Lysobact (20mg) – Uputa o lijeku

LYSOBACT 20 mg/10 mg stlačene pastile lizozimklorid, piridoksinklorid

Prije uporabe pažljivo pročitajte cijelu uputu!

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Imate li kakvih dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i kada su njihovi simptomi isti kao Vaši.
 • O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.
 1. Što je LYSOBACT i za što se koristi?
 2. Prije nego počnete uzimati LYSOBACT
 3. Kako uzimati LYSOBACT
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati LYSOBACT
 6. Dodatne informacije

1. Što je LYSOBACTi za što se koristi

Lijek LYSOBACT sadrži dvije djelatne tvari koje se zovu lizozim i piridoksin. Spada u skupinu lijekova koji djeluju u ždrijelu – kao lokalni antiseptik.

LYSOBACT se koristi za kratkotrajno liječenje ograničenih bolesti sluznice usta i ždrijela, uključujući i afte u odraslih i djece starije od 6 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lysobact

Nemojte uzimati LYSOBACT :

 • Ako ste alergični ili imate dokazanu preosjetljivost na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

LYSOBACT ne smiju uzimati djeca mlađa od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LYSOBACT.
Lijek ne smijete uzimati dulje od 5 dana.
Dulje uzimanje lijeka može dovesti do poremećaja ravnoteže normalne mikroflore usne šupljine sa rizikom širenja bakterijske ili gljivične infekcije.

Primjenom velikih doza piridoksina (vitamina B6) tijekom dužeg vremenskog perioda (više mjeseci, ili čak godina) mogu se javiti trnci, poremećaj ravnoteže, drhtanje ruku i stopala, te otežana koordinacija pokreta, koji se obično povlače nakon prestanka primjene lijeka.

Bolesti sluznice usta i dijela ždrijela

U slučaju pojave drugih simptoma (temperatura, gnojni ispljuvak, otežano gutanje), pogoršanja ovih simptoma ili ukoliko ne dođe do poboljšanja u roku od 5 dana, posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Afte

U slučaju ako se lezije prošire, njihovo trajanje produži ili u slučaju nastanka temperature, odmah se posavjetujte s Vašim liječnikom.

Drugi lijekovi i LYSOBACT

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta. To se odnosi i na biljne pripravke. LYSOBACT može utjecati na djelovanje drugih lijekova, ali i neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje LYSOBACTA.

Ne primjenjujte nekoliko antiseptika istovremeno.

Ovaj lijek sadrži lizozimklorid i piridoksinklorid. Postoje i drugi lijekovi sličnog sadržaja. Ne primjenjujte ih istovremeno sa lijekom LYSOBACT da ne bi prekoračili maksimalne preporučene doze lijeka (pogledajte doziranje i način primjene).

Piridoksin smanjuje učinkovitost levodope, lijeka koji se primjenjuje u liječenju Parkinsonove bolesti.

LYSOBACT s hranom, pićem i alkoholom

Primjena hrane i pića ne bi trebala utjecati na učinkovitost LYSOBACTA.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se primjena lijeka tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

LYSOBACT ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima ni rada na strojevima

Lijek LYSOBACT sadrži laktozu, koja je jedna vrsta šećera.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati LYSOBACT

UPUTA O LIJEKU

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

LYSOBACT ne smiju uzimati djeca mlađa od 6 godina.

Doziranje:
Uobičajena doza je 6 do najviše 8 stlačenih pastila tijekom jednog dana. Pazite da između svakog uzimanja pastile prođe najmanje 1 sat.

Ukoliko simptomi potraju dulje od 5 dana i/ili u slučaju nastanka visoke temperature, posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Način primjene:
Stlačene pastile treba ostaviti da se polako otope ispod jezika.

Ako uzmete više LYSOBACTA nego što ste trebali

Primjenom velikih doza lijeka tijekom duljeg vremenskog perioda (više mjeseci, ili čak godina) moguć a je pojava periferne neuropatije (trnci, drhtanje ruku i stopala, mišićna slabost) koja se obično povlači nakon prestanka primjene lijeka.

U slučaju predoziranja odmah se javite svome liječniku, kako bi Vam mogao pružiti pomoć.

Ako ste zaboravite uzeti LYSOBACT

Ako zaboravite uzeti LYSOBACT, učinite to čim se sjetite. Nakon toga, nastavite s primjenom lijeka prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način. Ne primjenjujte dvostruku dozu lijeka odjedanput, da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati LYSOBACT

Nagli prekid primjene ovog lijeka ne bi trebao štetno utjecati na Vaš organizam.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom LYSOBACTA , obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

UPUTA O LIJEKU

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

UPUTA O LIJEKU

Kategorije učestalosti nuspojava su određene kako slijedi:
Vrlo često (nuspojava se može javiti u 1 ili više od 1 na 10 korisnika lijeka) Često (nuspojava se može javiti u 1 do 10 na 100 korisnika lijeka)
Manje često (nuspojava se može javiti u 1 do 10 na 1000 korisnika lijeka) Rijetko (nuspojava se može javiti u 1 do 10 na 10 000 korisnika lijeka)
Vrlo rijetko (nuspojava se može javiti u manje od 1 na 10 000 korisnika lijeka) Nepoznato (učestalost se ne može utvrditi iz dostupnih podataka).

Rijetko se mogu javiti slijedeće nuspojave:

 • Kožni osip, jak svrbež na koži, osjetljivost kože na sunčevo svjetlo (fotosenzitivnost).
 • Teška alergijska reakcija (anafilaktički šok), iznenadno otjecanje lica i vrata (Kvinkeov edem).

Prestanite uzimati LYSOBACT i odmah potražite liječničku pomoć ukoliko imate bilo koju od sljedećih nuspojava:

 • otežano disanje, sa ili bez otoka lica, usana, jezika i/ili ždrijela;
 • otok lica, usana, jezika i/ili ždrijela, koji može prouzročiti tegobe pri gutanju;
 • jak svrbež kože (uz pojavu uzdignutih kvržica na koži).

Navedene nuspojave mogu upućivati na alergijsku ili ozbiljnu alergijsku reakciju (anafilaktički šok) ili reakciju preosjetljivosti.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo da o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati LYSOBACT

LYSOBACT morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

LYSOBACT se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije 

Što LYSOBACT sadrži

Djelatne tvari su: lizozimklorid i piridoksinklorid.

Jedna stlačena pastila sadrži djelatne tvari: 20 mg lizozimklorida i 10 mg piridoksinklorida.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, tragant, saharinnatrij, magnezijev stearat, vanilin.

UPUTA O LIJEKU

Kako LYSOBACT izgleda i sadržaj pakiranja

Okrugle bijele do gotovo bijele stlačene pastile, glatkih površina, neoštećenih bridova, sa utisnutom razdjelnom crtom sa jedne strane, druga strana glatke površine, promjera 8 mm.

Al/PVC blister.

Veličina pakovanja: Kutija sa 30 (3×10) stlačenih pastila u blisteru.

UPUTA O LIJEKU

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka

Bosnalijek d.o.o., Gruška 18, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

”JADRAN”-Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

UPUTA O LIJEKU

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu