valsartan Pliva dostupan je u pakiranjima od 14, 28, 30, 56, 90, 98 i 100 filmom obloženih tableta u blisterima ili 14×1, 28×1, 30×1, 56×1, 90×1, 98×1 i 100×1 filmom obloženom tabletom u blisterima s jediničnim dozama.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80.,
31-546 Krakow
Poljska

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3,
89143 Blaubeuren
Njemačka

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5,
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Austrija: Amlodipin/Valsartan ratiopharm 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg Filmtabletten

Njemačka: Valsartan/Amlodipin-ratiopharm 5mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg Filmtabletten

Španjolska: Amlodipino/Valsartan Teva 5 mg / 80 mg, 5 mg / 160 mg, 10 mg /160 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Finska: Amlodipin/Valsartan ratiopharm 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg tabletti, Kalvopäällysteinen

Francuska: Amlodipine/Valsartan Teva 5 mg/80 mg, 5 mg/160, 10 mg/160 mg comprimé pelliculé

Irska: Amlodipine/Valsartan Teva 5 mg/80 mg, 5 mg/160, 10 mg/160 mg Film-coated tablets

Island: Amlodipin/Valsartan ratiopharm 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur

Litva: Amlodipine/Valsartan Teva 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės

Latvija: Amlodipine/Valsartan Teva 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg apvalkotās tabletes

Malta: Amlodipine/Valsartan Teva 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg Film-coated tablets

Nizozemska: Amlodipine/Valsartan Teva 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10 mg/160 mg, filmomhulde Tabletten

Portugal: Amlodipina + Valsartan Teva

Rumunjska: AMLODIPINĂ/VALSARTAN TEVA 5mg/80mg, 5mg/160mg, 10mg/160mg comprimate filmate

Slovenija: Amlodipin/valsartan Teva 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg,10 mg/160 mg filmsko obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2018.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: amlodipin/valsartan pliva, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Amlodipin/valsartan tablete (5 mg/80 mg)

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.