Norprolac – Uputa o lijeku

Norprolac 25 mikrograma + 50 mikrograma tablete

Norprolac 75 mikrograma tablete

Norprolac 150 mikrograma tablete

kvinagolid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno proč
 •  Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Norprolac i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Norprolac
 3. Kako uzimati Norprolac
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Norprolac
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Norprolac i za što se koristi

Norprolac sadrži kvinagolid koji pripada skupini lijekova znanih kao inhibitori prolaktina. Kvinagolid smanjuje lučenje hormona prolaktina.

Norprolac se koristi za liječenje povišene razine hormona prolaktina prouzročene tumorom pituitarne žlijezde koji luči prolaktin ili zbog nepoznatog uzroka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Norprolac 

Nemojte uzimati Norprolac

 • ako ste alergični na kvinagolid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedeno u dijelu 6)
 • ako imate jako oštećenu funkciju bubrega ili jetre

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Norprolac.

 • ako imate poremećaj plodnosti vezan uz prolaktin, liječenje Norprolacom može povratiti plodnost.

Žene u generativnoj dobi koje ne žele zatrudnjeti trebaju tijekom liječenja koristiti pouzdanu metodu kontracepcije. (Vidjeti također dio „Trudnoća i dojenje“),

 • ako imate neku od sljedećih bolesti: psihičku bolest ili oštećenu funkciju jetre ili bubrega.
 • ako ste dijete ili adolescent s manje od 18 godina.
 • ako ste starija osoba.

Obavijestite svog liječnika ako Vi ili Vaša obitelj/njegovatelj primijetite da imate potrebe i žudnje koje su neobične za Vas te da ne možete odoljeti porivu, nagonu ili iskušenju za obavljanjem određenih aktivnosti koje mogu ozlijediti Vas ili druge. To nazivamo poremećajima kontrole impulsa koji mogu uključivati ovisnost o kockanju, prekomjerno jedenje ili potrošnju, neuobičajeni (neuobičajeno naglašen) seksualni nagon, pojačanu seksualnu želju i osjećaje. Liječnik će možda trebati prilagoditi dozu ili prekinuti Vaše liječenje.

Norprolac može uzrokovati prolazno sniženje krvnog tlaka pri naglom ustajanju. Mogli biste osjetiti omaglicu što u rijetkim slučajevima može rezultirati nesvjesticom.

Stoga je tijekom prvih dana liječenja i nakon povećanja doze potrebno provjeravati krvni tlak kod svog liječnika.

Kontrola krvnog tlaka još je važnija ako imate tešku srčanu bolest.

Drugi lijekovi i Norprolac

Obavijestite svoga liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Drugi lijekovi mogu utjecati na aktivnost i podnošljivost Norprolaca;

 • lijekovi koji blokiraju dopaminske receptore (npr. antipsihotici) mogu umanjiti učinak Norprolaca na smanjenje lučenja hormona prolaktina.
 • lijekovi koji interferiraju s receptorima serotonina (npr. antidepresivi) ili dopaminskim receptorima (npr. lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti, teških migrena i sl.).
 • lijekovi koji učinkovito blokiraju enzime uključene u razgradnju lijekova.

Norprolac s hranom, pićem i alkoholom

Ukoliko se uzima uz alkohol, podnošljivost lijeka može biti smanjena.

Trudnoća i dojenje

Iskustvo s uzimanjem ovog lijeka u trudnoći je ograničeno. Ukoliko zatrudnite ili želite zatrudnjeti za vrijeme liječenja Norprolacom, molimo Vas posavjetujte se sa svojim liječnikom. Kada se potvrdi trudnoća, potrebno je prekinuti liječenje Norprolacom osim ako Vaš liječnik ne odredi drugačije.

Dojenje obično nije moguće, jer Norprolac sprječava proizvodnju mlijeka. Nemojte dojiti čak i ako je to moguće jer nije poznato prelazi li kvinagolid u majčino mlijeko.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka..

Upravljanje vozilima i strojevima

Kod nekih osoba Norprolac može prouzročiti smanjenu sposobnost reagiranja, što se mora uzeti u obzir kada je potrebna izrazita budnost, npr. pri upravljanju vozilima i preciznim radnjama.

U rijetkim slučajevima, neke osobe koje uzimaju ovaj lijek mogu iznenada zaspati a da prethodno nisu osjećali umor. Ukoliko Vam se to dogodi, ne smijete upravljati vozilima niti sudjelovati u aktivnostima kod kojih smanjena budnost može Vas ili druge dovesti u opasnost od zadobivanja ozbiljnih ozljeda (npr. upravljanje strojevima).

Norprolac sadrži laktozu

Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja (intoleranciju) nekih šećera, konzultirajte se s njim prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Norprolac

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Norprolac treba uzimati zajedno s hranom jedanput na dan, navečer.

Veličina doze je individualna i liječnik će propisati dozu koja je najpogodnija za Vas. Liječenje obično počinje dozom od 25 mikrograma jedanput na dan tijekom prva tri dana, nakon čega slijedi doza od 50 mikrograma jedanput na dan tijekom sljedeća 3 dana. Od 7. dana nadalje, doza iznosi 75 mikrograma na dan i može se naknadno povećati sve dok se ne postigne optimalna doza. Normalna doza je 75-150 mikrograma na dan. Nekim bolesnicima može biti potrebno 300 ili više mikrograma na dan.

Djeca i adolescenti

Iskustvo s uzimanjem lijeka od strane djece i adolescenata je ograničeno.

Starije osobe

Iskustvo s uzimanjem lijeka od strane starijih osoba je ograničeno.

Ako uzmete više Norprolaca nego što ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli previše lijeka, obavezno se javite liječniku ili u najbližu bolnicu. Neki od simptoma predoziranja Norprolacom su: mučnina, povraćanje, glavobolja, omaglica, pospanost, snižen krvni tlak i halucinacije.

Ako zaboravite uzeti Norprolac

Ukoliko neki od dana propustite uzeti tabletu, sljedećeg dana uzmite uobičajenu dozu lijeka. Ne uzimajte dvostruku dozu u želji da nadoknadite propuštenu, jer to može dovesti do nuspojava.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Većina nuspojava ovisi o dozi, stoga nemojte mijenjati dozu koja vam je propisana bez da obavijestite liječnika. Većina nuspojava pojavljuje se tijekom prvih dana liječenja i obično nestaju s nastavkom liječenja.

Vrlo često: javljaju se u više od 1 od 10 ljudi

 • omaglica
 • glavobolja
 • mučnina
 • povraćanje
 • umor

Česte nuspojave: javljaju se u manje od 1 od 10 ljudi

 • prolazno sniženje krvnog tlaka pri naglom ustajanju (u rijetkim slučajevima može rezultirati nesvjesticom)
 • anoreksija (gubitak apetita)
 • poteškoće sa spavanjem
 • kongestija nosa
 • bolovi u trbuhu
 • zatvor
 • proljev
 • mišićna slabost

Rijetke nuspojave: javljaju se u manje od 1 od 1000 ljudi

 • akutna psihoza, koja prestaje s prestankom liječenja
 • sanjivost (izrazita uspavanost)

Ostale nuspojave: učestalost ne može biti procijenjena na temelju dostupnih podataka

 • nemogućnost da odolite porivu, nagonu ili iskušenju za izvođenjem aktivnosti koje mogu naškoditi Vama ili drugima, a one mogu uključivati:
 • Jaki poriv za prekomjernim kockanjem unatoč ozbiljnim osobnim ili obiteljskim posljedicama.
 • Promijenjen ili povećan seksualni interes i ponašanje od značajnog interesa za Vas i druge, npr. povećan seksualni nagon.
 • Nemogućnost kontrole prekomjerne kupovine i trošenja.
 • Prejedanje (jedenje velike količine hrane u kratkom periodu) ili kompulzivno jedenje (jedenje više hrane nego što je uobičajeno i više nego što Vam je potrebno da zadovoljite glad)

Recite Vašem liječniku ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, on ili ona će razgovarati s Vama kako da kontrolirate ili smanjite simptome.

Rizik od reakcija preosjetljivosti ne može se isključiti.

Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljnija ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Norprolac 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju, zaštićeno od svjetlosti i vlage. Nemojte čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije 

Što Norprolac sadržava

Tablete 25 mikrograma:

Djelatna tvar: kvinagolid 25 mikrograma u obliku kvinagolidklorida

Ostali sastojci: laktoza hidrat, crveni željezov oksid (E172), mikrokristalična celuloza, kukuruzni škrob, hipromeloza, magnezijev stearat, bezvodni koloidni silicijev dioksid.

Tablete 50 mikrograma:

Djelatna tvar: kvinagolid 50 mikrograma u obliku kvinagolidklorida

Ostali sastojci: laktoza hidrat, boja indigo carmine (E132), mikrokristalična celuloza, kukuruzni škrob, hipromeloza, magnezijev stearat, bezvodni koloidni silicijev dioksid.

Tablete 75 mikrograma:

Djelatna tvar: kvinagolid 75 mikrograma u obliku kvinagolidklorida

Ostali sastojci: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, kukuruzni škrob, hipromeloza, magnezijev stearat, bezvodni koloidni silicijev dioksid.

Tablete 150 mikrograma:

Djelatna tvar: kvinagolid 150 mikrograma u obliku kvinagolidklorida

Ostali sastojci: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, kukuruzni škrob, hipromeloza, magnezijev stearat, bezvodni koloidni silicijev dioksid

Kako Norprolac izgleda i sadržaj pakiranja

Norprolac 25 mikrograma tablete:

svijetlo ružičaste s izdvojenim pigmentnim točkama, okrugle, ravne,ukošenog ruba, promjera 7 mm. Utisnuto: „NORPROLAC“ s jedne i „25“ s druge strane.

Norprolac 50 mikrograma tablete:

svijetlo plave s izdvojenim pigmentnim točkama, okrugle, ravne,ukošenog ruba, promjera 7 mm. Utisnuto: „NORPROLAC“ s jedne i „50“ s druge strane.

Norprolac 75 mikrograma tablete:

bijele, okrugle, ravne,ukošenog ruba, promjera 7 mm. Utisnuto: „NORPROLAC“ s jedne i „75“ s druge strane.

Norprolac 150 mikrograma tablete:

bijele, okrugle, ravne,ukošenog ruba, promjera 9 mm, Utisnuto: „NORPROLAC“ s jedne i „150“ s druge strane.

Veličine pakiranja

Pakiranje za prilagodbu (titraciju) doze 25 + 50 mikrograma: 3 + 3 tablete. Pakirano u PVC/PVDC/Al blister u zaštitnoj aluminijskoj vrećici otpornoj na vlagu. Vanjsko pakiranje je kartonska kutija.

75 mikrograma: 30 tableta

150 mikrograma: 30 tableta Pakirano u Al/Al blistere.

Vanjsko pakiranje je kartonska kutija.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, samo u ljekarnama.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Norprolac – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.