Upute o lijeku – Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrat za otopinu za infuziju deksmedetomidin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili medicinskoj sestri.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Deksmedetomidin Pliva i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primati Deksmedetomidin Pliva
 3. Kako primjenjivati Deksmedetomidin Pliva
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Deksmedetomidin Pliva
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Deksmedetomidin Pliva i za što se koristi

Deksmedetomidin Pliva sadrži djelatnu tvar deksmedetomidin koja pripada skupini lijekova pod nazivom sedativi. Upotrebljava se za sedaciju (stanje smirenosti, pospanosti ili sna) odraslih bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja.

2. Što morate znati prije nego počnete primati Deksmedetomidin Pliva

Ne smijete primiti Deksmedetomidin Pliva

 •  ako ste alergični na deksmedetomidin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako imate neke poremećaje ritma rada srca (srčani blok 2. ili 3. stupnja).
 • ako imate vrlo nizak krvni tlak koji ne reagira na liječenje.
 • ako ste nedavno imali moždani udar ili drugo teško stanje koje je utjecalo na dotok krvi u mozak.

Upozorenja i mjere opreza

Prije no što primite ovaj lijek, obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru o bilo čemu od niže

navedenog jer Deksmedetomidin Pliva treba upotrebljavati oprezno:

 • ako Vam je srčana frekvencija neuobičajeno niska (bilo zbog bolesti ili vrlo dobre tjelesne kondicije)
 • ako patite od niskoga krvnoga tlaka
 • ako patite od malena volumena krvi, primjerice nakon krvarenja
 • ako patite od nekih srčanih poremećaja
 • ako ste starija osoba
 •  ako patite od nekog neurološkog poremećaja (primjerice, ozljeda glave ili leđne moždine ili moždani udar)
 • ako patite od teških problema s jetrom
 • ako ste ikada nakon uzimanja nekih lijekova, osobito anestetika, imali tešku vrućicu

Drugi lijekovi i Deksmedetomidin Pliva

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Sljedeći lijekovi mogu pospješiti djelovanje lijeka Deksmedetomidin Pliva:

 •  lijekovi koji pomažu usnivanju ili izazivaju sedaciju (npr. midazolam i propofol)
 • – jaki lijekovi protiv bolova (npr. opioidi poput morfina i kodeina)
 • – anestetici (npr. sevofluran i izofluran)

Uzimate li lijekove koji snižavaju krvni tlak i srčanu frekvenciju, njihovo uzimanje zajedno s lijekom Deksmedetomidin Pliva može taj učinak pojačati. Deksmedetomidin Pliva se ne smije koristiti zajedno s lijekovima koji uzrokuju privremenu paralizu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Deksmedetomidin Pliva se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće ili dojenja osim ako to nije izrazito nužno.

Obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Deksmedetomidin Pliva sadrži natrij

Deksmedetomidin Pliva sadrži manje od 1 mmol (oko 7 mg) natrija po bočici. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

3. Kako primjenjivati Deksmedetomidin Pliva

Deksmedetomidin Pliva Vam daje liječnik ili medicinska sestra u bolničkoj jedinici intenzivnog liječenja.

Vaš će liječnik odrediti koja Vam doza odgovara. Količina lijeka Deksmedetomidin Pliva ovisi o Vašoj dobi, tjelesnoj veličini, općem zdravstvenom stanju, potrebnoj razini sedacije i Vašim reakcijama na ovaj lijek. Liječnik Vam može dozu promijeniti prema potrebi, a tijekom liječenja pratit će Vaše srce i krvni tlak.

Deksmedetomidin Pliva se razrjeđuje, te Vam se daje u obliku infuzije (ukapavanja) u venu.

Ako primite više lijeka Deksmedetomidin Pliva nego što ste trebali

Primite li previše lijeka Deksmedetomidin Pliva, mogao bi Vam se sniziti krvni tlak, usporiti rad srca i možda ćete se osjećati pospanije. Vaš će liječnik znati kako Vas, s obzirom na Vaše stanje, liječiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • niska srčana frekvencija
 • nizak ili visok krvni tlak.

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba 

 • visoka temperatura
 • bolovi u prsištu ili srčani udar
 • visoka srčana frekvencija
 • nizak ili visok šećer u krvi
 • promjene u načinu disanja ili prestanak disanja
 • mučnina, povraćanje ili suha usta
 • nemir

Simptomi nakon prestanka uzimanja lijeka

Manje često: mogu se javiti u do 1 do 100 osoba

 • smanjena srčana funkcija
 • oticanje trbuha
 • žeđ
 • stanje u kojemu se u tijelu nalazi previše kiseline
 • niska razina albumina u krvi
 • nedostatak zraka
 • halucinacije
 • nedovoljna djelotvornost lijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Deksmedetomidin Pliva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici na bočici i kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nakon razrjeđivanja

Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni je 24 sata na temperaturi od 25°C.

S mikrobiološkog stajališta, osim ako način otvaranja/razrjeđivanja isključuje rizik mikrobiološke kontaminacije, lijek se treba upotrijebiti odmah. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije upotrebe odgovornost su korisnika.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Deksmedetomidin Pliva sadrži

 • Djelatna tvar je deksmedetomidin. Svaki ml koncentrata sadrži deksmedetomidinklorid u količini koja odgovara 100 mikrograma deksmedetomidina.
 • Drugi sastojci su natrijev klorid i voda za injekcije.

Svaka bočica od 2 ml sadrži 200 mikrograma deksmedetomidina (u obliku klorida).

Koncentracija konačne otopine nakon razrjeđivanja treba biti 4 mikrograma/ml ili 8 mikrograma/ml.

Kako Deksmedetomidin Pliva izgleda i sadržaj pakiranja

Koncentrat za otopinu za infuziju (sterilni koncentrat).

Koncentrat je bistra, bezbojna otopina, koja se nalazi u staklenoj bočici zatvorenoj gumenim čepom i zatvaračem.

Veličine pakiranja 1 x 2 ml bočica 5 x 2 ml bočica 25 x 2 ml bočica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80. , Kraków 31-546 Poljska

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, Haarlem 2031GA, Nizozemska

Način primjene

Deksmedetomidin Pliva smiju primjenjivati samo zdravstveni radnici stručni u postupanju s bolesnicima kojima je potrebno intenzivno liječenje. Mora se primjenjivati samo kao razrijeđena intravenska infuzija putem uređaja za kontroliranu infuziju.

Priprema otopine

Deksmedetomidin Pliva se može razrijediti otopinom glukoze koncentracije 50 mg/ml (5%), Ringerovom otopinom, otopinom manitola ili natrijevog klorida koncentracije 9 mg/ml (0,9%) za injekcije kako bi se prije primjene postigla potrebna koncentracija od 4 mikrograma/ml ili 8 mikrograma/ml. U donjoj tablici pogledajte volumene potrebne za pripremu infuzije.

Ako je potrebna koncentracija od 4 mikrograma/ml:

Volumen lijeka

Deksmedetomidin Pliva 100 mikrograma/ml koncentrata za otopinu za infuziju Volumen otopine za razrjeđivanje   Ukupan volumen infuzije
2 ml48 ml50 ml
4 ml96 ml100 ml
10 ml240 ml250 ml
20 ml480 ml500 ml

Ako je potrebna koncentracija od 8 mikrograma/ml:

Volumen lijeka

Deksmedetomidin Pliva 100mikrograma/ml koncentrata za otopinu za infuzijuVolumen otopine za razrjeđivanje  Ukupan volumen infuzije
 4 ml46 ml50 ml
8 ml92 ml100 ml
20 ml230 ml250 ml
40 ml460 ml500 ml

Otopinu treba nježno protresti kako bi se dobro promiješala.

Deksmedetomidin Pliva treba prije primjene vizualno provjeriti na prisutnost čestica i promjenu boje.

Pokazalo se kako je Deksmedetomidin Pliva kompatibilan kada se primjenjuje sa sljedećim intravenskim tekućinama i lijekovima:

Ringerov laktat, 5%-tna otopina glukoze, otopina natrijevog klorida za injekciju koncentracije 9 mg/ml (0,9%), otopina manitola koncentracije 200 mg/ml (20%), natrijev tiopental, etomidat, vekuronijev bromid, pankuronijev bromid, sukcinilkolin, atrakurijev besilat, mivakurijev klorid, rokuronijev bromid, glikopirolatbromid, fenilefrinklorid, atropinsulfat, dopamin, noradrenalin, dobutamin, midazolam, morfinsulfat, fentanilcitrat i nadomjestak plazme.

Ispitivanja kompatibilnosti pokazala su mogućnost adsorpcije deksmedetomidina na neke tipove prirodnih guma. Iako se deksmedetomidin dozira prema učinku, preporučljivo je upotrebljavati dijelove opreme sa sintetičkim ili obloženim brtvilima od prirodne gume.

Rok valjanosti

Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni je 24 sata na temperaturi od 25°C.

S mikrobiološkog stajališta, osim ako način otvaranja/razrjeđivanja isključuje rizik mikrobiološke kontaminacije, lijek se treba upotrijebiti odmah. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije upotrebe odgovornost su korisnika.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu