Thromboreductin kapsule (0.5 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samoVama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Thromboreductin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Thromboreductin
 3. Kako uzimati Thromboreductin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Thromboreductin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Thromboreductin i za što se koristi

Thromboreductin sadrži djelatnu tvar anagrelid. Koristi se za smanjivanje broja krvnih pločica (trombocita) u bolesnika s esencijalnom trombocitemijom. Prevelik broj krvnih pločica može izazvati tegobe s krvotokom i stvaranje ugrušaka. Snižavanje broja krvnih pločica smanjuje rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Thromboreductin

Nemojte uzimati Thromboreductin:

 • ako ste alergični na anagrelid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako imate tešku bolest srca i krvnih žila.
 • ako imate teško zatajenje bubrega.
 • ako imate umjereno do teško zatajenje jetre.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Thromboreductin:

 • ako imate neku bolest srca i krvnih žila
 • ako ste rođeni s produljenim QT intervalom ili je netko u obitelji imao produljeni QT interval (vidljiv na EKG-u, zapisu električne aktivnosti srca) ili uzimate druge lijekove koji dovode do abnormalnih promjena na EKG-u ili imate niske rezine elektrolita, npr. kalija, magnezija ili kalcija ( pogledajte dio „Drugi lijekovi i Thromboreductin“)
 • ako imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre

Tijekom liječenja Vaš će liječnik provoditi pažljivi nadzor Vašeg zdravstvenog stanja, što uključuje laboratorijske pretrage, kao što je kompletna krvna slika, procjena funkcije jetre, funkcije bubrega te
elektrolita u krvi.

Drugi lijekovi i Thromboreductin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uz eli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • fluvoksamin (lijek za liječenje depresije)
 • omeprazol (lijek za liječenje gastritisa ili želučanih čireva)
 • teofilin (lijek za liječenje astme i teških problema s disanjem)
 • lijekove za liječenje srčanih poremećaja poput milrinona, enoksimona, amrinona, olprinona i cilostazola
 • acetilsalicilnu kiselinu (lijek za snižavanje povišene tjelesne temperature i ublažavanje boli, kao za sprečavanje zgrušavanja krvi, također poznat kao aspirin) jer može prouzročiti povećanu sklonost krvarenju.
 • oralne kontraceptive (lijekove protiv začeća) jer njihova apsorpcija može biti smanjena uz istodobnu primjenu ovog lijeka
 • lijekove koji mogu promijeniti srčani ritam

Thromboreductin s hranom i pićem

Hrana usporava apsorpciju djelatne tvari, što ne utječe na djelotvornost Thromboreductina. Sok od grejpfruta može usporiti razgradnju djelatne tvari, anagrelida.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Thromboreductin se ne smiju uzimati tijekom trudnoće.
Tijekom liječenja Thromboreductinom treba koristiti odgovarajuću zaštitu od trudnoće.

Dojenje

Tijekom trajanja liječenja Thromboreductinom ne smijete dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Bolesnici u kojih se nakon uzimanja Thromboreductina javi omaglica ne smiju voziti niti raditi sa strojevima čije upravljanje zahtijeva punu koncentraciju.

Thromboreductin sadrži laktozu

Ako su vam rekli da ne podnosite neke šećere, potražite savjet liječnika prije uzimanja ovog lijeka

3. Kako uzimati Thromboreductin

Doziranje

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Dozu će odrediti Vaš liječnik posebno prema Vašim potrebama.
Preporučena doza kojom se započinje liječenje je 1 do 2 kapsule (0,5 do 1,0 mg) na dan tijekom najmanje tjedan dana. Nakon toga, doza se postupno prilagoĎava svakom pojedinom bolesniku.
Ukoliko Vam liječnik propiše više od 1 kapsule na dan, lijek se mora uzimat dvaput (svakih 12 sati) ili triput (svakih 8 sati) na dan. Odjednom Vam smije propisati uzimanje najviše 5 kapsula, a u jednom danu 10 kapsula.

Primjena u djece i adolescenata

Iskustvo s primjenom Thromboreductina u djece je ograničeno, pa se stoga Thromboreductin u djece mora primjenjivati s oprezom.

Primjena u starijih osoba

Liječnik će odrediti dozu za svakog starijeg bolesnika posebno.

Primjena u bolesnika sa zatajenjem bubrega ili jetra

Ako bolujete od zatajivanja bubrega ili jetra, molimo da o tome obavijestite svog liječnika. Liječnik će donijeti odluku o liječenju Thromboreductinom.

Način primjene

Thromboreductin 0,5 mg kapsule moraju se progutati uz malu količinu tekućine.

Ako uzmete više Thromboreductina nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Thromboreductina kapsula nego što ste trebali, odmah o tome obavijestite svog liječnika ili se javite u službu hitne pomoći. Visoke doze mogu prouzročiti sniženje arterijskog tlaka, koje naposljetku može biti praćeno omaglicom, povraćanjem i osjećajem lupanja srca.

Ako ste zaboravili uzeti Thromboreductin

Sljedeću dozu uzmite prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Thromboreductin

Nemojte sami prekinuti liječenje prije nego što se o tome posavjetujete sa svojim liječnikom. Prestanak liječenja Thromboreductin 0,5 mg kapsulama dovodi do povećanja broja krvnih pločica, koji će se u roku od 14 dana vratiti na vrijednosti prije terapije.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako neka nuspojava postane ozbiljna ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo Vas da o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Moguće nuspojave navedene su prema njihovoj učestalosti:

 • Vrlo često (u više od 1 na 10 osoba)
 • Često (u više od 1 na 100 osoba, ali u manje od 1 na 10 osoba)
 • Manje često (u više od 1 na 1000 osoba, ali u manje od 1 na 100 osoba)
 • Rijetko (u više od 1 na 10.000 osoba, ali u manje od 1 na 1000 osoba)
 • Vrlo rijetko (u manje od 1 na 10.000 osoba)
 • Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Vrlo često:

 • glavobolja

Često:

 • anemija, modrice, otekline, vrtoglavica, osjećaj trnjenja, bockanja, nesanica, osjećaj lupanja srca, ubrzan rad srca, povišen arterijski tlak, krvarenje iz nosa, mučnina, proljev, loša probava, ekcem, križobolja, umor

Manje često:

smanjen broj krvnih pločica, krvarenje, podljevi krvi, povećanje tjelesne težine, depresija, nervoza, suha usta, migrena, poremećaji vida, konjunktivitis, zujanje u ušima, zatajenje srca, poremećaji srčanog ritma, ubrzan rad srca, kratkotrajan gubitak svijesti, otežano disanje, infekcije dišnih putova, povraćanje, nadutost, zatvor, bol u trbuhu, gubitak kose, svrbež, bol u mišićima, bol u zglobovima, zatajenje bubrega, infekcije mokraćnog sustava, bol, slabost, plućna hipertenzija (znakovi uključuju
nedostatak zraka, oticanje nogu ili gležnjeva, a usne i koža mogu poprimiti plavkastu boju)

Rijetko:

 • treperenje pretklijetki srca, angina pektoris, infarkt miokarda, sniženje krvnog tlaka pri ustajanju, izljev u ovojnicu oko pluća, upala pluća, astma, gastritis, gubitak teka, kožni osip, noćno mokrenje, povišenje vrijednosti enzima jetre, simptomi slični gripi, zimice, opća slabost.

Nepoznato:

 • tubulointersticijski nefritis (bolest bubrega), Torsade de pointes (nepravilan ritam srca koji je opasan po život)

5. Kako čuvati Thromboreductin

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek se čuva na temperaturi ispod 25 °C.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Thromboreductin sadrži

 • Djelatna tvar je anagrelid.
  Jedna kapsula sadrži 0,5 mg anagrelida u obliku anagrelidklorida.
 • Druge pomoćne tvari su:
  Sadržaj kapsule: laktoza hidrat, povidon, krospovidon, mikrokristalična celuloza, magnezijev
  stearat.
  Ovojnica kapsule: titanijev dioksid (E171), boja Indigo Carmine (E132), želatina, voda.

Kako Thromboreductin izgleda i sadržaj pakiranja

Tvrde kapsule plave boje ispunjene bijelim praškom.
Jedno pakiranje sadrži 100 plavih kapsula.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

AOP Orphan Pharmaceuticals AG Wilhelminenstrasse 91/II f A-1160 Beč, Austrija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Providens d.o.o. Kaptol 24 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2018.

Članak objavljen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu