Uputa o lijeku – Palynziq 2,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Palynziq 2,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
Palynziq 10 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
Palynziq 20 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Palynziq i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Palynziq
 3. Kako primjenjivati Palynziq
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Palynziq
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije
 7. Upute za uporabu

1. Što je Palynziq i za što se koristi

Palynziq sadrži djelatnu tvar pegvaliazu, enzim koji u tijelu može razgraditi tvar koja se zove fenilalanin. Palynziq je lijek za bolesnike u dobi od 16 godina i starije s fenilketonurijom (PKU), rijetkim nasljednim poremećajem koji uzrokuje nagomilavanje u tijelu fenilalanina iz proteina u hrani. U osoba koje imaju PKU, razine fenilalanina visoke su što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Palynziq smanjuje razine fenilalanina u krvi u bolesnika s PKU u kojih se razine fenilalanina u krvi ne mogu održati ispod 600 mikromola/l na druge načine poput prehrane.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Palynziq

Nemojte primjenjivati Palynziq

 • ako imate tešku alergiju na pegvaliazu ili neki drugi sastojak ovog lijeka ili na drugi lijek koji sadrži polietilenglikol (PEG) (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Palynziq.

Alergijske reakcije

Tijekom liječenja lijekom Palynziq možete imati alergijske reakcije. Vaš liječnik će Vam reći kako liječiti alergijske reakcije na temelju težine reakcije i propisat će Vam dodatne lijekove za liječenje reakcije.

Prije primjene lijeka Palynziq, recite liječniku ako ne možete ili ne želite koristiti uređaj za injekciju adrenalina za liječenje teških alergijskih reakcija na lijek Palynziq.

Palynziq može uzrokovati teške alergijske reakcije koje mogu biti opasne po život i koje se mogu dogoditi u bilo kojem trenutku nakon injekcije lijeka Palynziq.

Prestanite primjenjivati lijek Palynziq ako se pojavi bilo koji od sljedećih simptoma.

 • Oticanje lica, očiju, usana, usta, grla, jezika, dlanova i/ili stopala
 • Poteškoće s disanjem ili piskanje u plućima
 • Stezanje u grlu ili osjećaj gušenja
 • Poteškoće s gutanjem ili govorom
 • Osjećaj omaglice ili nesvjestice
 • Gubitak kontrole mokrenja ili stolice
 • Ubrzan rad srca
 • Koprivnjača (kao osip koji svrbi, s kvržicama na koži) koja se brzo širi
 • Naleti crvenila
 • Teški grčevi ili bol u trbuhu, povraćanje ili proljev

Uređaj za injekciju adrenalina koristite prema uputama liječnika i potražite hitnu medicinsku skrb.

Vaš liječnik će Vam propisati uređaj za injekciju adrenalina za primjenu kod teške alergijske reakcije. Liječnik će Vas i nekoga tko Vam pomaže obučiti kada i kako primijeniti adrenalin. Uređaj za injekciju adrenalina uvijek nosite sa sobom.

Tijekom najmanje prvih 6 mjeseci liječenja, netko mora biti uz Vas dok si dajete injekciju lijeka Palynziq. Ta osoba mora ostati uz Vas najmanje jedan sat nakon primjene injekcije i pratiti zbog moguće pojave znakova i simptoma teške alergijske reakcije te Vam, ako je potrebno, dati injekciju adrenalina i pozvati hitnu medicinsku službu.

Ako imate tešku alergijsku reakciju prekinite primjenu lijeka Palynziq dok ne razgovarate s

liječnikom koji Vam je propisao lijek. Recite svom liječniku da ste imali tešku alergijsku reakciju. Liječnik će Vam reći možete li nastaviti liječenje lijekom Palynziq.

Vrijeme potrebno za snižavanje razina fenilalanina u krvi

Liječnik će Vam početi primjenjivati lijek Palynziq u malim dozama te će doze polako povećavati. Bit će potrebno nešto vremena za određivanje doze koja najbolje djeluje na snižavanje Vaše razine fenilalanina u krvi. Većina ljudi odgovori unutar 18 mjeseci, ali nekad može biti potrebno i do 30 mjeseci.

Primjena injekcija drugih lijekova koji sadrže PEG tijekom primjene lijeka Palynziq

Palynziq sadrži sastojak koji se zove polietilenglikol (PEG). Ako primijenite injekciju lijeka Palynziq s injekcijom drugog lijeka koji sadrži PEG, poput pegiliranog medroksiprogesteronacetata, možete dobiti alergijsku reakciju. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti injekcije bilo kojih drugih lijekova.

Preniske razine fenilalanina u krvi

Tijekom primjene lijeka Palynziq možete imati preniske razine fenilalanina u krvi. Vaš liječnik će Vam provjeravati razinu fenilalanina u krvi jedanput mjesečno. Ako su Vam razine fenilalanina u krvi preniske, liječnik Vam može savjetovati da promijenite prehranu i/ili smanjite dozu lijeka Palynziq. Liječnik će Vam provjeravati razine fenilalanina u krvi svaka 2 tjedna dok se razine vrate u granice normale.

Djeca i adolescenti

Nije poznato je li lijek Palynziq siguran i učinkovit u djece i adolescenata s PKU u dobi mlađoj od 16 godina te ga stoga ne treba primjenjivati u osoba mlađih od 16 godina.

Drugi lijekovi i Palynziq

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Palynziq se ne preporučuje tijekom trudnoće, osim ako je za Vaše stanje potrebno liječenje lijekom Palynziq, a drugi načini kontrole Vaše razine fenilalanina u krvi ne djeluju. Previsoke ili preniske razine fenilalanina u krvi tijekom trudnoće mogu naškoditi Vama ili Vašoj bebi. Vi i Vaš liječnik ćete odlučiti koji je za Vas najbolji način kontroliranja razina fenilalanina u krvi. Vrlo je važno držati razine fenilalanina u krvi pod kontrolom prije i tijekom trudnoće.

Nije poznato prelazi li Palynziq u majčino mlijeko i hoće li utjecati na Vašu bebu. Razgovarajte sa svojim liječnikom o najboljem načinu na koji hraniti svoje dijete ako primjenjujete lijek Palynziq.

Nije poznato utječe li Palynziq na plodnost. Ispitivanja u životinja pokazala su da žene mogu imati poteškoća zatrudniti ako su im razine fenilalanina u krvi neuobičajeno niske.

Upravljanje vozilima i strojevima

Palynziq može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima ako imate tešku alergijsku reakciju.

Palynziq sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po napunjenoj štrcaljki, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati Palynziq

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni.

Palynziq se primjenjuje kao injekcija ispod kože (supkutana injekcija).

Doza

 • Liječenje lijekom Palynziq ćete započeti najmanjom dozom. Primijenit ćete štrcaljku od 2,5 mg jednom tjedno tijekom najmanje prva 4 tjedna. Štrcaljka od 2,5 mg ima bijeli klip.
 • Liječnik će Vam zatim polako povećavati dozu i/ili učestalost injiciranja lijeka Palynziq. Liječnik će Vam reći koliko ćete dugo ostati na istoj dozi. Postupno povećanje doze tijekom vremena omogućuje Vašem tijelu da se postupno prilagodi lijeku.
 • Cilj je postići dnevnu dozu koja Vam snižava razinu fenilalanina u krvi na ciljni raspon od 120 do 600 mikromola/l i ne uzrokuje previše nuspojava. Za postizanje ciljne razine fenilalanina u krvi bolesnicima je obično potrebna dnevna doza od 20 mg, 40 mg ili 60 mg.
palynziq
 • Vaš će liječnik nastaviti provjeravati Vaše razine fenilalanina u krvi tijekom liječenja i može prilagoditi dozu lijeka Palynziq ili Vam savjetovati da promijenite prehranu.
 • Vaš liječnik će Vam provjeravati razinu fenilalanina u krvi jedanput mjesečno kako bi provjerio djeluje li ovaj lijek za Vas.

Početak primjene lijeka Palynziq

 • Vaš će Vam zdravstveni radnik davati injekciju lijeka Palynziq sve dok Vi (ili Vaš njegovatelj) to ne možete uraditi sami.
 • Liječnik će Vam propisati lijek koji je potrebno uzimati prije injekcije lijeka Palynziq, poput paracetamola, feksofenadina i/ili ranitidina. Ti lijekovi pomažu ublažiti simptome alergijske reakcije.
 • Zdravstveni radnik će Vas nadzirati najmanje 1 sat nakon primjene lijeka Palynziq zbog moguće pojave znakova i simptoma alergijske reakcije.
 • Vaš liječnik će Vam također propisati uređaj za injekciju adrenalina za primjenu kod bilo kakvih teških alergijskih reakcija. Zdravstveni radnik će Vam također reći na koje znakove i simptome treba paziti i što učiniti ako dobijete tešku alergijsku reakciju.
 • Liječnik će Vam pokazati kako i kada primijeniti uređaj za injekciju adrenalina. Uvijek ga nosite sa sobom.

Nastavak primjene lijeka Palynziq

 • Ovaj se lijek isporučuje u napunjenim štrcaljkama u 3 različite jačine (2,5 mg-bijeli klip, 10 mg-zeleni klip ili 20 mg-plavi klip). Za Vašu propisanu dozu može biti potrebno više od jedne napunjene štrcaljke. Vaš će Vam zdravstveni radnik reći koju štrcaljku, ili koju kombinaciju štrcaljki, primijeniti i pokazati Vam (ili Vašem njegovatelju) kako injicirati Palynziq.
 • „Upute za uporabu” (dio 7 ove upute) pokazuju Vam: 
  – ako pripremiti i injicirati lijek Palynziq i
  – kako pravilno baciti štrcaljke nakon primjene lijeka Palynziq
 • Liječnik će Vam reći koliko dugo nastaviti uzimati lijekove poput paracetamola, feksofenadina i/ili ranitidina prije primjene lijeka Palynziq.
 • Tijekom najmanje prvih 6 mjeseci liječenja lijekom Palynziq, dok si dajete injekciju lijeka Palynziq morate imati drugu osobu sa sobom koja će ostati najmanje 1 sat nakon injekcije i pratiti zbog moguće pojave znakova i simptoma teške alergijske reakcije te Vam, ako je potrebno, dati injekciju adrenalina i pozvati hitnu medicinsku službu.
  – Tu će osobu Vaš liječnik obučiti kako prepoznati znakove i simptome teške alergijske reakcije i kako dati injekciju adrenalina.
  – Liječnik će Vam reći ako Vam je promatrač potreban duže od 6 mjeseci.
 • Nemojte mijenjati svoj unos proteina osim ako Vam je to rekao liječnik.

Ako primijenite više lijeka Palynziq nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Palynziq nego što ste trebali, obratite se svom liječniku. Za detalje o tome što učiniti na temelju Vaših simptoma, pogledajte dio 4.

Ako ste zaboravili primijeniti Palynziq

Ako zaboravite primijeniti dozu, sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvije doze lijeka Palynziq kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Palynziq

Ako prestanete primjenjivati lijek Palynziq, vjerojatno će Vam se razina fenilalanina u krvi povisiti. Obratite se svom liječniku prije nego prestanete primjenjivati lijek Palynziq.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije javljaju se vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba) i mogu varirati prema težini. Simptomi alergijske reakcije mogu uključiti kožni osip, svrbež, oticanje glave ili lica, svrbež u očima ili suzne oči, kašalj i piskanje u plućima. Vaš liječnik će Vam reći kako liječiti alergijske reakcije na temelju težine reakcije i propisat će Vam dodatne lijekove za liječenje reakcije. Neke od tih alergijskih reakcija mogu biti ozbiljnije, kako je opisano u nastavku, i za njih je potreban hitan liječnički nadzor.

Ozbiljne nuspojave uključuju:

Iznenadne teške alergijske reakcije: (Često – mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba). Prestanite primjenjivati injekcije lijeka Palynziq ako primijetite bilo koje ozbiljne iznenadne znakove alergije ili kombinaciju znakova navedenih u nastavku.

 • Oticanje lica, očiju, usana, usta, grla, jezika, dlanova i/ili stopala o Poteškoće s disanjem ili piskanje u plućima 
 • Stezanje u grlu ili osjećaj gušenja oPoteškoće s gutanjem ili govorom oOsjećaj omaglice ili nesvjestice
 • Gubitak kontrole mokrenja ili stolice oUbrzan rad srca
 • Koprivnjača (kao osip koji svrbi, s kvržicama na koži) koja se brzo širi o Naleti crvenila
 • Teški grčevi ili bol u trbuhu, povraćanje ili proljev

Uređaj za injekciju adrenalina koristite prema uputama liječnika i potražite hitnu medicinsku skrb. Vaš liječnik će Vam propisati uređaj za injekciju adrenalina za primjenu kod teške alergijske reakcije. Vaš liječnik će Vas i nekoga tko Vam pomaže obučiti i uputiti kada i kako primijeniti adrenalin. Uređaj za injekciju adrenalina uvijek nosite sa sobom.

Obratite se svom liječniku odmah ako imate sljedeće:

 • Vrstu alergijske reakcije koja se zove serumska bolest koja uključuje kombinaciju vrućice (visoka temperatura), osipa, bolova u mišićima i zglobovima (Često – može se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

Ostale nuspojave

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • crvenilo kože, oticanje, nastanak modrica, osjetljivost ili bol na mjestu injiciranja lijeka Palynziq
 • bol u zglobovima
 • smanjenje proteina komponenti C3 i C4 komplementa (koji su dijelovi vašeg imunološkog sustava) u krvnim pretragama
 • alergijska reakcija
 • preniske razine fenilalanina u krvnim pretragama
 • glavobolja
 • kožni osip
 • bol u trbuhu
 • mučnina
 • povraćanje
 • koprivnjača (osip koji svrbi, s uzdignućima na koži)
 • svrbež
 • stanjivanje ili gubitak kose
 • kašalj
 • povećanje c-reaktivnog proteina (CRP) u krvnim pretragama (CRP je protein koji ukazuje na upalu)
 • oticanje žlijezda u vratu, pazuhu i preponama
 • crvenilo kože
 • bol u mišićima

Često: može se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • ukočenost zglobova
 • oticanje zglobova
 • ukočenost mišića
 • kožni osip s malim kvržicama
 • mjehurići ili ljuštenje vanjskog sloja kože

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Palynziq

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici štrcaljke, pokrovu podloška i kutiji iza oznake „EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Ako je potrebno, Palynziq možete čuvati u zatvorenom podlošku izvan hladnjaka (ispod 25°C) tijekom jednokratnog razdoblja do 30 dana dalje od izvora topline. Zabilježite datum vađenja iz hladnjaka na neotvorenom podlošku proizvoda. Nakon čuvanja izvan hladnjaka, lijek se ne smije više vraćati u hladnjak.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako je napunjena štrcaljka oštećena ili ako primijetite da je otopina promijenila boju, mutna ili sadrži čestice.

Koristite postupke za sigurno odlaganje štrcaljki. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Palynziq sadrži

 • Djelatna tvar je pegvaliaza.
  Jedna napunjena štrcaljka od 2,5 mg sadrži 2,5 mg pegvaliaze u 0,5 ml otopine. Jedna napunjena štrcaljka od 10 mg sadrži 10 mg pegvaliaze u 0,5 ml otopine. Jedna napunjena štrcaljka od 20 mg sadrži 20 mg pegvaliaze u 1 ml otopine.
 • Drugi sastojci su trometamol, trometamolklorid, natrijev klorid (za daljnje informacije pogledajte dio 2), trans-cimetna kiselina, voda za injekcije.

Kako Palynziq izgleda i sadržaj pakiranja

Palynziq otopina za injekcije (injekcija) je bistra do blago opalescentna, bezbojna do blijedo žuta otopina. Napunjena štrcaljka opremljena je automatskim štitnikom za iglu.

Napunjena štrcaljka od 2,5 mg (bijeli klip):
Jedna kutija od 2,5 mg sadrži 1 napunjenu štrcaljku.

Napunjena štrcaljka od 10 mg (zeleni klip):
Jedna kutija od 10 mg sadrži 1 napunjenu štrcaljku.

Napunjena štrcaljka od 20 mg (plavi klip):
Jedna kutija od 20 mg sadrži 1 napunjenu štrcaljku ili 10 napunjenih štrcaljki.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BioMarin International Limited
Shanbally, Ringaskiddy
County Cork
Irska
P43 R298

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove. Tamo se također nalaze poveznice na druge internetske stranice o rijetkim bolestima i njihovom liječenju.

7. Upute za uporabu

PRIJE NEGO ŠTO POČNETE

Pročitajte ove upute za uporabu prije početka primjene napunjene štrcaljke lijeka Panynziq i svaki put kad ponovno dobijete lijek. Mogu postojati nove informacije. Razgovarajte, također, sa svojim liječnikom o svom zdravstvenom stanju i svom liječenju.

Pažljivo slijedite ove upute tijekom primjene lijeka Palynziq. Ako Vaš liječnik odluči da Vi ili Vaš njegovatelj možete sami primijeniti injekciju lijeka Palynziq kod kuće, liječnik će Vama i Vašem njegovatelju pokazati kako injicirati lijek prije nego što to učinite prvi put. Nemojte injicirati lijek Palynziq dok liječnik Vama ili Vašem njegovatelju ne pokaže kako injicirati Palynziq.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako imate pitanja o tome kako pravilno injicirati lijek Palynziq.

Svoje napunjene štrcaljke ne dijelite s drugim osobama.

Za upute o čuvanju pogledajte dio 5 „Kako čuvati Palynziq” u ovim uputama.

Važne stvari koje trebate znati o primjeni napunjene štrcaljke lijeka Palynziq:

 • Svaku napunjenu štrcaljku lijeka Palynziq primijenite samo jednom. Nemojte koristiti štrcaljku lijeka Palynziq više od jednom.
 • Nikada nemojte povlačiti klip.
 • Nemojte skidati kapicu igle dok niste spremni injicirati.

Na slici A u nastavku prikazano je kako izgleda napunjena štrcaljka prije primjene.

palynziq

Odaberite ispravnu(e) napunjenu(e) štrcaljku(e) lijeka Palynziq za svoju dozu:

Kada dobijete svoju(e) štrcaljku(e) lijeka Palynziq, provjerite nalazi li se na kutiji(ama) naziv lijeka „Palynziq”.

 • Palynziq napunjene štrcaljke dostupne su u 3 različite jačine: 2,5 mg, 10 mg i 20 mg.
 • Za Vašu propisanu dozu može biti potrebno više od jedne napunjene štrcaljke. Vaš će Vam zdravstveni radnik reći koju štrcaljku, ili koju kombinaciju štrcaljki primijeniti. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku.
 • Prije injiciranja lijeka Palynziq, provjerite kutiju i štrcaljku kako biste bili sigurni da imate odgovarajuću napunjenu štrcaljku za dozu koja Vam je propisana.
palynziq

PRIPREMA ZA INJICIRANJE

Korak 1: Pripremite pribor:

Pripremite svoj pribor za injekciju i stavite ga na čistu ravnu površinu. Uzmite iz hladnjaka onoliko kutija koliko je potrebno za dozu koja Vam je propisana.

Pribor koji će Vam trebati za injekciju lijeka Palynziq:

 • napunjena(e) štrcaljka(e) lijeka Palynziq u zatvorenom(im) podlošku(cima). Jedan podložak sadrži 1 napunjenu štrcaljku.
 • jastučić gaze ili pamučni tupfer
 • 1 jastučić natopljen alkoholom
 • 1 zavoj
 • 1 neprobojan spremnik za odlaganje oštrih predmeta

Korak 2: Izvadite podložak(ške) s lijekom Palynziq iz kutije i provjerite rok valjanosti:

 • Uzmite iz hladnjaka kutije potrebne za dozu koja Vam je propisana. Provjerite rok valjanosti na kutiji. Ako je rok valjanosti istekao, nemojte koristiti napunjenu štrcaljku iz te kutije.
 • Otvorite svaku kutiju i izvadite zatvoreni podložak potreban za dozu koja Vam je propisana.
 • Svaki zatvoreni podložak stavite na čistu, ravnu površinu izvan dohvata djece i životinja.
 • Ako je u kutiji ostao neotvoren podložak, vratite kutiju natrag u hladnjak. Ako hladnjak nije dostupan, pogledajte dio 5 „Kako čuvati Palynziq” u ovoj uputi.

Korak 3: Ostavite podložak(ške) s lijekom Palynziq na sobnoj temperaturi 30 minuta prije otvaranja:

Ostavite zatvoren(e) podložak(ške) na sobnoj temperaturi najmanje 30 minuta. Injiciranje hladnog lijeka Palynziq može biti neugodno.

 • Nemojte zagrijavati napunjenu štrcaljku na bilo koji drugi način. Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu ili stavljati štrcaljku u vruću vodu.

Korak 4: Izvadite štrcaljku iz podloška:

Odlijepite pokrov s podloška. Izvadite napunjenu štrcaljku iz podloška držeći je za srednji dio tijela (pogledajte Sliku C).               

 • Nemojte upotrijebiti napunjenu štrcaljku ako izgleda oštećena ili korištena. Za svoju injekciju uzmite novu napunjenu štrcaljku.
 • Nemojte skidati kapicu igle s napunjene štrcaljke.
 • Nemojte tresti ili valjati štrcaljku među dlanovima.

palynziq

Korak 5: Provjerite jačinu štrcaljke i provjerite ima li čestica:     

Provjerite naljepnicu štrcaljke kako biste bili sigurni da imate odgovarajuću jačinu za Vama propisanu dozu. Provjerite tekućinu kroz prozorčić (pogledajte Sliku D). Tekućina treba biti bistra, bezbojna do blijedo žuta. Normalno je vidjeti mjehuriće zraka.

 • Nemojte tapkati ili pokušati potisnuti mjehurić van.
 • Nemojte upotrijebiti napunjenu štrcaljku ako je tekućina zamućena, promijenila boju ili sadrži grudice ili čestice. Za svoju injekciju uzmite novu napunjenu štrcaljku.
palynziq

INJICIRANJE LIJEKA PALYNZIQ

Korak 6: Odaberite mjesto injiciranja.

Preporučena mjesta injiciranja su:

 • Sredina prednjeg dijela bedara.
 • Donji dio trbuha osim područja 5 cm oko pupka.

Ako injekciju daje njegovatelj, lijek se također može primijeniti u gornji dio stražnjice i u vanjski dio nadlaktice (pogledajte Sliku E).

palynziq

Napomena:

 • Nemojte injicirati u madeže, ožiljke, urođene promjene kože, modrice, kožni osip ili područja gdje je koža tvrda, osjetljiva, crvena, oštećena, opečena, upaljena ili tetovirana.
 • Ako Vam je za dnevnu dozu potrebno više od jedne injekcije, mjesta injiciranja trebaju biti međusobno udaljena najmanje 5 centimetara (pogledajte slike E i F).
 • Mjesto injiciranja promijenite (rotirajte) svaki dan. Odaberite mjesto injiciranja koje je najmanje 5 centimetara udaljeno od mjesta u koje ste lijek injicirali dan prije. Može biti na istom ili na različitom dijelu tijela (pogledajte slike E i F).
palynziq

Korak 7: Operite ruke sapunom i vodom (pogledajte Sliku G).

palynziq

Korak 8: Očistite mjesto injiciranja jastučićem natopljenim alkoholom. Pustite kožu da se osuši na zraku 10 sekundi prije injiciranja (pogledajte Sliku H).

 • Nemojte dodirivati očišćeno mjesto injiciranja.
 • Nemojte skidati kapicu igle dok niste spremni injicirati lijek Palynziq.
 • Prije injiciranja provjerite je li igla oštećena ili savijena.
palynziq

Inicirajte lijek Palynziq        

Korak 9: Uhvatite štrcaljku jednom rukom za srednji dio tijela i usmjerite iglu od sebe (pogledajte Sliku I).

 • Nemojte upotrijebiti napunjenu štrcaljku ako Vam je ispala. Za svoju injekciju uzmite novu napunjenu štrcaljku.
palynziq

Korak 10: Povucite kapicu igle ravno sa igle (pogledajte Sliku J).

 • Nemojte uvrtati kapicu igle tijekom skidanja.
 • Nemojte držati napunjenu štrcaljku za klip ili glavu klipa dok skidate kapicu igle.

Na vrhu igle možete vidjeti kapljicu tekućine. To je normalno. Nemojte je brisati. Bacite kapicu igle u neprobojan spremnik za odlaganje oštrih predmeta.

palynziq

Korak 11: Držite tijelo štrcaljke jednom rukom, između palca i kažiprsta. Drugom rukom uhvatite nabor kože na mjestu injiciranja. Držite kožu čvrsto (pogledajte Sliku K).

 • Nemojte dodirivati glavu klipa tijekom uvođenja igle u kožu.
palynziq

Korak 12: Brzim pokretom potpuno ubodite iglu u nabor kože pod kutom od 45 do 90 stupnjeva (pogledajte Sliku L).

Otpustite nabor kože. Istom rukom čvrsto primite donji dio štrcaljke. Palac druge ruke stavite na glavu klipa (pogledajte Sliku L).

palynziq

Korak 13: Palcem pritišćite klip polako i ravnomjerno do kraja, sve dok ne ubrizgate sav lijek (pogledajte Sliku M). Veći pritisak može biti potreban za injiciranje cjelokupnog sadržaja štrcaljke za jačine od 10 mg i 20 mg.

palynziq

Korak 14: Polako pomičite palac kako biste oslobodili klip omogućavajući tako da tijelo štrcaljke automatski prekrije iglu (pogledajte Sliku N).

palynziq

Pobrinite se za mjesto injiciranja

Korak 15: Pobrinite se za mjesto injiciranja (ako je potrebno).

Ako vidite kapljice krvi na mjestu injiciranja, pritisnite sterilnu pamučnu vatu ili gazu na mjesto injiciranja i držite 10 sekundi. Ako je potrebno, mjesto injiciranja možete prekriti flasterom.

Ako je potrebno više od jedne štrcaljke:

Korak 16: Ako Vam je liječnik rekao da za propisanu dozu primijenite više od jedne štrcaljke, ponovite gore navedene korake od 4 do 15 za svaku štrcaljku koju primjenjujete.

 • Napomena: Nemojte injicirati više injekcija u isto mjesto. Mjesta injiciranja trebaju biti najmanje 5 centimetara međusobno udaljena. Pogledajte korak 6 za odabir mjesta injiciranja.
 • Ako je za jednu dozu potrebno više štrcaljki, trebate ih primijeniti u isto vrijeme dana. Doze se ne smiju podijeliti na manje doze tijekom dana.

Ako je za Vašu dozu potrebno više od jedne štrcaljke, odmah ponovite korake od 4 do 15 za svaku štrcaljku koju primjenjujete.

NAKON INJICIRANJA

Odložite upotrijebljene štrcaljke

Odložite upotrijebljene igle i štrcaljke u neprobojan spremnik za odlaganje oštrih predmeta odmah nakon svake primjene. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ispravan način odlaganja spremnika. Koristite postupke za sigurno odlaganje štrcaljki.

Članak uređen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Palynziq 2,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.