Motus Melior

Motus Melior

Motus Melior (MM) je inovativni spoj sportskog, rehabilitacijskog i fitnes centra te nutricionističkog savjetovališta – po svemu jedin­stven u regiji pa i šire. Stručni tim Motus Meliora, pruža vrhunske usluge dijagnosti­ke, rehabilitacije, sportske pripreme, treninga fitnesa te prehrane.