Sulpirid kapsule (200mg) – upute o lijeku

Proizvođač:
Belupo

Samo na recept?
DA

Skoči na
» opis
» primjena
» doziranje
» mjere opreza
» napomene

Opis

SASTAV
Jedna kapsula sadržava 200 mg sulpirida.
Pomoćne tvari: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, boja indigo karmin (E132), boja titanijev dioksid (E171).

FARMACEUTSKI OBLIK I VELIČINA PAKIRANJA
Kapsula. 12 kapsula u plastičnoj bočici, u kutiji.

FARMAKOTERAPIJSKA SKUPINA
Sulpirid je antipsihotik iz skupine benzamida.

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA
Na recept, u ljekarni.

ROK VALJANOSTI
Otisnut je na pakovanju. Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti!

NAČIN ČUVANJA LIJEKA
Čuvati pri temperaturi do 25°C. Lijek treba čuvati izvan dohvata djece!

Primjena

TERAPIJSKE INDIKACIJE
Sulpirid 200 mg kapsule u preporučenom doziranju djeluju kao antipsihotik (neuroleptik) te se mogu primijeniti u liječenju akutne i kronične shizofrenije.

Doziranje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Preporuča se uzimati Sulpirid 200 mg kapsule prije obroka. Zbog mogućnosti pojave nesanice, ne preporuča se zadnju dozu lijeka uzimati kasno uvečer.
U liječenju shizofrenije preporučena početna doza je 1-2 Sulpirid 200 mg kapsule, dva puta na dan. Po potrebi se, pojedinačna doza može povećati do 6 Sulpirid 200 mg kapsula, dva puta na dan. Bolesnici s poremećenom funkcijom bubrega

Budući se sulpirid primarno izlučuje putem bubrega, preporuča se, ovisno o klirensu kreatinina, prilagoditi dozu lijeka prema sljedećoj shemi:

  • klirens kreatinina 30 do 60 ml/min – 70% uobičajene doze
  • klirens kreatinina 10 do 30 ml/min – 50% uobičajene doze
  • klirens kreatinina manji od 10 ml/min – 34% uobičajene doze. Alternativno, doza može ostati ista, a interval doziranja treba produljiti za 1,5 puta, 2 ili 3 puta.

Djeca

Ne preporuča se primjena Sulpirid 200 mg kapsula u djece mlađe od 14 godina, ali u slučaju da je, prema procjeni liječnika, primjena lijeka neophodna može se primijeniti u dozi od 5-10 mg/kg tjelesne mase na dan.

PREDOZIRANJE
Predoziranje sulpiridom rijetko dovodi bolesnika u životnu opasnost, ali može uzrokovati pojavu simptoma toksičnosti koji ovise o dozi. Najčešći simptomi su uznemirenost, poremećaj svijesti te ekstrapiramidni simptomi. U slučaju predoziranja odmah prekinite primjenu lijeka i javite se liječniku koji će izazvati povraćanje i/ili isprati želudac te poduzeti uobičajene mjere za održavanje normalne funkcije organizma.

Mjere opreza

U slučaju pojave alergijske reakcije odmah prekinite primjenu Sulpirid 200 mg kapsula i obratite se liječniku!

Potreban je oprez prilikom primjene Sulpirid 200 mg kapsula u agitiranih i agresivnih bolesnika u kojih postoji opasnost od provokacije simptoma.

Pri pojavi povišene temperature tijekom primjene antipsihotika potreban je oprez jer to može biti jedan od znakova pojave malignog neuroleptičkog sindroma (bljedilo, povišena tjelesna temperatura i poremećaji autonomnog živčanog sustava). U tom slučaju treba prekinuti primjenu svakog antipsihotika pa tako i sulpirida.

Nagli prekid primjene može izazvati pojavu sljedećih simptoma: mučnine, povraćanja, znojenja i nesanice. Stoga se, u slučaju da primjena sulpirida više nije potrebna, preporuča prekid terapije uz postupno smanjivanje doze.

Potreban je oprez pri primjeni Sulpirid 200 mg kapsula u bolesnika s bolestima srca i krvnih žila, posebice u bolesnika s povišenim krvnim tlakom ili poremećajem srčanog ritma.

Potreban je oprez u mlađih žena koje nemaju redovit menstruacijski ciklus jer sulpirid može uzrokovati amenoreju.

Potreban je oprez pri primjeni sulpirida u bolesnika s epilepsijom. Bolesnike koji su ranije bolovali od epilepsije treba pažljivo nadzirati. Potreban je oprez u osoba koje su bile preosjetljive na druge benzamidske derivate (metoklopramid, tiaprid, sultoprid).

KONTRAINDIKACIJE
Sulpirid 200 mg kapsule se ne smiju primijeniti u slučaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak lijeka. Osim toga, ne smiju se primijeniti ni u bolesnika s feokromocitomom, hiperprolaktinemijom ili tumorima ovisnim o prolaktinu te u bolesnika koji istodobno uzimaju levodopu.

POSEBNA UPOZORENJA

Trudnoća
Ne preporuča se primjena lijeka u trudnoći, osim u slučaju kada liječnik procijeni da je njegova primjena neophodna i da moguća korist za majku prevladava moguće rizike po fetus.

Dojenje
Budući da se sulpirid izlučuje u majčino mlijeko, ne preporuča se primjena Sulpirid 200 mg kapsula u dojilja. Specifične skupine bolesnika

Starije osobe
Starije osobe treba upozoriti na veću učestalost nuspojava u starijoj dobi te se kod te skupine bolesnika preporuča na početku terapije smanjiti dozu sulpirida, posebice u bolesnika s poremećenom funkcijom bubrega.

Poremećaj bubrežne funkcije
Potreban je poseban oprez u bolesnika koji imaju poremećenu bubrežnu funkciju. U takvih bolesnika liječnik treba prilagoditi dozu lijeka zbog povećane mogućnosti nuspojava.

Primjena sulpirida u djece nije u potpunosti ispitana, stoga je potreban oprez prilikom primjene u djece.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Sulpirid 200 mg kapsule djeluju na središnji živčani sustav tako da smanjuju brzinu reakcije i sposobnost koordinacije. Bolesnike treba upozoriti na smanjenu sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima prilikom uzimanja Sulpirid 200 mg kapsula.

» Pročitajte više: Sulpirid kapsule – nuspojave

Interakcije

Prije primjene SULPIRID 200 mg kapsula obavijestite liječnika o svim lijekovima koje uzimate!

Istodobno uzimanje sulpirida s drugim lijekovima koji djeluju na središnji živčani sustav (analgetici i antitusici koji su derivati morfina, antihistaminici sa sedacijskim djelovanjem, barbiturati, benzodiazepini i drugi anksiolitici) može dovesti do pojačanog sedacijskog učinka tih lijekova. Također može doći do pojačanog sedacijskog učinka alkohola u kombinaciji sa sulpiridom.

Zbog mogućnosti nastanka torsade de pointes ne preporučuje se istodobna primjena sulpirida i lijekova koji induciraju bradikardiju (beta-blokatori, diltiazem, verapamil, klonidin i digitalis), lijekova koji induciraju hipokalijemiju (diuretici, stimulacijski laksativi, amfotericin B iv., glukokortikosteroidi i tetrakosaktidi), antiaritmika skupine Ia (kinidin, dizopiramid) i skupine III (amiodaron, sotalol) te ostalih lijekova (kao što su pimozid, haloperidol, imipraminski antidepresivi, cisaprid, tioridazin, eritromicin iv. i pentamidin). Treba izbjegavati istodobnu primjenu sulpirida i levodope zbog uzajamnog antagonizma.

Postoji povećan rizik pojave ortostatske hipotenzije kada se sulpirid primjenjuje istodobno s antihipertenzivima.

Litij povećava rizik pojave ekstrapiramidnih nuspojava. Sulpirid može smanjiti učinkovitost ropinirola.
Istodobna primjena sulpirida s lijekovima koji se koriste u liječenju ulkusa (antacidi: aluminijhidroksid ili magnezij-hidroksid, sukralfat), kao i njegova primjena dva sata nakon uzimanja spomenutih lijekova, može značajno smanjiti apsorpciju sulpirida.

Napomene

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA/PROIZVOĐAČA
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48000 Koprivnica, Hrvatska

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: sulpirid, sulpirid tablete, Sulpird, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu