Metadon oralna otopina (10mg) – Uputa o lijeku

Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete s uporabom ovog lijeka.

 • Uputu sačuvajte. Možda ćete je poželjeti ponovno pročitati.
 • Za sve dodatne obavijesti obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Zapamtite, ovaj lijek liječnik je propisao samo Vama. Nemojte ga davati nikomu drugom, čak i ako ima iste simptome kao i Vi, jer bi mu mogao naškoditi.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo recite svom liječniku ili ljekarniku.

U ovoj uputi:

 1. Što je Metadon i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Metadon
 3. Kako uzimati Metadon
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Metadon
 6. Dodatne informacije

1. Što je Metadon i za što se koristi

Metadon pripada skupini lijekova koji se koriste za liječenje ovisnosti (sprječavanje apstinencijskog sindroma u ovisnika) o narkoticima (heroin i drugi narkotici).

2. Prije nego počnete uzimati Metadon

Nemojte uzimati Metadon:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na metadonklorid ili bilo koju pomoćnu tvar lijeka (vidjeti dio 6. Dodatne informacije)
 • ako imate poteškoća s disanjem
 • ako imate napadaj astme (morate pričekati da napadaj prođe u potpunosti i čekati dok se potpuno ne oporavite)
 • ako uzimate lijekove koji se nazivaju MAO inhibitori i koriste se za liječenje depresije ili ste prestali uzimati takve lijekove prije manje od dva tjedna
 • ako ste ovisni o drugim lijekovima
 • ako očekujete ili već imate trudove

Metadon se ne smije primjenjivati u djece.

Budite oprezni s lijekom Metadon ako:

 • ako imate poteškoća s bubrezima
 • ako imate poteškoća s jetrom
 • ako imate jaku glavobolju ili ste nedavno imali ozljedu glave
 • ako je ustanovljeno da imate povišen tlak u glavi (intrakranijalni tlak)
 • ako imate srčane poremećaje, osobito poremećaje srčanog ritma
 • ako imate niski krvni tlak
 • ako je ustanovljeno da imate smanjenu aktivnost štitne žlijezde
 • ako je ustanovljeno da imate pojačanu aktivnost nadbubrežne žlijezde
 • ako ste muškarac koji ima probleme s prostatom
 • ako ste stariji od 65 godina
 • ako se općenito ne osjećate dobro

Ako niste sigurni da se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, prije nego uzmete Metadon, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Sportaši

Ovaj lijek sadrži metadon i može dati pozitivan rezultat na anti-doping testovima.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Metadon

Obavijestite liječnika ili ljekarnika u slučaju da uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući one koji se ne izdaju na liječnički recept i biljne lijekove.

Metadon može utjecati na djelovanje nekih lijekova. Također neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Metadon.

Nemojte uzeti ovaj lijek, te recite svom liječniku ako uzimate:

 • lijekove protiv depresije koji se zovu inhibitori monoaminooksidaze (MAO) ili ste ih uzimali u posljednja dva tjedna. Inhibitori monoaminooksidaze su moklobemid, fenelzin i tranilcipromin.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • lijekove protiv gljivičnih infekcija kao što su flukonazol, itrakonazol i ketokonazol
 • lijekove protiv epilepsije kao što su barbiturati, fenitoin i karbamazepin
 • lijekove protiv proljeva kao što su loperamid i difenoksilat
 • lijekove koji povećavaju kiselost mokraće kao što je amonijev klorid
 • lijekove koji se koriste pri liječenju ustezanja o opioidima kao što je naltrekson
 • lijekove koji se koriste pri liječenju ovisnosti kao što je buprenorfin
 • lijekove protiv depresije kao što su fluoksetin, paroksetin, sertralin, nefazodon i fluvoksamin
 • lijekove za liječenje HIV infekcija kao što su nevirapin, delavirdin, didanozin, stavudin, zidovudin, ritonavir, abakavir i efavirenz
 • antibiotike kao što su rifampicin, klaritromicin i eritromicin
 • jake analgetike kao što su morfij, butorfanol, nalbufin, pentazocin
 • nalokson za poništavanje učinka opioidnih lijekova
 • oktreotid koji se koristi za liječenje nekih vrsta karcinoma te za smanjenje sekreta
 • verapamil koji se koristi kod poteškoća srca
 • „kanabinoide“za liječenje boli kao što su dronabinol i nabilon.

Ako niste sigurni da se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, prije nego uzmete Metadon obratite se liječniku ili ljekarniku.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Metadon

Ne biste smjeli konzumirati alkohol dok uzimate ovaj lijek. Alkohol može pojačati nuspojave metadona.

Nemojte piti sok od grejpa dok uzimate ovaj lijek. Sok od grejpa može promijeniti učinke metadona.

Trudnoća i dojenje

Uporaba metadona tijekom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

Metadon se ne smije primjenjivati tijekom porođaja jer njegovo dugotrajno djelovanje povećava opasnost od depresije disanja u novorođenčeta.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

Ovaj lijek snažno utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja strojevima.

Upravljati vozilima i strojevima možete jedino uz suglasnost liječnika.

Ostala upozorenja

Metadon sadrži sorbitol.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Metadon

Uvijek uzimajte Metadon točno prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako, ponovno upitajte liječnika ili ljekarnika.

Doza treba biti prilagođena Vama ponaosob, stoga će liječnik odrediti odgovarajuću dozu i napraviti prilagodbe koje smatra potrebnim.

 • Nemojte uzeti ni veću ni manju dozu od propisane.
 • Nemojte uzimati lijek ni češće ni rjeđe nego što Vam je propisano.
 • Nemojte uzimati lijek duže nego što Vam je to propisao liječ
 • Lijek se uzima na usta.
 • Koncentracije ove oralne otopine je 10 mg (miligram) u svakom mililitru.

Ako smatrate da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Uobičajena početna doza iznosi 10 do 30 mg (1 do 3 ml) dnevno i povećava se na 40 do 60 mg (4 do 6 ml) dnevno po potrebi, tijekom 1-2 tjedna, ovisno tome kako lijek utječe na Vas.

Doza održavanja je oko 60 do 100 mg dnevno. Uvijek uzimajte dozu koju je propisao liječnik.

Ako uzmete više lijeka Metadon nego što ste trebali

Ako greškom uzmete preveliku dozu lijeka Metadon, odmah se javite liječniku ili u bolnicu. Pakovanje lijeka ponesite sa sobom.

Možete nazvati i Centar za kontrolu otrovanja (01/2348342).

Mogu se pojaviti sljedeće nuspojave:

 • otežano disanje
 • izrazita pospanost, gotovo nesvjestica ili čak gubitak svijesti
 • vrlo uske zjenice
 • hladna i ljepljiva koža
 • vrlo usporen rad srca
 • mišićna slabost

U krajnjem slučaju može prestati disanje ili cirkulacija krvi i nastati srčani udar.

Ako ste zaboravili uzeti Metadon

Ako ste zaboravili uzeti dozu Metadon, nemojte ju uzeti kad se sjetite već pričekajte vrijeme slijedeće doze i onda uzmite samo jednu dozu.

Ne udvostručujte dozu da biste nadomjestili onu zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Metadon

Nemojte naglo prestati uzimati lijek, osim ako Vam to nije rekao liječnik, zbog rizika od pojave apstinencijske krize (nesanicа, bol, šmrcanje, kihanje, suzenje, gubitak apetita i proljev). Liječnik će Vam postupno smanjiti dozu.

Tolerancija se nakon prekida uporabe brzo smanjuje pa tako prethodno tolerirana doza može postati fatalna.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Metadon obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Metadon može uzrokovati nuspojave.

Moguće su sljedeće nuspojave:

Često (javljaju se u manje od 1od 10 osoba)

 • glavobolja, osjećaj slabosti, pospanost, zbunjenost, poteškoće sa spavanjem, uzbuđenost, dezorijentiranost, promjene raspoloženja, osjećaj praznine u glavi, omaglica
 • poremećaj vida, suženje zjenica (mioza)
 • mučnina, povraćanje, zatvor, suha usta, gubitak apetita
 • usporen rad srca, neujednačen rad srca (palpitacije)
 • otežano mokrenje, smanjeno mokrenje, bol u trbuhu
 • gubitak želje za seksom ili impotencija
 • pretjerano znojenje, crvenilo, osip ili drugi kožni reakcije, svrbež

Manje često (javljaju se u manje od 1 od 100 osoba)

 • nesvjestica, sniženi krvni tlak i osjećaj vrtoglavice (osobito pri ustajanju), sinkopa

Rijetko (javljaju se u manje od 1 od 1000 osoba)

 • ekstremna slabost koja dovodi do zastoja rada srca
 • promjene u nalazu pretraga (elektrokardiogram-EKG)
 • krvarenje
 • osip kože praćen potkožnim krvarenjima
 • povišene razine hormona prolaktina u krvi
 • šok

Primijetit ćete da neke nuspojave s vremenom postaju sve blaže.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Metadon

Metadon morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Otopina je valjana mjesec dana nakon prvog otvaranja bočice ukoliko se čuva na temperaturi ispod 25ºC.

Lijekovi se ne trebaju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koji Vam više ne trebaju. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

Metadon se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.

6. Dodatne informacije

Što Metadon sadrži

Djelatna tvar je metadonklorid.

1 ml otopine sadržava 10 mg metadonklorida.

Pomoćne tvari:

 • sorbitol, tekući, nekristalizirajući; glicerol; natrijev benzoat (E 211); citratna kiselina hidrat; voda, pročišćena.

Kako Metadon izgleda i sadržaj pakiranja

Bistra, bezbojna otopina.

100 ml otopine u smeđoj staklenoj boč ici s plastičnim zatvaračem. Priložena je plastična graduirana pipeta od 5 ml (podjela po 0,2 ml).

1000 ml otopine u smeđoj staklenoj boci s plastičnim zatvaračem.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Alkaloid d.o.o. Ulica grada Vukovara 226 F Zagreb, Hrvatska

Proizvođač odgovoran za puštanje serije lijeka u promet

Alkaloid –INT d.o.o., Šlandrova ulica 4 Ljubljana – Črnuče Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Metadon oralna otopina (10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.