Uputa o lijeku – Melfalan Pliva 50 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju

Pročitajte pažljivo cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika,ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije […]

Iz rubrike multipli mijelom

Tip kože kviz

Tip kože

Riješite kviz i saznajte svoj tip kože!

Riješi kviz
Plodni dani kviz

Plodni dani

Izračunajte plodne dane s našim kalkulatorom.

Otvori kalkulator
BMI Kviz

BMI
kalkulator

Saznajte svoj body mass index odmah.

Izračunaj BMI