Vesicare (1 mg/ml) oralna suspenzija – Uputa o lijeku

Vesicare 1 mg/ml oralna suspenzija
solifenacinsukcinat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Vesicare i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Vesicare
 3. Kako uzimati Vesicare
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Vesicare
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Vesicare i za što se koristi

Djelatna tvar lijeka Vesicare pripada u skupinu antikolinergika. Ovi lijekovi se primjenjuju za smanjenje aktivnosti prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura. To Vam omogućuje da izdržite dulje prije no što morate otići na toalet i povećava količinu mokraće koja se može zadržati u Vašem mokraćnom mjehuru.

Vesicare se upotrebljava za:

 • liječenje simptoma stanja poznatog kao prekomjerno aktivan mokraćni mjehur u odraslih. Ovi simptomi uključuju: snažnu, iznenadnu potrebu za mokrenjem bez prethodnog upozorenja, učestalu potrebu za mokrenjem, bježanje mokraće zbog nemogućnosti pravovremenog dolaska na toalet.
 • liječenje stanja koje se zove neurogena prekomjerna aktivnost detruzora u djece u dobi od 2 do 18 godina. Kod neurogene prekomjerne aktivnosti detruzora dolazi do nevoljnog stezanja mokraćnog mjehura zbog stanja s kojim ste se rodili ili ozljede živaca koji kontroliraju mokraćni mjehur. Ako se ne liječi, neurogena prekomjerna aktivnost detruzora može dovesti do oštećenja mokraćnog mjehura i/ili bubrega.

Vesicare se upotrebljava za povećanje količine mokraće koju mokraćni mjehur može zadržati i smanjenje istjecanja mokraće.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Vesicare

Nemojte uzimati lijek Vesicare:

 • ako ne možete mokriti ili isprazniti mokraćni mjehur do kraja (retencija mokraće), a ne provodite čistu intermitentnu (povremenu) kateterizaciju
 • ako bolujete od teške bolesti želuca ili crijeva (uključujući toksični megakolon, komplikacije povezane s ulcerativnim kolitisom)
 • ako imate bolest mišića poznatu kao miastenia gravis koja može uzrokovati jaku slabost pojedinih mišića
 • ako imate povišeni očni tlak s postepenim gubitkom vida (glaukom)
 • ako ste alergični na solifenacin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste na hemodijalizi
 • ako bolujete od teške bolesti jetre
 • ako bolujete od teške bolesti bubrega ili srednje teške bolesti jetre i ako istodobno uzimate lijekove koji smanjuju izlučivanje lijeka Vesicare iz tijela (primjerice ketokonazol). Vaš liječnik ili ljekarnik će Vas na to upozoriti.

Obavijestite svog liječnika prije nego počnete uzimati lijek Vesicare ako imate ili ste ikad imali gore spomenuta stanja.

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije nego počnete uzimati Vesicare.

 • ako imate problema s pražnjenjem mokraćnog mjehura (opstrukcija mokraćnog mjehura) ili otežano mokrite (tj. imate tanak mlaz mokraće), a ne provodite čistu intermitentnu (povremenu) kateterizaciju. U tom je slučaju znatno povećan rizik od nakupljanja mokraće u mokraćnom mjehuru (retencija mokraće).
 • ako imate opstrukciju (začepljenje) probavnog trakta (konstipacija).
 • ako imate povećan rizik od smanjene aktivnosti probavnog trakta (želuca i crijeva). Vaš liječnik će Vas na to upozoriti.
 • ako patite od stanja koja rezultiraju promjenama Vašeg srčanog ritma, pogotovo poremećajem poznatim kao QT produljenje.
 • ako imate tešku bolest bubrega.
 • ako imate srednje tešku bolest jetre.
 • ako imate hijatalnu herniju ili žgaravicu.
 • ako imate poremećaj živčanog sustava (autonomnu neuropatiju).

Obavijestite svog liječnika prije nego počnete uzimati lijek Vesicare ako imate ili ste ikad imali gore spomenuta stanja.

Vaš će liječnik provjeriti, prije početka liječenja lijekom Vesicare, postoje li drugi uzroci prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura (poput srčane slabosti (slabijeg djelovanja srčane pumpe) ili bolesti bubrega). Ako imate infekciju mokraćnog sustava Vaš će liječnik propisati antibiotik (lijek za liječenje odreĎenih bakterijskih infekcija).

Djeca i adolescenti

Vesicare se ne smije primijeniti u djece mlađe od 2 godine za liječenje neurogene prekomjerne aktivnosti detruzora.

Vesicare se ne smije primijeniti u djece mlađe od 18 godina za liječenje prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura.

Drugi lijekovi i Vesicare

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno je važno obavijestiti svog liječnika ako uzimate:

 • druge lijekove s antikolinergičkim djelovanjem, tada se može očekivati pojačano djelovanje i nuspojave oba lijeka.
 • kolinergici koji mogu smanjiti djelovanje lijeka Vesicare.
 • lijekove kao što su metoklopramid i cisaprid, koji ubrzavaju rad probavnog sustava. Vesicare može smanjiti učinak tih lijekova.
 • lijekove kao što su ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil i diltiazem koji mogu smanjiti razgradnju lijeka Vesicare u tijelu.
 • Lijekove kao što su rifampicin, fenitoin i karbamazepin koji bi mogli povećati razgradnju lijeka Vesicare u tijelu.
 • lijekove kao što su bisfosfonati, koji mogu uzrokovati pogoršanje upale jednjaka (ezofagitis).

Vesicare s hranom i pićem

Vesicare oralna suspenzija ne smije se uzimati zajedno s hranom i/ili ostalim pićima osim vode. Popijte čašu vode nakon što uzmete dozu. Pogledajte dio 3. Ako slučajno uzmete suspenziju s hranom i/ili pićem, možda ćete osjetiti gorak okus i utrnulost u ustima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne smijete uzimati lijek Vesicare ako ste trudni osim ako to nije neophodno. Nemojte uzimati lijek Vesicare ako dojite jer se solifenacin može izlučiti u majčino mlijeko.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vesicare može izazvati zamagljen vid, a ponekad pospanost ili umor. Ako patite od bilo koje od navedenih nuspojava nemojte voziti ili upravljati strojevima.

Vesicare oralna suspenzija sadrži benzoatnu kiselinu: Ovaj lijek sadrži 0,015 mgbenzoatnekiseline u jednom ml što odgovara 0,15 mg / 10 ml.

Vesicare oralna suspenzija sadrži etanol: Ovaj lijek sadrži male količine etanola (alkohola), manjeod 100 mg po maksimalnoj dnevnoj dozi (10 ml Vesicare oralne suspenzije). Etanol potječe iz prirodne arome naranče.

Vesicare oralna suspenzija sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat: Tomože izazvati alergijsku reakciju (koja se možda neće pojaviti odmah). Znakovi alergijske reakcije uključuju: osip, poteškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

Vesicare oralna suspenzija sadrži propilenglikol: Ovaj lijek sadrži20 mg propilenglikola u jednomml što odgovara 200 mg / 10 ml.

Vesicare oralna suspenzija sadrži natrijev hidroksid: Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmola(23 mg)natrija po ml, tj. zanemarive količine natrija.

Ako Vam Vesicare oralna suspenzija dospije u oči: dobro isperite oči vodom.

3. Kako uzimati Vesicare

Upute za ispravnu primjenu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzmite ovaj lijek kroz kroz usta, jedanput na dan. Ovaj lijek možete uzimati prije ili nakon jela. Nakon što uzmete dozu lijeka Vesicare, popijte čašu vode. Nemojte uzimati ovaj lijek zajedno s hranom i/ili drugim pićima. Ako slučajno uzmete suspenziju s hranom i/ili nekim drugim pićem, možda ćete osjetiti gorak okus i utrnulost u ustima.

Odrasli s prekomjerno aktivnim mokraćnim mjehurom

Uobičajena doza je 5 mg (5 ml) na dan osim ako Vam liječnik ne preporuči 10 mg (10 ml) na dan. Ako trebate uzimati dozu od 5 mg, trebali biste koristiti štrcaljku za usta od 5 ml. Ako trebate uzimati dozu od 10 mg, trebali biste koristiti štrcaljku za usta od 10 ml.

Djeca i adolescenti (u dobi od 2 do 18 godina) s neurogenom prekomjernom aktivnošću detruzora

Liječnik će Vam reći koliku dozu Vi ili Vaše dijete trebate uzeti. Liječnik će izračunati točnu dozu za bolesnika na temelju njegove tjelesne težine. Vaš ljekarnik i liječnik reći će Vam koju štrcaljku trebate upotrijebiti. Pažljivo slijedite njihove upute.

Kako uzeti dozu lijeka uz pomoć štrcaljke za usta

Upotrijebite štrcaljku za usta i nastavak za bocu koje su Vam dali ljekarnik ili zdravstveni radnik, kako biste bili sigurni da ćete odmjeriti točnu dozu.

 1. Prije svake primjene protresite bocu najmanje 20 puta.
 2. Prije prve uporabe boce, skinite zatvarač i pričvrstite nastavak za bocu u skladu s uputama ljekarnika ili zdravstvenog radnika.
 3. Stavite vrh štrcaljke za usta u nastavak za bocu i učvrstite je na mjesto.
 4. Pažljivo preokrenite bocu i štrcaljku.
 5. Povucite klip štrcaljke da biste iz preokrenute boce izvukli količinu lijeka koju Vam je propisao liječnik.
 6. Ostavite štrcaljku u boci i okrenite bocu uspravno, pazeći pritom da se klip ne pomakne. Nježno izvucite štrcaljku iz nastavka za bocu i provjerite jeste li odmjerili točnu dozu.
 7. Polako uštrcavajte oralnu suspenziju izravno u bolesnikova usta sve dok ne primijenite svu tekućinu.
 8. Ako ste nastavak za bocu morali utisnuti u grlo boce, ostavite ga tamo ili slijedite upute koje Vam je dao ljekarnik ili zdravstveni radnik.
 9. Vratite zatvarač na bocu.
 10. Nježno povucite klip i izvucite ga iz tijela štrcaljke. Isperite klip i tijelo štrcaljke vodom te ih osušite prije nego što spremite štrcaljku za usta.

Ako uzmete više lijeka Vesicare nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta Vesicare ili ako je dijete slučajno uzelo Vesicare odmah obavijestite svog liječnika.

Simptomi predoziranja mogu uključivati glavobolju, suha usta, omaglicu, omamljenost i zamagljen vid, osjetilno doživljavanje stvari kojih tu nema (halucinacije), pretjeranu podražljivost, napadaje (konvulzije), probleme s disanjem, ubrzane otkucaje srca (tahikardija), nakupljanje mokraće u mjehuru (retencija mokraće), proširene zjenice (midrijaza).

Ako ste zaboravili uzeti lijek Vesicare

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka u uobičajeno vrijeme, uzmite je čim se sjetite osim ako nije vrijeme za sljedeću dozu. Nikad nemojte uzeti više od jedne doze dnevno. Ukoliko niste sigurni uvijek se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako prestanete uzimati lijek Vesicare

Ako ste prestali uzimati Vesicare, simptomi osnovne bolesti mokraćnog mjehura mogu se vratiti ili pogoršati. Uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom ako namjeravate prestati uzimati lijek.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Vesicare i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Ako imate alergijski napad (iznenadna i nagla nuspojava koja uključuje svrbež po cijelom tijelu, koprivnjaču, oticanje, otežano disanje i/ili druge alergijske reakcije, a koja se zove anafilaksija) ili teške kožne reakcije (npr. stvaranje mjehura ili ljuštenje kože).

Ako se pojavi angioedem (kožna alergija koja uzrokuje oticanje tkiva neposredno ispod površine kože) praćeno opstrukcijom dišnih putova (poteškoće s disanjem). Angioedem je prijavljen u nekih bolesnika liječenih lijekom Vesicare.

Vesicare može uzrokovati sljedeće druge nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 ljudi):

 • suha usta

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 ljudi):

 • zamagljen vid
 • konstipacija (zatvor), mučnina, loša probava sa simptomima kao što su osjećaj nadutosti u trbuhu, bol u trbuhu, podrigivanje, mučnina, žgaravica (dispepsija), nelagoda u trbuhu

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 ljudi):

 • infekcija mokraćnih puteva, infekcija mokraćnog mjehura
 • pospanost
 • poremećaj osjeta okusa (disgeuzija)
 • suho (iritirano) oko
 • suhoća nosne šupljine
 • refluks (gastro-ezofagealni refluks)
 • suho grlo
 • suha koža
 • otežano mokrenje
 • umor
 • zadržavanje tekućine u donjem dijelu nogu (edem)

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 ljudi):

 • nakupljanje velike količine tvrde stolice u debelom crijevu (fekalna impakcija)
 • zadržavanje mokraće u mjehuru zbog nemogućnosti pražnjenja mjehura (retencija urina)
 • omaglica, glavobolja
 • povraćanje
 • svrbež, osip

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 ljudi):

 • halucinacije, smetenost
 • alergijski osip

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • smanjeni apetit, visoke razine kalija u krvi što može uzrokovati nenormalan srčani ritam
 • povećani očni tlak
 • promjene električne aktivnosti srca (EKG), nepravilan srčani ritam, osjećaj kucanja vlastitog srca, brži otkucaji srca
 • poremećaji glasa
 • poremećaji jetre
 • mišićna slabost
 • poremećaji bubrega

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Vesicare

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici, kutiji ili boci iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek čuvajte u originalnoj boci radi zaštite od svjetlosti. Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi. Nakon prvog otvaranja boce, suspenzija se može čuvati 28 dana.

Bacite sav lijek koji je preostao 28 dana nakon otvaranja boce.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Vesicare sadrži

 • Djelatna tvar je solifenacinsukcinat 1 mg po ml suspenzije.
 • Drugi sastojci su polakrilinkalij, metilparahidroksibenzoat (E218), propilparahidroksibenzoat (E216), propilenglikol (E1520), simetikon emulzija 30% (sastoji se od simetikona, polietilenglikolsorbitantristearata (E436), metilceluloze (E461), polietilenglikolstearata, glicerida, ksantanske gume (E415), benzoatne kiseline (E210), sorbatne kiseline (E200), sulfatne kiseline (E513) i vode), karbomer, ksilitol (E967), acesulfamkalij (E950), prirodna aroma naranče (sastoji se od eteričnih ulja naranče, prirodnih aromatskih tvari, etanola, propilenglikola (E1520), butilhidroksianizola (E320) i vode), natrijev hidroksid, pročišćena voda.

Kako Vesicare izgleda i sadržaj pakiranja

Vesicare suspenzija je bijela do bjelkasta vodena, homogena suspenzija okusa naranče.

Vesicare suspenzija dolazi u smeĎoj boci od polietilentereftalata (PET) od 150 ml, s polietilenskim (PE) zatvaračem s navojem.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Astellas d.o.o. Ilica 1 10000 Zagreb

Proizvođač:

Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Nizozemska

Mjesto proizvodnje:

Astellas Pharma Europe B.V., Hogemaat 2, 7942 JG Meppel, Nizozemska

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovenija, Slovačka, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo: Vesicare

Italija: Vesiker

Njemačka: Vesikur

Irska: Vesitirim

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2019.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Vesicare (1 mg/ml) oralna suspenzija – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.