Trusopt kapi za oko (20 mg) – Uputa o lijeku

 

 • Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Trusopt i za što se koristi
 2. Prije nego počnete primjenjivati Trusopt
 3. Kako primjenjivati Trusopt
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Trusopt
 6. Dodatne informacije

1. Što je Trusopt i za što se koristi

TRUSOPT sadržava dorzolamid koji pripada skupini lijekova koji se zovu “inhibitori karboanhidraze”.

Ovaj se lijek propisuje za sniženje povišenog očnog tlaka i za liječenje glaukoma. Može se koristiti sam ili kao dodatak drugim lijekovima za snižavanje povišenog očnog tlaka (tzv. beta blokatorima).

2. Prije nego počnete primjenjivati Trusopt

Nemojte primjenjivati Trusopt:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na dorzolamidklorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.
 • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili poteškoće s bubrezima ili ste imali bubrežne kamence.

Budite posebno oprezni s lijekom Trusopt:

Obavijestite svog liječnika o zdravstvenim tegobama koje imate ili ste imali uključujući probleme s očima ili operativni zahvat na očima te o reakcijama preosjetljivosti na bilo koji lijek.

Ako primijetite da Vam je oko nadraženo ili se pojave smetnje kao što su crvenilo oka ili oticanje očnih kapaka, odmah se obratite liječniku.

Ako sumnjate da je zbog primjene ovog lijeka došlo do reakcije preosjetljivosti (npr. kožni osip, teške kožne reakcije ili svrbeža kože) prestanite uzimati lijek i odmah se obratite liječniku.

Primjena u djece

TRUSOPT je ispitan u dojenčadi i djece mlađe od 6 godina s povišenim očnim tlakom ili glaukomom. Za dodatne informacije pitajte svog liječnika.

Primjena u starijih osoba

Ispitivanja su pokazala da TRUSOPT ima sličan učinak u starijih i u mlađih osoba.

Primjena u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre

Obavijestite svog liječnika ako imate ili ste ikada imali poteškoće s jetrom.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Trusopt

Obavijestite svog liječnika o svim lijekovima (uključujući i kapi za oči) koje uzimate ili namjeravate uzimati uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Svakako obavijestite svog liječnika ako uzimate druge inhibitore karboanhidraze poput acetazolamida ili sulfa lijekove.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Primjena u trudnoći

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće. Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću.

Primjena tijekom dojenja

Dojenje se ne preporuča ako je korištenje ovog lijeka neophodno. Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena klinička ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima. Pri primjeni ovog lijeka mogu se razviti nuspojave poput omaglice ili zamućenog vida koje bi mogle utjecati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rada na strojevima. Nemojte upravljati vozilom niti raditi na strojevima ako se ne osjećate dobro ili dok Vam se ne razbistri vid.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Trusopt

TRUSOPT sadrži konzervans benzalkonijev klorid. Ovaj konzervans može se nakupiti u mekim kontaktnim lećama i promijeniti boju leća. Ukoliko koristite kontaktne leće, posavjetujte se sa Vašim liječnikom prije primjene ovog lijeka.

3. Kako primjenjivati Trusopt

Uvijek primijenite TRUSOPT točno prema uputama liječnika. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Vaš liječnik će vam propisati odgovarajuću dozu i trajanje liječenja.

Ako primjenjujete samo ovaj lijek, doza je jedna kap u zahvaćeno oko (oči) ujutro, poslijepodne i navečer.

Ako Vam je za sniženje povišenog očnog tlaka liječnik preporu čio istodobnu primjenu ovog lijeka s kapima za oči koje sadržavaju beta blokator, tada je doza jedna kap lijeka TRUSOPT u zahvaćeno oko (oči) ujutro i navečer.

Ako primjenjujete ovaj lijek u kombinaciji s drugim kapima za oči, između primjene ta dva lijeka treba proći najmanje 10 minuta.

Pazite da vrhom kapaljke ne dodirnete oko ili područje oko oka kako se ne bi zagadio bakterijama koje mogu uzrokovati upalu oka koja može dovesti do teškog oštećenja oka i mogućeg gubitka vida.

Da bi izbjegli mogućnost zagađenja, operite ruke prije primjene ovog lijeka i pazite da vrhom kapaljke ne dodirnete okolne površine. Ako mislite da je vaš lijek zagađen ili ako razvijete upalu očiju, javite se odmah svom liječniku zbog savjeta o nastavku korištenja istog spremnika.

Upute za uporabu:

 1. Prije prve primjene lijeka provjerite da li je zaštitna traka na prednjem dijelu bočice neošteć Kod neotvorene bočice postoji procijep između poklopca i bočice.
 2. Povucite zaštitnu traku kako biste otvorili pakiranje.
 3. Kako biste otvorili bočicu, odvrnite poklopac okrećući ga u smjeru koji pokazuju strelice koje se nalaze na vrhu poklopca. Ne povlačite poklopac prema gore da biste ga odvojili od bočice. Povlačenje poklopca prema gore spriječiti će pravilno otvaranje bočice.
 4. Nagnite glavu unatrag i lagano povucite donji kapak kako bi se stvorio džep između donjeg kapka i oka.
 5. Okrenite bočicu prema dolje i lagano palcem ili kažiprstom pritisnite na označeno mjesto (“Za pritisak prstom”) dok vam u oko ne kapne jedna kap, kako vas je uputio Vaš liječnik. PAZITE DA VRHOM KAPALJKE NE DOTAKNETE OKO ILI KAPAK.
 6. Ako je nakon prvog otvaranja bočice otežano kapanje, vratite poklopac zavrćući ga dokle god čvrsto ne prione uz bočicu (nemojte previše zategnuti poklopac). Nakon toga ponovo odvrnite poklopac okrećući ga u smjeru koji pokazuju strelice koje se nalaze na vrhu poklopca.
 7. Korake 4 i 5 ponovite i s drugim okom, ako Vas je tako uputio liječnik.
 8. Vratite poklopac zavrćući ga dokle god čvrsto ne prione uz boč Strelica na lijevoj strani poklopca mora biti u ravnini sa strelicom na lijevoj strani naljepnice na bočici kako bi se osiguralo pravilno zatvaranje bočice. Nemojte previše zatezati poklopac jer možete oštetiti bočicu i poklopac.
 9. Vrh kapaljke prilagođen je za otpuštanje jedne kapi, stoga NE povećavajte rupicu na vrhu kapaljke.
 10. Nakon što ste primijenili propisanu količinu lijeka, u bočici će ostati još malo lijeka TRUSOPT. To Vas ne treba zabrinjavati jer je količina lijeka TRUSOPT namjerno nešto veća, tako da možete primijeniti punu količinu lijeka TRUSOPT koju Vam je liječnik prepisao. Ne pokušavajte iz bočice ukloniti višak lijeka.

Ako primijenite više lijeka Trusopt nego što ste trebali

Ako ukapate previše kapi lijeka u oko ili progutate sadržaj bočice odmah se obratite liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Trusopt

Važno je da primjenjujete ovaj lijek onako kako Vam je liječnik propisao. Ako ipak propustite dozu, primijenite je što prije možete. Međutim, ako je uskoro vrijeme za novu dozu, propuštenu dozu jednostavno preskočite i nastavite primjenjivati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Trusopt

Ako želite prekinuti primjenjivati ovaj lijek, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, lijek TRUSOPT može izazvati nuspojave, ali one se neće javiti kod svakoga.

Ako se pojave reakcije preosjetljivosti uklju čujući koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može uzrokovati teškoće pri disanju ili gutanju, prestanite primjenjivati lijek i odmah potražite medicinsku pomoć.

Sljedeće nuspojave bile su prijavljene pri primjeni lijeka TRUSOPT tijekom kliničkih ispitivanja ili nakon stavljanja lijeka u promet:

Vrlo česte nuspojave (u više od 1 od 10 korisnika):

 • Žarenje i bockanje u očima.

Česte nuspojave (u 1 do 10 od 100 korisnika):

 • Bolesti rožnice s bolovima u očima i zamućenim vidom (površinski točkasti keratitis), suzenje i svrbež u oku (konjunktivitis), nadraženost/upala očnog kapka, zamućen vid, glavobolja, mučnina, gorak okus u ustima i umor.

Manje česte nuspojave (u 1 do 10 od 1000 korisnika):

 • Upala šarenice.

Rijetke nuspojave (u 1 do 10 od 10 000 korisnika):

 • Trnci ili utrnulost dlanova ili stopala, privremena kratkovidnost koja može prestati nakon prestanka uzimanja lijeka, pojava tekućine ispod mrežnice (odvajanje žilnice nakon filtracijskog operativnog zahvata), bol u oku, stvaranje krmelja, nizak očni tlak, oticanje rožnice (sa znakovima poremećaja vida), nadraženost oka uključujući crvenilo, bubrežni kamenci, omaglica, krvarenje iz nosa, nadraženost grla, suha usta, ograničeni kožni osip (kontaktni dermatitis), teške kožne reakcije, znakovi preosjetljivost poput osipa, koprivnjače, svrbeža, a vrlo rijetko i reakcije preosjetljivosti uključujući moguće oticanje usana, očiju i usta, nedostatak zraka, a najrjeđe piskanje pri disanju.

Ako se bilo koja nuspojava pogorša ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Trusopt

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

TRUSOPT se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici ili kutiji iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“ prikazanog pomoću šest znamenki. Prve dvije znamenke označavaju mjesec, a preostale četiri godinu. Datum isteka roka valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

TRUSOPT možete koristiti 28 dana nakon prvog otvaranja bočice.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako ukloniti lijekove koji više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Trusopt sadrži?

Djelatna tvar je dorzolamid.

Jedan ml otopine sadrži 20 mg dorzolamida (u obliku 22,26 mg dorzolamidklorida).

Pomoćne tvari su:

 • hidroksietilceluloza, manitol, natrijev citrat, natrijev hidroksid i voda za injekcije. Benzalkonijev klorid je dodan kao konzervans.

Kako Trusopt izgleda i sadržaj pakiranja?

TRUSOPT je prozirna, bezbojna ili gotovo bezbojna, slabo viskozna otopina. OCUMETER PLUS bočica s kapaljkom sastoji se od poluprozirnog polietilenskog spremnika visoke gustoće koji sadržava 5 ml otopine. Neoštećena zaštitna traka je dokaz da lijek nije bio otvaran.

TRUSOPT je dostupan u sljedećem pakovanju: 1×5 ml (jedna bočica od 5 ml)

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka:

MERCK SHARP & DOHME d.o.o. Heinzelova 62a, 10 000 Zagreb HRVATSKA

Ime i adresa proizvođača lijeka:

MERCK SHARP & DOHME B.V. Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, NIZOZEMSKA

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: trusopt, trusopt kapi, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu