Tagren (250mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Tagren i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tagren?
 3. Kako uzimati Tagren?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tagren?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Tagren i za što se koristi?

Ovaj lijek sadrži djelatnu tvar tiklopidin. Tiklopidin pripada skupini lijekova pod nazivom antitrombocitni lijekovi.

Trombociti su sitne krvne stanice odgovorne za zgrušavanje krvi i koje sudjeluju u stvaranju ugrušaka (proces koji nazivamo trombozom). Krvni ugrušak koji se stvori u krvnim žilama zaustavlja krvotok i prekida opskrbu kisikom, što može uzrokovati moždani udar. Sprječavanjem tog sljepljivanja antitrombocitni lijekovi smanjuju vjerojatnost stvaranja ugrušaka.

Ovaj lijek se uzima:

 • za sprječavanje moždanog udara uzrokovanog ugruškom u bolesnika koji su preboljeli mini-moždani udar (prolazna ishemijska ataka ili reverzibilni ishemijski neurološki deficit). Mini-moždani udar uključuje prolazne simptome koji odgovaraju simptomima moždanog udara, ali su znatno kraćeg trajanja i u potpunosti se povuku nakon kraćeg vremena. Osobe koje su imale mini-moždani udar imaju značajno veći rizik nastanka moždanog udara.
 • za sprječavanje sljedećeg moždanog udara u bolesnika koji su već preboljeli moždani udar (sekundarna prevencija).
 • za sprječavanje stvaranja ugrušaka u bolesnika na hemodijalizi ili s arterijskim šantom koji imaju povećan rizik od tromboze.

Tagren se koristi u ovim indikacijama samo u bolesnika u kojih nije prihvatljivo liječenje acetilsalicilatnom kiselinom (ASK).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tagren?

Nemojte uzimati Tagren:

 • ako ste alergični na tiklopidin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
 • ako imate ili ste nekada imali poremećaje u krvnoj slici, kao što su niske razine bijelih krvnih stanica ili krvnih pločica (trombocita) (leukopenija, agranulocitoza, trombocitopenija).
 • ako ste skloni krvarenju ili patite od bolesti povezanih s produljenim vremenom krvarenja poput hemofilije.
 • ako imate oštećenja organa koja su povezana s povećanim rizikom od krvarenja poput akutnog čira na želucu ili akutnog moždanog udara uzrokovanog puknućem krvne žile u mozgu.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tagren:

 • ako ste nedavno pretrpjeli ozljedu, ako ste imali operaciju ili ako bolujete od nekih bolesti, možete imati povećan rizik od krvarenja. U tom slučaju Vaš liječnik će posebno nadzirati Vaše stanje.
 • ako se planirate podvrgavati operativnom zahvatu, čak i ako je zahvat mali (npr. vađenje zuba); što prije se obratite Vašem liječniku. Liječnik će procijeniti Vaše stanje i, ako je to moguće, prekinuti liječenje ovim lijekom barem 10 dana prije operativnog zahvata kako bi se smanjio rizik od krvarenja.
 • ako uzimate neke druge lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi (npr. heparin, oralni antikoagulansi i antitrombocitni lijekovi) (vidjeti dio 2. „Drugi lijekovi i Tagren“).
 • ako imate ugrađen stent (vidjeti dio 2. „Drugi lijekovi i Tagren“).
 • u slučaju neplaniranog ili hitnog operativnog zahvata odmah se obratite Vašem liječniku. On će Vam možda propisati dodatne lijekove kako bi se smanjio rizik od krvarenja i produljenog vremena krvarenja.
 • ako ste nekada imali alergijsku reakciju ili poremećaje krvi nakon uzimanja drugih lijekova protiv zgrušavanja krvi, kao što su klopidogrel, prasugrel ili drugi tienopiridini. Postoji rizik da će se takve reakcije ponoviti nakon uzimanja ovog lijeka, stoga će liječnik nadzirati Vaše stanje.
 • ako imate problema s jetrom (vidjeti dio 2. „Oštećenje funkcije jetre“).
 • ako imate problema s bubrezima. Liječnik će Vam možda smanjiti dozu ili potpuno prekinuti liječenje ovim lijekom ako se pojave poremećaji krvi ili krvarenja.

Poremećaji krvne slike

Tijekom liječenja ovim lijekom može doći do poremećaja u krvnoj slici, kao što su smanjenje broja bijelih krvnih stanica (agranulocitoza), smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih stanica (pancitopenija), u rijetkim slučajevima raka bijelih krvnih stanica (leukemija) ili do krvarenja, koji mogu biti ozbiljni a ponekad i životno ugrožavajući. Stoga će Vaš liječnik pažljivo nadzirati Vaše stanje, kako bi se, ako dođe do poremećaja krvi, isti mogli pravovremeno otkriti i kako bi se mogle primijeniti odgovarajuće mjere.

S tim ciljem, Vaš liječnik će Vam prije početka uzimanja ovog lijeka i svakih 14 dana tijekom prva 3 mjeseca uzimanja ovog lijeka napraviti kontrolu krvne slike. Ako se liječenje ovim lijekom iz bilo kojeg razloga prekine tijekom prva 3 mjeseca primjene, potrebno je 14 dana nakon prestanka liječenja ponovo napraviti pretragu krvne slike. Prekidom uzimanja lijeka krvna slika se obično vraća u normalu.

Poremećaji krvne slike obično se primijete tijekom prva 3 mjeseca nakon početka liječenja, a mogu biti praćeni znakovima infekcije (zbog smanjenja broja bijelih krvnih stanica koje su odgovorne za obranu organizma od infekcija).

Ako broj bijelih krvnih stanica ili broj krvnih pločica (trombocita) padne ispod određenih vrijednosti Vaš će liječnik prekinuti terapiju Tagrenom.

Trombotička trombocitopenična purpura (Moschcowitzov sindrom)

Trombotička trombocitopenična purpura je posebna vrsta poremećaja krvi koja se javlja rijetko, ali može biti smrtonosna. Ovaj poremećaj obuhvaća: smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija), smanjenje broja crvenih krvnih stanica zbog njihove razgradnje (hemolitička anemija), vrućicu, znakove oštećenja funkcije bubrega ili neurološke simptome koji nalikuju onima privremenog poremećaja cirkulacije u mozgu (mini moždani udar) ili moždanog udara. Znakovi se mogu pojaviti iznenada, u različitim jačinama i u kombinacijama. U većini slučajeva se poremećaji javljaju unutar prvih 8 tjedana nakon početka terapije.

Ako primijetite neke od sljedećih simptoma, prestanite uzimati ovaj lijek i ODMAH se javite Vašem liječniku (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave):

 • vrućica, grlobolja, čirevi u usnoj šupljini
 • produljeno ili neočekivano krvarenje, modrice, stolica poput katrana
 • nagla slabost ili utrnulost lica, ruke, noge, posebno ako se javi na jednoj strani tijela
 • nagla zbunjenost, problemi s govorom ili razumijevanjem
 • nagle smetnje vida na jednom ili oba oka
 • nagla nemogućnost hodanja, vrtoglavica, gubitak ravnoteže ili koordinacije
 • nagla jaka glavobolja

Liječnik će, nakon što obavi sve potrebne pretrage, odlučiti smijete li nastaviti uzimati ovaj lijek ili ne. Oštećenje funkcije jetre

Ako imate problema s jetrom, potreban je oprez prilikom uzimanja ovog lijeka, jer on može dovesti do njezinog dodatnog oštećenja koje može biti opasno po život. Ako primijetite naznake upale jetre (hepatitis), kao što je npr. žutica (žuta boja kože, blijede stolice, tamni urin), ODMAH se obratite liječniku, koji će napraviti testove funkcije jetre i odlučiti o prekidu primjene ovog lijeka.

Ako mislite da se neko od navedenih stanja odnosi na Vas, prestanite uzimati lijek i odmah se posavjetujte s liječnikom.

Oštećenje funkcije bubrega

Ako imate problema s bubrezima, Vaš liječnik će Vam možda smanjiti dozu ili potpuno prekinuti liječenje ovim lijekom ako se pojave poremećaji krvi ili krvarenja.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen liječenju djece i adolescenata zbog nedostatka podataka primjene lijeka u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Tagren

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate:

 • selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (uključujući, ali ne ograničeno na fluoksetin i fluvoksamin), lijekove koji se obično koriste za liječenje depresije.
 • pentoksifilin, lijek koji se koristi zbog loše cirkulacije u rukama i nogama.

Nemojte uzimati Tagren ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • neki drugi lijek za sprječavanje zgrušavanja krvi (npr. heparin, oralni antikoagulans i antitrombocitni lijekovi) jer se njihovom istodobnom primjenom povećava sklonost krvarenju.
 • nesteroidne protuupalne lijekove koji se koriste za ublažavanje boli i upale, poput acetilsalicilatne kiseline, jer se povećava sklonost krvarenjima u probavnom sustavu.

Ako je nužna primjena Tagrena u kombinaciji s nekim od gore navedenih lijekova, liječnik će pažljivo nadzirati Vaše stanje.

Ako imate ugrađen stent, liječnik će Vam uz ovaj lijek propisati i acetilsalicilatnu kiselinu tijekom približno jednog mjeseca nakon ugradnje.

Lijekovi čija primjena zahtijeva oprez:

Pojačano djelovanje

Sljedeći lijekovi mogu pojačati djelovanje Tagrena ili Tagren može pojačati njihovo djelovanje:

 • acetilsalicilatna kiselina, primjenjuje se za sprječavanje zgrušavanja krvi, te za liječenje boli i upala. Istodobno uzimanje s Tagrenom povećava sklonost krvarenju.
 • cimetidin, koji se koristi za liječenje čira na želucu. Istodobno uzimanje s Tagrenom povećava sklonost krvarenju.
 • teofilin, koji se koristi u liječenju astme i bronhitisa. Potrebno je smanjenje doze teofilina prilikom istodobne primjene s Tagrenom, kako ne bi došlo do predoziranja teofilinom.
 • fenazon, koji se koristi za liječenje boli i upala. Potrebno je smanjenje doze fenazona tijekom liječenja Tagrenom.

Smanjeno djelovanje

Sljedeći lijekovi mogu smanjiti djelovanje Tagrena ili Tagren može smanjiti njihovo djelovanje:

 • antacidi, koji se koriste za liječenje žgaravice i čira, mogu smanjiti djelovanje Tagrena.
 • ciklosporin, koji se koristi za sprječavanje prekomjernih imunoloških reakcija (imunosupresiv). Tagren može sniziti razine ciklosporina, pa je potrebna prilagodba doze.
 • digoksin, koji se koristi za liječenje određenih bolesti srca. Tagren smanjuje razine digoksina.

Interakcije s ostalim lijekovima

 • fenitoin, koji se koristi za liječenje epileptičkih napada. Prilikom istodobne primjene s Tagrenom može doći do povećanja razine fenitoina i njegovih štetnih učinaka, stoga će liječnik prilagoditi dozu fenitoina.

Tagren s hranom, pićem i alkoholom

Ovaj lijek se preporučuje uzimati uz hranu (vidjeti dio 3. „Kako uzimati Tagren?“). Nemojte konzumirati alkohol tijekom primjene ovog lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Nema podataka o sigurnoj primjeni ovog lijeka u trudnica. Ako zatrudnite tijekom uzimanja ovog lijeka, odmah zatražite savjet liječnika. Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u trudnoći, osim ako to nije neophodno potrebno.

Dojenje

Nije utvrđena sigurnost primjene ovog lijeka tijekom dojenja, stoga se on ne smije primjenjivati tijekom dojenja. Ako je liječenje neophodno za vrijeme dojenja, dojenje treba prekinuti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može izazvati nuspojave poput omaglice i mučnine, koje mogu negativno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3. Kako uzimati Tagren?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Odrasli:

Uobičajena doza je jedna tableta (250 mg) dva puta na dan. Dnevna doza od 500 mg ne smije se prekoračiti.

Primjena u djece i adolescenata:

Ovaj lijek nije namijenjen liječenju djece ni adolescenata zbog nedostatka podataka primjene lijeka u ovoj dobnoj skupini.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre:

Ako imate problema s jetrom, potreban je oprez prilikom uzimanja ovog lijeka (vidjeti dio 2.

„Upozorenja i mjere opreza“).

Način primjene

Ovaj lijek je namijenjen za primjenu kroz usta.

Tablete uzimajte cijele s tekućinom, tijekom obroka.

Da bi se izbjegle odnosno smanjile nuspojave poput mučnine i proljeva, dnevnu dozu podijelite u dvije doze (jednu ujutro i jednu navečer) te ih uzmite uz dva glavna obroka (nakon što je pola obroka pojedeno).

Trajanje liječenja

Vaš će liječnik u skladu s Vašom bolesti odlučiti koliko dugo trebate uzimati ovaj lijek. U većini slučajeva preporučuje se dugotrajna terapija.

Ako uzmete više Tagrena nego što ste trebali

Odmah se javite Vašem liječniku ili se uputite u najbližu bolnicu.

Nakon predoziranja može se javiti produljeno krvarenje . Vaš liječnik može primijeniti dodatne lijekove ili primijeniti odgovarajuće mjere, poput izazivanja povraćanja ili ispiranja želuca.

Ako ste zaboravili uzeti Tagren

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite uzimati lijek u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Tagren

Nemojte prestati uzimati ovaj lijek bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom.

Ako prestanete uzimati ovaj lijek, njegov učinak može nakon prestanka uzimanja i dalje trajati do 10 dana. To može biti važno u slučaju primjene drugih lijekova. Dodatno, u tom razdoblju postoji povećana sklonost krvarenju (vidjeti dio 2. „Upozorenja i mjere opreza“).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako se jave neke od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati ovaj lijek i ODMAH obavijestite

Vašeg liječnika ili se uputite u bolnicu:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • poremećaji krvi kao što je smanjenje broja bijelih krvnih stanica (neutropenija, uključujući tešku neutropeniju, agranulocitozu) (vidjeti dio 2. „Što morate znati prije nego počnete uzimati Tagren?“).

Manje često (mogu se javiti u manje 1 na 100 osoba)

 • modrice (hematomi), krvarenje na području kože i sluznice, krvarenje desni, krvarenje iz nosa, krvarenje na području spojnice oka (konjunktive), krvarenje u probavnom sustavu, tamna stolica, krv u mokraći te povećano krvarenje tijekom i nakon operacije. Ovo mogu biti simptomi smanjenog broja krvnih pločica odgovornih za zgrušavanje krvi i može biti praćeno smanjenim brojem crvenih krvnih stanica. Mogu se javiti teške komplikacije kao infekcija krvi (sepsa) i septički šok te krvarenje koje može imati ozbiljne, a ponekad i smrtne posljedice.
 • čir na želucu i dvanaesniku.
 • upala kože koja se pojavljuje s ljuštenjem kože na velikim površinama kože (eksfolijativni dermatitis).

Rijetko (mogu se javiti u manje 1 na 1000 osoba)

 • smanjenje broja svih krvnih stanica (pancitopenija) ili smanjenje količine krvotvornih stanica u koštanoj srži (aplazija koštane srži) koje se očituje kao povećana sklonost krvarenjima, stvaranje modrica, umor, nedostatak zraka, slabost te povećana sklonost infekcijama
 • vrućica, smetenost, bolovi u trbuhu te poremećaj srčanog ritma. Ovo mogu biti znakovi poremećaja zgrušavanja krvi pod nazivom trombotička trombocitopenična purpura koja može biti smrtonosna. Znakovi se mogu pojaviti iznenada, u različitim jačinama i u kombinacijama. U većini slučajeva se poremećaji javljaju unutar prvih 8 tjedana nakon početka primjene ovog lijeka (vidjeti dio 2. „Upozorenja i mjere opreza“).
 • poremećaj krvi u kojem Vaše tijelo proizvodi previše krvnih pločica (trombocitoza). Ovo stanje može se otkriti pomoću rutinskih testova krvi.
 • umor, gubitak apetita i tjelesne težine, povišena tjelesna temperatura. Ovo mogu biti simptomi raka bijelih krvnih stanica (leukemije).
 • primijećena su krvarenja unutar lubanje (intrakranijalno krvarenje).
 • znakove oštećenja funkcije jetre kao što su žuta boja kože ili očiju (žutica), koji mogu dovesti do upale jetre koja može biti smrtonosna.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • pretjerane reakcije imunološkog sustava: alergijske reakcije na koži poput svrbeža i osipa; teška alergijska reakcija pod nazivom anafilaksija koja uključuje simptome poput svrbeža, kihanja, curenja nosa, mučnine, grčeva u trbuhu, proljeva, osjećaja gušenja ili otežano disanje, lupanje srca i vrtoglavicu; oticanje kože, posebno na očnim kapcima, usnama, licu i jeziku (angioedem); upala krvnih žila (vaskulitis), bolovi u zglobovima (artralgija); upala plućnog tkiva (pneumonitis); autoimuna bolest koja uzrokuje upale zglobova, tetiva i drugog vezivnog tkiva (sistemski eritemski lupus) ili alergijski uvjetovana upala bubrega (nefritis), koja može dovesti do zatajenja bubrega te povećan broj određenih bijelih krvnih stanica koje sudjeluju u imunološkim reakcijama (eozinofilija) što se može otkriti krvnim pretragama.
 • životno ugrožavajuće kožne reakcije preosjetljivosti koje se nazivaju Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza, a uključuju stvaranje velikih mjehura na koži, koji se pojavljuju naglo, obično na licu, vratu i gornjem dijelu trupa ali i drugdje po tijelu, rane i izrasline u ustima, konjuktivitis, promjene na spolnim organima. Ovi simptomi mogu biti praćeni općim stanjem slabosti, vrućicom, glavoboljom i kašljem. Mogu se javiti nepravilne crvene mrlje na licu, rukama i nogama koje se mogu proširiti na trup, ranice u ustima (multiformni eritem).
 • težak proljev povezan s upalnim promjenama crijeva (proljev s kolitisom).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • zabilježene su po život opasni poremećaji krvi (vidjeti dio 2. „Što morate znati prije nego počnete uzimati Tagren?“).
 • reakcije preosjetljivosti kod postojeće preosjetljivosti na lijekove koji pripadaju istoj klasi kao tiklopidin, klopidogrel, prasugrel (vidjeti dio 2. „Upozorenja i mjere opreza“).

Ostale nuspojave zabilježene s primjenom Tagrena:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja, vrtoglavica.
 • poremećaji probavnog sustava (npr. mučnina, proljev, povraćanje).
 • povećanje vrijednosti jetrenih enzima, alkalne fosfataze i transaminaza (vidjeti dio 2. „Što morate znati prije nego počnete uzimati Tagren?“).
 • osip, posebno u obliku mrlja ili mjehurića na koži, često popraćen svrbežom. Ovakav osip može biti jako izražen ili se proširiti po cijelom tijelu.
 • povišenje razina masnoća u krvi, do kojeg dolazi 1 do 4 mjeseca nakon početka terapije.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • gubitak apetita (anoreksija).
 • poremećaji osjeta (periferna neuropatija).
 • povišene razine bilirubina.
 • iscrpljenost, bol na različitim mjestima.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • nesanica, nervoza, depresivno raspoloženje.
 • omamljenost, poremećaj okusa, zvonjenje u ušima (tinitus).
 • lupanje srca.
 • znojenje, malaksalost (opće loše stanje).

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

 • vrućica.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Tagren?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tagren sadrži?

 • Djelatna tvar je tiklopidinklorid. Jedna filmom obložena tableta sadrži 250 mg tiklopidinklorida, što odgovara 219,64 mg tiklopidina.
 • Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, kukuruzni škrob, povidon, bezvodna citratna kiselina, stearatna kiselina, magnezijev stearat u jezgri tablete te hipromeloza, talk, titanijev dioksid (E171) i propilenglikol u film ovojnici.

Kako Tagren izgleda i sadržaj pakiranja?

Filmom obložene tablete su okrugle, blago izbočene i bijele boje.

Tagren je dostupan u blisterima, a svaka kutija sadrži 30 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2019.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu