Tizanidin tablete (2/4 mg) – Uputa o lijeku

Tizanidin Altamedics 2 mg tablete
Tizanidin Altamedics 4 mg tablete

tizanidin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Tizanidin Altamedics i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tizanidin Altamedics?
 3. Kako uzimati Tizanidin Altamedics?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tizanidin Altamedics?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Tizanidin Altamedics i za što se koristi?

Tizanidin Altamedics pripada skupini lijekova koji se nazivaju relaksansi skeletnih mišića. Tizanidin Altamedics koristi se za opuštanje mišića uslijed ukočenosti uzrokovane multiplom sklerozom, ozljedama ili bolesti kralježnične moždine.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tizanidin Altamedics?

Nemojte uzimati Tizanidin Altamedics:

 • ako ste alergični na tizanidin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate teško oštećenje funkcije jetre
 • ako uzimate lijekove poput fluvoksamina (za depresiju) ili ciprofloksacina (antibiotik) (vidjeti također ‘Drugi lijekovi i Tizanidin Altamedics’, niže u tekstu).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tizanidin Altamedics

 • ako imate problema s bubrezima. U tom slučaju liječnik Vam može prilagoditi dozu.
 • ako imate problema sa srcem poput bolesti koronarnih arterija. Tijekom liječenja tizanidinom preporučit će Vam redoviti klinički, laboratorijski i EKG nadzor.
 • ako imate problema s jetrom. Kroz prva četiri mjeseca liječenja potrebno je na mjesečnoj bazi nadzirati funkciju jetre u svih bolesnika te kod onih kod kojih se razviju simptomi koji upućuju na poremećaj funkcije jetre ili doĎe do pojave žutice.
 • ako imate nizak krvni tlak.

Drugi lijekovi i Tizanidin Altamedics

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Tizanidin se ne smije koristiti u isto vrijeme kad i fluvoksamin (za liječenje depresije) ili ciprofloksacin (antibiotik) (vidjeti ‘Nemojte uzimati Tizanidin Altamedics’, ranije u tekstu). Može doći do pada krvnog tlaka (hipotenzije) uz jaku pospanost, omaglicu i smanjeno psihomotorno reagiranje.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate

 • bilo koji lijek za liječenje poremećaja srčanog ritma poput amiodarona, meksiletina ili propafenona
 • cimetidin (za čir na želucu)
 • neke antibiotike koji se nazivaju fluorokinoloni (poput enoksacina, pefloksacina, norfloksacina) ili rifampicin
 • rofekoksib (analgetik)
 • tablete za sprječavanje trudnoće (kontracepcijske tablete). Ukoliko uzimate tablete za sprječavanje trudnoće možda ćete reagirati na niže doze lijeka Tizanidin Altamedics
 • tiklopidin (za sprječavanje stvaranja ugrušaka)
 • bilo koji lijek za snižavanje povišenog krvnog tlaka, uključujući lijekove koji potiču izmokravanje, beta blokatore (npr. atenolol, propranolol) ili klonidin
 • digoksin (koristi se za liječenje zatajenja srca i problema sa srčanim ritmom)
 • bilo kakve sedative (tablete za spavanje ili lijekove za anksioznost), npr. temazepam
 • bilo koje lijekove koji bi mogli utjecati na srčani ritam (produljenje QT intervala), npr. amitriptilin i azitromicin.

Tizanidin Altamedics s hranom, pićem i alkoholom

Tizanidin Altamedics se može uzimati neovisno o jelu. Alkohol može pojačati sedativni učinak lijeka Tizanidin Altamedics. Preporučuje se ne konzumirati alkoholna pića tijekom liječenja lijekom Tizanidin Altamedics.

Trudnoća i dojenje

Ne preporučuje se uzimati Tizanidin Altamedics tijekom trudnoće i dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tizanidin Altamedics može uzrokovati omamljenost ili omaglicu (vidjeti dio 4). Alkohol i sedativi mogu pojačati ovaj učinak. Ukoliko tijekom primjene lijeka primijetite neke od navedenih simptoma, nemojte voziti niti upravljati strojevima.

Tizanidin Altamedics sadrži laktozu

Ukoliko Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Tizanidin Altamedics?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajeno doziranje navedeno je u nastavku:

Odrasli:

Vaš liječnik će obično započeti Vaše liječenje s pojedinačnom dozom od 2 mg koju će zatim postepeno povećavati. Doza Vam ne bi trebala biti povećana češće od svaka tri do četiri dana. S povećanjem doze, liječnik će Vam savjetovati da je podijelite na tri do četiri puta kroz dan.

Uobičajena doza je između 12 i 24 mg. Najveća dnevna doza je 36 mg.

Stariji:

Vaš liječnik će odlučiti trebate li uzimati Tizanidin Altamedics.

Primjena u djece i adolescenata (mlađi od 18 godina):

Ne preporučuje se davati Tizanidin Altamedics djeci i adolescentima.

Bolesnici koji boluju od bolesti bubrega:

Liječenje treba započeti s 2 mg jednom dnevno. Vaš liječnik savjetovat će Vas o tome kako povećati dozu.

Način primjene:

Tizanidin Altamedics uzima se kroz usta. Tabletu treba progutati uz dovoljnu količinu vode.

Ako uzmete više lijeka Tizanidin Altamedics nego što ste trebali

Ako Vi (ili netko drugi) progutate puno tableta odjednom, ili ako mislite da je Vaše dijete progutalo bilo koju količinu tableta, odmah se javite u najbližu bolnicu ili Vašem liječniku.

Predoziranje može uzrokovati mučninu, povraćanje, pad krvnog tlaka, usporeni ili poremećeni srčani ritam, omaglicu, smanjenje zjenica, poteškoće s disanjem, komu, nemir ili pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Tizanidin Altamedics

Ako zaboravite uzeti Vašu propisanu dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite, osim ako uskoro nije vrijeme za sljedeću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Tizanidin Altamedics

Nemojte prestati uzimati Tizanidin Altamedics osim ako Vam tako ne preporuči Vaš liječnik. Liječenje lijekom Tizanidin Altamedics treba prekinuti postepeno, posebice ako ste uzimali visoke doze ili ako ste Tizanidin Altamedics uzimali u kombinaciji s lijekovima za sniženje povišenog krvnog tlaka. Nagli prestanak liječenja može uzrokovati reakcije poput povećanog broja otkucaja srca i povišenja krvnog tlaka (što može dovesti do glavobolje i zamagljenog vida).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Odmah obavijestite svog liječnika ako osjetite nuspojave u nastavku, a koje se mogu javiti sa slijedećom učestalosti:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • tamni urin ili žutilo očiju ili kože koji ukazuju na upalu jetre, te zatajenje jetre

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • znakovi preosjetljivosti (alergijske reakcije) kao što su oticanje lica, usana ili jezika, iznenadno teško disanje, svrbež ili koprivnjača

Zabilježene su i sljedeće nuspojave prilikom primjene lijeka Tizanidin Altamedics:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • omamljenost, umor, omaglica
 • suha usta, želučane tegobe, mučnina
 • sniženje krvnog tlaka
 • usporen ili ubrzan rad srca.
 • povišenje krvnog tlaka nakon naglog prestanka uzimanja lijeka

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • problemi sa spavanjem, uključujući nesanicu
 • halucinacije
 • promjene u funkciji jetre (povišeni jetreni enzimi) – možda će biti potrebno provoditi krvne pretrage kako bi se nadziralo ovo stanje
 • mišićna slabost.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • glavobolja
 • neuobičajeni pokreti
 • nejasan govor, poteškoće u fokusiranju oka
 • bol u trbuhu, povraćanje
 • svrbež, osip
 • nedostatak apetita
 • neuobičajen srčani ritam (prolongacija QT intervala)
 • tjeskoba

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Tizanidin

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju, iza oznake EXP:. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tizanidin Altamedics sadrži?

 • Djelatna tvar je tizanidin. Svaka tableta sadrži 2 mg ili 4 mg tizanidina (u obliku tizanidinklorida).
 • Drugi sastojci su bezvodna laktoza, mikrokristalična celuloza, stearatna kiselina i koloidni bezvodni silicijev dioksid.

Kako Tizanidin Altamedics izgleda i sadržaj pakiranja?

 • Tizanidin Altamedics su bijele, okrugle tablete.
 • Tizanidin Altamedics 2 mg tablete označene su sa ‘N 62’ na jednoj strani. Promjer tableta je 8 mm.
 • Tizanidin Altamedics 4 mg tablete označene su sa ‘N 63’ na jednoj strani, a na drugoj strani imaju urez. Promjer tableta je 10 mm. Tablete od 4 mg se mogu razdijeliti na jednake doze.
 • Tablete od 2 mg i od 4 mg dostupne su u pakiranju od 30 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Altamedics d.o.o., Vrbani 4, 10 110 Zagreb

Proizvođač

Niche Generics Limited, Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u kolovozu 2019.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.67 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: Tizanidin, tiyozid tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu