Septolete duo pastile (1/3 mg) – Uputa o lijeku

Septolete duo limun i med 3 mg/1 mg pastile
benzidaminklorid/cetilpiridinijev klorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije no što počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što su Septolete duo limun i med i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Septolete duo limun i med
 3. Kako uzimati Septolete duo limun i med
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Septolete duo limun i med
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Septolete duo limun i med i za što se koriste

Septolete duo limun i med sadrže djelatne tvari benzidaminklorid i cetilpiridinijev klorid.

Septolete duo limun i med pastile su protuupalni, analgetski i antiseptički lijek za lokalnu primjenu u ustima. Septolete duo limun i med dezinficiraju usta i grlo te smanjuju znakove upale grla kao što su bol, crvenilo, oticanje, vrućina i oštećena funkcija.

Septolete duo limun i med pastile se koriste za liječenje simptoma grlobolje povezanih s blažim infekcijama u usnoj šupljini i ždrijelu (uključujući gingivitis i faringitis).

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Septolete duo limun i med

Nemojte uzimati Septolete duo limun i med:

 • ako ste alergični na benzidaminklorid, cetilpiridinijev klorid ili neki
 • ovaj se lijek ne smije primjenjivati u djece mlaĎe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Septolete duo limun i med.

Nemojte uzimati Septolete duo limun i med dulje od 7 dana. Ako se simptomi pogoršaju ili se ne smanje nakon 3 dana ili ako se pojave drugi simptomi poput vrućice, obratite se liječniku.

Primjena topikalnih pripravaka (pripravci koji se primjenjuju lokalno, na određeno područje sluznice ili kože), osobito tijekom dugog vremenskog razdoblja, može dovesti do senzibilizacije (razvoja osjetljivosti), te u tom slučaju treba prekinuti liječenje i konzultirati liječnika koji će uvesti primjerenu terapiju.

Septolete duo limun i med se ne smiju koristiti u kombinaciji s anionskim spojevima, poput onih prisutnih u zubnim pastama, stoga se ne preporučuje uzimati lijek neposredno prije ili poslije pranja zubi.

Obratite posebnu pozornost:

 • ako ste alergični na salicilate (primjerice acetilsalicilatna kiselina i salicilatna kiselina) ili druge protuupalne lijekove protiv bolova koji se zovu nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL). Primjena tih lijekova se ne savjetuje.
 • ako imate ili ste ikada imali bronhijalnu astmu. U tom slučaju je potreban oprez.

Djeca i adolescenti

Septolete duo limun i med se ne smiju koristiti u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Septolete duo limun i med

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nemojte uzimati druge antiseptike dok uzimate Septolete duo limun i med.

Septolete duo limun i med s hranom, pićem i alkoholom

Nemojte uzimati Septolete duo limun i med zajedno s mlijekom jer mlijeko smanjuje njihovu djelotvornost.

Nemojte uzimati Septolete duo limun i med prije ili tijekom jela i pića. Nemojte jesti niti piti najmanje jedan sat nakon uzimanja Septoleta duo limun i med.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Septolete duo limun i med se ne preporučuju za vrijeme trudnoće.

Morate se savjetovati sa svojim liječnikom u vezi s dojenjem i liječnik će odlučiti morate li prestati s dojenjem ili prestati s terapijom Septoletama duo limun i med.

Upravljanje vozilima i strojevima

Septolete duo limun i med ne utječu na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Septolete duo limun i med sadrže izomalt (E953) i natrijev benzoat (E211)

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži do 0,0009 mg natrijeva benzoata u svakoj pastili i može uzrokovati lokalni nadražaj.

3. Kako uzimati Septolete duo limun i med

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Preporučeno doziranje je 3-4 pastile dnevno. Pastilu treba polagano otopiti u ustima svakih 3 do 6 sati.

Adolescenti stariji od 12 godina

Preporučeno doziranje je 3-4 pastile dnevno. Pastilu treba polagano otopiti u ustima svakih 3 do 6 sati.

Djeca u dobi od 6 do 12 godina

Preporučeno doziranje je 3 pastile dnevno. Pastilu treba polagano otopiti u ustima svakih 3 do 6 sati.

Djeca mlađa od 6 godina

Septolete duo limun i med ne smiju koristiti djeca mlađa od 6 godina.

ODOBRENO

Ne smijete prekoračiti navedenu dozu.

Nemojte uzimati Septolete duo limun i med neposredno prije ili tijekom jela i pića.

Nemojte jesti niti piti najmanje jedan sat nakon uzimanja lijeka.

Ne preporučuje se uzimati lijek neposredno prije ili nakon pranja zubi.

Trajanje liječenja

Nemojte primjenjivati ovaj lijek dulje od 7 dana. Ako se simptomi pogoršaju ili ne smanje nakon 3 dana ili ako se pojave drugi simptomi, poput vrućice, obratite se liječniku.

Obratite se svom liječniku ako se Vaše stanje ponovi ili ako primijetite bilo kakve nove promjene karakteristika tog stanja.

Ako uzmete više Septoleta duo limun i med nego što ste trebali

Ako slučajno progutate preveliku dozu ovog lijeka, odmah se obratite svom liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Septolete duo limun i med

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • koprivnjača (urtikarija), povećanje reaktivnosti kože na sunčevu svjetlost (fotoosjetljivost),
 • naglo, nekontrolirano sužavanje dišnih putova u plućima (bronhospazam).

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • lokalna nadraženost usne šupljine, osjećaj žarenja u usnoj šupljini.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • alergijska reakcija (preosjetljivost): ozbiljna alergijska reakcija (anafilaktički šok), čiji znakovi mogu uključivati otežano disanje, bol ili stezanje u prsištu, i/ili osjećaj omaglice/nesvjestice, težak svrbež kože ili uzdignute kvržice na koži, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, koji bi mogli biti životno ugrožavajući.
 • osjećaj žarenja na sluznici usne šupljine, gubitak osjeta (anestezija) sluznice usne šupljine.

Ove su nuspojave obično prolazne. Međutim, kada se pojave, preporučuje se obratiti se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako slijedite upute u priloženim uputama o lijeku, smanjit ćete rizik od nuspojava.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Septolete duo limun i med

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na odreĎenoj temperaturi.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Septolete duo limun i med sadrže

 • Djelatne tvari su benzidaminklorid i cetilpiridinijev klorid. Jedna pastila sadrži 3 mg benzidaminklorida i 1 mg cetilpiridinijevog klorida.
 • Drugi sastojci su ulje paprene metvice, levomentol, sukraloza (E955), citratna kiselina (E330), izomalt (E953), aroma limuna, aroma meda i kurkumin (E100) (sadrži natrijev benzoat (E211)). Vidjeti dio 2 “Septolete duo limun i med sadrže izomalt (E953) i natrijev benzoat (E211)”.

Kako Septolete duo limun i med izgledaju i sadržaj pakiranja

Okrugle, blijedo žute do žute pastile s ukošenim rubovima i grube površine. Mogu biti prisutne bijele mrlje, neujednačena boja, prisutnost mjehurića zraka u tvrdoj masi i mali nazubljeni rubovi. Promjer pastila: 18,0 mm – 19,0 mm, debljina: 7,0 mm – 8,0 mm.

Septolete duo limun i med su dostupne u kutijama sa 8, 16, 24, 32 ili 40 pastila u blisterima.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođači

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Naziv države članiceNaziv lijeka
BugarskaСептолете тотал лимон и мед
Češka RepublikaSeptabene citron a med
EstonijaSeptolete omni lemon & honey
FinskaSeptabene sitruuna & hunaja
HrvatskaSeptolete duo limun i med
ItalijaSeptolete
LitvaSeptabene
LatvijaSeptabene ar citronu un medu
MaĎarskaSeptolete extra citrom-méz
PoljskaSeptolete ultra o smaku cytryny i miodu
PortugalSeptolete Duo limão e mel
RumunjskaSeptolete omni lămâie şi miere
SlovačkaSeptolete extra s príchuťou citrónu a medu
SlovenijaSeptabene z okusom limone in medu

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u travnju 2018.

Članak objavljen:

Saznajte kako izliječiti upalu grla:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: septolete cijena, septolete, septolete duo cijena, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu