Uputa o lijeku – Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Bysimin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bysimin
 3. Kako primjenjivati Bysimin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Bysimin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bysimin i za što se koristi

Bysimin sadrži djelatnu tvar hioscinijev butilbromid. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju spazmolitici. Bysimin se koristi za olakšavanje grčeva u:

 • probavnom sustavu
 • žučnom sustavu
 • gušterači
 • mokraćno-spolnom sustavu

Bysimin se također može koristiti u dijagnostičkim medicinskim postupcima.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Bysimin

Nemojte primjenjivati Bysimin:

 • ako ste alergični na hioscinijev butilbromid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijeu 6.).
 • ako imate glaukom (bolest očiju).
 • ako imate megakolon (nenormalno prošireno debelo crijevo).
 • ako bolujete od mijastenije gravis (slabost mišića).
 • ako bolujete od tahikardije (nenormalno ubrzan srčani ritam).
 • ako imate problema ili bolove tijekom mokrenja poput problema s prostatom kod muškaraca.
 • ako imate problem s blokadom crijeva ili potpuno neaktivna crijeva.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Bysimin ako:

 • se liječite antikoagulansima, ne smijete primiti injekciju u mišić jer može doći do podljeva krvi u mišiću (intramuskularni hematom). Možete primiti sporu injekciju pod kožu ili u venu.
 • Imate neobjašnjivu bol u trbuhu koja traje dulje vrijeme ili se pogoršava ili se javlja istovremeno s: vrućicom, mučninom, povraćanjem, promjenama u pražnjenju crijeva, osjetljivošću u području trbuha, niskim krvnim tlakom, nesvjesticom ili krvi u stolici. Imate problema sa srcem poput: ubrzan rad srca, srčano zatajivanje ili zatajenje ili operacije srca kada može doći do daljnjeg ubrzanja otkucaja srca.
 • Imate vrućicu, jer antikolinergici poput hioscinijevog butilbromida mogu smanjiti znojenje.
 • Razvijete bolne, crvene oči uz gubitak vida nakon injekcije hioscinijevog butilbromida. Povišenje intraokularnog tlaka može biti uzrokovano primjenom antikolinergijskog sredstva poput hioscinijevog butilbromida kod bolesnika s nedijagnosticiranim i stoga neliječenim glaukomom uskog kuta.

Drugi lijekovi i Bysimin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo uključuje i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta i biljne lijekove. To je zato što hioscinijev butilbromid može utjecati na učinak nekih drugih lijekova. Također neki drugi lijekovi mogu utjecati na učinak hioscinijevog butilbromida.

Posebno obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate nešto od sljedećeg:

 • Lijekove za liječenje depresije zvani ‘tetraciklički antidepresivi’ ili ‘triciklički antidepresivi’ poput doksepina.
 • Lijekove za liječenje alergija i bolesti putovanja koji se nazivaju antihistaminici.
 • Lijekove za kontrolu vaših otkucaja srca poput kinidina ili dizopiramida.
 • Lijekove za liječenje teških psihičkih bolesti poput haloperidola ili flufenazina.
 • Lijekove koji se obično koriste kod problema s disanjem poput salbutamola, ipratropija, tiotropija ili lijekova sličnih atropinu.
 • Amantadin – za liječenje Parkinsonove bolesti i gripe.
 • Metoklopramid – za liječenje mučnine.

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene Bysimina.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne smijete primjenjivati Bysimin ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neke osobe mogu imati problem s vidom ili osjećati omaglicu tijekom uzimanja ovog lijeka. Ako primijetite navedene nuspojave, pričekajte da se vid vrati u normalno stanje ili da prestane osjećaj omaglice prije upravljanja vozilima ili strojevima.

Bysimin sadrži natrijev klorid

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po ampuli, ukupna količina natrija ako ste primili pet ampula u 24 sata je manja od 1 mmol (23 mg), što znači da sadrži zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati Bysimin

Bysimin će Vam uvijek davati liječnik ili medicinska sestra, a dozu će odrediti liječnik.

Primjena u djece

Bysimin nije namijenjen za primjenu u djece. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu