Albothyl vagitorij (90mg) – Uputa o lijeku

Prije primjene lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu

 • Sačuvajte uputu. Možda ćete je htjeti ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama, a drugima može naštetiti. Ne dajte ga drugima čak i ako imaju iste simptome.
 • O svim nuspojavama obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

U uputi ćete pronaći sljedeće informacije:

 1. Što su Albothyl vagitoriji i za što se koriste
 2. Prije primjene Albothyl vagitorija
 3. Kako uzimati Albothyl vagitorije
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Albothyl vagitorije
 6. Dodatne informacije

1. Što su Albothyl vagitoriji i za što se koriste

Albothyl vagitoriji su antibakterijsko sredstvo za rodnicu (ginekološki antiseptik). Koriste se za liječenje bakterijskih upala rodnice.

 2. Prije primjene Albothyl vagitorija

Ne uzimajte Albothyl vagitorije:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na polikrezulen ili bilo koji drugi sastojak lijeka.

Poseban oprez kod uporabe Albothyl vagitorija:

 • tijekom liječenja s Albothyl vagitorijima i kroz sljedećih 10 dana treba izbjegavati spolne odnose
 • tijekom liječenja treba izbjegavati korištenje sapuna koja mogu izazvati nadražaj
 • Albothyl vagitoriji ne djeluju protiv HIV infekcije ili drugih spolno prenosivih bolesti poput gonoreje i sifilisa
 • Albothyl vagitorije ne treba koristiti za vrijeme menstruacije

Kao znak terapijskog djelovanja iz rodnice se može ljuštiti odumrlo tkivo, ponekad i u velikim količinama.

Koristite sanitarne uloške i redovito ih mijenjajte kako ostaci tkiva ne bi izazvali nadražaj vanjskog spolovila.

Ako se Albothyl vagitoriji slučajno progutaju, treba odmah popiti mnogo vode i hitno se posavjetovati s liječnikom radi otkrivanja i liječenja erozija usta, grla i jednjaka.

Ako Albothyl vagitoriji dođu u dodir s očima, oči treba odmah isprati s vodom. Preporučuje se posavjetovati s oftalmologom.

Tkaninu i kožu u slučaju dodira s Albothylom treba isprati s vodom prije nego se osuše.

Djeca i stariji bolesnici

Albothyl vagitoriji se ne smiju koristiti kod djece i adolescenata mla đih od 18 godina, niti kod žena u postmenopauzi, jer nema iskustava s njihovom primjenom u tim dobnim skupinama.

Uzimanje drugih lijekova s Albothylom:

Molimo recite liječniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Tijekom liječenja treba izbjegavati istovremenu primjenu drugih lijekova za primjenu u rodnicu, jer se moguć-nost interakcija ne može isključiti.

Trudnoća i dojenje

Savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kakvog lijeka.

Albothyl vagitoriji se tijekom trudnoće i dojenja smiju koristiti samo kad je strogo indicirano i uz procjenu odnosa koristi i rizika po majku i dijete.

Rizik primjene Albothyla u trudnoći nije ispitan kod ljudi, no studije na životinjama nisu pokazale nikakve dokaze fetalnih malformacija.

Nije poznato prelazi li djelatna tvar u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

Nema poznatih štetnih djelovanja na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

3. Kako uzimati Albothyl vagitorije

Uvijek uzimajte Albothyl vagitorije prema ovim Uputama o lijeku. Ukoliko niste sigurni, provjerite kod liječnika ili ljekarnika.

Ukoliko Vam liječnik nije drugačije propisao, uobičajena doza je 1 Albothyl vagitorij (90 mg polikrezulena) dnevno.

Način primjene:

Za primjenu u rodnicu:

Albothyl vagitorij treba uvesti duboko u rodnicu, po mogućnosti u ležećem položaju. Kako bi se sprije čilo ispadanje vagitorija, treba ga primijeniti navečer prije spavanja. Da bi se olakšalo uvođenje, vagitorij se može navlažiti vodom.

Da bi se spriječilo prljanje odjeće i posteljine, potrebno je koristiti sanitarne uloške.

Koliko dugo uzimati Albothyl vagitorije?

Vagitorije treba koristiti do nestanka simptoma, ali ne dulje od 9 dana. Ako se simptomi u tom razdoblju ne povuku, obratite se svom liječniku.

Nije poznato u koliko se žena bakterijske upale rodnice ponovno jave nakon liječenja s Albothyl vagitorijima (relaps).

Razgovarajte sa liječnikom ili ljekarnikom ukoliko je učinak Albothyl vagitorija prejak ili preslab.

Što ako je upotrijebljeno više Albothyl vagitorija od preporučene doze?

Slučajevi (simptomi) predoziranja nisu poznati.

Što ako je preskočena primjena Albothyl vagitorija?

Nemojte uzeti duplu dozu da nadoknadite propuštenu. Liječenje nastavite u određenim intervalima.

Što ako je primjena Albothyl vagitorija zaustavljena?

Ukoliko želite prekinuti primjenu Albothyl vagitorija obavijestite svog liječnika.

Radi prijevremenog prekida primjene Albothyl vagitorija, upala se može ponovno javiti i može biti potrebno ponovno ili zamjensko liječenje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Albothyl vagitoriji mogu izazvati nuspojave, ali ne kod svih koji ih koriste. Procjena nuspojava je bazirana na sljedećim učestalostima:

Vrlo česte: javljaju se kod 1 od 10 bolesnika

Česte: javljaju se kod manje od 1 od 10, ali u više od 1 od 100 bolesnika.

Manje česte: javljaju se kod manje od 1 od 100, ali u više od 1 od 1000 bolesnika.

Rijetke: javljaju se kod manje od 1 od 1000, ali u više od 1 od 10 000 bolesnika.

Vrlo rijetke: javljaju se kod manje od 1 od 10 000 bolesnika uključujući pojedinačne slučajeve.

Nepoznato: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka.

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

Vrlo često:

 • suhoća rodnice

Često:

 • ljuštenje površina rodnice

Nepoznato:

 • Gnjivične infekcije rodnice (Candida)
 • svrbež vanjskog spolovila
 • neugoda
 • osjećaj pečenja
 • osjećaj prisutnosti stranog tijela u rodnici

Poremećaji imunološkog sustava

Nepoznato:

 • Osip praćen svrbežom
 • alergijske reakcije koje obuhvaćaju cijelo tijelo ( npr. bolno oticanje kože i potkožnog tkiva, svrbež) sve do anaflaksije

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 • Koprivnjača (urtikarija)

Ukoliko dođe do teških nadražaja rodnice, liječenje s Albothyl vagitorijima treba prekinuti i razmotriti zamjen-sku terapiju.

Protumjere:

Ukoliko dođe do teških nadražaja rodnice, treba prekinuti liječenje s Albothyl vagitorijima i obavijestiti liječnika.

O svim nuspojavama obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Albothyl vagitorije

Albothyl vagitorije čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Albothyl vagitoriji se ne smiju koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakovanju. Rok valjanosti ističe na zadnji dan tog mjeseca.

Albothyl vagitorije treba čuvati na temperaturi do 25° C.

Lijekovi se ne smiju odlagati u kućni otpad ili otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako odložiti lijekove koje više ne trebate. Takve mjere pomažu u očuvanju okoliša.

 6. Dodatne informacije

Što Albothyl vagitoriji sadrže:

Aktivni sastojak Albothyl vagitorija je polikrezulen. 1 vagitorij sadržava 90 mg polikrezulena.

Pomoćne tvari su makrogol 4000; makrogol 1500; edetatna kiselina i voda.

Kako Albothyl vagitoriji izgledaju i sadržaj pakiranja:

U pakiranju je 6 vagitorija.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Črnomerec 29 Zagreb

Ime i adresa proizvođača lijeka

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Straße 2

Konstanz, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: albothyl vaginalete, albothyl vagitorije, albotil vaginalete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu