Teveten (600mg) – Uputa o lijeku

TEVETEN 600 mg filmom obložene tablete eprosartan

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitat
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 •  Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Teveten i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Teveten
 3. Kako uzimati Teveten
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Teveten
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Teveten i za što se koristi

Teveten je lijek koji se koristi za: – liječenje visokog krvnog tlaka.

Teveten sadrži djelatnu tvar eprosartan.

eprosartan pripada skupini lijekova koji se zovu “blokatori angiotenzin II receptora”. Blokira djelovanje tvari u Vašem tijelu koja se zove “angiotenzin II”. To je tvar koja uzrokuje sužavanje krvnih žila. Tako je otežan protok krvi kroz žile i dolazi do povišenja krvnog tlaka. Blokiranjem te tvari dolazi do opuštanja krvnih žila te sniženja krvnog tlaka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Teveten

Nemojte uzimati Teveten:

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako ste trudni više od 3 mjeseca. (također je bolje izbjegavati Teveten i u ranoj trudnoći – vidjeti dio Trudnoća i dojenje)
 • ako imate teško oštećenje jetre
 • ako imate teške probleme s protokom krvi kroz Vaše bubrege
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Nemojte uzimati Teveten ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, prije uzimanja ovog lijeka pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Teveten:

 • ako mislite da ste trudni (ili biste mogli biti trudni). Teveten se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca jer može ozbiljno štetiti vašem djetetu ako se koristi u tom stadiju trudnoće (vidjeti dio Trudnoća i dojenje)
 • ako imate bilo kakve druge probleme s jetrom
 • ako imate bilo kakve druge probleme s bubrezima. Vaš liječnik će provjeriti kako rade Vaši bubrezi prije nego počnete liječenje i povremeno tijekom liječenja. Također će Vam provjeriti razine kalija, kreatinina i mokraćne kiseline u krvi.
 • ako koristite lijekove koji povisuju razinu kalija u serumu
 • ako imate prekomjerno lučenje hormona aldosterona
 • ako imate problema sa srcem kao npr. koronarnu srčanu bolest, zatajenje srca, sužene krvne žile ili srčane zaliske ili bolest srčanog mišića
 • ako ste na dijeti a niskim unosom soli, uzimate tablete za ”izmokravanje” ili patite od povraćanja odnosno proljeva. Zbog toga može doći do smanjenja volumena krvi ili manjka soli u krvi. To se mora korigirati prije početka liječenja Tevetenom
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • ACE inhibitor (primjerice enalapril, lizinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 •  aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Teveten”.

Ako se bilo što navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije uzimanja Tevetena posavjetujte se s

Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Drugi lijekovi i Teveten

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez recepta i biljne pripravke. To je zbog toga što Teveten može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova. Također, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Tevetena.

Posebno, obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate sljedeće:

litij – za probleme s raspoloženjem. Liječnik mora kontrolirati razinu litija u Vašoj krvi jer ju Teveten može povisiti.

Ako se ovo odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije uzimanja Tevetena posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Sljedeći lijekovi mogu pojačati učinak Tevetena:

 • lijekovi za snižavanje krvnog tlaka.

Ako se ovo odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije uzimanja Tevetena posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Teveten” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Sljedeći lijekovi mogu smanjiti učinak Tevetena:

indometacin – protiv bolova, ukočenosti, oticanja i za snižavanje visoke temperature.

Ako se ovo odnosi na Vas (ili niste sigurni), prije uzimanja Tevetena posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, Vaš liječnik će provesti krvne pretrage:

 • lijekovi koji sadrže kalij ili lijekovi koji štede kalij
 • lijekovi koji podižu razinu kalija, kao npr. heparin i ACE inhibitori.

Savjetujte se s vašim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Tevetena. Ovisno o nalazu krvnih pretraga, liječnik može odlučiti da Vam promijeni neki od tih lijekova ili Teveten.

Teveten s hranom

 • Tablete možete uzimati s ili bez hrane.
 • Savjetujte se s liječnikom prije uzimanja Tevetena ako ste na dijeti s niskim unosom soli. Manjak soli može uzrokovati smanjenje volumena Vaše krvi ili smanjenje razine natrija u Vašoj krvi.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Obavezno obavijestite svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili biste mogli biti trudni). Liječnik će Vam u pravilu savjetovati da prestanete uzimati Teveten prije trudnoće ili čim saznate da ste trudni i preporučiti vam primjenu drugog lijeka umjesto Tevetena.

Teveten se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca. Može ozbiljno štetiti vašem djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili namjeravate početi s dojenjem.

Teveten se ne preporučuje majkama koje doje. Vaš liječnik može odabrati drugu terapiju ako želite dojiti, osobito ako je vaše dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije izgledno da Teveten utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Međutim, tijekom uzimanja Tevetena moguća je pospanost ili omaglica. U tom se slučaju savjetujte s liječnikom i nemojte upravljati vozilima ili strojevima.

Ostala upozorenja

Ovaj lijek sadrži laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Teveten 

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzimanje ovog lijeka

 • Ovaj lijek se uzima kroz usta.
 • Progutajte cijelu tabletu s dosta tekućine npr. čašom vode.
 • Nemojte lomiti ili žvakati tabletu.
 • Tabletu uzimajte ujutro i svaki dan u isto vrijeme.

Koliko lijeka uzimati

Odrasli

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno.

Primjena u djece i adolescenata

Teveten ne treba davati djeci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Ako uzmete više Tevetena nego što ste trebali

Ako ste zabunom uzeli previše tableta ili ako je netko slučajno uzeo, odmah se obratite liječniku ili idite u bolnicu. Ponesite pakiranje lijeka sa sobom. Može se pojaviti sljedeće:

osjećaj kao pred nesvjesticu i omaglica zbog pada krvnog tlaka (hipotenzija)

 • mučnina

Ako ste zaboravili uzeti Teveten

U slučaju da ste zaboravili uzeti dozu, uzmite lijek što je prije moguće.

Ako ste zaboravili uzeti dozu, a već je blizu vrijeme za sljedeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Teveten

Ne smijete prekinuti liječenje Tevetenom bez savjetovanja s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Slijedi popis nuspojava koje se mogu javiti s ovim lijekom:

Alergijske reakcije (pojavljuju se kod manje od jednog na 100 bolesnika)

Ako imate alergijsku reakciju, prestanite uzimati lijek i odmah se javite liječniku. Znakovi mogu biti:

 • kožne reakcije kao osip ili koprivnjača s oticanjem (urtikarija)
 • oticanje usana, lica, grla ili jezika
 • kratkoća daha
 • oticanje lica, oticanje kože i sluznica (angioedem).

Ostale moguće nuspojave Tevetena obuhvaćaju:

Vrlo često (kod više od jednog na 10 bolesnika) – glavobolja.

Često (kod manje od jednog na 10 bolesnika)

 • omaglica
 • osip ili svrbež (pruritus)
 • mučnina, povraćanje, proljev
 • osjećaj slabosti (astenija)
 • začepljen nos (rinitis).

Manje često (kod manje od jednog na 100 bolesnika)

nizak krvni tlak, uključujući pojavu niskog tlaka prilikom prelaska u stajaći položaj. Možete osjećati omaglicu ili kao da ćete se onesvijestiti.

Nepoznata učestalost

problemi s bubrezima, uključujući zatajenje bubrega.

5. Kako čuvati Teventen 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Teveten sadrži

Djelatna tvar je eprosartan (u obliku mesilata) koji odgovara 600 mg eprosartana po tableti.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra tablete: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; škrob, prethodno geliran (kukuruzni); krospovidon; magnezijev stearat; voda, pročišćena
 • Ovojnica tablete: hipromeloza (E464); titanijev dioksid (E171); makrogol 400; polisorbat 80 (E433)

Kako Teveten izgleda i sadržaj pakiranja

Teveten 600 mg je bijela filmom obložena tableta u obliku kapsule, s utisnutim «5046» s jedne strane. Teveten 600 mg je dostupan u obliku blistera koji sadrže 28 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Abbott Laboratories d.o.o. Koranska 2

10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Abbott Healthcare SAS Rue Rouget de Lisle 42 92151 Suresnes Cedex Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Teveten (600mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.