Uputa o lijeku – Adolax 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Adolax 10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Adolax 20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Adolax 40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Adolax i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Adolax
 3. Kako uzimati Adolax
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Adolax
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Adolax i za što se koristi

Ublažavanje boli

Adolax Vam je propisan za liječenje teške boli koja se na odgovarajući način može suzbiti samo primjenom opioidnih analgetika.

Kako Adolax djeluje kod ublažavanja boli

Adolax sadrži oksikodonklorid i naloksonklorid kao djelatne tvari. Oksikodon je odgovoran za učinak ublažavanja boli u lijeku Adolax. On je snažan analgetik (lijek protiv bolova) koji pripada skupini lijekova koji se zovu opioidi. Nalokson je namijenjen za olakšavanje nekih nuspojava liječenja jakim lijekovima protiv bolova.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Adolax

Nemojte uzimati Adolax:

 • ako ste alergični na oksikodon ili nalokson ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate poteškoće s disanjem kao što je sporije ili slabije disanje od očekivanog (depresija disanja);
 • ako imate tešku bolest pluća sa suženjem dišnih putova (kroničnu opstruktivnu plućnu bolest ili KOPB);
 • ako imate stanje poznato kao plućno srce. To je stanje u kojem je povećana desna strana srca zbog povišenog tlaka unutar krvnih žila u plućima itd. (npr. kao posljedica KOPB-a, pogledajte prethodno navedeno);
 • ako imate tešku bronhalnu astmu;
 • ako imate tip opstrukcije crijeva (paralitički ileus) koji nije uzrokovan primjenom opioida;
 • ako imate umjereno do teško oštećenje funkcije jetre.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Adolax:

 • ako pripadate skupini starijih ili nemoćnih (iznemoglih) bolesnika;
 • ako imate tip opstrukcije crijeva (paralitički ileus) koji je uzrokovala primjena opioida;
 • ako imate oštećenje bubrega;
 • ako imate blago oštećenje jetre;
 • ako imate teško oštećenje pluća (tj. smanjen kapacitet disanja);
 • ako imate stanje koje karakterizira čest prestanak disanja tijekom noći, zbog kojeg se možete osjećati vrlo pospano tijekom dana (apneja u snu);
 • ako imate miksedem (poremećaj štitnjače koji se očituje isušenom, hladnom i otečenom kožom lica [podbuhao izgled lica] i udova);
 • ako štitnjača ne proizvodi dovoljnu količinu hormona (smanjenje funkcije štitnjače ili hipotireoza);
 • ako nadbubrežne žlijezde ne proizvode dovoljno hormona (adrenalna insuficijencija ili Addisonova bolest);
 • ako imate duševnu bolest kao rezultat otrovanja (toksična psihoza);
 • ako imate problema sa žučnim kamencima;
 • ako imate abnormalno povećanu prostatu (hipertrofija prostate);
 • ako ste ili ste ikada bili ovisni o alkoholu ili drogama ili ste prije imali simptome ustezanja kao što su uznemirenost, tjeskoba, tresavica ili znojenje nakon prestanka konzumacije alkohola ili droga;
 • ako imate upalu gušterače (pankreatitis);
 • ako imate nizak krvni tlak (hipotenziju);
 • ako imate visok krvni tlak (hipertenziju);
 • ako imate poteškoće sa srcem;
 • ako imate ozljedu glave (zbog rizika od povećanja tlaka u lubanji);
 • ako imate epilepsiju ili ste skloni napadajima;
 • ako uzimate i MAO-inhibitore (koji se uzimaju za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti), npr. lijekove koji sadrže tranilcipromin, fenelzin, izokarboksazid, moklobemid i linezolid;
 • ako nastupe pospanost ili epizode iznenadnog usnivanja.

Adolax se ne preporuèuje za primjenu kod uznapredovalog stadija raka probavnog sustava ili zdjelice u bolesnika u kojih blokada crijeva može biti problem.

Kako ispravno uzimati Adolax

Ako se na početku liječenja javi težak proljev (unutar prvih 3 do 5 dana), to može biti posljedica djelovanja naloksona. To može biti znak oporavka funkcije crijeva. Ako proljev traje dulje od 3 do 5 dana od početka liječenja ili ste zabrinuti zbog toga, javite se svom liječniku.

Ako ste prije uzimali visoke doze drugog opioida, mogu se javiti simptomi ustezanja (kao što su nemir, epizode znojenja i bolovi u mišićima) kada počnete uzimati Adolax. Ako iskusite simptome ustezanja, možda ćete morati biti pod strožim nadzorom svog liječnika.

Ako Vam je potreban kirurški zahvat, obavijestite svog liječnika da uzimate Adolax.

Ako duže vrijeme uzimate Adolax, možete razviti toleranciju na njih. To znači da ćete možda trebati višu dozu za postizanje željenog učinka. Isto tako, duža uporaba može uzrokovati fizičku ovisnost. Simptomi ustezanja mogu se javiti nakon naglog prestanka liječenja. Ako Vam liječenje više nije potrebno, dnevnu dozu morate postupno smanjivati, u dogovoru sa svojim liječnikom.

Kao i kod drugih jakih opioidnih lijekova protiv bolova, postoji moguænost za razvoj psihičke ovisnosti o oksikodonu.

Možda u stolici primijetite ostatke tableta s produljenim oslobađanjem. Neka Vas to ne prestraši; djelatne tvari (oksikodonklorid i naloksonklorid) veæ su se oslobodile u želucu i crijevu i apsorbirale u tijelo.

Nepravilna uporaba lijeka Adolax

Adolax nije namijenjen za liječenje simptoma ustezanja.

Adolax nikada ne smijete zlorabiti, posebno ako ste ovisni o psihoaktivnim tvarima (drogama). Ako ste ovisni o psihoaktivnim tvarima kao što su heroin, morfin ili metadon, moguća je pojava teških simptoma ustezanja ako zlorabite Adolax jer on sadrže nalokson. Postojeći simptomi ustezanja mogu se pogoršati.

Nikada nemojte na neodgovarajući način primjenjivati Adolax tako da ih otopite i injicirate (npr. u krvnu žilu). Naime, tablete sadrže talk, koji može uzrokovati lokalno oštećenje tkiva (nekrozu) i promjene u plućnom tkivu (plućni granulom). Takva zlouporaba može imati i druge ozbiljne posljedice te čak biti i smrtonosna.

Uzimanje lijeka Adolax može uzrokovati pozitivan rezultat na doping testu.

Uzimanje lijeka Adolax kao sredstva za poboljšanje psihofizičke izdržljivosti (doping) može ozbiljno ugroziti zdravlje.

Djeca i adolescenti

Adolax se ne smije dati djeci ili adolescentima mlađima od 18 godina jer njegova sigurnost i korist primjene još nisu dokazani.

Drugi lijekovi i Adolax

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Rizik od nuspojava povećan je ako Adolax uzimate istodobno s drugim lijekovima koji utječu na funkciju mozga. Na primjer, možete postati jako pospani ili se mogu pogoršati poteškoće s disanjem.

Primjeri lijekova koji utječu na rad mozga uključuju:

 • druge snažne lijekove protiv bolova (opioide);
 • lijekove za liječenje nesanice i za smirenje (sedative, antihipnotike);
 • lijekove za liječenje depresije (antidepresive);
 • lijekove za liječenje alergija, bolesti vožnje ili mučnine (antihistaminike, antiemetike);
 • druge lijekove koji djeluju na živčani sustav (fenotijazine, neuroleptike).

Recite svom liječniku ako uzimate:

 • lijekove koji smanjuju sposobnost zgrušavanja krvi (derivati kumarina); zgrušavanje krvi može se ubrzati ili usporiti;
 • antibiotike makrolidnog tipa (kao što je klaritromicin);
 • lijekove protiv gljivica azolnog tipa (npr. ketokonazol);
 • ritonavir ili druge inhibitore proteaze (koji se koriste za liječenje HIV-a);
 • rifampicin (koji se koristi za liječenje tuberkuloze);
 • karbamazepin (koji se koristi za liječenje napadaja, konvulzija i određenih bolnih stanja);
 • fenitoin (koji se koristi za liječenje napadaja ili konvulzija).

Adolax s pićem i alkoholom

Ako konzumirate alkohol dok uzimate Adolax, možete postati pospani ili se može povećati rizik od ozbiljnih nuspojava kao što su plitko disanje s rizikom od prestanka disanja i gubitka svijesti. Preporučuje se da ne konzumirate alkohol dok uzimate Adolax. Morali biste izbjegavati konzumiranje soka od grejpa tijekom uzimanja lijeka Adolax.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Primjenu lijeka Adolax tijekom trudnoće treba koliko je moguće izbjegavati. Ako se tijekom trudnoće uzima kroz duži period, oksikodon može uzrokovati simptome ustezanja u novorođenčeta. Ako se oksikodon daje tijekom poroda, u novorođenèeta se može javiti depresija disanja (plitko i usporeno disanje).

Dojenje

Prekinite dojenje dok uzimate Adolax. Oksikodon se izlučuje u majčino mlijeko. Nije poznato izlučuje li se i nalokson u majčino mlijeko. Stoga se rizik za dojenče ne može isključiti, posebno nakon višekratnog uzimanja lijeka Adolax.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima, posebno na početku liječenja, kod povećanja doze ili promjene lijeka. Međutim, te nuspojave nestaju kada se postigne stabilna terapijska doza.

Ovaj lijek se povezuje s pospanošću i epizodama iznenadnog usnivanja. Ako imate te nuspojave, ne smijete upravljati vozilima niti raditi sa strojevima. Obavijestite svog liječnika ako se pojave te nuspojave.

Pitajte svoga liječnika smijete li upravljati vozilima ili raditi sa strojevima.

Adolax sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Adolax

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni.

Ako Vam liječnik nije drugačije propisao, uobičajena doza lijeka je:

Za liječenje boli

Odrasli

Uobičajena početna doza je 10 mg oksikodonklorida/5 mg naloksonklorida svakih 12 sati.

Liječnik će Vam odrediti koju dozu trebate uzimati svaki dan i kako da podijelite ukupnu dnevnu dozu na jutarnju i večernju dozu. Liječnik će Vam po potrebi prilagođavati doziranje tijekom liječenja. Prilagodba doze ovisi o jačini boli i Vašoj osjetljivosti. Uvijek treba primjenjivati najmanju moguću dozu koja suzbija bol. Ako ste već uzimali opioide, liječenje lijekom Adolax može započeti i većom dozom.

Najveća dnevna doza je 160 mg oksikodonklorida i 80 mg naloksonklorida. Ako trebate veću dozu, liječnik Vam može propisati dodatnu dozu oksikodonklorida bez naloksonklorida. Međutim, najveća dnevna doza oksikodonklorida ne smije premašiti 400 mg. Ako se primjenjuje dodatna doza oksikodonklorida bez dodatne doze naloksonklorida, povoljno djelovanje naloksonklorida na funkciju crijeva može biti umanjeno.

Ako osjetite bol između dviju doza, možda ćete trebati dodatni brzodjelujući lijek protiv bolova.

Adolax nije prikladan za to. U tom slučaju obavijestite svog liječnika.

Ako imate osjećaj da je djelovanje lijeka Adolax prejako ili preslabo, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Stariji bolesnici

Općenito, u starijih osoba s normalnom funkcijom jetre i/ili bubrega ne treba prilagođavati dozu.

Oštećenje jetre ili bubrega

Ako imate oštećenje funkcije bubrega ili blago oštećenje funkcije jetre, liječnik Vam može propisati nižu dozu. Ako imate umjereno ili teško oštećenje funkcije jetre, ne smijete uzimati Adolax (pogledajte također dio 2. „Nemojte uzimati Adolax“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Primjena u djece i adolescenata

Uporaba lijeka Adolax još nije ispitivana u djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina. Sigurnost i djelotvornost u djece i adolescenata još nisu dokazane. Stoga se ne preporučuje uporaba u djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina.

Način primjene

Primjena kroz usta. Progutajte Adolax tablete cijele s dovoljno tekućine. Adolax možete uzimati neovisno o obroku. Uzimajte tablete svakih 12 sati. Na primjer, ako uzmete tabletu u 8 sati ujutro, sljedeću tabletu uzmite u 8 sati navečer. Tablete nemojte dijeliti, lomiti, žvakati niti drobiti.

Uzimanje podijeljenih, slomljenih, prožvakanih ili zdrobljenih tableta može dovesti do toga da Vaše tijelo apsorbira potencijalno smrtonosnu dozu oksikodona (vidjeti pod „Ako uzmete više lijeka Adolax nego što ste trebali“).

Adolax je tableta s produljenim oslobađanjem što znaèi da se njene djelatne tvari otpuštaju tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Njihovo djelovanje traje 12 sati.

Samo za perforirane blistere djeljive na jedinične doze sa sigurnosnom zaštitom za djecu:

Adolax je dostupan u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze sa sigurnosnom zaštitom za djecu. Odstranite tabletu s produljenim oslobađanjem iz pakiranja kako slijedi:

adolax

 1. Primite blister za rubove i odvojite jedan odjeljak blistera od ostatka lagano trljajući duž perforacija koje je okružuju.
 2. Povucite rub folije i potpuno odvojite foliju.
 3. Istresite tabletu s produljenim oslobađanjem na ruku.
 4. Progutajte tabletu s produljenim oslobađanjem s dovoljnom kolièninom tekućine, s ili bez hrane

Trajanje primjene

Adolax ne smijete uzimati duže nego što je potrebno. Ako duže vrijeme uzimate Adolax, Vaš liječnik treba redovito provjeravati postoji li potreba za nastavkom liječenja.

Ako uzmete više lijeka Adolax nego što ste trebali

Ako ste uzeli više nego što Vam je liječnik propisao, odmah obavijestite svog liječnika.

Predoziranje može uzrokovati:

 • suženje zjenica;
 • usporenije ili slabije disanje nego obično (depresija disanja);
 • omamljenost ili gubitak svijesti;
 • smanjen tonus mišića (hipotonija);
 • usporen puls;
 • sniženje krvnog tlaka.

U težim slučajevima može se javiti gubitak svijesti (koma), nakupljanje tekućine u plućima i cirkulacijski šok, koji u nekim slučajevima mogu biti smrtonosni.

Trebate izbjegavati situacije koje zahtijevaju visok stupanj pozornosti, npr. upravljanje vozilom.

Ako ste zaboravili uzeti Adolax

Ili ako ste uzeli manju dozu od one koja Vam je propisana, možda nećete osjećati učinak lijeka.

 • Ako zaboravite uzeti dozu, a sljedeću dozu morate uzeti za 8 sati ili kasnije: odmah uzmite zaboravljenu dozu i nastavite s uobičajenim rasporedom doziranja.
 • ako sljedeću dozu morate uzeti za manje od 8 sati: uzmite zaboravljenu dozu, zatim pričekajte još 8 sati prije nego što uzmete sljedeću dozu. Pokušajte se vratiti svom uobičajenom rasporedu doziranja (npr. u 8 sati ujutro i u 8 sati navečer).

Nemojte uzeti više od jedne doze unutar 8 sati. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Adolax

Nemojte prestati uzimati Adolax bez savjetovanja s liječnikom. Ako Vam liječenje više nije potrebno, u dogovoru s liječnikom morate postupno smanjivati dnevnu dozu. Tako ćete izbjeći pojavu simptoma ustezanja koji uključuju nemir, epizode znojenja i bol u mišićima.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Važne nuspojave na koje trebate paziti i što uèiniti ako ih primijetite:

Usporeno i plitko disanje (depresija disanja) najozbiljnija je nuspojava predoziranja opioidima. Najčešće se javlja u starijih i nemoćnih (iznemoglih) bolesnika. Opioidi mogu uzrokovati i značajno sniženje krvnog tlaka u podložnih bolesnika. Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, odmah o tome obavijestite najbližeg liječnika.

Sljedeće su nuspojave primijećene u bolesnika koji su liječeni zbog boli.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • bol u trbuhu
 • zatvor
 • proljev
 • suha usta
 • loša probava
 • povraćanje
 • mučnina
 • vjetrovi
 • smanjenje teka do potpunog gubitka teka
 • omglica ili osjećaj okretanja
 • glavobolja
 • navale vrućine
 • općenita slabost
 • umor ili iscrpljenost
 • svrbež kože
 • kožne reakcije/osip
 • znojenje
 • vrtoglavica
 • poteškoće sa spavanjem
 • omamljenost

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • nadimanje trbuha
 • neuobičajene misli
 • tjeskoba
 • smetenost
 • depresija
 • nervoza
 • stezanje u prsima
 • sniženje krvnog tlaka
 • simptomi ustezanja kao što je uznemirenost
 • nesvjestica
 • žučne kolike
 • bol u prsnom košu
 • opće loše osjećanje
 • bol
 • oticanje ruku, gležnjeva ili stopala
 • teškoće s koncentracijom
 • poremećaj govora
 • drhtanje
 • otežano disanje
 • nemir
 • zimica
 • povišeni jetreni enzimi
 • curenje iz nosa
 • povišenje krvnog tlaka
 • kašalj
 • preosjetljivost/alergijska reakcija
 • smanjenje težine
 • ozljede zbog nezgoda
 • neodgodiva potreba za mokrenjem
 • grčevi mišića
 • trzanje mišića
 • bol u mišićima
 • poremećaj vida
 • epileptički napadaji (posebno u osoba s epileptičkim poremećajem ili sklonošću pojavi napadaja)

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • ubrzan puls
 • promjene na zubima
 • povećanje težine
 • zijevanje

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • euforično raspoloženje
 • teška omamljenost
 • erektilna disfunkcija
 • noćne more
 • halucinacije
 • plitko disanje
 • teškoće s mokrenjem
 • trnci po koži na šakama ili stopalima
 • podrigivanje

Poznato je da djelatna tvar oksikodonklorid, ako se ne primjenjuje u kombinaciji s naloksonkloridom, može uzrokovati sljedeće nuspojave:

Oksikodon može uzrokovati sporije ili slabije disanje nego obično (depresiju disanja), suženje zjenice oka, grčenje mišića te potisnuti refleks kašlja.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 • promjene raspoloženja i osobnosti (npr. depresija, osjećaj pretjerane sreće)
 • smanjena aktivnost
 • povećana aktivnost
 • teškoće s mokrenjem
 • štucanje

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • poremećaj koncentracije
 • migrene
 • poremećaj okusa
 • povećana mišićna napetost
 • nevoljno stezanje mišića
 • ovisnost o lijeku
 • zastoj rada crijeva (ileus)
 • suha koža
 • tolerancija na lijek
 • smanjena osjetljivost na bol ili dodir
 • poremećaj kooridnacije
 • promjene glasa (disfonija)
 • zadržavanje vode
 • poteškoće sa sluhom
 • ranice u ustima
 • poteškoće pri gutanju
 • bolne desni
 • poremećaji percepcije (npr. halucinacije, derealizacija)
 • smanjeni seksualni nagon
 • navale vrućine
 • dehidracija
 • uznemirenost
 • žeđ

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • osip praćen svrbežom (urtikarija)
 • herpes simpleks
 • povećan tek
 • crna (katranasta) stolica
 • krvarenje iz zubnog mesa

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • akutne generalizirane alergijske reakcije (anafilaktičke reakcije)
 • izostanak menstrualnih ciklusa
 • problemi s protokom žuči

5. Kako čuvati Adolax

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Adolax sadrži

 • Djelatne tvari su oksikodonklorid i naloksonklorid.

10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 10 mg oksikodonklorida što odgovara 9 mg oksikodona i 5 mg naloksonklorida kao 5,45 mg naloksonklorid dihidrata što odgovara 4,5 mg naloksona.

20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 20 mg oksikodonklorida što odgovara 18 mg oksikodona i 10 mg naloksonklorida kao 10,9 mg naloksonklorid dihidrata što odgovara 9 mg naloksona.

40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 40 mg oksikodonklorida što odgovara 36 mg oksikodona i 20 mg naloksonklorida kao 21,8 mg naloksonklorid dihidrata što odgovara 18 mg naloksona.

 • Drugi sastojci su:

10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

hidroksipropilceluloza, etilceluloza, gliceroldistearat, laktoza hidrat, talk (E553b) i magnezijev stearat (E470b) u jezgri tablete, te poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350 i talk (E553b) u ovojnici tablete. Vidjeti dio 2 “Adolax sadrži laktozu”.

20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

hidroksipropilceluloza, etilceluloza, gliceroldistearat, laktoza hidrat, talk (E553b) i magnezijev stearat (E470b) u jezgri tablete, te poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350, talk (E553b) i crveni željezov oksid (E172) u ovojnici tablete. Vidjeti dio 2 “Adolax sadrži laktozu”.

40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

hidroksipropilceluloza, etilceluloza, gliceroldistearat, laktoza hidrat, talk (E553b) i magnezijev stearat (E470b) u jezgri tablete, te poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), makrogol 3350, talk (E553b) i žuti željezov oksid (E172) u ovojnici tablete. Vidjeti dio 2 “Adolax sadrži laktozu”.

Kako Adolax izgleda i sadržaj pakiranja

10 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

Bijele, ovalne, blago bikonveksne, filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem (tablete) s utisnutom oznakom “10” na jednoj strani tablete (dimenzije: 9,5 mm x 4,5 mm).

20 mg/10 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

Svjetlo ružičaste, ovalne, blago bikonveksne, filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem (tablete) s utisnutom oznakom “20” na jednoj strani tablete (dimenzije: 9,5 mm x 4,5 mm).

40 mg/20 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

Smeđkasto žute, oblika kapsule, blago bikonveksne, filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem (tablete) s utisnutom oznakom “40” na jednoj strani tablete (dimenzije: 14,0 mm x 6,0 mm).

Adolax 10 mg/5 mg je dostupan u pakiranjima koje sadrže 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 ili 112 tableta s produljenim oslobađanjem u blisterima sa sigurnosnom zaštitom za djecu.

Adolax 20 mg/10 mg je dostupan u pakiranjima koje sadrže 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 ili 112 tableta s produljenim oslobađanjem u blisterima sa sigurnosnom zaštitom za djecu.

Adolax 40 mg/20 mg je dostupan u pakiranjima koje sadrže 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 ili 112 tableta s produljenim oslobađanjem u blisterima sa sigurnosnom zaštitom za djecu.

Samo za perforirane blistere djeljive na jediniène doze sa sigurnosnom zaštitom za djecu: Adolax 10 mg/5 mg je dostupan u pakiranjima koje sadrže 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 ili 112 x 1 tableta s produljenim oslobađanjem u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze sa sigurnosnom zaštitom za djecu.

Adolax 20 mg/10 mg je dostupan u pakiranjima koje sadrže 10 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 ili 112 x 1 tableta s produljenim oslobađanjem u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze sa sigurnosnom zaštitom za djecu.

Adolax 40 mg/20 mg je dostupan u pakiranjima koje sadrže 10 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 ili 112 x 1 tableta s produljenim oslobađanjem u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze sa sigurnosnom zaštitom za djecu. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja
KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

Proizvođači
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu