Panatus tablete (20mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Panatus i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Panatus
 3. Kako uzimati Panatus
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Panatus
 6. Dodatne informacije

1. Što je Panatus i za što se koristi

Panatus je lijek za simptomatsko liječenje kašlja, odnosno ublažavanje nadražajnog kašlja (antitusik) sa centralnim djelovanjem.

Sprječava suh i nadražajni kašalj, smanjuje napetost bronhijalnih mišića, istodobno pomaže pri iskašljavanju te olakšava disanje i bolove u prsima.

Sve to povoljno utječe na poboljšanje kapaciteta disanja i koncentracije plinova u krvi.

Kemijski i po farmakološkim učincima Panatus se razlikuje od opioidnih antitusika te ne uzrokuje ovisnost. Lijek je primjeren i za djecu i za osobe sa šećernom bolešću.

Preporučujemo da tablete Panatus koristite za simptomatsko liječenje nadražajnog suhog kašlja koji nastaje uslijed bilo kojeg uzroka.

2. Prije nego počnete uzimati Panatus

Nemojte uzimati Panatus

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na butamiratcitrat ili bilo koji drugi sastojak lijeka Panatus.

Budite posebno oprezni s Panatusom

 • ako imate teško oštećenje bubrega.

Sigurnost i djelotvornost lijeka Panatus 20 mg filmom obložene tablete u djece mlađe od 6 godina nisu još dovoljno istraženi, stoga djeci te dobi lijek ne dajemo.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Panatus nije pokazao nikakve interakcije ni utjecaj na druge lijekove. Tijekom liječenja Panatusom nemojte piti alkoholna pića.

Panatus s hranom i pićem

Tablete Panatusa progutajte cijele s tekućinom prije jela ili poslije jela.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Ako ste trudni ili pretpostavljate da ste trudni, prije uzimanja Panatusa o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Ako zatrudnite tijekom uzimanja Panatusa, odmah zatražite savjet liječnika. Iako ne postoje podaci o negativnim učincima, ne savjetujemo uzimanje Panatusa tijekom prva tri mjeseca trudnoće.

Ne postoje odgovarajući podaci o prelaženju lijeka u majčino mlijeko, stoga ne savjetujemo uzimanje lijeka tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Panatusa

Panatus sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Panatus

Uvijek uzmite lijek Panatus točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Panatus je primjeren za liječenje simptoma suhog kašlja u odraslih i djece starije od 6 godina.

Uobičajena doza Panatusa za odrasle (i starije osobe) iznosi 2 tablete (40 mg) dva do tri puta na dan.

Uobičajena doza Panatusa za djecu stariju od 12 godina iznosi 1 tabletu (20 mg) tri puta na dan.

Uobičajena doza Panatusa za djecu od 6 do 12 godina iznosi 1 tabletu (20 mg) dva puta na dan.

Lijek uzimajte (ili dajte djetetu) svaki dan u približno isto vrijeme.

Tablete Panatusa progutajte cijele s tekućinom prije jela ili poslije jela.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

Smatrate li da je učinak lijeka preslab ili prejak, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako uzmete više Panatusa nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Prevelike doze Panatusa mogu prouzrokovati pospanost, povraćanje, neusklađenost pokreta (ataksija), bolove u trbuhu, proljev, uzbuđenost i sniženi krvni tlak.

Nemate li mogućnost posjetiti liječnika, pokušajte izazvati povraćanje kako biste spriječili prelaženje lijeka u krv.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus pa se sjetite u roku od nekoliko sati, uzmite lijek odmah, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

No, ako se već bliži vrijeme uzimanja sljedeće doze, izostavite zaboravljenu dozu i jednostavno uzmite sljedeću pojedinačnu dozu u predviđeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Panatus može uzrokovati nuspojave.

Nuspojave se mogu javiti određenom učestalošću, što je definirano u nastavku:

 • Vrlo česte: pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika
 • Česte: pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika
 • Manje česte: pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika
 • Rijetke: pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika
 • Vrlo rijetke: pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika
 • Nije poznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Tijekom liječenja Panatusom mogu se pojaviti rijetke i blage nuspojave kao što su:

 • osip na koži
 • probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev)
 • vrtoglavica

Nisu utvrđene nuspojave na vitalne funkcije i rad drugih organa niti pri dugotrajnom uzimanju Panatusa.

Posebna je prednost lijeka što nisu zapažene nuspojave koje su karakteristične za opioidne antitusike.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Panatus

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Panatus se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Panatus sadrži

Djelatna tvar je butamiratcitrat. Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg butamiratcitrata.

Pomoćne tvari u jezgri tablete su:

 • laktoza hidrat; povidon; kinolinska boja (E104); hipromeloza; talk; magnezijev stearat i silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.

Pomoćne tvari u film ovojnici tablete su:

 • hipromeloza; titanijev dioksid; željezov oksid, crveni (E172); željezov oksid, žuti (E172); talk i propilenglikol.

Kako Panatus izgleda i sadržaj pakiranja

Okrugle, blago bikonveksne, kosih rubova, žuto-smeđe filmom obložene tablete.

Panatus je dostupan u blisterima po 10 filmom obloženih tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 10 filmom obloženih tableta.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Panatus tablete (20mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.