Uputa o lijeku – Cefazolin AptaPharma 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Cefazolin AptaPharma i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cefazolin AptaPharma
 3. Kako će Vam primijeniti Cefazolin AptaPharma
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Cefazolin AptaPharma
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Cefazolin AptaPharma i za što se koristi

Cefazolin AptaPharma je prašak za pripremu injekcijske otopine.

Cefazolin Aptapharma je antibiotik koji se koristi u odraslih, adolescenata, djece i dojenčadi starijih od jednog mjeseca za liječenje određenih infekcija i pripada skupini antibiotika koji se nazivaju cefalosporini.

Cefazolin AptaPharma se koristi za liječenje bakterijskih infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na cefazolin:

 • infekcije kože i mekih tkiva
 • infekcije kostiju i zglobova
 • sprječavanje mogućih infekcija prije, za vrijeme i nakon operacijskih zahvata

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cefazolin AptaPharma

Nemojte primjenjivati Cefazolin AptaPharma:

 • ako ste alergični na cefazolin, bilo koji drugi cefalosporinski antibiotik ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
 • ako ste ikada imali tešku alergijsku reakciju na bilo koji penicilin ili druge betalaktamske antibiotike
 • kad se primjenjuje kod djece mlađe od jedne godine, cefazolin se ne smije razrijediti s otopinom lidokaina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego Vam primjene lijek Cefazolin AptaPharma u slijedećem slučaju:

 • ako ste ikada imali alergijsku reakciju na penicilin ili druge lijekove. Mogli biste imati alergijsku reakciju i na cefazolinnatrij. Ukoliko se razvije alergijska reakcija, primjena se odmah mora obustaviti, treba primijeniti odgovarajuće mjere liječenja i nadzirati funkciju bubrega.
 • ako se razvije alergijska reakcija kao posljedica primjene lijeka Cefazolin AptaPharma, primjena će se odmah obustaviti. Vaš će liječnik predložiti drugo liječenje.
 • ako primate najvišu dozu lijeka i ozbiljno ste bolesni ili primate druge lijekove koji mogu naškoditi Vašim bubrezima (aminoglikozidi ili jaki diuretici), Vaš će liječnik provjeriti funkciju bubrega i po potrebi prilagoditi dozu.
 • ako primate Cefazolin AptaPharma kroz dulje vrijeme, Vaš će liječnik provjeriti da ne postoji porast neosjetljivih bakterija.
 • U iznimnim slučajevima, tijekom primjene cefazolina može doći do poremećaja u zgrušnjavanju krvi. Rizični bolesnici su oni s rizičnim faktorima koji mogu uzrokovati nedostatak vitamina K ili nekim drugim stanjem koje uzrokuje takve poremećaje. Nadalje, to su i bolesnici s popratnim bolestima koje mogu izazvati ili pojačati krvarenje kao što su hemofilija, čirevi na želucu i crijevima. U navedenim slučajevima treba kod Vas nadzirati zgrušnjavanje krvi.
 • ako za vrijeme liječenja dobijete ozbiljan i uporan proljev, možda imate infekciju membrane tankog ili debelog crijeva s oštećenjem mukozne membrane (pseudomembranozni kolitis).
 • Cefazolin se ne smije primijeniti u novorođenčadi i dojenčadi mlađe od mjesec dana budući da sigurnost primjene nije utvrđena.

Obavijestite svog liječnika ako se nešto od navedenog odnosi na Vas ili se ikada odnosilo na Vas.

Drugi lijekovi i Cefazolin AptaPharma

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i one lijekove nabavljene bez recepta.

Kontraindicirane kombinacije:

Antibiotici:
Istovremena primjena određenih grupa antibiotika (antibiotici s bakteriostatskim učinkom) kao što su tetraciklini i makrolidi. Oni mogu poremetiti djelovanje lijeka Cefazolin AptaPharma, što znači da lijek Cefazolin AptaPharma neće postići očekivano djelovanje.

Ne preporučuje se ni istovremena primjena s:

Probenecidom:
Kod istovremene primjene probenecida (lijek za metaboličke bolesti), smanjeno je izlučivanje cefazolina putem bubrega.

Primjena uz oprez:

Vitamin K1:
Ako uzimate vitamin K1, možda ćete zbog primjene lijeka Cefazolin AptaPharma morati povećati dozu vitamina K1.

Antikoagulansi (lijekovi koji sprječavaju zgrušavanje krvi/oralni antikoagulansi/ ili heparin) 
Cefalosporini rijetko mogu prouzročiti poremećaje zgrušavanja krvi. Ukoliko se istovremeno koriste oralni antikoagulansi ili visoke doze heparina treba pažljivo nadzirati parametre zgrušnjavanja. 

Nefrotoksične tvari (tvari štetne za bubrege):
Pojačava se nefrotoksično djelovanje (štetno za bubrege) uz istovremenu primjenu drugih nefrotoksičnih tvari kao što su neki antibiotici (aminoglikozidi, polimiksin B) i neki diuretici (fursemid). Treba pažljivo nadzirati parametre funkcije bubrega.

Oralna kontracepcijska sredstva:
Cefazolin može nepovoljno utjecati na djelotvornost hormonskih kontraceptiva. Stoga se preporuča koristiti dodatno ne-hormonsko kontracepcijsko sredstvo.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primite ovaj lijek.

Trudnoća
Iskustva s primjenom cefazolina tijekom trudnoće u ljudi nisu dostatna za procjenu bilo kakvog štetnog utjecaja. Stoga se Cefazolin AptaPharma ne smije primijeniti tijekom trudnoće bez savjeta liječnika.

Dojenje
Cefazolin se izlučuje u majčino mlijeko u vrlo niskim koncentracijama. Ne očekuju se nuspojave kod novorođenčadi pri terapijskim dozama. Cefazolin AptaPharma se može koristiti tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će cefazolin imati utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima, iako o tome nema podataka.

Cefazolin AptaPharma sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 50,56 mg natrija (osnovni sastojak kuhinjske soli) po bočici (u svakoj je 1 gram lijeka) što odgovara 2,53% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu. Ovu informaciju treba uzeti u obzir kod bolesnika koji su na dijeti s ograničenim unosom natrija.

3. Kako će Vam primijeniti CefazolinAptaPharma

Cefazolin AptaPharma mora primijeniti samo medicinsko osoblje s odgovarajućom kvalifikacijom (liječnik ili drugo medicinsko osoblje).

Doza

Odrasli i adolescenti (stariji od 12 godina i ≥ 40 kg tjelesne mase)

Kod infekcija koje su uzrokovali vrlo osjetljivi gram-pozitivni mikroorganizmi uobičajena doza u odraslih i adolescenata je 1- 2 g/dan, podijeljeno u dvije ili tri jednake doze.

Kod infekcija koje su uzrokovali umjereno osjetljivi gram-pozitivni mikroorganizmi i gram-negativni mikroorganizmi uobičajena doza je 3- 4 g/dan, podijeljeno u tri ili četiri jednake doze. Najveća preporučena dnevna doza Cefazolin AptaPharma je 6 g/dan koja se daje u slučajevima teških oblika infekcija.

U odraslih bolesnika i adolescenata s oštećenom funkcijom bubrega treba primijeniti nižu dozu. Doza se određuje temeljem razine lijeka u krvi i pokazatelja vrijednosti funkcije bubrega.

Za sprječavanje infekcija:

 • prije operacijskog zahvata: 1 g primjenjuje se 30 minuta do 1 sat prije operacijskog zahvata.
 • tijekom operacijskog zahvata: kod duljih operacijskih zahvata (2 sata i više) primjenjuje se od 500 mg do 1g tijekom zahvata.
 • nakon operacijskog zahvata: od 500 mg do 1g svakih 6-8 sati kroz 24 sata.

Djeca i dojenčad starija od mjesec dana

Kod infekcija koje uzrokuju vrlo osjetljivi mikroorganizmi djelotvorna je doza od 25 do 50 mg/kg tjelesne mase, podijeljena u dvije ili četiri jednake doze dnevno.

Kod infekcija koje uzrokuju umjereno osjetljivi najveća preporučena doza je 100 mg/kg, podijeljena u tri ili četiri jednake doze dnevno.

U djece i dojenčadi starije od mjesec dana s oštećenom funkcijom bubrega preporuča se manja doza kako bi se izbjeglo nakupljanje.

Manja doza može se odrediti određivanjem razina u krvi. Ukoliko to nije moguće, može se odrediti pomoću procjene vrijednosti funkcije bubrega (klirens kreatinina) prema slijedećim smjernicama:

U djece i dojenčadi starijih od mjesec dana s umjereno oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 40-20 ml/min) bit će dovoljno 25% normalne dnevne doze, podijeljeno u doze svakih 12 sati.

U djece i dojenčadi starijih od mjesec dana s teško oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 20-5 ml/min) bit će dovoljno 10% normalne dnevne doze, podijeljeno u doze svakih 24 sata.

Sve ove smjernice se primijenjuju nakon inicijalne doze.

Također vidjeti podnaslov 2 “Upozorenja i mjere opreza”.

Prerano rođena djeca i dojenčad mlađa od mjesec dana
Sigurnost uporabe kod prerano rođene djece i dojenčadi mlađe od mjesec dana nije utvrđena, te se stoga ne preporučuje primjena lijeka Cefazolin AptaPharma u tih bolesnika.

Smjernice za doziranje u pedijatrijskoj populaciji
1 bočica s 1 g pripremljena s 4 ml otapala= 225 mg/ml

Starije osobe

Nema potrebe za prilagodbom doze u starijih bolesnika s normalnom funkcijom bubrega.

Trajanje liječenja

Ovisi o tijeku bolesti. Prema općem principu primjene antibiotika, liječenje lijekom Cefazolin AptaPharma treba provoditi još najmanje 2-3 dana nakon nestanka vrućice ili postoji dokaz da je uzročnik iskorjenjen.

Metoda primjene

Cefazolin AptaPharma može se primijeniti injekcijom u mišić (intramuskularno) ili putem infuzije u venu (intravenozno). Prije primjene Cefazolin AptaPharma se mora rekonstituirati.

Slijedeće otopine mogu se koristiti za rekonstituciju:

 • sterilna voda za injekciju
 • 9 mg/ml (0,9%) otopina natrijevog klorida za injekciju.

Rekonstitucija je opisana u dijelu „Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima“.

Bočicu treba dobro protresti dok se sav prašak ne otopi.

Primjena u mišić (intramuskularna)
Cefazolin AptaPharma treba injicirati u mišiće velike mase.

Primjena u venu (intravenska)
Cefazolin AptaPharma se može primijeniti direktno u venu kao kontinuirana ili intermitentna drip infuzija.

Ukupna dnevna doza je ista kao kod intramuskularne primjene.

Intermitentna i kontinuirana infuzija
Cefazolin AptaPharma se može kombinirati s postojećom intravenskom terapijom bilo kao primarna drip infuzija ili kao sekundarna drip infuzija.

Ako je primijenjeno više lijeka Cefazolin AptaPharma nego što je trebalo
Ukoliko je primijenjeno više lijeka Cefazolin AptaPharma, odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Visoke doze lijeka Cefazolin AptaPharma mogu prouzročiti konvulzije, osobito u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega. U slučaju pojave konvulzija, primjenu lijeka Cefazolin AptaPharma treba odmah prekinuti i primijeniti odgovarajuću terapiju. Treba nadzirati vitalne funkcije.

Ako ste zaboravili na primjenu lijeka Cefazolin AptaPharma
Ukoliko mislite da niste primili predviđenu dozu, odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Ne smije se primijeniti dvostruka doza da bi se nadoknadila propuštena doza.

Ako prestanete primjenjivati lijek Cefazolin AptaPharma
Važno je završiti ciklus liječenja, iako se već možda osjećate bolje. Bolest se može vratiti ukoliko nisu sve bakterije ubijene.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom lijeka obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
kožni osip (egzantem), crvenilo kože (eritem), kožni osip s vlažnim crvenim mrljicama (multiformni eksudativni eritem), kožni osip koji izrazito svrbi i formira mala izdignuća (urtikarija), prolazno lokalno oticanje zbog povećane propusnosti krvnih žila, sluznica ili zglobova (angioneurotski edem).

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
ozbiljne alergijske reakcije s vrućicom, crvenim točkicama po koži, bolovima u zglobovima i/ili s upalom oka (Stevens-Johnsonov sindrom), teški oblik akutne alergijske reakcije s vrućicom i pojavom mjehurića na koži (Lyellov sindrom).

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10.000 osoba):
svrbež u analnom području (analni pruritus), svrbež u genitalnom području (genitalni pruritus).

Poremećaji imunološkog sustava

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10.000 osoba):
nakupljanje tekućine (edem) u licu, oticanje jezika, oticanje grkljana uz sužavanje dišnih puteva, povećana srčana frekvencija, nedostatak zraka, pad krvnog tlaka, anafilaktički šok (nagli pad krvnog tlaka, blijeda koža, nemir, slab i ubrzan puls, vlažna koža, poremećaj svijest koji su uzrokovani ozbiljnom alergijskom reakcijom na određene sastojke lijeka i praćene naglim širenjem krvnih žila).

Infekcije i infestacije

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
Gljivična infekcija usne sluznice (oralna kandidijaza) kod dugotrajne primjene lijeka.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
Gljivična infekcija genitalnih organa (genitalna monilijaza), infekcija rodnice (vaginitis), gljivična infekcija genitalnih organa (genitalna kandidijaza).

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
povećan broj bijelih krvnih stanica (leukocitoza, granulocitoza, monocitoza, limfocitopenija, bazofilija, eozinofilija), smanjen broj bijelih krvnih stanica što se povezuje s povećanom sklonošću infekcijama (limfocitopenija, granulocitopenija, neutropenija, leukopenija), smanjen broj krvnih stanica koje su povezane sa stvaranjem modrica i s povećanom sklonošću krvarenju (trombocitopenija).

Ove nuspojave su reverzibilne.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10.000 osoba):
poremećaj zgrušavanja krvi i krvarenje kao posljedica. Rizični bolesnici su oni s nedostatkom vitamina K1 ili nekim drugim stanjem koje uzrokuje takve poremećaje (parenteralna prehrana, nedovoljna prehrana, poremećene funkcije jetre i bubrega, trombocitopenija) i bolesnici s popratnim bolestima koje mogu izazvati ili pojačati krvarenje (npr. hemofilija, čirevi na želucu i crijevima).

Poremećaji jetre i žuči

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
prolazna upala jetre (hepatitis), prolazna žutica (kolestatski ikterus).

Poremećaji živčanog sustava

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
konvulzije, pogotovo u bolesnika s oštećenjem bubrega koji su liječeni neprimjereno visokim dozama.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
omaglica, malaksalost, umor. Ovi će se simptomi izgubiti tijekom ili nakon liječenja.

Poremećaji probavnog sustava

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
proljev, mučnina, gubitak teka (anoreksija), povraćanje.

Ovi će se simptomi izgubiti tijekom ili nakon liječenja.

U slučajevima teškog i upornog proljeva u tijeku ili nakon liječenja cefazolinom treba obavijestiti liječnika jer to može biti simptom ozbiljne bolesti (pseudomembranozni kolitis) koja se mora odmah liječiti. Bolesnici se moraju suzdržati od samo-liječenja s lijekovima koji inhibiraju peristaltiku.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
prolazno povećanje određenih vrijednosti funkcije bubrega (urea u krvi-BUN-od engl. blood urea nitrogen), izlučivanje bjelančevina u mokraći (proteinurija), upala bubrega s nalazom krvi u mokraći uz vrućicu i bol (intersticijski nefritis), nedefinirana bolesna stanja bubrega (nefropatija), otrovanje bubrega (nefrotoksičnost), najviše u bolesnika koji istovremeno primaju druge potencijalno nefrotoksične lijekove.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):
bol na mjestu injekcije kod intramuskularne primjene, ponekad s otvrdnućem ispod kože.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
može se javiti tromboflebitis (upala vene s formiranjem ugruška krvi koja se osjeća kao bolna traka s crvenom kožom iznad) kod intravenske primjene, vrućica uzrokovana lijekom.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
bol u prsnom košu.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
bolest pluća (intersticijska pneumonija), lagana benigna upala dijela pluća (pneumonitis).

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
Otežano disanje (pleuralni izljev, zaduha),sindrom respiratornog distresa, kašljanje, rinitis (upala sluznice nosa).

Poremećaji metabolizma i prehrane

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
povećana ili smanjena koncentracije glukoze u serumu.

Ako primijetite nuspojavu koju doživljavate kao ozbiljnu, a nije upisana u uputu o lijeku, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

U rijetkim slučajevima prijavljeno su slijedeće nuspojave u liječenju sa cefalosporinima: smanjena koncentracija hemoglobina i/ili hematokrita (volumen krvi), anemija, ozbiljno stanje karakterizirano smanjenim brojem bijelih krvnih stanica i mogućom naglom vrućicom, jakom grloboljom i čirevima u usnoj šupljini (agranulocitoza), anemija zbog kašnjenja u stvaranju crvenih krvnih stanica (aplastična anemija), smanjeni broj svih krvnih stanica (pancitopenija), anemija zbog povećanog razaranja crvenih krvnih stanica u krvi (hemolitička anemija).

Slijedeći slučajevi su prijavljeni tijekom liječenja s nekim cefalosporinima:

noćne more, vrtoglavica (vertigo), hiperaktivnost, nervoza ili tjeskoba, nesanica, izrazita pospanost (somnolencija), slabost, navale vrućine, promjena u percepciji boja, zbunjenost, aktivnost slična epilepsiji (epileptogena aktivnost).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Cefazolin AptaPharma

Cefazolin AptaPharma čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Lijek ne zahtjeva posebne temperaturne uvjete čuvanja. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Rekonstituirani/razrijeđeni lijek je fizikalno-kemijski stabilan kroz 24 sata u hladnjaku (2°C – 8°C). S mikrobiološkog stajališta, lijek se mora odmah primijeniti, osim u slučaju da se rekonstitucija odvijala u kontroliranim i validiranim uvjetima. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije primjene odgovornost su korisnika i ne smiju prekoračiti 24 sata na temperaturi od 2-8°.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cefazolin AptaPharma sadrži
Djelatna tvar je cefazolin. Jedna bočica lijeka Cefazolin AptaPharma 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži količinu cefazolinnatrija koja odgovara 1g cefazolina. Za sadržaj natrija, pogledajte dio 2 „Cefazolin AptaPharma sadrži natrij“.

Nema drugih sastojaka.

Kako Cefazolin AptaPharma izgleda i sadržaj pakiranja
Cefazolin AptaPharma je bijeli do skoro bijeli prašak u staklenoj bočici od bezbojnog stakla tipa III s gumenim čepom i aluminijskom kapicom.

Lijek Cefazolin AptaPharma je dostupan u pakiranju koje sadrži 10 bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Apta Medica Internacional d.o.o.
Likozarjeva ul.6 1000 Ljubljana Slovenija

Proizvođač

Balkanpharma-Razgrad AD
68 Aprilsko Vastanie Blvd.
7200 Razgrad
Bugarska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.
Srebrnjak 61
10 000 Zagreb, Hrvatska
01 23 96 900

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Austrija: Cefazolin AptaPharma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions/Infusionslösung

Hrvatska: Cefazolin AptaPharma 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Mađarska: Cefazolin AptaPharma 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz

Slovenija: Cefazolin AptaPharma 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu